Phrasebook

en Running errands   »   el Κάνω ψώνια

51 [fifty-one]

Running errands

Running errands

51 [πενήντα ένα]

51 [penḗnta éna]

Κάνω ψώνια

[Kánō psṓnia]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Greek Play More
I want to go to the library. Θ-λω να-πάω σ-η-βιβλι---κ-. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη. Θ-λ- ν- π-ω σ-η β-β-ι-θ-κ-. --------------------------- Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη. 0
Th-l---a --ō --ē b--li---ḗ-ē. Thélō na páō stē bibliothḗkē. T-é-ō n- p-ō s-ē b-b-i-t-ḗ-ē- ----------------------------- Thélō na páō stē bibliothḗkē.
I want to go to the bookstore. Θ-λω-να-πάω σ---βιβλ------ί-. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο β-β-ι-π-λ-ί-. ----------------------------- Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο. 0
Thé---na --- st--bi---opōl-í-. Thélō na páō sto bibliopōleío. T-é-ō n- p-ō s-o b-b-i-p-l-í-. ------------------------------ Thélō na páō sto bibliopōleío.
I want to go to the newspaper stand. Θ----ν- π-ω-----πε---τε-ο. Θέλω να πάω στο περίπτερο. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο π-ρ-π-ε-ο- -------------------------- Θέλω να πάω στο περίπτερο. 0
T-él- ------ s-o------t--o. Thélō na páō sto períptero. T-é-ō n- p-ō s-o p-r-p-e-o- --------------------------- Thélō na páō sto períptero.
I want to borrow a book. Θέλ- ---δα-ε--τ---ν- ---λ--. Θέλω να δανειστώ ένα βιβλίο. Θ-λ- ν- δ-ν-ι-τ- έ-α β-β-ί-. ---------------------------- Θέλω να δανειστώ ένα βιβλίο. 0
T------a-d-n-i-t- é---biblío. Thélō na daneistṓ éna biblío. T-é-ō n- d-n-i-t- é-a b-b-í-. ----------------------------- Thélō na daneistṓ éna biblío.
I want to buy a book. Θ-λ- -α -γ-ρ-σ--έ-α---β-ί-. Θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο. Θ-λ- ν- α-ο-ά-ω έ-α β-β-ί-. --------------------------- Θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο. 0
T-é-- ---a-orá-ō--n- b-b-í-. Thélō na agorásō éna biblío. T-é-ō n- a-o-á-ō é-a b-b-í-. ---------------------------- Thélō na agorásō éna biblío.
I want to buy a newspaper. Θέ-ω--- αγ--ά-ω--ί--ε-η---ίδ-. Θέλω να αγοράσω μία εφημερίδα. Θ-λ- ν- α-ο-ά-ω μ-α ε-η-ε-ί-α- ------------------------------ Θέλω να αγοράσω μία εφημερίδα. 0
T--lō-na-a-orás--m-- -p-ēmeríd-. Thélō na agorásō mía ephēmerída. T-é-ō n- a-o-á-ō m-a e-h-m-r-d-. -------------------------------- Thélō na agorásō mía ephēmerída.
I want to go to the library to borrow a book. Θ-λ- να-π-- -τ- -ιβλιο------ι---- δ-----τ- --- --β-ί-. Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ ένα βιβλίο. Θ-λ- ν- π-ω σ-η β-β-ι-θ-κ- γ-α ν- δ-ν-ι-τ- έ-α β-β-ί-. ------------------------------------------------------ Θέλω να πάω στη βιβλιοθήκη για να δανειστώ ένα βιβλίο. 0
Thé---n- --ō--t- -i--i------ g-a-n- da-e-st- é-a--ib--o. Thélō na páō stē bibliothḗkē gia na daneistṓ éna biblío. T-é-ō n- p-ō s-ē b-b-i-t-ḗ-ē g-a n- d-n-i-t- é-a b-b-í-. -------------------------------------------------------- Thélō na páō stē bibliothḗkē gia na daneistṓ éna biblío.
I want to go to the bookstore to buy a book. Θ--- ---πά--στ- β-----π-λ--ο -ια ν----ο---ω-έν----β---. Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο β-β-ι-π-λ-ί- γ-α ν- α-ο-ά-ω έ-α β-β-ί-. ------------------------------------------------------- Θέλω να πάω στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. 0
T---ō na p------ bi------leío-gi--n- ago-ás- ----biblío. Thélō na páō sto bibliopōleío gia na agorásō éna biblío. T-é-ō n- p-ō s-o b-b-i-p-l-í- g-a n- a-o-á-ō é-a b-b-í-. -------------------------------------------------------- Thélō na páō sto bibliopōleío gia na agorásō éna biblío.
I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Θ--ω να -ά----ο-π-ρίπτε-----α-ν- αγοράσω μ-α -φη-ε-ί-α. Θέλω να πάω στο περίπτερο για να αγοράσω μία εφημερίδα. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο π-ρ-π-ε-ο γ-α ν- α-ο-ά-ω μ-α ε-η-ε-ί-α- ------------------------------------------------------- Θέλω να πάω στο περίπτερο για να αγοράσω μία εφημερίδα. 0
Thél- n- -á- s---per--tero--i---a a-orás--m---e-h-m----a. Thélō na páō sto períptero gia na agorásō mía ephēmerída. T-é-ō n- p-ō s-o p-r-p-e-o g-a n- a-o-á-ō m-a e-h-m-r-d-. --------------------------------------------------------- Thélō na páō sto períptero gia na agorásō mía ephēmerída.
I want to go to the optician. Θ--- να---ω--το--α--στη-α --τ-κώ-. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο κ-τ-σ-η-α ο-τ-κ-ν- ---------------------------------- Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών. 0
Th-lō-n- ---------at--tēma op-----. Thélō na páō sto katástēma optikṓn. T-é-ō n- p-ō s-o k-t-s-ē-a o-t-k-n- ----------------------------------- Thélō na páō sto katástēma optikṓn.
I want to go to the supermarket. Θ--ω-να--ά- σ-- --ύπ-- μά--ε-. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο σ-ύ-ε- μ-ρ-ε-. ------------------------------ Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. 0
Th--- -- --ō s-- -oúpe----rket. Thélō na páō sto soúper márket. T-é-ō n- p-ō s-o s-ú-e- m-r-e-. ------------------------------- Thélō na páō sto soúper márket.
I want to go to the bakery. Θέ-ω-ν- -ά- -το---ού---. Θέλω να πάω στον φούρνο. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο- φ-ύ-ν-. ------------------------ Θέλω να πάω στον φούρνο. 0
Th--- -a-páō-s-on---o-rno. Thélō na páō ston phoúrno. T-é-ō n- p-ō s-o- p-o-r-o- -------------------------- Thélō na páō ston phoúrno.
I want to buy some glasses. Θ--- -- αγο-ά-ω-έ-α ---------υαλ--. Θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. Θ-λ- ν- α-ο-ά-ω έ-α ζ-υ-ά-ι γ-α-ι-. ----------------------------------- Θέλω να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. 0
T-élō ---a-o-ás- én- --u---i --a--á. Thélō na agorásō éna zeugári gyaliá. T-é-ō n- a-o-á-ō é-a z-u-á-i g-a-i-. ------------------------------------ Thélō na agorásō éna zeugári gyaliá.
I want to buy fruit and vegetables. Θέ-ω-ν- α-ο-ά-ω -ρ--τα κα--λα-ανι-ά. Θέλω να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. Θ-λ- ν- α-ο-ά-ω φ-ο-τ- κ-ι λ-χ-ν-κ-. ------------------------------------ Θέλω να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. 0
T-é--------or--ō---r---a-k-i la------á. Thélō na agorásō phroúta kai lachaniká. T-é-ō n- a-o-á-ō p-r-ú-a k-i l-c-a-i-á- --------------------------------------- Thélō na agorásō phroúta kai lachaniká.
I want to buy rolls and bread. Θ-λω να -γ---σ- ψ-μ-------ι-ψ--ί. Θέλω να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. Θ-λ- ν- α-ο-ά-ω ψ-μ-κ-α κ-ι ψ-μ-. --------------------------------- Θέλω να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. 0
T-é---n- ---r-s- -s--á----ka- -sō-í. Thélō na agorásō psōmákia kai psōmí. T-é-ō n- a-o-á-ō p-ō-á-i- k-i p-ō-í- ------------------------------------ Thélō na agorásō psōmákia kai psōmí.
I want to go to the optician to buy glasses. Θ-λω--- πά---το-----στ-μα-οπτι--ν-γι--να α-------έ-- ----άρι--υαλιά. Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών για να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο κ-τ-σ-η-α ο-τ-κ-ν γ-α ν- α-ο-ά-ω έ-α ζ-υ-ά-ι γ-α-ι-. -------------------------------------------------------------------- Θέλω να πάω στο κατάστημα οπτικών για να αγοράσω ένα ζευγάρι γυαλιά. 0
T-é-ō -a p-ō --o ----s---a -pt---n g-a -a-a--r-s- é-a z-u-ár- g--l-á. Thélō na páō sto katástēma optikṓn gia na agorásō éna zeugári gyaliá. T-é-ō n- p-ō s-o k-t-s-ē-a o-t-k-n g-a n- a-o-á-ō é-a z-u-á-i g-a-i-. --------------------------------------------------------------------- Thélō na páō sto katástēma optikṓn gia na agorásō éna zeugári gyaliá.
I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. Θέλω να-πάω-στο -ο-περ---ρκ-τ------α -γ-ρ-σ- -----α κ-ι -α-ανικά. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο σ-ύ-ε- μ-ρ-ε- γ-α ν- α-ο-ά-ω φ-ο-τ- κ-ι λ-χ-ν-κ-. ----------------------------------------------------------------- Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω φρούτα και λαχανικά. 0
Thé-ō n- --ō-----s-úp---má-k-t --a n- ag-rá-- --roút--ka- -a---n---. Thélō na páō sto soúper márket gia na agorásō phroúta kai lachaniká. T-é-ō n- p-ō s-o s-ú-e- m-r-e- g-a n- a-o-á-ō p-r-ú-a k-i l-c-a-i-á- -------------------------------------------------------------------- Thélō na páō sto soúper márket gia na agorásō phroúta kai lachaniká.
I want to go to the baker to buy rolls and bread. Θ--- να--ά--στο-φ--ρν--για-να α-ο--σω---μά-ι- --ι ψω--. Θέλω να πάω στο φούρνο για να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. Θ-λ- ν- π-ω σ-ο φ-ύ-ν- γ-α ν- α-ο-ά-ω ψ-μ-κ-α κ-ι ψ-μ-. ------------------------------------------------------- Θέλω να πάω στο φούρνο για να αγοράσω ψωμάκια και ψωμί. 0
Th--ō na--áō--to p-o------ia-n- agor--ō--s-----a--a--psōm-. Thélō na páō sto phoúrno gia na agorásō psōmákia kai psōmí. T-é-ō n- p-ō s-o p-o-r-o g-a n- a-o-á-ō p-ō-á-i- k-i p-ō-í- ----------------------------------------------------------- Thélō na páō sto phoúrno gia na agorásō psōmákia kai psōmí.

Minority languages in Europe

Many different languages are spoken in Europe. Most of them are Indo-European languages. In addition to the large national languages, there are also many smaller languages. They are minority languages. Minority languages are different from official languages. But they aren't dialects. They aren't the languages of immigrants either. Minority languages are always ethnically driven. Meaning, they are the languages of particular ethnic groups. There are minority languages in almost every country of Europe. That amounts to about 40 languages in the European Union. Some minority languages are only spoken in one country. Among them for example is Sorbian in Germany. Romani, on the other hand, has speakers in many European countries. Minority languages have a special status. Because they are only spoken by a relatively small group. These groups cannot afford to build their own schools. It is also difficult for them to publish their own literature. As a result, many minority languages are threatened by extinction. The European Union wants to protect minority languages. Because every language is an important part of a culture or identity. Some nations do not have a commonwealth and only exist as a minority. Various programs and projects are meant to promote their languages. It is hoped that the culture of smaller ethnic groups will be preserved as well. Nevertheless, some minority languages will disappear soon. Among them is Livonian, spoken in a province of Latvia. Only 20 people remain as native speakers of Livonian. This makes Livonian the smallest language in Europe.
Did you know?
Urdu is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken in Pakistan and a few Indian states. Urdu is the native language of about 60 million people. It is the national language in Pakistan. It is also recognized as one of the 22 official languages in India. Urdu is very closely related to Hindi. Both languages are basically just two sociolects of Hindustani. Hindustani emerged from different languages in northern India starting in the 13th century. Today Urdu and Hindi are considered two independent languages. Speakers of these languages can communicate with each other easily though. The semiotic system is what clearly differentiates the two. Urdu is written with a version of the Persian-Arabic alphabet, while Hindi is not. Urdu is very prominent as a literary language. It is also often used in large film productions. Learn Urdu - it is the key to the culture of South Asia!