Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
lên
Anh ấy đang leo lên núi.
վեր
Նա վեր է առաջնում լեռնային։
từ đâu
Sữa đến từ đâu?
սկսած
Որտեղից է գալիս կաթը։
trước
Đó là chiếc xe tải mới, và tài xế đứng trước nó.
առաջ
Այդ նոր բեռնատարին է, եվ վարորդը առաջ է դիմադրված։