Zbirka izraza

hr Sastanak   »   te సమావేశం

24 [dvadeset i četiri]

Sastanak

Sastanak

24 [ఇరవై నాలుగు]

24 [Iravai nālugu]

సమావేశం

[Samāvēśaṁ]

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
hrvatski telugu igra Više
Jesi li propustio / propustila autobus? మీ--స-----్-ి--య----? మ- బస- వ-ళ-ళ-ప-య--ద-? మ- బ-్ వ-ళ-ళ-ప-య-ం-ా- --------------------- మీ బస్ వెళ్ళిపోయిందా? 0
M---as ---ḷ-pō-in-ā? Mī bas veḷḷipōyindā? M- b-s v-ḷ-i-ō-i-d-? -------------------- Mī bas veḷḷipōyindā?
Čekao / Čekala sam te pola sata. న-న--మీ----కు----ంట --ర--్-ిం-ాను న-న- మ- క-రక- అరగ-ట న-ర-క-ష--చ-న- న-న- మ- క-ర-ు అ-గ-ట న-ర-క-ష-ం-ా-ు --------------------------------- నేను మీ కొరకు అరగంట నిరీక్షించాను 0
N-nu--- k---k--arag--ṭ---i---ṣi--cā-u Nēnu mī koraku aragaṇṭa nirīkṣin-cānu N-n- m- k-r-k- a-a-a-ṭ- n-r-k-i-̄-ā-u ------------------------------------- Nēnu mī koraku aragaṇṭa nirīkṣin̄cānu
Nemaš mobitel kod sebe? మీ వ-్ద----ై-- - ---్----్---ద-? మ- వద-ద మ-బ-ల- / స-ల- ఫ-న- ల-ద-? మ- వ-్- మ-బ-ల- / స-ల- ఫ-న- ల-ద-? -------------------------------- మీ వద్ద మొబైల్ / సెల్ ఫోన్ లేదా? 0
M---a--a ---ai-/-s-- ph-n lēd-? Mī vadda mobail/ sel phōn lēdā? M- v-d-a m-b-i-/ s-l p-ō- l-d-? ------------------------------- Mī vadda mobail/ sel phōn lēdā?
Sljedeći put budi točan! ఈ--ార- -ు-డ--విధ--- ఉ--ండ-! ఈ స-ర- న--డ- వ-ధ-గ- ఉ-డ-డ-! ఈ స-ర- న-ం-ి వ-ధ-గ- ఉ-డ-డ-! --------------------------- ఈ సారి నుండి విధిగా ఉండండి! 0
Ī -āri---------dh-gā---ḍaṇḍi! Ī sāri nuṇḍi vidhigā uṇḍaṇḍi! Ī s-r- n-ṇ-i v-d-i-ā u-ḍ-ṇ-i- ----------------------------- Ī sāri nuṇḍi vidhigā uṇḍaṇḍi!
Sljedeći put uzmi taksi! ఈ-సారి ----ి-ట-క్--లో-రండ-! ఈ స-ర- న--డ- ట-క-స-ల- ర-డ-! ఈ స-ర- న-ం-ి ట-క-స-ల- ర-డ-! --------------------------- ఈ సారి నుండి టాక్సీలో రండి! 0
Ī-s-r-----ḍ- -ā--īl-----ḍ-! Ī sāri nuṇḍi ṭāksīlō raṇḍi! Ī s-r- n-ṇ-i ṭ-k-ī-ō r-ṇ-i- --------------------------- Ī sāri nuṇḍi ṭāksīlō raṇḍi!
Sljedeći put ponesi kišobran! ఈ---ర------ి ---ో-ా------ొ--గ- తీస--ు--ళ--ండ-! ఈ స-ర- న--డ- మ-త-ప-ట-గ- గ-డ-గ- త-స-క-వ-ళ-ళ-డ-! ఈ స-ర- న-ం-ి మ-త-ప-ట-గ- గ-డ-గ- త-స-క-వ-ళ-ళ-డ-! ---------------------------------------------- ఈ సారి నుండి మీతోపాటుగా గొడుగు తీసుకువెళ్ళండి! 0
Ī-sāri----ḍ- ---ōp--u-ā g-ḍ-g--tīs--uv-ḷ-a-ḍ-! Ī sāri nuṇḍi mītōpāṭugā goḍugu tīsukuveḷḷaṇḍi! Ī s-r- n-ṇ-i m-t-p-ṭ-g- g-ḍ-g- t-s-k-v-ḷ-a-ḍ-! ---------------------------------------------- Ī sāri nuṇḍi mītōpāṭugā goḍugu tīsukuveḷḷaṇḍi!
Sutra imam slobodno. రే-ు న-క- స-లవు-ఉ--ి ర-ప- న-క- స-లవ- ఉ-ద- ర-ప- న-క- స-ల-ు ఉ-ద- -------------------- రేపు నాకు సెలవు ఉంది 0
R-p---āku -e--v-----i Rēpu nāku selavu undi R-p- n-k- s-l-v- u-d- --------------------- Rēpu nāku selavu undi
Hoćemo li se sutra sastati? మ-ం రేపు---ు-్---ా? మన- ర-ప- కల-ద-ద-మ-? మ-ం ర-ప- క-ు-్-ా-ా- ------------------- మనం రేపు కలుద్దామా? 0
M-----r--u-kalud----? Manaṁ rēpu kaluddāmā? M-n-ṁ r-p- k-l-d-ā-ā- --------------------- Manaṁ rēpu kaluddāmā?
Žao mi je, sutra ne mogu. క్షమించం--,-రేపు నే------ే-ు క-షమ--చ-డ-, ర-ప- న-న- ర-ల-న- క-ష-ి-చ-డ-, ర-ప- న-న- ర-ల-న- ---------------------------- క్షమించండి, రేపు నేను రాలేను 0
K-a---̄--ṇ-i,-rē-- -ē-u ----nu Kṣamin-caṇḍi, rēpu nēnu rālēnu K-a-i-̄-a-ḍ-, r-p- n-n- r-l-n- ------------------------------ Kṣamin̄caṇḍi, rēpu nēnu rālēnu
Imaš li za ovaj vikend već nešto planirano? ఈ--ార--త- -ోజ- --రు-మ--ద--ా-- -మ-నా-ప--ల- -ె-్టు--న్న-ర-? ఈ వ-ర--త- ర-జ- మ-ర- మ--ద-గ-న- ఎమ-న- పన-ల- ప-ట-ట-క-న-న-ర-? ఈ వ-ర-ం-ం ర-జ- మ-ర- మ-ం-ు-ా-ే ఎ-ై-ా ప-ు-ు ప-ట-ట-క-న-న-ర-? --------------------------------------------------------- ఈ వారాంతం రోజు మీరు ముందుగానే ఎమైనా పనులు పెట్టుకున్నారా? 0
Ī vār--t-- -ō----īru-m--d--ān---m-inā-p--ulu peṭṭ-k--nā--? Ī vārāntaṁ rōju mīru mundugānē emainā panulu peṭṭukunnārā? Ī v-r-n-a- r-j- m-r- m-n-u-ā-ē e-a-n- p-n-l- p-ṭ-u-u-n-r-? ---------------------------------------------------------- Ī vārāntaṁ rōju mīru mundugānē emainā panulu peṭṭukunnārā?
Ili imaš već dogovoren sastanak? ల-దా-మ--ు-ఇ-త-- మ-న-ప---వరి--నా కలుస-కో--స- ఉ-దా? ల-ద- మ-క- ఇ-తక- మ-న-ప- ఎవర-న-న- కల-స-క-వలస- ఉ-ద-? ల-ద- మ-క- ఇ-త-ు మ-న-ప- ఎ-ర-న-న- క-ు-ు-ో-ల-ి ఉ-ద-? ------------------------------------------------- లేదా మీకు ఇంతకు మునుపే ఎవరినైనా కలుసుకోవలసి ఉందా? 0
L----m--u--n-a-u m-nu----vari-ai-- -a-u-u---al--- und-? Lēdā mīku intaku munupē evarinainā kalusukōvalasi undā? L-d- m-k- i-t-k- m-n-p- e-a-i-a-n- k-l-s-k-v-l-s- u-d-? ------------------------------------------------------- Lēdā mīku intaku munupē evarinainā kalusukōvalasi undā?
Predlažem da se nađemo za vikend. నా-ఉ--ద--ంల--మన- ----రా-తంలో-క--ా-ి న- ఉద-ద-శ-ల- మన- ఈ వ-ర--త-ల- కలవ-ల- న- ఉ-్-ే-ం-ో మ-ం ఈ వ-ర-ం-ం-ో క-వ-ల- ----------------------------------- నా ఉద్దేశంలో మనం ఈ వారాంతంలో కలవాలి 0
Nā-ud-ēśa--ō-ma-aṁ ī----ā--a----k-lav-li Nā uddēśanlō manaṁ ī vārāntanlō kalavāli N- u-d-ś-n-ō m-n-ṁ ī v-r-n-a-l- k-l-v-l- ---------------------------------------- Nā uddēśanlō manaṁ ī vārāntanlō kalavāli
Hoćemo li na piknik? మ---ప--్---్ కి వ----ామ-? మన- ప-క-న-క- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం ప-క-న-క- క- వ-ళ-ద-మ-? ------------------------- మనం పిక్నిక్ కి వెళ్దామా? 0
M------ik--- -i---ḷ-āmā? Manaṁ piknik ki veḷdāmā? M-n-ṁ p-k-i- k- v-ḷ-ā-ā- ------------------------ Manaṁ piknik ki veḷdāmā?
Hoćemo li se odvesti do plaže? మ---స--ద-ర -ీ-ం-ి -ె--ద-మా? మన- సమ-ద-ర త-ర-క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం స-ు-్- త-ర-క- వ-ళ-ద-మ-? --------------------------- మనం సముద్ర తీరంకి వెళ్దామా? 0
Man-ṁ---m-d-a ------i v--dā-ā? Manaṁ samudra tīraṅki veḷdāmā? M-n-ṁ s-m-d-a t-r-ṅ-i v-ḷ-ā-ā- ------------------------------ Manaṁ samudra tīraṅki veḷdāmā?
Hoćemo li ići u planine? మనం ---వతాల మీద-ు? మన- పర-వత-ల మ-దక-? మ-ం ప-్-త-ల మ-ద-ు- ------------------ మనం పర్వతాల మీదకు? 0
M---ṁ -a-v-tā-- ------? Manaṁ parvatāla mīdaku? M-n-ṁ p-r-a-ā-a m-d-k-? ----------------------- Manaṁ parvatāla mīdaku?
Doći ću po tebe u ured. న-న--నిన్ను ఆ--సు-న-ం-ి -ీ-ు--వస--ా-ు న-న- న-న-న- ఆఫ-స- న--డ- త-స-క-వస-త-న- న-న- న-న-న- ఆ-ీ-ు న-ం-ి త-స-క-వ-్-ా-ు ------------------------------------- నేను నిన్ను ఆఫీసు నుండి తీసుకువస్తాను 0
Nē-u-ninn- ā-h----nuṇ-i -ī---uvas---u Nēnu ninnu āphīsu nuṇḍi tīsukuvastānu N-n- n-n-u ā-h-s- n-ṇ-i t-s-k-v-s-ā-u ------------------------------------- Nēnu ninnu āphīsu nuṇḍi tīsukuvastānu
Doći ću po tebe doma. న--ు-న----- -ంట- న--డ---ీ-ుకు--్-ాను న-న- న-న-న- ఇ-ట- న--డ- త-స-క-వస-త-న- న-న- న-న-న- ఇ-ట- న-ం-ి త-స-క-వ-్-ా-ు ------------------------------------ నేను నిన్ను ఇంటి నుండి తీసుకువస్తాను 0
Nē-- -in----ṇ-i----ḍi-t-s-k--ast-nu Nēnu ninnu iṇṭi nuṇḍi tīsukuvastānu N-n- n-n-u i-ṭ- n-ṇ-i t-s-k-v-s-ā-u ----------------------------------- Nēnu ninnu iṇṭi nuṇḍi tīsukuvastānu
Doći ću po tebe na autobusnu stanicu. నేన--ని-్-- --్--్టాప- -ు------స-క--స--ాను న-న- న-న-న- బస- స-ట-ప- న--డ- త-స-క-వస-త-న- న-న- న-న-న- బ-్ స-ట-ప- న-ం-ి త-స-క-వ-్-ా-ు ------------------------------------------ నేను నిన్ను బస్ స్టాప్ నుండి తీసుకువస్తాను 0
N-nu ni--u b-s-s--p nu-ḍi-t-----v-st--u Nēnu ninnu bas sṭāp nuṇḍi tīsukuvastānu N-n- n-n-u b-s s-ā- n-ṇ-i t-s-k-v-s-ā-u --------------------------------------- Nēnu ninnu bas sṭāp nuṇḍi tīsukuvastānu

Savjeti za učenje stranih jezika

Uvijek je mukotrpno učiti novi jezik. Izgovor, gramatička pravila i vokabular iziskuju mnogo discipline. Međutim, postoje različiti trikovi koji olakšavaju učenje! Kao prvo, važno je pozitivno razmišljati. Veselite se novom jeziku i novim iskustvima! Teoretski je svejedno čime ćete započeti. Izaberite jednu temu koja Vas posebno zanima. Korisno je najprije koncentrirati se na slušanje i govorenje. Zatim čitajte i pišite. Otkrijte sustav koji najbolje odgovara Vašoj svakodnevici. Kod pridjeva možete uvijek naučiti antonime u isto vrijeme. Ili pak u svom stanu ovjesite plakate s vokabularom. U autu ili prilikom vježbanja možete učiti iz audiopodataka. Prekinite učenje ako Vam je određena tema preteška. Napravite stanku ili učite nešto drugo! Tako nikada nećete izgubiti volju za novim jezikom. Rješavanje križaljki na novom jeziku je zabavno. Filmovi na stranom jeziku pružaju raznovrsnost. Čitanjem novina na stranom jeziku učite puno o zemlji i ljudima. Na internetu ima mnogo vježbi koje mogu zamijeniti one iz Vaših udžbenika. I nađite prijatelje koji također vole učiti jezike. Nikad nemojte zasebno učiti nove sadržaje, već uvijek u kontekstu! Sve redovito ponavljajte! Na taj način Vaš mozak može dobro zapamtiti gradivo. Oni kojima je teorije dosta trebali bi spakirati svoje kofere! Jer nigdje se ne uči tako učinkovito kao među izvornim govornicima. Možete voditi dnevnik o svojim iskustvima na svom putovanju. Najvažnije je ipak: Nikad nemojte odustati!
Dali si znao?
Korejski govori oko 75 miliona ljudi. Oni naravno žive prije svega u Sjevernoj i Južnoj Koreji. I u Kini i Japanu ima korejskih manjina. Znanost nije još sasvim sigurno utvrdila kojoj jezičnoj porodici korejski pripada. Da ja Koreja podijeljena primjećuje se i u jeziku obiju zemalja. Južna Koreja preuzima, na primjer, puno riječi iz engleskog. Sjeverni Korejci često ne razumiju te riječi. Standardni jezici obiju zemalja orijentiraju se na pojedinačni dijalekt glavnih gradova. Sljedeća posebnost korejskog jezika je njegova točnost. Jezik, na primjer, ukazuje kakve odnose govornici imaju jedan prema drugom. Ima puno oblika za izražavanje učtivosti i puno raznih oblika za rođake. Korejsko pismo je slovno pismo. Pojedina slova se obuhvataju kao slogovi u imaginarnim kvadratima. Posebno su zanimljivi suglasnici koji svojim oblikom funkcioniraju kao slike. Oni pokazuju koji položaj pri izgovoru imaju usta, jezik, nepce i resica.