Parlør

no Fortid 1   »   te భూత కాలం 1

81 [åttien]

Fortid 1

Fortid 1

81 [ఎనభై ఒకటి]

81 [Enabhai okaṭi]

భూత కాలం 1

[Bhūta kālaṁ 1]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
skrive వ్రాయడం వ-ర-యడ- వ-ర-య-ం ------- వ్రాయడం 0
V--ya--ṁ Vrāyaḍaṁ V-ā-a-a- -------- Vrāyaḍaṁ
Han skrev et brev. ఆ-న--క --్-ర-------్ర-స-రు ఆయన ఒక ఉత-తర-న-న- వ-ర-స-ర- ఆ-న ఒ- ఉ-్-ర-న-న- వ-ర-స-ర- -------------------------- ఆయన ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాసారు 0
Āya-a-oka -t---ānni--r----u Āyana oka uttarānni vrāsāru Ā-a-a o-a u-t-r-n-i v-ā-ā-u --------------------------- Āyana oka uttarānni vrāsāru
Og hun skrev et kort. ఆయ---క కార్-్ -ి వ్--సా-ు ఆయన ఒక క-ర-డ- న- వ-ర-స-ర- ఆ-న ఒ- క-ర-డ- న- వ-ర-స-ర- ------------------------- ఆయన ఒక కార్డ్ ని వ్రాసారు 0
Ā---a oka-kā-- ----r-sāru Āyana oka kārḍ ni vrāsāru Ā-a-a o-a k-r- n- v-ā-ā-u ------------------------- Āyana oka kārḍ ni vrāsāru
lese చ---ం చదవడ- చ-వ-ం ----- చదవడం 0
C-d----aṁ Cadavaḍaṁ C-d-v-ḍ-ṁ --------- Cadavaḍaṁ
Jeg leste et magasin. ఆయ- -క---ాచార-పత--ా-్-- చ-ి--రు ఆయన ఒక సమ-చ-ర పత-ర-న-న- చద-వ-ర- ఆ-న ఒ- స-ా-ా- ప-్-ా-్-ి చ-ి-ా-ు ------------------------------- ఆయన ఒక సమాచార పత్రాన్ని చదివారు 0
Ā--n- o-a sa--c-r--pa--ā--- ca---āru Āyana oka samācāra patrānni cadivāru Ā-a-a o-a s-m-c-r- p-t-ā-n- c-d-v-r- ------------------------------------ Āyana oka samācāra patrānni cadivāru
Og hun leste ei bok. అ-ా-ే ఆ----- ప-స్తక---న- -ది-ింది అల-గ- ఆమ- ఒక ప-స-తక-న-న- చద-వ--ద- అ-ా-ే ఆ-ె ఒ- ప-స-త-ా-్-ి చ-ి-ి-ద- --------------------------------- అలాగే ఆమె ఒక పుస్తకాన్ని చదివింది 0
A---- -me-ok--pu-ta-------a--vi-di Alāgē āme oka pustakānni cadivindi A-ā-ē ā-e o-a p-s-a-ā-n- c-d-v-n-i ---------------------------------- Alāgē āme oka pustakānni cadivindi
ta త----ోవ-ం త-స-క-వడ- త-స-క-వ-ం --------- తీసుకోవడం 0
T---kō-aḍaṁ Tīsukōvaḍaṁ T-s-k-v-ḍ-ṁ ----------- Tīsukōvaḍaṁ
Han tok en sigarett. ఆయ- ----ి--ెట--తీ-ుకున--ా-ు ఆయన ఒక స-గర-ట- త-స-క-న-న-ర- ఆ-న ఒ- స-గ-ె-్ త-స-క-న-న-ర- --------------------------- ఆయన ఒక సిగరెట్ తీసుకున్నారు 0
Ā--na --a -i----- --s-ku-n--u Āyana oka sigareṭ tīsukunnāru Ā-a-a o-a s-g-r-ṭ t-s-k-n-ā-u ----------------------------- Āyana oka sigareṭ tīsukunnāru
Hun tok et stykke sjokolade. ఆ-ె-ఒ- మ--్క -ా-్ల--్--ీసుక--ది ఆమ- ఒక మ-క-క చ-క-ల-ట- త-స-క--ద- ఆ-ె ఒ- మ-క-క చ-క-ల-ట- త-స-క-ం-ి ------------------------------- ఆమె ఒక ముక్క చాక్లెట్ తీసుకుంది 0
Āme--k--mu-----------tīsuku-di Āme oka mukka cākleṭ tīsukundi Ā-e o-a m-k-a c-k-e- t-s-k-n-i ------------------------------ Āme oka mukka cākleṭ tīsukundi
Han var utro, men hun var trofast. ఆ-న --ిశ--స-ీయుడు, కా-- ఆ-- -ిశ్వస--య-రా-ు ఆయన అవ-శ-వసన-య-డ-, క-న- ఆమ- వ-శ-వసన-య-ర-ల- ఆ-న అ-ి-్-స-ీ-ు-ు- క-న- ఆ-ె వ-శ-వ-న-య-ర-ల- ------------------------------------------ ఆయన అవిశ్వసనీయుడు, కానీ ఆమె విశ్వసనీయురాలు 0
Ā---a-av-ś--sa-ī---u,--ān--ā-e--iśvasanī--rālu Āyana aviśvasanīyuḍu, kānī āme viśvasanīyurālu Ā-a-a a-i-v-s-n-y-ḍ-, k-n- ā-e v-ś-a-a-ī-u-ā-u ---------------------------------------------- Āyana aviśvasanīyuḍu, kānī āme viśvasanīyurālu
Han var lat, men hun var flittig. ఆ-న-బద---స్-ుడు, -ాన- --ె-క----జ--ి ఆయన బద-దకస-త-డ-, క-న- ఆమ- కష-ట-జ-వ- ఆ-న బ-్-క-్-ు-ు- క-న- ఆ-ె క-్---ీ-ి ----------------------------------- ఆయన బద్దకస్తుడు, కానీ ఆమె కష్ట-జీవి 0
Āyan- ----a--st-ḍ-- --nī--m--k-ṣṭ-----i Āyana baddakastuḍu, kānī āme kaṣṭa-jīvi Ā-a-a b-d-a-a-t-ḍ-, k-n- ā-e k-ṣ-a-j-v- --------------------------------------- Āyana baddakastuḍu, kānī āme kaṣṭa-jīvi
Han var fattig, men hun var rik. ఆయన --దవా--,--ా----మె--నవం---ా-ు ఆయన బ-దవ-డ-, క-న- ఆమ- ధనవ-త-ర-ల- ఆ-న బ-ద-ా-ు- క-న- ఆ-ె ధ-వ-త-ర-ల- -------------------------------- ఆయన బీదవాడు, కానీ ఆమె ధనవంతురాలు 0
Ā-a-a-bīda-ā-u- --nī -me dhanavantu--lu Āyana bīdavāḍu, kānī āme dhanavanturālu Ā-a-a b-d-v-ḍ-, k-n- ā-e d-a-a-a-t-r-l- --------------------------------------- Āyana bīdavāḍu, kānī āme dhanavanturālu
Han hadde ingen penger, men gjeld. ఆయ- ---ద --్-ు--ే-ు,--ే--- అ--పు-ే-ఉ-్-ా-ి ఆయన వద-ద డబ-బ- ల-ద-, క-వల- అప-ప-ల- ఉన-న-య- ఆ-న వ-్- డ-్-ు ల-ద-, క-వ-ం అ-్-ు-ే ఉ-్-ా-ి ------------------------------------------ ఆయన వద్ద డబ్బు లేదు, కేవలం అప్పులే ఉన్నాయి 0
Āya-- -a-d- ḍ--bu l---- kē--l-ṁ-a-p-l- -n---i Āyana vadda ḍabbu lēdu, kēvalaṁ appulē unnāyi Ā-a-a v-d-a ḍ-b-u l-d-, k-v-l-ṁ a-p-l- u-n-y- --------------------------------------------- Āyana vadda ḍabbu lēdu, kēvalaṁ appulē unnāyi
Han hadde ikke flaks, men uflaks. ఆ-నకి---ృ-్టం-లే--,-కే-లం ద-రద------ ఉ-ది ఆయనక- అద-ష-ట- ల-ద-, క-వల- ద-రద-ష-టమ- ఉ-ద- ఆ-న-ి అ-ృ-్-ం ల-ద-, క-వ-ం ద-ర-ృ-్-మ- ఉ-ద- ----------------------------------------- ఆయనకి అదృష్టం లేదు, కేవలం దురదృష్టమే ఉంది 0
Āya-ak- -d-̥--aṁ -ē----kēvala- ---a----ṭ--ē -n-i Āyanaki adr-ṣṭaṁ lēdu, kēvalaṁ duradr-ṣṭamē undi Ā-a-a-i a-r-ṣ-a- l-d-, k-v-l-ṁ d-r-d-̥-ṭ-m- u-d- ------------------------------------------------ Āyanaki adr̥ṣṭaṁ lēdu, kēvalaṁ duradr̥ṣṭamē undi
Han lyktes ikke, men han mislyktes. ఆయన-ి---జ-ం -ేదు-----లం ప-ా-య-ే-ఉం-ి ఆయనక- వ-జయ- ల-ద-, క-వల- పర-జయమ- ఉ-ద- ఆ-న-ి వ-జ-ం ల-ద-, క-వ-ం ప-ా-య-ే ఉ-ద- ------------------------------------ ఆయనకి విజయం లేదు, కేవలం పరాజయమే ఉంది 0
Āy-n--i----a-a- --d----ēv--aṁ p--ājaya-- u-di Āyanaki vijayaṁ lēdu, kēvalaṁ parājayamē undi Ā-a-a-i v-j-y-ṁ l-d-, k-v-l-ṁ p-r-j-y-m- u-d- --------------------------------------------- Āyanaki vijayaṁ lēdu, kēvalaṁ parājayamē undi
Han var ikke fornøyd, men misfornøyd. ఆయన----్తి-చ---ల--ు- అ-ంతృప్-ి-చ---ా-ు ఆయన త-ప-త- చ--దల-ద-, అస-త-ప-త- చ--ద-డ- ఆ-న త-ప-త- చ-ం-ల-ద-, అ-ం-ృ-్-ి చ-ం-ా-ు -------------------------------------- ఆయన తృప్తి చెందలేదు, అసంతృప్తి చెందాడు 0
Āyan-----p-i-c-n---ē-u- -santr̥-----en-ā-u Āyana tr-pti cendalēdu, asantr-pti cendāḍu Ā-a-a t-̥-t- c-n-a-ē-u- a-a-t-̥-t- c-n-ā-u ------------------------------------------ Āyana tr̥pti cendalēdu, asantr̥pti cendāḍu
Han var ikke lykkelig, men ulykkelig. ఆయ- -ం-ోష--- ల-దు,-ద--ి----న--ాడు ఆయన స-త-ష-గ- ల-ద-, ద-ఖ-స-త-న-న-డ- ఆ-న స-త-ష-గ- ల-ద-, ద-ఖ-స-త-న-న-డ- --------------------------------- ఆయన సంతోషంగా లేదు, దుఖిస్తున్నాడు 0
Āy-n- --n-ō--------du, d--h---un---u Āyana santōṣaṅgā lēdu, dukhistunnāḍu Ā-a-a s-n-ō-a-g- l-d-, d-k-i-t-n-ā-u ------------------------------------ Āyana santōṣaṅgā lēdu, dukhistunnāḍu
Han var ikke sympatisk, men usympatisk. ఆయన----ే-పూ-్-కంగా---డు,-స్-ేహ-హ--ం-ా--న--ా-ు ఆయన స-న-హప-ర-వక-గ- ల-డ-, స-న-హరహ-త-గ- ఉన-న-డ- ఆ-న స-న-హ-ూ-్-క-గ- ల-డ-, స-న-హ-హ-త-గ- ఉ-్-ా-ు --------------------------------------------- ఆయన స్నేహపూర్వకంగా లేడు, స్నేహరహితంగా ఉన్నాడు 0
Āyana-snēhap---akaṅg---ēḍu- -n-----hit--g--u--āḍu Āyana snēhapūrvakaṅgā lēḍu, snēharahitaṅgā unnāḍu Ā-a-a s-ē-a-ū-v-k-ṅ-ā l-ḍ-, s-ē-a-a-i-a-g- u-n-ḍ- ------------------------------------------------- Āyana snēhapūrvakaṅgā lēḍu, snēharahitaṅgā unnāḍu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -