ფრაზა წიგნი

კითხვა და წერა   »   Čtení a psaní

6 [ექვსი]

კითხვა და წერა

კითხვა და წერა

6 [šest]

+

Čtení a psaní

შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ თითოეულ ცარიელზე ტექსტის სანახავად ან:   

ქართული ჩეხური თამაში მეტი
ვკითხულობ. Čt-. Čtu. 0 +
მე ასოს ვკითხულობ. Čt- p------. Čtu písmeno. 0 +
მე სიტყვას ვკითხულობ. Čt- s----. Čtu slovo. 0 +
     
მე წინადადებას ვკითხულობ. Čt- v---. Čtu větu. 0 +
მე წერილს ვკითხულობ. Čt- d----. Čtu dopis. 0 +
მე წიგნს ვკითხულობ. Čt- k----. Čtu knihu. 0 +
     
ვკითხულობ. Čt-. Čtu. 0 +
შენ კითხულობ. Čt--. Čteš. 0 +
ის კითხულობს. Čt-. Čte. 0 +
     
ვწერ. Pí--. Píšu. 0 +
მე ასოს ვწერ. Pí-- p------. Píšu písmeno. 0 +
მე სიტყვას ვწერ. Pí-- s----. Píšu slovo. 0 +
     
მე წინადადებას ვწერ. Pí-- v---. Píšu větu. 0 +
მე წერილს ვწერ. Pí-- d----. Píšu dopis. 0 +
მე წიგნს ვწერ. Pí-- k----. Píšu knihu. 0 +
     
ვწერ. Pí--. Píšu. 0 +
შენ წერ. Pí---. Píšeš. 0 +
ის წერს. Pí--. Píše. 0 +
     

ინტერნაციონალიზმები

გლობალიზაციამ ენებიც მოიცვა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ‘ინტერნაციონალიზმების’ მომრავლება. ინტერნაციონალიზმები არის სიტყვები, რომლებიც მრავალ ენაში არსებობს. სიტყვებს შეიძლება ჰქონდეს იგივე ან მსგავსი მნიშვნელობები. გამოთქმა ხშირად ერთნაირია. სიტყვების მართლწერაც ხშირად ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. ინტერნაციონალიზმების გავრცელება ძალიან საინტერესოა. ისინი არავითარ ყურადღებას არ აქცევენ საზღვრებს. მათ შორის, გეოგრაფიულ საზღვრებს. განსაკუთრებით კი - ენობრივ საზღვრებს. არსებობს სიტყვები, რომლებიც ყველა კონტინენტზე გასაგებია. ამის საუკეთესო მაგალითის სიტყვა ‘ოტელი’. ის მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში არსებობს. ბევრი ინტერნაციონალიზმი მეცნიერებიდან მოდის. ტექნიკური ტერმინები ასევე სწრაფად ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. ძველი ინტერნაციონალიზმები საერთო ფუძიდან მიიღება. ისინი განვითარდნენ ერთიდაიგივე სიტყვიდან. თუმცა, ჩვეულებრივ, ინტერნაციონალიზმების უმრავლესობა ნასესხებია. ე. ი. სიტყვები უბრალოდ უერთდებიან სხვა ენებს. კულტურული წრეები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ამ სიტყვების შეთვისებაში. ყველა ცივილიზაციას საკუთარი ტრადიციები აქვს. სწორედ ამიტომ, ყველა ახალი კონცეფცია ყველგან არ ხდება მოდური. კულტურული ნორმები წყვეტს, თუ რომელი იდეები იქნება ათვისებული. არსებობს ცნებები, რომლებიც მხოლოდ მსოფლიოს გარკვეულ ნაწილებში გვხვდება. სხვა ცნებები კი მთელ მსოფლიოში ძალიან სწრაფად ვრცელდება. მათ გავრცელებას თან სდევს მათი სახელების გავრცელება. სწორედ ამიტომ არის ინტერნაციონალიზმი ასეთი მძაფრი ინტერესის გამომწვევი! ენების აღმოჩენასთან ერთად ხდება კულტურის აღმოჩენა.