Phrasebook

tl Mga araw ng lingo   »   kn ವಾರದ ದಿನಗಳು

9 [siyam]

Mga araw ng lingo

Mga araw ng lingo

೯ [ಒಂಬತ್ತು]

9 [Ombattu]

ವಾರದ ದಿನಗಳು

[vārada dinagaḷu.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Lunes ಸ--ವ-ರ. ಸೋ____ ಸ-ಮ-ಾ-. ------- ಸೋಮವಾರ. 0
Sōma--r-. S________ S-m-v-r-. --------- Sōmavāra.
Martes ಮಂಗ-ವ-ರ. ಮಂ_____ ಮ-ಗ-ವ-ರ- -------- ಮಂಗಳವಾರ. 0
Ma----avā-a. M___________ M-ṅ-a-a-ā-a- ------------ Maṅgaḷavāra.
Miyerkules ಬ-ಧವ-ರ. ಬು____ ಬ-ಧ-ಾ-. ------- ಬುಧವಾರ. 0
Budh-vāra. B_________ B-d-a-ā-a- ---------- Budhavāra.
Huwebes ಗು-ುವಾರ. ಗು____ ಗ-ರ-ವ-ರ- -------- ಗುರುವಾರ. 0
G-ruvā-a. G________ G-r-v-r-. --------- Guruvāra.
Biyernes ಶುಕ-ರವಾರ. ಶು_____ ಶ-ಕ-ರ-ಾ-. --------- ಶುಕ್ರವಾರ. 0
Ś---a----. Ś_________ Ś-k-a-ā-a- ---------- Śukravāra.
Sabado ಶನಿ--ರ. ಶ____ ಶ-ಿ-ಾ-. ------- ಶನಿವಾರ. 0
Śan---ra. Ś________ Ś-n-v-r-. --------- Śanivāra.
Linggo ಭಾನುವಾ-. ಭಾ____ ಭ-ನ-ವ-ರ- -------- ಭಾನುವಾರ. 0
B-ā-uvār-. B_________ B-ā-u-ā-a- ---------- Bhānuvāra.
ang linggo ವ--. ವಾ__ ವ-ರ- ---- ವಾರ. 0
V-r-. V____ V-r-. ----- Vāra.
mula Lunes hanggang Linggo ಸ--ವಾರದಿ-- ಭಾ-ು--ರ-ವ---ೆ. ಸೋ_____ ಭಾ________ ಸ-ಮ-ಾ-ದ-ಂ- ಭ-ನ-ವ-ರ-ವ-ೆ-ೆ- ------------------------- ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ. 0
Sō-a---a----a b---u-ār-da-a-e--. S____________ b_________________ S-m-v-r-d-n-a b-ā-u-ā-a-a-a-e-e- -------------------------------- Sōmavāradinda bhānuvāradavarege.
Ang unang araw ay Lunes. ವಾ-- --ದಲನ-----ವಸ ಸೋಮ-ಾ-. ವಾ__ ಮೊ____ ದಿ__ ಸೋ____ ವ-ರ- ಮ-ದ-ನ-ಯ ದ-ವ- ಸ-ಮ-ಾ-. ------------------------- ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರ. 0
V------m-----neya-divas--s-----ra. V_____ m_________ d_____ s________ V-r-d- m-d-l-n-y- d-v-s- s-m-v-r-. ---------------------------------- Vārada modalaneya divasa sōmavāra.
Ang pangalawang araw ay Martes. ಎರಡನೆಯ-ದಿವ- -ಂಗ-ವಾ-. ಎ____ ದಿ__ ಮಂ_____ ಎ-ಡ-ೆ- ದ-ವ- ಮ-ಗ-ವ-ರ- -------------------- ಎರಡನೆಯ ದಿವಸ ಮಂಗಳವಾರ. 0
E-a--ne-a------a ---ga-av---. E________ d_____ m___________ E-a-a-e-a d-v-s- m-ṅ-a-a-ā-a- ----------------------------- Eraḍaneya divasa maṅgaḷavāra.
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. ಮೂರ-ೆ--ದ-ವಸ ಬುಧ--ರ. ಮೂ___ ದಿ__ ಬು____ ಮ-ರ-ೆ- ದ-ವ- ಬ-ಧ-ಾ-. ------------------- ಮೂರನೆಯ ದಿವಸ ಬುಧವಾರ. 0
M----ey----vasa -udh---r-. M_______ d_____ b_________ M-r-n-y- d-v-s- b-d-a-ā-a- -------------------------- Mūraneya divasa budhavāra.
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. ನಾಲ-ಕನೆ--ದಿ-ಸ-ಗ--ುವ-ರ. ನಾ____ ದಿ__ ಗು____ ನ-ಲ-ಕ-ೆ- ದ-ವ- ಗ-ರ-ವ-ರ- ---------------------- ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ. 0
N----n-ya --v--a------ār-. N________ d_____ g________ N-l-a-e-a d-v-s- g-r-v-r-. -------------------------- Nālkaneya divasa guruvāra.
Ang panglimang araw ay Biyernes. ಐ--ೆ- ದ--- ಶ--್ರ-ಾರ. ಐ___ ದಿ__ ಶು_____ ಐ-ನ-ಯ ದ-ವ- ಶ-ಕ-ರ-ಾ-. -------------------- ಐದನೆಯ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ. 0
Aida--------asa śu-r-v--a. A_______ d_____ ś_________ A-d-n-y- d-v-s- ś-k-a-ā-a- -------------------------- Aidaneya divasa śukravāra.
Ang pang-anim na araw ay Sabado. ಆ--ೆ- ದ--------ಾರ ಆ___ ದಿ__ ಶ___ ಆ-ನ-ಯ ದ-ವ- ಶ-ಿ-ಾ- ----------------- ಆರನೆಯ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ 0
Ā-a-ey- -i-a-a-śa--v--a Ā______ d_____ ś_______ Ā-a-e-a d-v-s- ś-n-v-r- ----------------------- Āraneya divasa śanivāra
Ang pangpitong araw ay Linggo. ಏ--ೆ- ದ-ವಸ-ಭಾ--ವ-ರ ಏ___ ದಿ__ ಭಾ___ ಏ-ನ-ಯ ದ-ವ- ಭ-ನ-ವ-ರ ------------------ ಏಳನೆಯ ದಿವಸ ಭಾನುವಾರ 0
ē--n--a -ivas- bh--u---a ē______ d_____ b________ ē-a-e-a d-v-s- b-ā-u-ā-a ------------------------ ēḷaneya divasa bhānuvāra
Ang linggo ay may pitong araw. ಒಂ-ು------್ಲಿ -ಳ- -ಿ--ಗ--ವ-. ಒಂ_ ವಾ____ ಏ_ ದಿ______ ಒ-ದ- ವ-ರ-ಲ-ಲ- ಏ-ು ದ-ವ-ಗ-ಿ-ೆ- ---------------------------- ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸಗಳಿವೆ. 0
o-du -ā--d-lli ----d-v-sag-ḷ--e. o___ v________ ē__ d____________ o-d- v-r-d-l-i ē-u d-v-s-g-ḷ-v-. -------------------------------- ondu vāradalli ēḷu divasagaḷive.
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. ನಾ-- -ೇವ- -ದ- ದಿವಸ---ಲ------ತ--ೇವ-. ನಾ_ ಕೇ__ ಐ_ ದಿ__ ಕೆ__ ಮಾ_____ ನ-ವ- ಕ-ವ- ಐ-ು ದ-ವ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ವ-. ----------------------------------- ನಾವು ಕೇವಲ ಐದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 0
Nāvu --v-----id------sa-k---s- m-----ēve. N___ k_____ a___ d_____ k_____ m_________ N-v- k-v-l- a-d- d-v-s- k-l-s- m-ḍ-t-ē-e- ----------------------------------------- Nāvu kēvala aidu divasa kelasa māḍuttēve.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -