Phrasebook

tl Days of the week   »   ta ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

9 [siyam]

Days of the week

Days of the week

9 [ஒன்பது]

9 [Oṉpatu]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

[oru vārattiṉ kiḻamaikaḷ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Lunes திங்கட்-ி--ை த----------- த-ங-க-்-ி-ம- ------------ திங்கட்கிழமை 0
ti-k---iḻamai t------------ t-ṅ-a-k-ḻ-m-i ------------- tiṅkaṭkiḻamai
Martes செ--வாய-க-கிழமை ச-------------- ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை --------------- செவ்வாய்க்கிழமை 0
c---āy-kiḻamai c------------- c-v-ā-k-i-a-a- -------------- cevvāykkiḻamai
Miyerkules ப---்----மை ப---- க---- ப-த-் க-ழ-ை ----------- புதன் கிழமை 0
p-t-ṉ k--amai p---- k------ p-t-ṉ k-ḻ-m-i ------------- putaṉ kiḻamai
Huwebes வியாழ-்கிழ-ை வ----------- வ-ய-ழ-்-ி-ம- ------------ வியாழக்கிழமை 0
v------k--amai v------------- v-y-ḻ-k-i-a-a- -------------- viyāḻakkiḻamai
Biyernes வ---ள--்-ி--ை வ------------ வ-ள-ள-க-க-ழ-ை ------------- வெள்ளிக்கிழமை 0
ve--ikkiḻ-mai v------------ v-ḷ-i-k-ḻ-m-i ------------- veḷḷikkiḻamai
Sabado ச---்க-ழ-ை ச--------- ச-ி-்-ி-ம- ---------- சனிக்கிழமை 0
ca---ki-amai c----------- c-ṉ-k-i-a-a- ------------ caṉikkiḻamai
Linggo ஞ-யிற்றுக்க-ழமை ஞ-------------- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழ-ை --------------- ஞாயிற்றுக்கிழமை 0
ñ-yiṟṟu--iḻ-m-i ñ-------------- ñ-y-ṟ-u-k-ḻ-m-i --------------- ñāyiṟṟukkiḻamai
ang linggo வ-ரம் வ---- வ-ர-் ----- வாரம் 0
vā--m v---- v-r-m ----- vāram
mula Lunes hanggang Linggo த-ங்களிர--்து ---ிறு--ை த------------ ஞ-------- த-ங-க-ி-ு-்-ு ஞ-ய-ற-வ-ை ----------------------- திங்களிருந்து ஞாயிறுவரை 0
ti-kaḷ-run------iṟuva--i t----------- ñ---------- t-ṅ-a-i-u-t- ñ-y-ṟ-v-r-i ------------------------ tiṅkaḷiruntu ñāyiṟuvarai
Ang unang araw ay Lunes. வா-த------ம---்-த--ம---------கி--ை. வ-------- ம---- த---- த------------ வ-ர-்-ி-் ம-த-் த-ன-் த-ங-க-்-ி-ம-. ----------------------------------- வாரத்தின் முதல் தினம் திங்கட்கிழமை. 0
vā-a---ṉ-m-tal-t-ṉam---ṅ-----ḻ-m--. v------- m---- t---- t------------- v-r-t-i- m-t-l t-ṉ-m t-ṅ-a-k-ḻ-m-i- ----------------------------------- vārattiṉ mutal tiṉam tiṅkaṭkiḻamai.
Ang pangalawang araw ay Martes. இ-ண்-ாவ-- தின-்--ெ--வ--்க்கிழ-ை. இ-------- த---- ச--------------- இ-ண-ட-வ-ு த-ன-் ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை- -------------------------------- இரண்டாவது தினம் செவ்வாய்க்கிழமை. 0
Iraṇṭ-v-tu tiṉam-c-vvā--k-ḻamai. I--------- t---- c-------------- I-a-ṭ-v-t- t-ṉ-m c-v-ā-k-i-a-a-. -------------------------------- Iraṇṭāvatu tiṉam cevvāykkiḻamai.
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. ம---ற--த---ி-ம்----ன்-ி-மை. ம-------- த---- ப---------- ம-ன-ற-வ-ு த-ன-் ப-த-்-ி-ம-. --------------------------- மூன்றாவது தினம் புதன்கிழமை. 0
Mūṉṟāvat- tiṉam -u-a-k-ḻ-mai. M-------- t---- p------------ M-ṉ-ā-a-u t-ṉ-m p-t-ṉ-i-a-a-. ----------------------------- Mūṉṟāvatu tiṉam putaṉkiḻamai.
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. நா-----து -ி--்-வி--ழ-்--ழமை. ந-------- த---- வ------------ ந-ன-க-வ-ு த-ன-் வ-ய-ழ-்-ி-ம-. ----------------------------- நான்காவது தினம் வியாழக்கிழமை. 0
Nā---vat---iṉam --yāḻakk-ḻ----. N-------- t---- v-------------- N-ṉ-ā-a-u t-ṉ-m v-y-ḻ-k-i-a-a-. ------------------------------- Nāṉkāvatu tiṉam viyāḻakkiḻamai.
Ang panglimang araw ay Biyernes. ஐ-்த-வ-ு-த---் வ-ள்ளிக்க-----. ஐ------- த---- வ------------ . ஐ-்-ா-த- த-ன-் வ-ள-ள-க-க-ழ-ை . ------------------------------ ஐந்தாவது தினம் வெள்ளிக்கிழமை . 0
A---ā-a---ti--- -e--ik--ḻamai. A-------- t---- v------------- A-n-ā-a-u t-ṉ-m v-ḷ-i-k-ḻ-m-i- ------------------------------ Aintāvatu tiṉam veḷḷikkiḻamai.
Ang pang-anim na araw ay Sabado. ஆறா-த- த-னம்-ச-ி-்க-ழ-ை-. ஆ----- த---- ச--------- . ஆ-ா-த- த-ன-் ச-ி-்-ி-ம- . ------------------------- ஆறாவது தினம் சனிக்கிழமை . 0
Ā-------ti--- -aṉ--kiḻ----. Ā------ t---- c------------ Ā-ā-a-u t-ṉ-m c-ṉ-k-i-a-a-. --------------------------- Āṟāvatu tiṉam caṉikkiḻamai.
Ang pangpitong araw ay Linggo. ஏ---த- --னம- -ாயிற----ிழம- . ஏ----- த---- ஞ------------ . ஏ-ா-த- த-ன-் ஞ-ய-ற-ற-க-ழ-ை . ---------------------------- ஏழாவது தினம் ஞாயிற்றுகிழமை . 0
Ē-ā--t- tiṉ-- -āyiṟṟuki--m--. Ē------ t---- ñ-------------- Ē-ā-a-u t-ṉ-m ñ-y-ṟ-u-i-a-a-. ----------------------------- Ēḻāvatu tiṉam ñāyiṟṟukiḻamai.
Ang linggo ay may pitong araw. ஒ-ு --ரத்தில்--ழ----ன-்கள--உள்--. ஒ-- வ-------- ஏ-- த------- உ----- ஒ-ு வ-ர-்-ி-் ஏ-ு த-ன-்-ள- உ-்-ன- --------------------------------- ஒரு வாரத்தில் ஏழு தினங்கள் உள்ளன. 0
Or- vā--t-il-ē-- -iṉ-ṅkaḷ--ḷḷaṉ-. O-- v------- ē-- t------- u------ O-u v-r-t-i- ē-u t-ṉ-ṅ-a- u-ḷ-ṉ-. --------------------------------- Oru vārattil ēḻu tiṉaṅkaḷ uḷḷaṉa.
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. நா----ரு-வா--்-----ஐந--- தி-ங-கள் ---டும- -ே-- ----க--்---். ந--- ஒ-- வ-------- ஐ---- த------- ம------ வ--- ச------------ ந-ம- ஒ-ு வ-ர-்-ி-் ஐ-்-ு த-ன-்-ள- ம-்-ு-ே வ-ல- ச-ய-க-ன-ற-ம-. ------------------------------------------------------------ நாம் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம். 0
Nā--oru--ār----- a-nt- t-ṉ--k-- maṭ-umē vēl-i ce---ṉ---. N-- o-- v------- a---- t------- m------ v---- c--------- N-m o-u v-r-t-i- a-n-u t-ṉ-ṅ-a- m-ṭ-u-ē v-l-i c-y-i-ṟ-m- -------------------------------------------------------- Nām oru vārattil aintu tiṉaṅkaḷ maṭṭumē vēlai ceykiṉṟōm.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -