Parlør

no Konjunksjoner 3   »   te సముచ్చయం 3

96 [nittiseks]

Konjunksjoner 3

Konjunksjoner 3

96 [తొంభై ఆరు]

96 [Tombhai āru]

సముచ్చయం 3

[Samuccayaṁ 3]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
Jeg står opp så snart vekkerklokka ringer. అ--రం మోగిన -ెంట-ే నేను ---్త--ు అ__ మో__ వెం__ నే_ లే___ అ-ా-ం మ-గ-న వ-ం-న- న-న- ల-స-త-న- -------------------------------- అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను 0
Al-raṁ -----a v-ṇṭ--ē--ē---l-st--u A_____ m_____ v______ n___ l______ A-ā-a- m-g-n- v-ṇ-a-ē n-n- l-s-ā-u ---------------------------------- Alāraṁ mōgina veṇṭanē nēnu lēstānu
Jeg blir trett så snart jeg skal lære. న-ను-చద----ోవా-న--అ--కోగాన- --న- ------ో-ాను నే_ చ______ అ____ నే_ అ_____ న-న- చ-ు-ు-ో-ా-న- అ-ు-ో-ా-ే న-న- అ-ి-ి-ో-ా-ు -------------------------------------------- నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను 0
N--u cadu-u----la---anu-ōgā-ē--ē----l-s-----nu N___ c_____________ a________ n___ a__________ N-n- c-d-v-k-v-l-n- a-u-ō-ā-ē n-n- a-i-i-ō-ā-u ---------------------------------------------- Nēnu caduvukōvālani anukōgānē nēnu alisipōtānu
Jeg slutter å jobbe når jeg blir seksti. నేను--- క- -ా-ా---న--ు--న---ేయ----ా-------ు నే_ 6_ కి రా__ నే_ ప_ చే__ మా____ న-న- 6- క- ర-గ-న- న-న- ప-ి చ-య-ం మ-న-స-త-న- ------------------------------------------- నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను 0
Nēnu 6- -i --------ēnu pan-----a-a- m-n--tānu N___ 6_ k_ r_____ n___ p___ c______ m________ N-n- 6- k- r-g-n- n-n- p-n- c-y-ḍ-ṁ m-n-s-ā-u --------------------------------------------- Nēnu 60 ki rāgānē nēnu pani cēyaḍaṁ mānēstānu
Når ringer du? మ-రు ఎ----డు క-ల్ / ఫ-న్ చ--్తా-ు? మీ_ ఎ___ కా_ / ఫో_ చే____ మ-ర- ఎ-్-ు-ు క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర-? ---------------------------------- మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? 0
Mīru---pu-u--āl---hō--c-s--ru? M___ e_____ k___ p___ c_______ M-r- e-p-ḍ- k-l- p-ō- c-s-ā-u- ------------------------------ Mīru eppuḍu kāl/ phōn cēstāru?
Så snart jeg har tid. నాక- త---క -ొరక--ా-ే నా_ తీ__ దొ____ న-క- త-ర-క ద-ర-ం-ా-ే -------------------- నాకు తీరిక దొరకంగానే 0
Nāk- t-r--a --ra--ṅ---ē N___ t_____ d__________ N-k- t-r-k- d-r-k-ṅ-ā-ē ----------------------- Nāku tīrika dorakaṅgānē
Han ringer så snart han har tid. ఆ-న-- -ొ-త-స-యం ---కం---- -య- ---్ /---న- -ే-్--రు ఆ___ కొం_ స__ దొ____ ఆ__ కా_ / ఫో_ చే___ ఆ-న-ి క-ం- స-య- ద-ర-ం-ా-ే ఆ-న క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ర- -------------------------------------------------- ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు 0
Ā-anaki -ont- s-ma-----oraka---nē--y-na -ā-- -hō--cē-t--u Ā______ k____ s______ d__________ ā____ k___ p___ c______ Ā-a-a-i k-n-a s-m-y-ṁ d-r-k-ṅ-ā-ē ā-a-a k-l- p-ō- c-s-ā-u --------------------------------------------------------- Āyanaki konta samayaṁ dorakaṅgānē āyana kāl/ phōn cēstāru
Hvor lenge skal du jobbe? మీరు --త-స-పు -న----స్----? మీ_ ఎం_ సే_ ప_ చే____ మ-ర- ఎ-త స-ప- ప-ి చ-స-త-ర-? --------------------------- మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? 0
Mīru e----sē-u-pa--------ru? M___ e___ s___ p___ c_______ M-r- e-t- s-p- p-n- c-s-ā-u- ---------------------------- Mīru enta sēpu pani cēstāru?
Jeg skal jobbe så lenge jeg kan. నేను-పన- చే--లి---ం-వ--ూ న-న----ి --స-తా-ు నే_ ప_ చే_________ నే_ ప_ చే___ న-న- ప-ి చ-య-ల-గ-న-త-ర-ూ న-న- ప-ి చ-స-త-న- ------------------------------------------ నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 0
N----pa-i c-------gi-a-tavarakū--ē-u--an- -ē--ā-u N___ p___ c____________________ n___ p___ c______ N-n- p-n- c-y-g-l-g-n-n-a-a-a-ū n-n- p-n- c-s-ā-u ------------------------------------------------- Nēnu pani cēyagaliginantavarakū nēnu pani cēstānu
Jeg skal jobbe så lenge jeg er frisk. నేన- ఆరోగ్-ంగా-ఉ--న-త-ర-ూ న-న- -ని---స-త--ు నే_ ఆ____ ఉ______ నే_ ప_ చే___ న-న- ఆ-ో-్-ం-ా ఉ-్-ం-వ-క- న-న- ప-ి చ-స-త-న- ------------------------------------------- నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 0
N-n- ---g---g--u----t-v-r-k- nē-u ---- -ē--ā-u N___ ā________ u____________ n___ p___ c______ N-n- ā-ō-y-ṅ-ā u-n-n-a-a-a-ū n-n- p-n- c-s-ā-u ---------------------------------------------- Nēnu ārōgyaṅgā unnantavarakū nēnu pani cēstānu
Han ligger i senga i stedet for å jobbe. ఆయ- --ి-ేయ-ా-ి-ి బద-ల- --చం-ో-పడ------రు ఆ__ ప______ బ__ మం__ ప____ ఆ-న ప-ి-ే-డ-న-క- బ-ు-ు మ-చ-ల- ప-ు-ు-ట-ర- ---------------------------------------- ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు 0
Ā-ana-pan----aḍ------ba-ul---an--anlō-p-ḍ-kuṇ---u Ā____ p_____________ b_____ m_______ p__________ Ā-a-a p-n-c-y-ḍ-n-k- b-d-l- m-n-c-n-ō p-ḍ-k-ṇ-ā-u ------------------------------------------------- Āyana panicēyaḍāniki badulu man̄canlō paḍukuṇṭāru
Hun leser avisen i stedet for å lage mat. ఆ---వ---ేయడ-ని---బ-ుల----ా-ా----రం--దుత--ది ఆ_ వం______ బ__ స______ చ___ ఆ-ె వ-ట-ే-డ-న-క- బ-ు-ు స-ా-ా-ప-్-ం చ-ు-ు-ద- ------------------------------------------- ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది 0
Ā-e ---ṭa--yaḍ--iki-badul- --m-cā----t-a- c-du----i Ā__ v______________ b_____ s_____________ c________ Ā-e v-ṇ-a-ē-a-ā-i-i b-d-l- s-m-c-r-p-t-a- c-d-t-n-i --------------------------------------------------- Āme vaṇṭacēyaḍāniki badulu samācārapatraṁ cadutundi
Han sitter på puben i stedet for å gå hjem. ఆ-న-----కి---ళ్ళడానిక---దుల---ార--వద్- -న్న--ు ఆ__ ఇం__ వె_____ బ__ బా_ వ__ ఉ___ ఆ-న ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-ా-ి-ి బ-ు-ు బ-ర- వ-్- ఉ-్-ా-ు ---------------------------------------------- ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు 0
Ā--na -------v-ḷ-a-ā---i -ad-l--b----ad-- -n-āru Ā____ i_____ v__________ b_____ b__ v____ u_____ Ā-a-a i-ṭ-k- v-ḷ-a-ā-i-i b-d-l- b-r v-d-a u-n-r- ------------------------------------------------ Āyana iṇṭiki veḷḷaḍāniki badulu bār vadda unnāru
Så vidt jeg vet bor han her. నాక--త-లి-ినం-----, ఆ-- ---క--న-వ-ి-్-ు-్నారు నా_ తె________ ఆ__ ఇ___ ని_______ న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న ఇ-్-డ న-వ-ి-్-ు-్-ా-ు --------------------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు 0
N--u t-l-s-nant-v---ku- āy-na ik-a-a --v---st-n-āru N___ t_________________ ā____ i_____ n_____________ N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a i-k-ḍ- n-v-s-s-u-n-r- --------------------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana ikkaḍa nivasistunnāru
Så vidt jeg vet er kona hans syk. న-కు -----ిన---ర----ఆ---భార-- జ-్-ు-ో----నది. నా_ తె________ ఆ__ భా__ జ___ ఉ____ న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న భ-ర-య జ-్-ు-ో ఉ-్-ద-. --------------------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. 0
Nā-u --l-----ntav-r-k-,---a---b-āry--j-bb-t- -nn-di. N___ t_________________ ā____ b_____ j______ u______ N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a b-ā-y- j-b-u-ō u-n-d-. ---------------------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana bhārya jabbutō unnadi.
Så vidt jeg vet er han arbeidsledig. నా---తె-ి--నం--ర--,---న-నిరు--య--ి. నా_ తె________ ఆ__ ని_____ న-క- త-ల-స-న-త-ర-ు- ఆ-న న-ర-ద-య-గ-. ----------------------------------- నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. 0
Nā-- --l-s-n-n-ava---u- āy--- ni-udy-g-. N___ t_________________ ā____ n_________ N-k- t-l-s-n-n-a-a-a-u- ā-a-a n-r-d-ō-i- ---------------------------------------- Nāku telisinantavaraku, āyana nirudyōgi.
Jeg hadde kommet tidsnok dersom jeg ikke hadde forsovet meg. న-ను --య-నికి-మ-ం-ి ప--క-న్---ు;--ేక---ే------స-యా---ి-ఉం-ే---డి-ి నే_ స____ మిం_ ప______ లే___ నే_ స____ ఉం_ వా__ న-న- స-య-న-క- మ-ం-ి ప-ు-ు-్-ా-ు- ల-క-ో-ే న-న- స-య-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- ------------------------------------------------------------------ నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని 0
న-ను -మ---ి-- మ-ం-ి-ప-ుక-న్నా-ు నే_ స____ మిం_ ప_____ న-న- స-య-న-క- మ-ం-ి ప-ు-ు-్-ా-ు ------------------------------- నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను
Jeg hadde kommet tidsnok hvis jeg ikke hadde mistet bussen. న--- --- ఎ-్కల-----ా-ు--ల--ప-----ేన---మయా-ి-ి--ండే--ా-ి-ి నే_ బ_ ఎ________ లే___ నే_ స____ ఉం_ వా__ న-న- బ-్ ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు- ల-క-ో-ే న-న- స-య-న-క- ఉ-డ- వ-డ-న- --------------------------------------------------------- నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని 0
న-న--బ-్ ఎ---లే-పో--ను నే_ బ_ ఎ_______ న-న- బ-్ ఎ-్-ల-క-ో-ా-ు ---------------------- నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను
Jeg kom ikke i tide fordi jeg ikke fant veien. న-కు -ోవ -నిపి--ల----/ న-ను ---ప--ోయ-న---ల---ోత--స-యా-ికి ఉ-----డిని నా_ దో_ క_____ / నే_ త______ లే___ స____ ఉం____ న-క- ద-వ క-ి-ి-చ-ే-ు / న-న- త-్-ి-ో-ా-ు- ల-క-ో-ే స-య-న-క- ఉ-డ-వ-డ-న- -------------------------------------------------------------------- నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని 0
నాక- -ో- క-ి--ంచలేద- /--ేను-తప-ప-పోయాను నా_ దో_ క_____ / నే_ త_____ న-క- ద-వ క-ి-ి-చ-ే-ు / న-న- త-్-ి-ో-ా-ు --------------------------------------- నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -