Phrasebook

en Fruits and food   »   th ผลไม้และอาหาร

15 [fifteen]

Fruits and food

Fruits and food

15 [สิบห้า]

sìp-hâ

ผลไม้และอาหาร

[pǒn-mái-lǽ-a-hǎn]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
I have a strawberry. ผม-/ --ฉัน-ม-ส--ร-บอ---ี่ ผ_ / ดิ__ มี_________ ผ- / ด-ฉ-น ม-ส-อ-เ-อ-์-ี- ------------------------- ผม / ดิฉัน มีสตอรเบอร์รี่ 0
p-----ì-------me--t-dha-n-bur--re-e p_____________________________ p-̌---i---h-̌---e-e---h-w---u-̶-r-̂- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mêet-dhawn-bur̶-rêe
I have a kiwi and a melon. ผ--/ -ิ-ั--มี-ีวี่และแ-ง-ม ผ_ / ดิ__ มี__________ ผ- / ด-ฉ-น ม-ก-ว-่-ล-แ-ง-ม -------------------------- ผม / ดิฉัน มีกีวี่และแตงโม 0
p-̌--dì-chǎn-me--gee--ê----́--hæng-m-h p___________________________________ p-̌---i---h-̌---e---e---e-e-l-́-d-æ-g-m-h ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-gee-wêe-lǽ-dhæng-moh
I have an orange and a grapefruit. ผม / ดิฉ-น --ส้---ะเก-ฟ-รุ๊ต ผ_ / ดิ__ มี____________ ผ- / ด-ฉ-น ม-ส-ม-ล-เ-ร-ฟ-ุ-ต ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีส้มและเกรฟฟรุ๊ต 0
p-̌m--i---hǎn--e--s-̂----́-gr---f-f-ó-t p_________________________________ p-̌---i---h-̌---e---o-m-l-́-g-a-y---r-́-t ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-sôm-lǽ-gràyf-fróot
I have an apple and a mango. ผ- /--ิ-ัน-มี-อ--เ--้ลและม-ม-วง ผ_ / ดิ__ มี______________ ผ- / ด-ฉ-น ม-แ-๊-เ-ิ-ล-ล-ม-ม-ว- ------------------------------- ผม / ดิฉัน มีแอ๊ปเปิ้ลและมะม่วง 0
p----di---h-̌---e----p-b---r-n--æ---a-----ang p___________________________________ p-̌---i---h-̌---e---́---h-̂-̶---æ---a---u-a-g --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-ǽp-bhêr̶n-lǽ-má-mûang
I have a banana and a pineapple. ผ- ----ฉ-----ก-้วย---ส-บปะรด ผ_ / ดิ__ มี_____________ ผ- / ด-ฉ-น ม-ก-้-ย-ล-ส-บ-ะ-ด ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีกล้วยและสับปะรด 0
po----i--c-ǎn-mêek--u------́-sa---b-----ót p___________________________________ p-̌---i---h-̌---e-e---u-a---æ---a-p-b-a---o-t --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mêek-lúay-lǽ-sàp-bhà-rót
I am making a fruit salad. ผ- / ดิฉ-น--ำล-ง-ำสล--ผลไม้ ผ_ / ดิ__ กำ__________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ำ-ล-ด-ล-ม- --------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทำสลัดผลไม้ 0
p-̌--di----a-n-----lan---am-sà-lát---̌n-mái p______________________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-m-s-̀-l-́---o-n-m-́- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tam-sà-lát-pǒn-mái
I am eating toast. ผม / ด--ัน-ก-ลังท-น-นมป-----ง ผ_ / ดิ__ กำ____________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้- ----------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้ง 0
p-̌--di--cha---g----an-----no-k-n-m--ha---bh-̂ng p__________________________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng
I am eating toast with butter. ผ- /-ด-ฉัน --ลัง--นข-ม-ังปิ้งก-บ--ย ผ_ / ดิ__ กำ_________________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้-ก-บ-น- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย 0
p-----ì-chǎn------a---ta-nók-n----h-ng-bhi-ng-g-̀p----y p___________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n---a-p-n-н- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng-gàp-nuнy
I am eating toast with butter and jam. ผม-----ฉั- -ำ-ัง----นม--งปิ-งท---ย-ล-แ-ม ผ_ / ดิ__ กำ_______________________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้-ท-เ-ย-ล-แ-ม ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้งทาเนยและแยม 0
p--m---̀--h-----am-l-------n-́---om--hang---i--g------н---æ--y-m p_________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n---a-n-н---æ---æ- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng-ta-nuнy-lǽ-yæm
I am eating a sandwich. ผ--/ -ิฉัน------ท--แ-นว-ช ผ_ / ดิ__ กำ__________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ- ------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิช 0
pǒ----̀-ch--------lan---an-sæ---i-t p_______________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít
I am eating a sandwich with margarine. ผ- --ด-ฉัน ก-ลั-ทาน-ซน-ิ-ทา-นยเที-ม ผ_ / ดิ__ กำ___________________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ-ท-เ-ย-ท-ย- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิชทาเนยเทียม 0
pǒ--d----h--n-ga--l-n---a---æn---́--t--nu---ti-m p____________________________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́---a-n-н---i-m ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít-ta-nuнy-tiam
I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. ผม---ดิ-ั--กำลังทา---น---ท----เ-ี---ล---่--เข-อ--ศ ผ_ / ดิ__ กำ________________________________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ-ท-เ-ย-ท-ย-แ-ะ-ส-ม-เ-ื-เ-ศ -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ 0
pǒm-d-------------la---tan-sæn-w-́t--a-n--y--ia--l-́---̀i-m-----̌------yt p________________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́---a-n-н---i-m-l-́-s-̀---a---e-u---a-y- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít-ta-nuнy-tiam-lǽ-sài-má-kěua-tâyt
We need bread and rice. เ--ต้อ--า---ม-ั-แล--้-ว เ___________________ เ-า-้-ง-า-ข-ม-ั-แ-ะ-้-ว ----------------------- เราต้องการขนมปังและข้าว 0
r---dhâw---------k-n---bhan--lǽ-kâo r_________________________________ r-o-d-a-w-g-g---o-k-n-m-b-a-g-l-́-k-̂- -------------------------------------- rao-dhâwng-ga-rók-nom-bhang-lǽ-kâo
We need fish and steaks. เ--ต้-งกา--ล---ะสเ-็ก เ__________________ เ-า-้-ง-า-ป-า-ล-ส-ต-ก --------------------- เราต้องการปลาและสเต็ก 0
ra------wng-------la-l----à--h-̀k r_____________________________ r-o-d-a-w-g-g-n-b-l---æ---a---h-̀- ---------------------------------- rao-dhâwng-gan-bhla-lǽ-sà-dhèk
We need pizza and spaghetti. เร---อง-า-------แล-สปาเ--ต--้ เ______________________ เ-า-้-ง-า-พ-ซ-่-แ-ะ-ป-เ-็-ต-้ ----------------------------- เราต้องการพิซซ่าและสปาเก็ตตี้ 0
rao--hâwng-g-----́s--â-lǽ--à--ha--èt-dh--e r_______________________________________ r-o-d-a-w-g-g-n-p-́---a---æ---a---h---e-t-d-e-e ----------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-pís-sâ-lǽ-sà-bha-gèt-dhêe
What else do we need? เราต-องก-รอ--รอี--ห-? เ__________________ เ-า-้-ง-า-อ-ไ-อ-ก-ห-? --------------------- เราต้องการอะไรอีกไหม? 0
r-----a--n--ga-----r---e-e---ǎi r___________________________ r-o-d-a-w-g-g-n-a---a---̀-k-m-̌- -------------------------------- rao-dhâwng-gan-à-rai-èek-mǎi
We need carrots and tomatoes for the soup. เ-าต้---า---รอท--ะ-ะเ--อเ-ศ-ำ-รับท-ซุป เ_______________________________ เ-า-้-ง-า-แ-ร-ท-ล-ม-เ-ื-เ-ศ-ำ-ร-บ-ำ-ุ- -------------------------------------- เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป 0
rao-dh-̂w-----n-k--r-----lǽ--á-kě-a-tâ-t-sa----a-p-t-m-----p r______________________________________________________ r-o-d-a-w-g-g-n-k---a-w---æ---a---e-u---a-y---a-m-r-̀---a---o-o- ---------------------------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-kæ-râwt-lǽ-má-kěua-tâyt-sǎm-ràp-tam-sóop
Where is the supermarket? ซุป--อร์-----ก็ตอ-ู่ที-ไหน? ซุ__________________ ซ-ป-ป-ร-ม-ร-เ-็-อ-ู-ท-่-ห-? --------------------------- ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน? 0
so-op-b--r̶-m---e----̀-y----t--e----i s_____________________________ s-́-p-b-u-̶-m---e-t-a---o-o-t-̂---a-i ------------------------------------- sóop-bhur̶-ma-gèt-à-yôo-têe-nǎi

Media and language

Our language is also influenced by media. New media play an especially large role here. A whole language has emerged from text messages, email and chatting. This media language is of course different in every country. Certain characteristics, however, are found in all media languages. Above all, speed is important for us users. Although we write, we want to generate a live communication. Meaning, we want to exchange information as quickly as possible. So we simulate a real conversation. In this way, our language has developed a verbal character. Words or sentences are often shortened. Grammar and punctuation rules are generally ignored. Our spelling is looser, and prepositions are often missing completely. Feelings are only seldom expressed in media language. Here we prefer to use so-called emoticons. These are symbols that are meant to indicate what we're feeling at the moment. There are also distinct codes for texting and a slang for chat communication. Media language is therefore a very reduced language. But it is used by all (users) in a similar way. Studies show that education or intellect don't make a difference. Young people especially like using media language. That's why critics believe that our language is in danger. Science sees the phenomenon less pessimistically. Because children can differentiate when and how they should write. Experts believe that the new media language even has advantages. Because it can promote children's language skills and creativity. And: More is being written today – not letters, but emails! We're happy about this!
Did you know?
Georgian is spoken by approximately 4 million people. Georgian is counted among the southern Caucasian languages. It is written in its own semiotic system, the Georgian alphabet. This writing system has 33 letters. They have the same sequence as the Greek alphabet. However, the Georgian writing system is most likely derived from that of the Aramaic language. In Georgian it is typical to have many consonants follow each other. Many Georgian words are therefore difficult for foreigners to pronounce. The grammar is also not very easy. It contains many elements that do not exist in any other language. Georgian vocabulary reveals a lot about the history of the Caucasus. It contains many words that were adopted from other languages. Among them are Greek, Persian, Arabic, Russian and Turkish. But the special thing about Georgian is its long tradition. Georgian is among the oldest living languages of the civilized world!