Phrasebook

tl Days of the week   »   mr आठवड्याचे दिवस

9 [siyam]

Days of the week

Days of the week

९ [नऊ]

9 [Na\'ū]

आठवड्याचे दिवस

[āṭhavaḍyācē divasa]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Lunes सो---र सोमवार 0
sō-----asōmavāra
Martes मं----र मंगळवार 0
ma--------amaṅgaḷavāra
Miyerkules बु---र बुधवार 0
bu------abudhavāra
   
Huwebes गु----र गुरुवार 0
gu-----aguruvāra
Biyernes शु-----र शुक्रवार 0
śu------aśukravāra
Sabado शन---र शनिवार 0
śa-----aśanivāra
   
Linggo रव---र रविवार 0
ra-----aravivāra
ang linggo आठ--ा आठवडा 0
āṭ-----āāṭhavaḍā
mula Lunes hanggang Linggo सो--------- र----------त सोमवारपासून रविवारपर्यंत 0
sō------------ r--------------asōmavārapāsūna ravivāraparyanta
   
Ang unang araw ay Lunes. पह--- द--- आ-- स-----. पहिला दिवस आहे सोमवार. 0
pa---- d----- ā-- s-------.pahilā divasa āhē sōmavāra.
Ang pangalawang araw ay Martes. दु--- द--- आ-- म------. दुसरा दिवस आहे मंगळवार. 0
Du---- d----- ā-- m----------.Dusarā divasa āhē maṅgaḷavāra.
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. ति--- द--- आ-- ब-----. तिसरा दिवस आहे बुधवार. 0
Ti---- d----- ā-- b--------.Tisarā divasa āhē budhavāra.
   
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. चौ-- द--- आ-- ग------. चौथा दिवस आहे गुरुवार. 0
Ca---- d----- ā-- g-------.Cauthā divasa āhē guruvāra.
Ang panglimang araw ay Biyernes. पा--- द--- आ-- श-------. पाचवा दिवस आहे शुक्रवार. 0
Pā---- d----- ā-- ś--------.Pācavā divasa āhē śukravāra.
Ang pang-anim na araw ay Sabado. सह--- द--- आ-- श-----. सहावा दिवस आहे शनिवार. 0
Sa---- d----- ā-- ś-------.Sahāvā divasa āhē śanivāra.
   
Ang pangpitong araw ay Linggo. सा--- द--- आ-- र-----. सातवा दिवस आहे रविवार. 0
Sā---- d----- ā-- r-------.Sātavā divasa āhē ravivāra.
Ang linggo ay may pitong araw. सप------ स-- द--- अ----. सप्ताहात सात दिवस असतात. 0
Sa------- s--- d----- a------.Saptāhāta sāta divasa asatāta.
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. आम--- फ--- प-- द--- क-- क---. आम्ही फक्त पाच दिवस काम करतो. 0
Ām-- p----- p--- d----- k--- k-----.Āmhī phakta pāca divasa kāma karatō.