Konverzační příručka

cs Spojky 4   »   kn ಸಂಬಧಾವ್ಯಯಗಳು ೪

97 [devadesát sedm]

Spojky 4

Spojky 4

೯೭ [ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97 [Tombattēḷu]

ಸಂಬಧಾವ್ಯಯಗಳು ೪

[sambadhāvyayagaḷu 4]

Vyberte, jak chcete překlad zobrazit:   
čeština kannadština Poslouchat Více
Usnul, ačkoli televizor hrál. ಟ-ವಿ ಓಡು-್-ಿದ-ದರೂ-ಅವನು-ನಿ---ೆ ಮ----ಿಟ-ಟ. ಟೀ_ ಓ______ ಅ__ ನಿ__ ಮಾ_____ ಟ-ವ- ಓ-ು-್-ಿ-್-ರ- ಅ-ನ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ಬ-ಟ-ಟ- ---------------------------------------- ಟೀವಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. 0
ṭ-v--------d--r- a-an- ----e-m---b-ṭ--. ṭ___ ō__________ a____ n____ m_________ ṭ-v- ō-u-t-d-a-ū a-a-u n-d-e m-ḍ-b-ṭ-a- --------------------------------------- ṭīvi ōḍuttiddarū avanu nidre māḍibiṭṭa.
Zůstal ještě, ačkoli bylo už pozdě. ತ--ಬಾ-ಹೊತ್----ದ್ದರೂ-ಅವ---ಸ-ವಲ----ೊತ-ತ----ಿ-. ತುಂ_ ಹೊ______ ಅ__ ಸ್___ ಹೊ__ ಉ___ ತ-ಂ-ಾ ಹ-ತ-ತ-ಗ-ದ-ದ-ೂ ಅ-ನ- ಸ-ವ-್- ಹ-ತ-ತ- ಉ-ಿ-. -------------------------------------------- ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದ. 0
Tum----ottā-idd-r----an-----l-- h---u uḷ---. T____ h___________ a____ s_____ h____ u_____ T-m-ā h-t-ā-i-d-r- a-a-u s-a-p- h-t-u u-i-a- -------------------------------------------- Tumbā hottāgiddarū avanu svalpa hottu uḷida.
Nepřišel, ačkoli jsme byli domluveni. ನಾವು --ಟ- -ಾ-------್---ಸಿ---ರೂ ಅವ-- -ರಲ-ಲ-ಲ. ನಾ_ ಭೇ_ ಮಾ__ ನಿ_______ ಅ__ ಬ_____ ನ-ವ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ು ನ-ರ-ಧ-ಿ-ಿ-್-ರ- ಅ-ನ- ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- -------------------------------------------- ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. 0
Nā-u--hēṭ---ā--lu -ird-a--si----- av--u b--alil--. N___ b____ m_____ n______________ a____ b_________ N-v- b-ē-i m-ḍ-l- n-r-h-r-s-d-a-ū a-a-u b-r-l-l-a- -------------------------------------------------- Nāvu bhēṭi māḍalu nirdharisiddarū avanu baralilla.
Televizor byl zapnutý. Přesto usnul. ಟ--- ಓಡುತ್ತಿತ-ತು.-ಆ-ಾ---- ---ು ನಿ-್ರೆ ಮಾಡಿ----ಟ. ಟೀ_ ಓ______ ಆ___ ಅ__ ನಿ__ ಮಾ_____ ಟ-ವ- ಓ-ು-್-ಿ-್-ು- ಆ-ಾ-್-ೂ ಅ-ನ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ಬ-ಟ-ಟ- ------------------------------------------------ ಟೀವಿ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. 0
Ṭ-v- ōḍu--i-----Ād-gyū -va-- ni-re m--ib-ṭṭ-. Ṭ___ ō_________ Ā_____ a____ n____ m_________ Ṭ-v- ō-u-t-t-u- Ā-ā-y- a-a-u n-d-e m-ḍ-b-ṭ-a- --------------------------------------------- Ṭīvi ōḍuttittu. Ādāgyū avanu nidre māḍibiṭṭa.
Bylo už pozdě. Přesto ještě zůstal. ತ-ಂ------್ತಾ---್-ು.-ಆದ--್ಯ- -ವನು ಸ್-ಲ-ಪ----್-ು-----. ತುಂ_ ಹೊ______ ಆ___ ಅ__ ಸ್___ ಹೊ__ ಉ___ ತ-ಂ-ಾ ಹ-ತ-ತ-ಗ-ತ-ತ-. ಆ-ಾ-್-ೂ ಅ-ನ- ಸ-ವ-್- ಹ-ತ-ತ- ಉ-ಿ-. ---------------------------------------------------- ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದ. 0
T--b---o-tāgit-u--Ā---y- --a-----alp- ho----uḷ---. T____ h__________ Ā_____ a____ s_____ h____ u_____ T-m-ā h-t-ā-i-t-. Ā-ā-y- a-a-u s-a-p- h-t-u u-i-a- -------------------------------------------------- Tumbā hottāgittu. Ādāgyū avanu svalpa hottu uḷida.
Domluvili jsme se. Přesto nepřišel. ನಾವ--ಭೇ---ಮಾ-ಲು -ಿರ್-ರ-ಸಿದ್----.-ಆದಾಗ್-ೂ-ಅವನ--ಬರ--ಲ-ಲ. ನಾ_ ಭೇ_ ಮಾ__ ನಿ________ ಆ___ ಅ__ ಬ_____ ನ-ವ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ು ನ-ರ-ಧ-ಿ-ಿ-್-ೆ-ು- ಆ-ಾ-್-ೂ ಅ-ನ- ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. 0
Nāv- b--ṭi--āḍ--u ---d-a--s--de--. Ā------av--------l-l--. N___ b____ m_____ n_______________ Ā_____ a____ b_________ N-v- b-ē-i m-ḍ-l- n-r-h-r-s-d-e-u- Ā-ā-y- a-a-u b-r-l-l-a- ---------------------------------------------------------- Nāvu bhēṭi māḍalu nirdharisiddevu. Ādāgyū avanu baralilla.
Ačkoli nemá řidičský průkaz, řídí auto. ಅವ----- --ಲನ- -ರವಾನ--ೆ ---ಲ-ಿ--ದ-ೂ-ಅ--- ಗ-ಡ--ನ್-ು ಓಡಿ-ುತ್ತ-ನ-. ಅ__ ಬ_ ಚಾ__ ಪ____ ಇ______ ಅ__ ಗಾ____ ಓ______ ಅ-ನ ಬ-ಿ ಚ-ಲ-ಾ ಪ-ವ-ನ-ಗ- ಇ-್-ದ-ದ-ದ-ೂ ಅ-ನ- ಗ-ಡ-ಯ-್-ು ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- -------------------------------------------------------------- ಅವನ ಬಳಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
Ava-- --ḷ- cāl-n-------ā-------la--dda----vanu -ā--yan-- -ḍ---ttā--. A____ b___ c_____ p_________ i__________ a____ g________ ō__________ A-a-a b-ḷ- c-l-n- p-r-v-n-g- i-l-d-d-a-ū a-a-u g-ḍ-y-n-u ō-i-u-t-n-. -------------------------------------------------------------------- Avana baḷi cālanā paravānige illadiddarū avanu gāḍiyannu ōḍisuttāne.
Ačkoli je náledí, jede rychle. ರಸ್-ೆ-ಜಾ---ೆ---್-ರೂ-ಸಹ --ನ- ಗಾ--ಯನ್ನ---ೇ-ವಾಗ- ಓ-ಿ-ು-್ತ-ನೆ. ರ__ ಜಾ__ ಇ___ ಸ_ ಅ__ ಗಾ____ ವೇ___ ಓ______ ರ-್-ೆ ಜ-ರ-ಕ- ಇ-್-ರ- ಸ- ಅ-ನ- ಗ-ಡ-ಯ-್-ು ವ-ಗ-ಾ-ಿ ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- ---------------------------------------------------------- ರಸ್ತೆ ಜಾರಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
Raste--ār--e i-da-ū---h--ava-u --ḍi-ann----gav--- ---s---ān-. R____ j_____ i_____ s___ a____ g________ v_______ ō__________ R-s-e j-r-k- i-d-r- s-h- a-a-u g-ḍ-y-n-u v-g-v-g- ō-i-u-t-n-. ------------------------------------------------------------- Raste jārike iddarū saha avanu gāḍiyannu vēgavāgi ōḍisuttāne.
Ačkoli je opilý, jede na kole. ಅ--- ಮದ-ಯದ-ಅಮಲಿನಲ್------ದರ- ----ೈ-ಲ-ಲ--ನ---ಡ-ಸ-ತ್-ಾನೆ. ಅ__ ಮ___ ಅ_____ ಇ___ ಸ_ ಸೈ_____ ಓ______ ಅ-ನ- ಮ-್-ದ ಅ-ಲ-ನ-್-ಿ ಇ-್-ರ- ಸ- ಸ-ಕ-್-ನ-ನ- ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- ------------------------------------------------------ ಅವನು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
Avanu--ad---a -m--in--l- i------saha-sa-ka-l-n---ōḍ-s-t-āne. A____ m______ a_________ i_____ s___ s__________ ō__________ A-a-u m-d-a-a a-a-i-a-l- i-d-r- s-h- s-i-a-l-n-u ō-i-u-t-n-. ------------------------------------------------------------ Avanu madyada amalinalli iddarū saha saikallannu ōḍisuttāne.
Nemá řidičský průkaz. Přesto jezdí autem. ಅ-ನ-ಬಳ- ಚ--ನಾ--ವಾನ-ಗೆ ಇ--ಲ- ಹೊರತಾಗಿ-ೂ----- -ಾ--ಯನ-ನು ಓ-ಿಸು-್-ಾನ-. ಅ__ ಬ_ ಚಾ_______ ಇ___ ಹೊ____ ಅ__ ಗಾ____ ಓ______ ಅ-ನ ಬ-ಿ ಚ-ಲ-ಾ-ರ-ಾ-ಿ-ೆ ಇ-್-ದ ಹ-ರ-ಾ-ಿ-ೂ ಅ-ನ- ಗ-ಡ-ಯ-್-ು ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- ----------------------------------------------------------------- ಅವನ ಬಳಿ ಚಾಲನಾಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
A---a ---i -ā----p-rav----e ill---------āgi-ū-a--nu-gāḍi-annu ō-i------e. A____ b___ c_______________ i_____ h_________ a____ g________ ō__________ A-a-a b-ḷ- c-l-n-p-r-v-n-g- i-l-d- h-r-t-g-y- a-a-u g-ḍ-y-n-u ō-i-u-t-n-. ------------------------------------------------------------------------- Avana baḷi cālanāparavānige illada horatāgiyū avanu gāḍiyannu ōḍisuttāne.
Je náledí. Přesto jede rychle. ರಸ್-----ರಿಕ- --ು- ಹೊರತ--ಿ-- -ವನ- ---ಿಯನ್---ವ-ಗವ--- ಓ-ಿಸುತ-ತ---. ರ__ ಜಾ__ ಇ__ ಹೊ____ ಅ__ ಗಾ____ ವೇ___ ಓ______ ರ-್-ೆ ಜ-ರ-ಕ- ಇ-ು- ಹ-ರ-ಾ-ಿ-ೂ ಅ-ನ- ಗ-ಡ-ಯ-್-ು ವ-ಗ-ಾ-ಿ ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- --------------------------------------------------------------- ರಸ್ತೆ ಜಾರಿಕೆ ಇರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
Ra-te--ā-ik------- h-ra-āgiy--avan- g-ḍ--a--u v-gav--- --isutt-n-. R____ j_____ i____ h_________ a____ g________ v_______ ō__________ R-s-e j-r-k- i-u-a h-r-t-g-y- a-a-u g-ḍ-y-n-u v-g-v-g- ō-i-u-t-n-. ------------------------------------------------------------------ Raste jārike iruva horatāgiyū avanu gāḍiyannu vēgavāgi ōḍisuttāne.
Je opilý. Přesto jede na kole. ಅ----ಮ-್-ದ --ಲ--ಲ-ಲ----ುವ------ಗಿಯ- -------್------ಸ-ತ-ತ--ೆ ಅ__ ಮ___ ಅ_____ ಇ__ ಹೊ____ ಸೈ_____ ಓ_____ ಅ-ನ- ಮ-್-ದ ಅ-ಲ-ನ-್-ಿ ಇ-ು- ಹ-ರ-ಾ-ಿ-ೂ ಸ-ಕ-್-ನ-ನ- ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ ---------------------------------------------------------- ಅವನು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ 0
A-a---mad-a---a--linalli ----a-ho--tāg-yū-s--kalla-nu---is-t---e A____ m______ a_________ i____ h_________ s__________ ō_________ A-a-u m-d-a-a a-a-i-a-l- i-u-a h-r-t-g-y- s-i-a-l-n-u ō-i-u-t-n- ---------------------------------------------------------------- Avanu madyada amalinalli iruva horatāgiyū saikallannu ōḍisuttāne
Nemůže najít žádné místo, ačkoli vystudovala. ಅವಳು -ದ-ದ-ದ---ಸಹ -ವಳ-ಗೆ -ಾವ ಕ---ವ----ಕ--ಿಲ್ಲ. ಅ__ ಓ____ ಸ_ ಅ___ ಯಾ_ ಕೆ___ ಸಿ_____ ಅ-ಳ- ಓ-ಿ-್-ರ- ಸ- ಅ-ಳ-ಗ- ಯ-ವ ಕ-ಲ-ವ- ಸ-ಕ-ಕ-ಲ-ಲ- --------------------------------------------- ಅವಳು ಓದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 0
a---u--d-dda-ū s--a -v--i-- y-v- k----a----ikki---. a____ ō_______ s___ a______ y___ k_______ s________ a-a-u ō-i-d-r- s-h- a-a-i-e y-v- k-l-s-v- s-k-i-l-. --------------------------------------------------- avaḷu ōdiddarū saha avaḷige yāva kelasavū sikkilla.
Nejde k lékaři, ačkoli má bolesti. ಅವ-----ವಿ---ಲಿ-್ದ---ಸಹ- --ಳು ವೈದ-ಯ- ಬಳ-ಗೆ --ಗ---ದ---ಲ. ಅ__ ನೋ_______ ಸ__ ಅ__ ವೈ___ ಬ__ ಹೋ______ ಅ-ಳ- ನ-ವ-ನ-್-ಿ-್-ರ- ಸ-, ಅ-ಳ- ವ-ದ-ಯ- ಬ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------ ಅವಳು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 0
A--ḷu--ōv----li-da----a-a,-a---u --id-ara ba--g- hō-uvu-ill-. A____ n_____________ s____ a____ v_______ b_____ h___________ A-a-u n-v-n-l-i-d-r- s-h-, a-a-u v-i-y-r- b-ḷ-g- h-g-v-d-l-a- ------------------------------------------------------------- Avaḷu nōvinalliddarū saha, avaḷu vaidyara baḷige hōguvudilla.
Kupuje auto, ačkoli nemá žádné peníze. ಅ-ಳ ಬಳಿ ಹಣ-ಿ-್ಲ---್ದ-ೂ---- -ವಳ----ರನ-ನು ಕ-ಳ--------ೆ. ಅ__ ಬ_ ಹ________ ಸ__ ಅ__ ಕಾ___ ಕೊ______ ಅ-ಳ ಬ-ಿ ಹ-ವ-ಲ-ಲ-ಿ-್-ರ- ಸ-, ಅ-ಳ- ಕ-ರ-್-ು ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ಳ-. ----------------------------------------------------- ಅವಳ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವಳು ಕಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. 0
A--ḷa ---- ha--vi-l-d----r---a-a- av--u--ār-n-- k-ḷ------e. A____ b___ h_______________ s____ a____ k______ k__________ A-a-a b-ḷ- h-ṇ-v-l-a-i-d-r- s-h-, a-a-u k-r-n-u k-ḷ-u-t-ḷ-. ----------------------------------------------------------- Avaḷa baḷi haṇavilladiddarū saha, avaḷu kārannu koḷḷuttāḷe.
Vystudovala. Přesto nemůže najít žádné místo. ಅವ-- ಓ----ದ--ೆ.-ಆದ-ಗ್-ೂ ಅ---ಗ--ಯಾ----ಲ-ವೂ -ಿ-್-ಿ-್ಲ. ಅ__ ಓ_____ ಆ___ ಅ___ ಯಾ_ ಕೆ___ ಸಿ_____ ಅ-ಳ- ಓ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ಆ-ಾ-್-ೂ ಅ-ಳ-ಗ- ಯ-ವ ಕ-ಲ-ವ- ಸ-ಕ-ಕ-ಲ-ಲ- ---------------------------------------------------- ಅವಳು ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 0
A-aḷu ōdi-d--e----ā-yū a---i-e yā-a -ela--v----k-----. A____ ō________ Ā_____ a______ y___ k_______ s________ A-a-u ō-i-d-ḷ-. Ā-ā-y- a-a-i-e y-v- k-l-s-v- s-k-i-l-. ------------------------------------------------------ Avaḷu ōdiddāḷe. Ādāgyū avaḷige yāva kelasavū sikkilla.
Má bolesti. Přesto nejde k lékaři. ಅವಳು--ೋವಿನ--ಲಿ--ದಾ-ೆ- ಆದ----ೂ ಅವ-- ವ-ದ್ಯ--ಬ-ಿ-ೆ-ಹ-ಗ---ದಿಲ--. ಅ__ ನೋ________ ಆ___ ಅ__ ವೈ___ ಬ__ ಹೋ______ ಅ-ಳ- ನ-ವ-ನ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- ಆ-ಾ-್-ೂ ಅ-ಳ- ವ-ದ-ಯ- ಬ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------------ ಅವಳು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 0
A---u n--i-a-l-d-ā-e.-Ād-----a---u v--d-ara -aḷi-e---g-vu-i-l-. A____ n______________ Ā_____ a____ v_______ b_____ h___________ A-a-u n-v-n-l-i-d-ḷ-. Ā-ā-y- a-a-u v-i-y-r- b-ḷ-g- h-g-v-d-l-a- --------------------------------------------------------------- Avaḷu nōvinalliddāḷe. Ādāgyū avaḷu vaidyara baḷige hōguvudilla.
Nemá peníze. Přesto kupuje auto. ಅವಳ -ಳ--ಹಣ --್ಲ--ಆ-ಾ-----ಅವಳ--ಕ-ರ-್-- -ೊ--ಳುತ--ಾ-ೆ. ಅ__ ಬ_ ಹ_ ಇ___ ಆ___ ಅ__ ಕಾ___ ಕೊ______ ಅ-ಳ ಬ-ಿ ಹ- ಇ-್-. ಆ-ಾ-್-ೂ ಅ-ಳ- ಕ-ರ-್-ು ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ಳ-. --------------------------------------------------- ಅವಳ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವಳು ಕಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. 0
Avaḷ- b-ḷ- h--a il-a. -dā-y--a---- -ā----u ---ḷ--t-ḷ-. A____ b___ h___ i____ Ā_____ a____ k______ k__________ A-a-a b-ḷ- h-ṇ- i-l-. Ā-ā-y- a-a-u k-r-n-u k-ḷ-u-t-ḷ-. ------------------------------------------------------ Avaḷa baḷi haṇa illa. Ādāgyū avaḷu kārannu koḷḷuttāḷe.

Mladí lidé se učí jinak než staří

Děti se učí jazyk relativně rychle. Dospělým to většinou trvá déle. Děti se ale neučí lépe než dospělí. Učí se jenom jinak. Mozek toho při učení jazyků musí zvládnout hodně. Musí se naučit více věcí najednou. Když se člověk učí jazyk, nestačí o něm pouze přemýšlet. Musí se také naučit, jak nová slova vyslovovat. Orgány řeči se proto musí naučit nové pohyby. Mozek se také musí naučit reagovat na nové situace. Komunikovat v cizím jazyce je výzva. Dospělí se ale učí jazyky jinak v každém období svého života. Ve 20 nebo 30 letech věku jsou stále lidé zvyklí se učit. Škola či studia nejsou ještě tak vzdálená. Mozek je proto dobře trénovaný. Může se tak naučit cizí jazyky na velmi dobré úrovni. Lidé mezi 40 a 50 lety věku se toho už naučili hodně. Jejich mozek těží ze svých zkušeností. Umí dobře zkombinovat nový obsah se staršími vědomostmi. V tomto věku se lidé učí nejlépe věci, které už jsou jim povědomé. To jsou například jazyky podobné těm, které se naučili již dříve. V 60 nebo 70 letech věku mají lidé zpravidla hodně času. Mohou často procvičovat. To je u jazyků obzvlášť důležité. Starší lidé se mohou například zvláště dobře naučit cizí písmo. Člověk se může úspěšně učit v každém věku. Mozek může vytvářet nové nervové buňky i po skončení puberty. A dělá to rád…