தமிழ் » அரபு   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

‫26 [ستة وعشرون]‬
‫26 [stt waeashrun]‬

‫في الطبيعة‬
‫fi alttabieat‬

26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

‫26 [ستة وعشرون]‬
‫26 [stt waeashrun]‬

‫في الطبيعة‬
‫fi alttabieat‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a-----‬
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a----‬
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? ‫أ--- ت-- ا-------
‫------ t--- a------‬
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a------‬
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a-----‬
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? ‫أ--- ت-- ا--------
‫------ t--- a---------‬
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. ‫ي----- ذ-- ا----.‬
‫-------- d--- a------‬
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. ‫ت----- ت-- ا-----.‬
‫------- t--- a----------‬
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. ‫ت----- ه-- ا-----.‬
‫-------- h----- a---------‬
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. ‫ي----- ذ-- ا------.‬
‫-------- d--- a----------‬
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. ‫ت----- ت-- ا------.‬
‫-------- t--- a--------‬
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. ‫ت----- ه-- ا-----.‬
‫-------- h----- a--------‬
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது ‫أ-- ه-- ج-----.‬
‫---- h--- j------‬
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது ‫أ-- ه-- م-----.‬
‫---- h--- m------‬
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது ‫أ-- ه-- ر-----.‬
‫---- h--- r------‬
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது ‫أ-- ه-- ق-----.‬
‫---- h--- q------‬
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. ‫أ-- ه-- م-----.‬
‫---- h--- m------‬
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது ‫أ-- ه-- م-----.‬
‫---- h--- m------‬