தமிழ் » அரபு   ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்


9 [ஒன்பது]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

9 [ஒன்பது]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
திங்கட்கிழமை ‫ا-------
‫--------‬
செவ்வாய்க்கிழமை ‫ا--------
‫-------------‬
புதன் கிழமை ‫ا--------
‫----------‬
   
வியாழக்கிழமை ‫ا------
‫---------‬
வெள்ளிக்கிழமை ‫ا------
‫-------‬
சனிக்கிழமை ‫ا-----
‫------‬
   
ஞாயிற்றுக்கிழமை ‫ا-----
‫-----‬
வாரம் ‫ا-------
‫---------‬
திங்களிருந்து ஞாயிறுவரை ‫م- ا------ إ-- ا-----
‫-- a--------- '----- a------‬
   
வாரத்தின் முதல் தினம் திங்கட்கிழமை. ‫ا---- ا---- ه- ا------.‬
‫------ a------- h- a----------‬
இரண்டாவது தினம் செவ்வாய்க்கிழமை. ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a-------- h- a-------------‬
மூன்றாவது தினம் புதன்கிழமை. ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a---------- h- a----------‬
   
நான்காவது தினம் வியாழக்கிழமை. ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
ஐந்தாவது தினம் வெள்ளிக்கிழமை . ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
ஆறாவது தினம் சனிக்கிழமை . ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
   
ஏழாவது தினம் ஞாயிற்றுகிழமை . ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a------‬
ஒரு வாரத்தில் ஏழு தினங்கள் உள்ளன. ‫ل------ س--- أ---.‬
‫--------- s--- '----‬
நாம் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம். ‫ن-- ل- ن---- س-- خ--- أ---.‬
‫---- l- n--------- s---- k---- '-----‬