Phrasebook

tl Months   »   hy Months

11 [labing-isa]

Months

Months

11 [տասնմեկ]

11 [tasnmek]

Months

[amisner]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Enero հո----ր հունվար 0
h----- hu---r hunvar h-n-a- ------
Pebrero փե----ր փետրվար 0
p’y------ p’------r p’yetrvar p’y-t-v-r -’-------
Marso մա-տ մարտ 0
m--- ma-t mart m-r- ----
Abril ապ--լ ապրիլ 0
a---- ap--l april a-r-l -----
Mayo մա--ս մայիս 0
m---- ma--s mayis m-y-s -----
Hunyo հո---ս հունիս 0
h---- hu--s hunis h-n-s -----
Iyan ay anim na buwan. Սր--- վ-- ա------ ե-: Սրանք վեց ամիսներ են: 0
S----’ v---’ a------ y-- Sr---- v---- a------ y-n Srank’ vets’ amisner yen S-a-k’ v-t-’ a-i-n-r y-n -----’-----’------------
Enero, Pebrero Marso, հո------ փ------- մ--տ հունվար, փետրվար, մարտ 0
h-----, p’y------, m--- hu----- p--------- m--t hunvar, p’yetrvar, mart h-n-a-, p’y-t-v-r, m-r- ------,--’-------,-----
Abril, Mayo at Hunyo. ապ---- մ---- հ----ս ապրիլ, մայիս հունիս 0
a----, m---- h---- ap---- m---- h---s april, mayis hunis a-r-l, m-y-s h-n-s -----,------------
Hulyo հո---ս հուլիս 0
h---- hu--s hulis h-l-s -----
Agosto օգ----ս օգոստոս 0
o------ og----s ogostos o-o-t-s -------
Setyembre սե------ր սեպտեմբեր 0
s-------- se------r september s-p-e-b-r ---------
Oktubre հո------ր հոկտեմբեր 0
h-------- ho------r hoktember h-k-e-b-r ---------
Nobyembre նո-----ր նոյեմբեր 0
n------- no-----r noyember n-y-m-e- --------
Disyembre դե------ր դեկտեմբեր 0
d-------- de------r dektember d-k-e-b-r ---------
Iyan ay anim na buwan din. Սր--- ն------- վ-- ա------ ե-: Սրանք նույնպես վեց ամիսներ են: 0
S----’ n------ v---’ a------ y-- Sr---- n------ v---- a------ y-n Srank’ nuynpes vets’ amisner yen S-a-k’ n-y-p-s v-t-’ a-i-n-r y-n -----’-------------’------------
Hulyo, Agosto, Setyembre, հո----- օ------- ս-------ր հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր 0
h----, o------, s-------- hu---- o------- s-------r hulis, ogostos, september h-l-s, o-o-t-s, s-p-e-b-r -----,--------,----------
Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Հո-------- ն-------- դ-------ր Հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր 0
H--------, n-------, d-------- Ho-------- n-------- d-------r Hoktember, noyember, dektember H-k-e-b-r, n-y-m-e-, d-k-e-b-r ---------,---------,----------

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -