Разговорник

ad БлэкIыгъэ шъуашэр 1   »   it Passato 1

81 [тIокIиплIырэ зырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 1

БлэкIыгъэ шъуашэр 1

81 [ottantuno]

Passato 1

нажмите, чтобы увидеть текст:   
адыгабзэ итальянский Играть в более
тхэн sc-----e scrivere 0
Ащ (хъулъфыгъ) письмэ ытхыщтыгъ. Lu- h- s------ u-- l------. Lui ha scritto una lettera. 0
ЫкIи ащ (бзылъфыгъ) открыткэ ытхыщтыгъ. E l-- h- s------ u-- c--------. E lei ha scritto una cartolina. 0
еджэн le----e leggere 0
Ар (хъулъфыгъ) журнал хъэрэ-пкIарэм еджэщтыгъ. Lu- h- l---- u-- r------. Lui ha letto una rivista. 0
Ар (бзылъфыгъ) тхылъ еджэщтыгъ. E l-- h- l---- u- l----. E lei ha letto un libro. 0
штэн pr-----e prendere 0
Ащ (хъулъфыгъ) тутыныр ыштагъ. Lu- h- p---- u-- s--------. Lui ha preso una sigaretta. 0
40;щ (бзылъфыгъ) шоколад такъыр ыштагъ. Le- h- p---- u- p---- d- c---------. Lei ha preso un pezzo di cioccolato. 0
Ащ (хъулъфыгъ) шъыпкъагъэ хэлъыгъэп, ау ар (бзылъфыгъ) фэшъыпкъагъ. Lu- e-- i-------- m- l-- e-- f-----. Lui era infedele, ma lei era fedele. 0
Ар (хъулъфыгъ) шъхьахынагъ, ау ар (бзылъфыгъ) хъупхъагъэ. Lu- e-- p----- m- l-- e-- a-----. Lui era pigro, ma lei era attiva. 0
Ар (хъулъфыгъ) тхьамыкIагъ, ау ар (бзылъфыгъ) баигъэ. Lu- e-- p------ m- l-- e-- r----. Lui era povero, ma lei era ricca. 0
Ащ (хъулъфыгъ) ахъщэ иIагъэп, чIыфэхэр телъыгъэх нахь. Lu- n-- a---- s---- m- d-----. Lui non aveva soldi ma debiti. 0
Ащ (хъулъфыгъ) насып иIагъэп, насыпынчъагъ нахь. Lu- n-- a---- f------ m- s-------. Lui non aveva fortuna ma sfortuna. 0
Ащ (хъулъфыгъ) гъэхъагъэ иIагъэп, гъэхъэгъэнчъагъ нахь. Lu- n-- a---- s------- m- i---------. Lui non aveva successo ma insuccesso. 0
Ар (хъулъфыгъ) рэзагъэп, рэзэнчъэ нахь. Lu- n-- e-- c------- m- s--------. Lui non era contento ma scontento. 0
Ар (хъулъфыгъ) насыпышIуагъэп, насыпынчъагъ нахь. Lu- n-- e-- f----- m- i-------. Lui non era felice ma infelice. 0
Ар (хъулъфыгъ) гохьыгъэп, гохьынчъагъ нахь. Lu- n-- e-- s-------- m- a---------. Lui non era simpatico ma antipatico. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -