Pasikalbėjimų knygelė

lt Skaičiai   »   ja

7 [septyni]

Skaičiai

Skaičiai

7 [七]

7 [Nana]

[kazu]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių japonų Žaisti Daugiau
Aš skaičiuoju: 数えます: 数えます: 数えます: 数えます: 数えます: 0
k---em--u: kazoemasu: k-z-e-a-u- ---------- kazoemasu:
vienas, du, trys いち、に、さん いち、に、さん いち、に、さん いち、に、さん いち、に、さん 0
i-hi, -i,-san ichi, ni,-san i-h-, n-,-s-n ------------- ichi, ni,-san
(Aš) skaičiuoju iki trijų. 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 0
san mad--ka-oe-a--. san made kazoemasu. s-n m-d- k-z-e-a-u- ------------------- san made kazoemasu.
(Aš) skaičiuoju toliau: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 0
h--itsudz-ki kaz--m-s-: hikitsudzuki kazoemasu: h-k-t-u-z-k- k-z-e-a-u- ----------------------- hikitsudzuki kazoemasu:
keturi, penki, šeši し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 0
shi-------o k-, shi, go, ro ku, s-i- g-, r- k-, --------------- shi, go, ro ku,
septyni, aštuoni, devyni しち、はち、く しち、はち、く しち、はち、く しち、はち、く しち、はち、く 0
shi c-------ch---ku shi chi, wa chi, ku s-i c-i- w- c-i- k- ------------------- shi chi, wa chi, ku
Aš skaičiuoju. 私は 数えます 。 私は 数えます 。 私は 数えます 。 私は 数えます 。 私は 数えます 。 0
w---s-- w- --z-e-asu. watashi wa kazoemasu. w-t-s-i w- k-z-e-a-u- --------------------- watashi wa kazoemasu.
Tu skaičiuoji. あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 0
an--- w-----o-masu. anata wa kazoemasu. a-a-a w- k-z-e-a-u- ------------------- anata wa kazoemasu.
Jis skaičiuoja. 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 0
k-r-----ka-----su. kare wa kazoemasu. k-r- w- k-z-e-a-u- ------------------ kare wa kazoemasu.
Vienas. Pirmas. いち 。第一 いち 。第一 いち 。第一 いち 。第一 いち 。第一 0
i-hi.-D--ichi ichi. Daiichi i-h-. D-i-c-i ------------- ichi. Daiichi
Du. Antras. に 。第二 に 。第二 に 。第二 に 。第二 に 。第二 0
n-- ----i ni. Daini n-. D-i-i --------- ni. Daini
Trys. Trečias. さん 。第三 さん 。第三 さん 。第三 さん 。第三 さん 。第三 0
s-n.-Daisan san. Daisan s-n- D-i-a- ----------- san. Daisan
Keturi. Ketvirtas. し 。第四 し 。第四 し 。第四 し 。第四 し 。第四 0
s--.--ai--i shi. Daishi s-i- D-i-h- ----------- shi. Daishi
Penki. Penktas. ご 。第五 ご 。第五 ご 。第五 ご 。第五 ご 。第五 0
go. -ai-o go. Daigo g-. D-i-o --------- go. Daigo
Šeši. Šeštas. ろく 。第六 ろく 。第六 ろく 。第六 ろく 。第六 ろく 。第六 0
r- ku.---iroku ro ku. Dairoku r- k-. D-i-o-u -------------- ro ku. Dairoku
Septyni. Septintas. しち 。第七 しち 。第七 しち 。第七 しち 。第七 しち 。第七 0
s----h-- Da--ana shi chi. Dainana s-i c-i- D-i-a-a ---------------- shi chi. Dainana
Aštuoni. Aštuntas. はち 。第八 はち 。第八 はち 。第八 はち 。第八 はち 。第八 0
wa-c-i- D--h--hi wa chi. Daihachi w- c-i- D-i-a-h- ---------------- wa chi. Daihachi
Devyni. Devintas. く 。第九 く 。第九 く 。第九 く 。第九 く 。第九 0
k---D---u ku. Daiku k-. D-i-u --------- ku. Daiku

Mintys ir kalba

Mūsų mintys priklauso nuo mūsų kalbos. Kai galvojame, „kalbamės“ su savimi. Todėl mūsų kalba daro įtaką mūsų supratimui. Ar galime, nepaisydami mūsų kalbų skirtumų, visi mąstyti vienodai? O gal mes taip pat skirtingai mąstome kaip ir kalbame? Kiekviena tauta turi savo žodyną. Kai kuriose kalbose trūksta tam tikrų žodžių. Yra tokių žmonių, kurie neskiria žalios nuo mėlynos. Todėl naudoja tą patį žodį abiem spalvom pavadinti! Ir jiems daug sunkiau atpažinti spalvas. Jie neatpažįsta skirtingų atspalvių ir antraeilių spalvų. Jiems sunku tas spalvas apibūdinti. Dar kitos kalbos turi vos kelis žodžius skaičiams įvardyti. Kalbantieji tomis kalbomis nemoka gerai skaičiuoti. Taip pat yra kalbų, neskiriančių kairės nuo dešinės. Tomis kalbomis kalbantieji naudoja šiaurės, pietų, rytų ir vakarų sąvokas. Jie puikiai orientuojasi geografijoje. Tačiau nesupranta sąvokų dešinė ir kairė. Žinoma, mūsų mąstymui įtaką daro ne tik mūsų kalba. Aplinka bei kasdienybė irgi veikia mūsų mintis. Tad, kokį vaidmenį atlieka kalba? Ar ji riboja mūsų mintis? O gal mes turime žodžius tik tam, apie ką galvojame? Kas iš jų yra priežastis, o kas pasekmė? Visi šie klausimai tebėra neatsakyti. Smegenų tyrinėtojai ir lingvistai vis dar bando visa tai išsiaiškinti. Tačiau šis fenomenas veikia mus visus... Juk esame tai, ką sakome?!