Pasikalbėjimų knygelė

lt Būdvardžiai 3   »   kn ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೩

80 [aštuoniasdešimt]

Būdvardžiai 3

Būdvardžiai 3

೮೦ [ಎಂಬತ್ತು]

80 [Embattu]

ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೩

[guṇavācakagaḷu – 3.]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių kanadų Žaisti Daugiau
Ji turi šunį. ಅವಳ---ಿ --ದು--ಾಯಿ-ಇದೆ ಅವಳ ಬಳ- ಒ-ದ- ನ-ಯ- ಇದ- ಅ-ಳ ಬ-ಿ ಒ-ದ- ನ-ಯ- ಇ-ೆ --------------------- ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ 0
Av--- -a----nd------ i-e Avaḷa baḷi ondu nāyi ide A-a-a b-ḷ- o-d- n-y- i-e ------------------------ Avaḷa baḷi ondu nāyi ide
Šuo (yra) didelis. ಆ-ನ-ಯಿ -ೊ-್---. ಆ ನ-ಯ- ದ-ಡ-ಡದ-. ಆ ನ-ಯ- ದ-ಡ-ಡ-ು- --------------- ಆ ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು. 0
ā nā-i d---a--. ā nāyi doḍḍadu. ā n-y- d-ḍ-a-u- --------------- ā nāyi doḍḍadu.
Ji turi didelį šunį. ಅವ- ----ಒಂದ- -ೊ--ಡದ-- -ಾ-ಿ----. ಅವಳ ಬಳ- ಒ-ದ- ದ-ಡ-ಡದ-ದ ನ-ಯ- ಇದ-. ಅ-ಳ ಬ-ಿ ಒ-ದ- ದ-ಡ-ಡ-ಾ- ನ-ಯ- ಇ-ೆ- ------------------------------- ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಾಯಿ ಇದೆ. 0
Ava-- ba-i-o-du----ḍa-ā-- n-y--ide. Avaḷa baḷi ondu doḍḍadāda nāyi ide. A-a-a b-ḷ- o-d- d-ḍ-a-ā-a n-y- i-e- ----------------------------------- Avaḷa baḷi ondu doḍḍadāda nāyi ide.
Ji turi namą. ಅವ-- --ದ--ಮನೆಯನ----ಹೊ-ದಿ-್ದಾ--. ಅವಳ- ಒ-ದ- ಮನ-ಯನ-ನ- ಹ--ದ-ದ-ದ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಹ-ಂ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. 0
Avaḷ- -ndu -ane---nu--o-d---āḷe. Avaḷu ondu maneyannu hondiddāḷe. A-a-u o-d- m-n-y-n-u h-n-i-d-ḷ-. -------------------------------- Avaḷu ondu maneyannu hondiddāḷe.
Namas (yra) mažas. ಆ ಮನೆ---ಕ್---. ಆ ಮನ- ಚ-ಕ-ಕದ-. ಆ ಮ-ೆ ಚ-ಕ-ಕ-ು- -------------- ಆ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದು. 0
Ā m-ne ---kadu. Ā mane cikkadu. Ā m-n- c-k-a-u- --------------- Ā mane cikkadu.
Ji turi mažą namą. ಅ--- -ಂ------್--ಾದ-ಮ-ೆ-ನ್-ು ಹ--ದಿದ---ಳೆ. ಅವಳ- ಒ-ದ- ಚ-ಕ-ಕದ-ದ ಮನ-ಯನ-ನ- ಹ--ದ-ದ-ದ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಚ-ಕ-ಕ-ಾ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಹ-ಂ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ---------------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. 0
Avaḷ- --d---ikk----- man--annu---ndi-d-ḷ-. Avaḷu ondu cikkadāda maneyannu hondiddāḷe. A-a-u o-d- c-k-a-ā-a m-n-y-n-u h-n-i-d-ḷ-. ------------------------------------------ Avaḷu ondu cikkadāda maneyannu hondiddāḷe.
Jis gyvena viešbutyje. ಅ----ಒಂದ----ತಿಗೃ--ಲ-ಲ- ---ಿಸ-ತ-----ದಾನ-. ಅವನ- ಒ-ದ- ವಸತ-ಗ-ಹದಲ-ಲ- ವ-ಸ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ಅ-ನ- ಒ-ದ- ವ-ತ-ಗ-ಹ-ಲ-ಲ- ವ-ಸ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ---------------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
Av--u ondu-v--a---r-----lli-v-si-ut-i---n-. Avanu ondu vasatigr-hadalli vāsisuttiddāne. A-a-u o-d- v-s-t-g-̥-a-a-l- v-s-s-t-i-d-n-. ------------------------------------------- Avanu ondu vasatigr̥hadalli vāsisuttiddāne.
Viešbutis (yra) pigus. ಅ-ು--ಗ್ಗ--ವಸ-ಿ--ಹ. ಅದ- ಅಗ-ಗದ ವಸತ-ಗ-ಹ. ಅ-ು ಅ-್-ದ ವ-ತ-ಗ-ಹ- ------------------ ಅದು ಅಗ್ಗದ ವಸತಿಗೃಹ. 0
Adu--g--da -a-----r---. Adu aggada vasatigr-ha. A-u a-g-d- v-s-t-g-̥-a- ----------------------- Adu aggada vasatigr̥ha.
Jis gyvena pigiame viešbutyje. ಅವ-- ಒ----ಅಗ--- -ಸ-ಿಗೃ-ದ--ಲ---ಾಸಿ-ು--ತ--್-ಾನ-. ಅವನ- ಒ-ದ- ಅಗ-ಗದ ವಸತ-ಗ-ಹದಲ-ಲ- ವ-ಸ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ಅ-ನ- ಒ-ದ- ಅ-್-ದ ವ-ತ-ಗ-ಹ-ಲ-ಲ- ವ-ಸ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ---------------------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ಅಗ್ಗದ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
A--n- o----agga-a--a--t-gr̥h--al-i-v--is--t--d---. Avanu ondu aggada vasatigr-hadalli vāsisuttiddāne. A-a-u o-d- a-g-d- v-s-t-g-̥-a-a-l- v-s-s-t-i-d-n-. -------------------------------------------------- Avanu ondu aggada vasatigr̥hadalli vāsisuttiddāne.
Jis turi automobilį. ಅ-- --ಿ--ಂದ- ಕ--್ ಇ-ೆ. ಅವನ ಬಳ- ಒ-ದ- ಕ-ರ- ಇದ-. ಅ-ನ ಬ-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ರ- ಇ-ೆ- ---------------------- ಅವನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ. 0
A-ana-b-ḷi ---u k-- ide. Avana baḷi ondu kār ide. A-a-a b-ḷ- o-d- k-r i-e- ------------------------ Avana baḷi ondu kār ide.
Automobilis (yra) brangus. ಆ--ಾರ--ತ-ಂಬಾ-ದು--ರಿ. ಆ ಕ-ರ- ತ--ಬ- ದ-ಬ-ರ-. ಆ ಕ-ರ- ತ-ಂ-ಾ ದ-ಬ-ರ-. -------------------- ಆ ಕಾರ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. 0
Ā kār--------u--r-. Ā kār tumbā dubāri. Ā k-r t-m-ā d-b-r-. ------------------- Ā kār tumbā dubāri.
Jis turi brangų automobilį. ಅವ----- -ು---ಿಯ-ದ---ರ್ --ೆ. ಅವನ ಬಳ- ದ-ಬ-ರ-ಯ-ದ ಕ-ರ- ಇದ-. ಅ-ನ ಬ-ಿ ದ-ಬ-ರ-ಯ-ದ ಕ-ರ- ಇ-ೆ- --------------------------- ಅವನ ಬಳಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ ಇದೆ. 0
Ava----a-- d----i--d- k-- -de. Avana baḷi dubāriyāda kār ide. A-a-a b-ḷ- d-b-r-y-d- k-r i-e- ------------------------------ Avana baḷi dubāriyāda kār ide.
Jis skaito romaną. ಅವನ--ಒಂದ---ಥ--ು-್------- -ದುತ-ತ-ನೆ. ಅವನ- ಒ-ದ- ಕಥ-ಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಓದ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ೆ-ು-್-ಕ-ನ-ನ- ಓ-ು-್-ಾ-ೆ- ----------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ಕಥೆಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. 0
Avanu--ndu-k-thepus-ak--a--- ō-utt-n-. Avanu ondu kathepustakavannu ōduttāne. A-a-u o-d- k-t-e-u-t-k-v-n-u ō-u-t-n-. -------------------------------------- Avanu ondu kathepustakavannu ōduttāne.
Romanas (yra) nuobodus. ಆ-ಕಥೆ-ುಸ-----ೀ-ಸವಾಗಿ--. ಆ ಕಥ-ಪ-ಸ-ತಕ ನ-ರಸವ-ಗ-ದ-. ಆ ಕ-ೆ-ು-್-ಕ ನ-ರ-ವ-ಗ-ದ-. ----------------------- ಆ ಕಥೆಪುಸ್ತಕ ನೀರಸವಾಗಿದೆ. 0
Ā-k-t--p--t--a nīra--vāg-d-. Ā kathepustaka nīrasavāgide. Ā k-t-e-u-t-k- n-r-s-v-g-d-. ---------------------------- Ā kathepustaka nīrasavāgide.
Jis skaito nuobodų romaną. ಅ--- ------ೀರಸವಾ- ----ುಸ್-ಕ-ನ್ನ- -----ತಿ--ದಾ-ೆ. ಅವನ- ಒ-ದ- ನ-ರಸವ-ದ ಕಥ-ಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಓದ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ಅ-ನ- ಒ-ದ- ನ-ರ-ವ-ದ ಕ-ೆ-ು-್-ಕ-ನ-ನ- ಓ-ು-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- ----------------------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ನೀರಸವಾದ ಕಥೆಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
Avan- o--- nīra-av--a k-thep-stak--annu ---t-i--ān-. Avanu ondu nīrasavāda kathepustakavannu ōduttiddāne. A-a-u o-d- n-r-s-v-d- k-t-e-u-t-k-v-n-u ō-u-t-d-ā-e- ---------------------------------------------------- Avanu ondu nīrasavāda kathepustakavannu ōduttiddāne.
Ji žiūri filmą. ಅವ-ು ಒ-ದ- -ಿತ-ರ----- -ೋ-ುತ್-ಿ---ಾಳ-. ಅವಳ- ಒ-ದ- ಚ-ತ-ರವನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಚ-ತ-ರ-ನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ಳ-. ------------------------------------ ಅವಳು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 0
Avaḷu o-du -it---annu n--ut-i-d-ḷ-. Avaḷu ondu citravannu nōḍuttiddāḷe. A-a-u o-d- c-t-a-a-n- n-ḍ-t-i-d-ḷ-. ----------------------------------- Avaḷu ondu citravannu nōḍuttiddāḷe.
Filmas (yra) įdomus. ಆ ಚಿತ್ರ-ಸ್--ರ-್--ರ--ಗಿದ-. ಆ ಚ-ತ-ರ ಸ-ವ-ರಸ-ಯಕರವ-ಗ-ದ-. ಆ ಚ-ತ-ರ ಸ-ವ-ರ-್-ಕ-ವ-ಗ-ದ-. ------------------------- ಆ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. 0
Ā-ci--a svā-as-ak-r---gid-. Ā citra svārasyakaravāgide. Ā c-t-a s-ā-a-y-k-r-v-g-d-. --------------------------- Ā citra svārasyakaravāgide.
Ji žiūri įdomų filmą. ಅವಳ--ಒಂ---ಸ್ವ---್-ಕರವಾದ--ಿತ್-ವನ-ನು ನ-ಡ-ತ------ಾಳೆ. ಅವಳ- ಒ-ದ- ಸ-ವ-ರಸ-ಯಕರವ-ದ ಚ-ತ-ರವನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಸ-ವ-ರ-್-ಕ-ವ-ದ ಚ-ತ-ರ-ನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ಳ-. -------------------------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 0
Av-ḷ- -----svār-s---a-av--a-ci--av--n---ō------dā--. Avaḷu ondu svārasyakaravāda citravannu nōḍuttiddāḷe. A-a-u o-d- s-ā-a-y-k-r-v-d- c-t-a-a-n- n-ḍ-t-i-d-ḷ-. ---------------------------------------------------- Avaḷu ondu svārasyakaravāda citravannu nōḍuttiddāḷe.

Akademikų kalba

Akademikų kalba – tai atskira kalba. Ji naudojama specializuotose diskusijose. Taip pat ji naudojama akademinėse publikacijose. Anksčiau egzistavo viena akademinė kalba. Europos akademinėje aplinkoje ilgą laiką dominavo lotynų kalba. Tačiau šiandien pati svarbiausia akademinė kalba yra anglų. Akademinės kalbos yra profesinės kalbos rūšis. Joje daug specifinių elementų. Patys svarbiausi jos bruožai yra standartizacija ir formalizacija. Kai kurie mano, kad akademikai specialiai kalba nesuprantamai. Komplikuoti dalykai atrodo protingiau. Tačiau akademinis pasaulis labiau orientuojasi į tiesą. Todėl jame turėtų būti naudojama neutrali kalba. Čia nėra vietos retorikai ar puoštai kalbai. Tačiau yra nemažai pernelyg komplikuotos kalbos pavyzdžių. Be to, pasirodo, kad komplikuota kalba žavi žmones! Tyrimai parodė, kad sudėtinga kalba pasitikime labiau. Eksperimento dalyviai turėjo atsakyti į kelis klausimus. Jie turėjo pasirinkti iš kelių atsakymų. Kai kurie atsakymai buvo suformuluoti paprastai, kiti – labai sudėtingai. Daugelis dalyvių rinkosi sudėtingesnius atsakymus. Tačiau tai nesuprantama! Dalyviai buvo suklaidinti kalbos. Nors atsakymų turinys buvo absurdiškas, jie buvo sužavėti jų forma. Tačiau rašymas sudėtingai ne visada yra menas. Galima išmokti paprastą turinį suvynioti į sudėtingą kalbą. Tačiau pasakyti sudėtingą dalyką paprastai ne taip lengva. Tad paprasti dalykai yra išties sudėtingi…