Phrasebook

tl Days of the week   »   px Dias de semana

9 [siyam]

Days of the week

Days of the week

9 [nove]

Dias de semana

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Portuges (BR) Maglaro higit pa
Lunes a-s-gu-da-fe--a a segunda-feira a s-g-n-a-f-i-a --------------- a segunda-feira 0
Martes a-te-ça-feira a terça-feira a t-r-a-f-i-a ------------- a terça-feira 0
Miyerkules a--uar---fei-a a quarta-feira a q-a-t---e-r- -------------- a quarta-feira 0
Huwebes a q----a-----a a quinta-feira a q-i-t---e-r- -------------- a quinta-feira 0
Biyernes a sext--f-i-a a sexta-feira a s-x-a-f-i-a ------------- a sexta-feira 0
Sabado o-sá---o o sábado o s-b-d- -------- o sábado 0
Linggo o d----go o domingo o d-m-n-o --------- o domingo 0
ang linggo a-s-m--a a semana a s-m-n- -------- a semana 0
mula Lunes hanggang Linggo da ---unda---i-a------in-o da segunda-feira a domingo d- s-g-n-a-f-i-a a d-m-n-o -------------------------- da segunda-feira a domingo 0
Ang unang araw ay Lunes. O-p-im--r- d-a-é-- se-u-------r-. O primeiro dia é a segunda-feira. O p-i-e-r- d-a é a s-g-n-a-f-i-a- --------------------------------- O primeiro dia é a segunda-feira. 0
Ang pangalawang araw ay Martes. O -egund- -ia-é-a---r-a-feira. O segundo dia é a terça-feira. O s-g-n-o d-a é a t-r-a-f-i-a- ------------------------------ O segundo dia é a terça-feira. 0
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. O -er-e-ro---a-é-a ---r----ei--. O terceiro dia é a quarta-feira. O t-r-e-r- d-a é a q-a-t---e-r-. -------------------------------- O terceiro dia é a quarta-feira. 0
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. O-q-ar---d-a-- a-q--n-----ira. O quarto dia é a quinta-feira. O q-a-t- d-a é a q-i-t---e-r-. ------------------------------ O quarto dia é a quinta-feira. 0
Ang panglimang araw ay Biyernes. O --in-- di--é-a-se-----ei--. O quinto dia é a sexta-feira. O q-i-t- d-a é a s-x-a-f-i-a- ----------------------------- O quinto dia é a sexta-feira. 0
Ang pang-anim na araw ay Sabado. O --xt--di- - ----ba--. O sexto dia é o sábado. O s-x-o d-a é o s-b-d-. ----------------------- O sexto dia é o sábado. 0
Ang pangpitong araw ay Linggo. O--------d-- é --domi---. O sétimo dia é o domingo. O s-t-m- d-a é o d-m-n-o- ------------------------- O sétimo dia é o domingo. 0
Ang linggo ay may pitong araw. A-sem-n- tem s-te -i-s. A semana tem sete dias. A s-m-n- t-m s-t- d-a-. ----------------------- A semana tem sete dias. 0
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. S--t-aba-ha-os c-n-- d--s. Só trabalhamos cinco dias. S- t-a-a-h-m-s c-n-o d-a-. -------------------------- Só trabalhamos cinco dias. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -