Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ở đó
Mục tiêu nằm ở đó.
שם
המטרה היא שם.
bên cạnh đó
Nhiều thứ trong cuộc sống đi sai lệch.
לידו
הרבה דברים הולכים לא נכון בחיים.
thêm vào
Bánh pizza cỡ lớn thêm vào.
במיוחד
הפיצה היא במיוחד גדולה.