Phrasebook

tl Mga buwan   »   de Monate

11 [labing-isa]

Mga buwan

Mga buwan

11 [elf]

Monate

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Aleman Maglaro higit pa
Enero d-----nuar d__ J_____ d-r J-n-a- ---------- der Januar 0
Pebrero d-- Febr-ar d__ F______ d-r F-b-u-r ----------- der Februar 0
Marso d----ärz d__ M___ d-r M-r- -------- der März 0
Abril d---A--il d__ A____ d-r A-r-l --------- der April 0
Mayo d-r -ai d__ M__ d-r M-i ------- der Mai 0
Hunyo d-- ---i d__ J___ d-r J-n- -------- der Juni 0
Iyan ay anim na buwan. D-----nd--ech---o-at-. D__ s___ s____ M______ D-s s-n- s-c-s M-n-t-. ---------------------- Das sind sechs Monate. 0
Enero, Pebrero Marso, Ja-uar- -ebruar,-M---, J______ F_______ M____ J-n-a-, F-b-u-r- M-r-, ---------------------- Januar, Februar, März, 0
Abril, Mayo at Hunyo. A--il,--ai--n- Jun-. A_____ M__ u__ J____ A-r-l- M-i u-d J-n-. -------------------- April, Mai und Juni. 0
Hulyo de- Ju-i d__ J___ d-r J-l- -------- der Juli 0
Agosto d-r-A----t d__ A_____ d-r A-g-s- ---------- der August 0
Setyembre de--Se-temb-r d__ S________ d-r S-p-e-b-r ------------- der September 0
Oktubre de--O-to--r d__ O______ d-r O-t-b-r ----------- der Oktober 0
Nobyembre der------b-r d__ N_______ d-r N-v-m-e- ------------ der November 0
Disyembre d---Dez----r d__ D_______ d-r D-z-m-e- ------------ der Dezember 0
Iyan ay anim na buwan din. Das s-n--a--------s-M---t-. D__ s___ a___ s____ M______ D-s s-n- a-c- s-c-s M-n-t-. --------------------------- Das sind auch sechs Monate. 0
Hulyo, Agosto, Setyembre, J--i,----us----e-tem--r, J____ A______ S_________ J-l-, A-g-s-, S-p-e-b-r- ------------------------ Juli, August, September, 0
Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Okto--r, -----ber -n- -ezem-er. O_______ N_______ u__ D________ O-t-b-r- N-v-m-e- u-d D-z-m-e-. ------------------------------- Oktober, November und Dezember. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -