Jezikovni vodič

sl Na poti   »   hy En route

37 [sedemintrideset]

Na poti

Na poti

37 [երեսունյոթ]

37 [yeresunyot’]

En route

[Chanaparh]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
On se pelje z motornim kolesom (z motorjem). Ն- ---ո--կ--է-ք--ւմ: Նա մոտոցիկլ է քշում: Ն- մ-տ-ց-կ- է ք-ո-մ- -------------------- Նա մոտոցիկլ է քշում: 0
N- -o-o---i-l - -’shum Na motots’ikl e k’shum N- m-t-t-’-k- e k-s-u- ---------------------- Na motots’ikl e k’shum
On se pelje s kolesom. Նա-հե---ի- - --ո-մ: Նա հեծանիվ է քշում: Ն- հ-ծ-ն-վ է ք-ո-մ- ------------------- Նա հեծանիվ է քշում: 0
N----t--ni--e--’-h-m Na hetsaniv e k’shum N- h-t-a-i- e k-s-u- -------------------- Na hetsaniv e k’shum
On gre peš. Նա ոտքով------ւմ: Նա ոտքով է գնում: Ն- ո-ք-վ է գ-ո-մ- ----------------- Նա ոտքով է գնում: 0
N--v---’-v e--num Na votk’ov e gnum N- v-t-’-v e g-u- ----------------- Na votk’ov e gnum
On se pelje z ladjo. Նա ն-վ-վ-- գ-ո--: Նա նավով է գնում: Ն- ն-վ-վ է գ-ո-մ- ----------------- Նա նավով է գնում: 0
N- --v---e---um Na navov e gnum N- n-v-v e g-u- --------------- Na navov e gnum
On se pelje s čolnom. Նա---վ---վ-է գնո-մ: Նա նավակով է գնում: Ն- ն-վ-կ-վ է գ-ո-մ- ------------------- Նա նավակով է գնում: 0
N--na---o--e--num Na navakov e gnum N- n-v-k-v e g-u- ----------------- Na navakov e gnum
On plava. Ն---ող-ւ- է: Նա լողում է: Ն- լ-ղ-ւ- է- ------------ Նա լողում է: 0
Na -ogh---e Na loghum e N- l-g-u- e ----------- Na loghum e
Ali je tukaj nevarno? Վտ--գավո-- է---ս-եղ: Վտանգավո՞ր է այստեղ: Վ-ա-գ-վ-՞- է ա-ս-ե-: -------------------- Վտանգավո՞ր է այստեղ: 0
Vta---v--r ---y-te-h Vtangavo՞r e aystegh V-a-g-v-՞- e a-s-e-h -------------------- Vtangavo՞r e aystegh
Ali je tukaj nevarno, če sam potuješ z avtoštopom? Վտա----ո-- - ա----- -ե---ա --նգ---նե-: Վտանգավո՞ր է այստեղ մեքենա կանգնեցնել: Վ-ա-գ-վ-՞- է ա-ս-ե- մ-ք-ն- կ-ն-ն-ց-ե-: -------------------------------------- Վտանգավո՞ր է այստեղ մեքենա կանգնեցնել: 0
V-anga---r --ay-teg--m-k-y-na--an-net--nel Vtangavo՞r e aystegh mek’yena kangnets’nel V-a-g-v-՞- e a-s-e-h m-k-y-n- k-n-n-t-’-e- ------------------------------------------ Vtangavo՞r e aystegh mek’yena kangnets’nel
Ali se je nevarno sprehajati ponoči? Վտ-նգավո-ր է --ստեղ-գ-շ-րո----ո-ն--: Վտանգավո՞ր է այստեղ գիշերով զբոսնել: Վ-ա-գ-վ-՞- է ա-ս-ե- գ-շ-ր-վ զ-ո-ն-լ- ------------------------------------ Վտանգավո՞ր է այստեղ գիշերով զբոսնել: 0
V--ng-vo՞- e-ay-t-gh --sh-r-v--b-s--l Vtangavo՞r e aystegh gisherov zbosnel V-a-g-v-՞- e a-s-e-h g-s-e-o- z-o-n-l ------------------------------------- Vtangavo՞r e aystegh gisherov zbosnel
Zašli smo. Մ-----խ-լ--նք -կ--: Մենք սխալ ենք եկել: Մ-ն- ս-ա- ե-ք ե-ե-: ------------------- Մենք սխալ ենք եկել: 0
M--k---k-a--yenk’---k-l Menk’ skhal yenk’ yekel M-n-’ s-h-l y-n-’ y-k-l ----------------------- Menk’ skhal yenk’ yekel
Na napačni poti smo. Մե---ս-ա-------ա-հ--վրա -նք: Մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք: Մ-ն- ս-ա- ճ-ն-պ-ր-ի վ-ա ե-ք- ---------------------------- Մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք: 0
Men-’-skha--c-a-a---h- ----y-nk’ Menk’ skhal chanaparhi vra yenk’ M-n-’ s-h-l c-a-a-a-h- v-a y-n-’ -------------------------------- Menk’ skhal chanaparhi vra yenk’
Moramo se vrniti. Մ--ք -ե-- - -----առ-ան-: Մենք պետք է հետ դառնանք: Մ-ն- պ-տ- է հ-տ դ-ռ-ա-ք- ------------------------ Մենք պետք է հետ դառնանք: 0
Me----pe--- e he- da-rn-n-’ Menk’ petk’ e het darrnank’ M-n-’ p-t-’ e h-t d-r-n-n-’ --------------------------- Menk’ petk’ e het darrnank’
Kje se tukaj lahko parkira? Ո--ե՞ղ կա--ղ -նք-մ------ ա--տեղ-կ-ն-ն---ել: Որտե՞ղ կարող ենք մեքենան այստեղ կանգնեցնել: Ո-տ-՞- կ-ր-ղ ե-ք մ-ք-ն-ն ա-ս-ե- կ-ն-ն-ց-ե-: ------------------------------------------- Որտե՞ղ կարող ենք մեքենան այստեղ կանգնեցնել: 0
Vo---՞g- -arog- --n-’ --k--enan--y---g--kangnet--n-l Vorte՞gh karogh yenk’ mek’yenan aystegh kangnets’nel V-r-e-g- k-r-g- y-n-’ m-k-y-n-n a-s-e-h k-n-n-t-’-e- ---------------------------------------------------- Vorte՞gh karogh yenk’ mek’yenan aystegh kangnets’nel
Je tukaj kakšno parkirišče? Այ-տեղ ----նա---կ-յ-ն-տեղ- կա-: Այստեղ մեքենայի կայանատեղի կա՞: Ա-ս-ե- մ-ք-ն-յ- կ-յ-ն-տ-ղ- կ-՞- ------------------------------- Այստեղ մեքենայի կայանատեղի կա՞: 0
A---e-h-m---ye--yi -ay--a-egh--ka՞ Aystegh mek’yenayi kayanateghi ka՞ A-s-e-h m-k-y-n-y- k-y-n-t-g-i k-՞ ---------------------------------- Aystegh mek’yenayi kayanateghi ka՞
Kako dolgo se sme tukaj parkirati? Ի-չք-՞--------կ-- -ար-լի-- --ս--ղ -ե--նան -ա-գ--ց-ել: Ինչքա՞ն ժամանակով կարելի է այստեղ մեքենան կանգնեցնել: Ի-չ-ա-ն ժ-մ-ն-կ-վ կ-ր-լ- է ա-ս-ե- մ-ք-ն-ն կ-ն-ն-ց-ե-: ----------------------------------------------------- Ինչքա՞ն ժամանակով կարելի է այստեղ մեքենան կանգնեցնել: 0
In----’a-n --ama--k-v ka--l----a---e-h--e--ye--n----------nel Inch’k’a՞n zhamanakov kareli e aystegh mek’yenan kangnets’nel I-c-’-’-՞- z-a-a-a-o- k-r-l- e a-s-e-h m-k-y-n-n k-n-n-t-’-e- ------------------------------------------------------------- Inch’k’a՞n zhamanakov kareli e aystegh mek’yenan kangnets’nel
Ali smučate? Դա-ո-կ-ք----մ --: Դահուկ քշու՞մ եք: Դ-հ-ւ- ք-ո-՞- ե-: ----------------- Դահուկ քշու՞մ եք: 0
Dah-k-----u՞m ye-’ Dahuk k’shu՞m yek’ D-h-k k-s-u-m y-k- ------------------ Dahuk k’shu՞m yek’
Se boste peljali gor s smučarsko žičnico (sedežnico, vlečnico)? Դ-հ-----ի- վերելա--վ-ե՞ք-գ--ւմ-դեպ- -ե--: Դահուկային վերելակով ե՞ք գնում դեպի վերև: Դ-հ-ւ-ա-ի- վ-ր-լ-կ-վ ե-ք գ-ո-մ դ-պ- վ-ր-: ----------------------------------------- Դահուկային վերելակով ե՞ք գնում դեպի վերև: 0
Da-u-a-in--erel--ov--e-k’----m-d-pi --rev Dahukayin verelakov ye՞k’ gnum depi verev D-h-k-y-n v-r-l-k-v y-՞-’ g-u- d-p- v-r-v ----------------------------------------- Dahukayin verelakov ye՞k’ gnum depi verev
Si je možno tukaj izposoditi smuči? Կարել-՞-է այս-եղ դ--ուկն---վ---ել: Կարելի՞ է այստեղ դահուկներ վարձել: Կ-ր-լ-՞ է ա-ս-ե- դ-հ-ւ-ն-ր վ-ր-ե-: ---------------------------------- Կարելի՞ է այստեղ դահուկներ վարձել: 0
K-r-li- e a-s--g- --hu---- ---d--l Kareli՞ e aystegh dahukner vardzel K-r-l-՞ e a-s-e-h d-h-k-e- v-r-z-l ---------------------------------- Kareli՞ e aystegh dahukner vardzel

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -