Phrasebook

tl Days of the week   »   te వారం లోని రోజులు

9 [siyam]

Days of the week

Days of the week

9 [తొమ్మిది]

9 [Tom\'midi]

వారం లోని రోజులు

[Vāraṁ lōni rōjulu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Lunes సోమవ--ం స-మవ-ర- స-మ-ా-ం ------- సోమవారం 0
Sōm----aṁ Sōmavāraṁ S-m-v-r-ṁ --------- Sōmavāraṁ
Martes మంగ--ారం మ-గళవ-ర- మ-గ-వ-ర- -------- మంగళవారం 0
M-ṅ-a--v--aṁ Maṅgaḷavāraṁ M-ṅ-a-a-ā-a- ------------ Maṅgaḷavāraṁ
Miyerkules బుధ-ా-ం బ-ధవ-ర- బ-ధ-ా-ం ------- బుధవారం 0
Bu-ha--r-ṁ Budhavāraṁ B-d-a-ā-a- ---------- Budhavāraṁ
Huwebes గు-ువా-ం గ-ర-వ-ర- గ-ర-వ-ర- -------- గురువారం 0
Guruv-raṁ Guruvāraṁ G-r-v-r-ṁ --------- Guruvāraṁ
Biyernes శ-క-రవా-ం శ-క-రవ-ర- శ-క-ర-ా-ం --------- శుక్రవారం 0
Ś----v-r-ṁ Śukravāraṁ Ś-k-a-ā-a- ---------- Śukravāraṁ
Sabado శ--వారం శన-వ-ర- శ-ి-ా-ం ------- శనివారం 0
Ś--ivār-ṁ Śanivāraṁ Ś-n-v-r-ṁ --------- Śanivāraṁ
Linggo ఆదివా-ం ఆద-వ-ర- ఆ-ి-ా-ం ------- ఆదివారం 0
Ād-vā--ṁ Ādivāraṁ Ā-i-ā-a- -------- Ādivāraṁ
ang linggo వ-రం వ-ర- వ-ర- ---- వారం 0
V-raṁ Vāraṁ V-r-ṁ ----- Vāraṁ
mula Lunes hanggang Linggo స-మవ-రం-న-ండి ఆదివారం వరకు స-మవ-ర- న--డ- ఆద-వ-ర- వరక- స-మ-ా-ం న-ం-ి ఆ-ి-ా-ం వ-క- -------------------------- సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు 0
Sō-a---a--n-ṇ---ā----r-ṁ-v-ra-u Sōmavāraṁ nuṇḍi ādivāraṁ varaku S-m-v-r-ṁ n-ṇ-i ā-i-ā-a- v-r-k- ------------------------------- Sōmavāraṁ nuṇḍi ādivāraṁ varaku
Ang unang araw ay Lunes. మ--టి -ోజ--సో-వ-ర- -----ంది మ-దట- ర-జ- స-మవ-ర- అవ-త--ద- మ-ద-ి ర-జ- స-మ-ా-ం అ-ు-ు-ద- --------------------------- మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది 0
M-daṭi ---- ---av---ṁ ---tu-di Modaṭi rōju sōmavāraṁ avutundi M-d-ṭ- r-j- s-m-v-r-ṁ a-u-u-d- ------------------------------ Modaṭi rōju sōmavāraṁ avutundi
Ang pangalawang araw ay Martes. రెం-వ -ోజు -ం-ళ---ం----తు-ది ర--డవ ర-జ- మ-గళవ-ర- అవ-త--ద- ర-ం-వ ర-జ- మ-గ-వ-ర- అ-ు-ు-ద- ---------------------------- రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది 0
R--ḍav--------aṅg-ḷa--ra---v--undi Reṇḍava rōju maṅgaḷavāraṁ avutundi R-ṇ-a-a r-j- m-ṅ-a-a-ā-a- a-u-u-d- ---------------------------------- Reṇḍava rōju maṅgaḷavāraṁ avutundi
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. మ--వ ర-----ు--ా---అ--తు-ది మ-డవ ర-జ- బ-ధవ-ర- అవ-త--ద- మ-డ- ర-జ- బ-ధ-ా-ం అ-ు-ు-ద- -------------------------- మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది 0
Mūḍ-v- r-ju--ud----r-ṁ---u-undi Mūḍava rōju budhavāraṁ avutundi M-ḍ-v- r-j- b-d-a-ā-a- a-u-u-d- ------------------------------- Mūḍava rōju budhavāraṁ avutundi
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. నాల--వ రో-ు-గ-ర------అవ-----ి న-ల-గవ ర-జ- గ-ర-వ-ర- అవ-త--ద- న-ల-గ- ర-జ- గ-ర-వ-ర- అ-ు-ు-ద- ----------------------------- నాలుగవ రోజు గురువారం అవుతుంది 0
N--ugav- -ō-u guruvār-ṁ -v--u--i Nālugava rōju guruvāraṁ avutundi N-l-g-v- r-j- g-r-v-r-ṁ a-u-u-d- -------------------------------- Nālugava rōju guruvāraṁ avutundi
Ang panglimang araw ay Biyernes. ఐ---రో-ు --క---ా---అవ---ం-ి ఐదవ ర-జ- శ-క-రవ-ర- అవ-త--ద- ఐ-వ ర-జ- శ-క-ర-ా-ం అ-ు-ు-ద- --------------------------- ఐదవ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది 0
A-d-va ---u----r--ā-aṁ-a--tu--i Aidava rōju śukravāraṁ avutundi A-d-v- r-j- ś-k-a-ā-a- a-u-u-d- ------------------------------- Aidava rōju śukravāraṁ avutundi
Ang pang-anim na araw ay Sabado. ఆ---------న-వా-ం--వుత---ి ఆరవ ర-జ- శన-వ-ర- అవ-త--ద- ఆ-వ ర-జ- శ-ి-ా-ం అ-ు-ు-ద- ------------------------- ఆరవ రోజు శనివారం అవుతుంది 0
Ā---a-rō-u-śa-i-ā-a- -vut--di Ārava rōju śanivāraṁ avutundi Ā-a-a r-j- ś-n-v-r-ṁ a-u-u-d- ----------------------------- Ārava rōju śanivāraṁ avutundi
Ang pangpitong araw ay Linggo. ఏడవ------ఆది-ార- -వుత-ం-ి ఏడవ ర-జ- ఆద-వ-ర- అవ-త--ద- ఏ-వ ర-జ- ఆ-ి-ా-ం అ-ు-ు-ద- ------------------------- ఏడవ రోజు ఆదివారం అవుతుంది 0
Ēḍa-a-rōj- -d--ā-a- avut---i Ēḍava rōju ādivāraṁ avutundi Ē-a-a r-j- ā-i-ā-a- a-u-u-d- ---------------------------- Ēḍava rōju ādivāraṁ avutundi
Ang linggo ay may pitong araw. వ-ర--ల------రోజ-ల- ఉ-టాయి వ-ర- ల- ఏడ- ర-జ-ల- ఉ-ట-య- వ-ర- ల- ఏ-ు ర-జ-ల- ఉ-ట-య- ------------------------- వారం లో ఏడు రోజులు ఉంటాయి 0
V--a--lō-ēḍ--rōju-u---ṭ--i Vāraṁ lō ēḍu rōjulu uṇṭāyi V-r-ṁ l- ē-u r-j-l- u-ṭ-y- -------------------------- Vāraṁ lō ēḍu rōjulu uṇṭāyi
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. మన- --వ---ఐ-- ర-జ-ల- -నిచ-స-త-ము మన- క-వల- ఐద- ర-జ-ల- పన-చ-స-త-మ- మ-ం క-వ-ం ఐ-ు ర-జ-ల- ప-ి-ే-్-ా-ు -------------------------------- మనం కేవలం ఐదు రోజులే పనిచేస్తాము 0
Ma-aṁ-k---la- -----r-ju----a----s--mu Manaṁ kēvalaṁ aidu rōjulē panicēstāmu M-n-ṁ k-v-l-ṁ a-d- r-j-l- p-n-c-s-ā-u ------------------------------------- Manaṁ kēvalaṁ aidu rōjulē panicēstāmu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -