Zbirka izraza

hr Ćaskanje 2   »   it Small Talk / chiacchiere 2

21 [dvadeset i jedan]

Ćaskanje 2

Ćaskanje 2

21 [ventuno]

Small Talk / chiacchiere 2

Možete kliknuti na svaku prazninu da vidite tekst ili:   
hrvatski talijanski igra Više
Odakle ste? Da d--- v---- L--? / D- d----? Da dove viene Lei? / Di dov’è? 0
Iz Basela. (V----) D- B------. / (S---) D- B------. (Vengo) Da Basilea. / (Sono) Di Basilea. 0
Basel je u Švicarskoj. Ba----- s- t---- i- S-------. Basilea si trova in Svizzera. 0
Mogu li Vam predstaviti gospodina Milera? Le p---- p--------- i- S----- M-----? Le posso presentare il Signor Müller? 0
On je stranac. Lu- è s--------. Lui è straniero. 0
On govori više jezika. Pa--- d------ l-----. Parla diverse lingue. 0
Jeste li prvi put ovdje? Le- è q-- p-- l- p---- v----? Lei è qui per la prima volta? 0
Ne, bio / bila sam već ovdje prošle godine. No- c- s--- s---- g-- l----- s-----. No, ci sono stato già l’anno scorso. 0
Ali samo jedan tjedan. Ma s--- p-- u-- s--------. Ma solo per una settimana. 0
Kako Vam se dopada kod nas? Co-- s- t---- d- n--? Come si trova da noi? 0
Jako dobro. Ljudi su ljubazni. Mo--- b---. L- g---- è g------. Molto bene. La gente è gentile. 0
I krajolik mi se također dopada. Ed a---- i- p-------- m- p----. Ed anche il paesaggio mi piace. 0
Šta ste po zanimanju? Qu-- è l- S-- p----------? Qual è la Sua professione? 0
Ja sam prevoditelj. So-- t---------. Sono traduttore. 0
Prevodim knjige. Tr----- l----. Traduco libri. 0
Jeste li sami ovdje? È s--- / s--- q--? È solo / sola qui? 0
Ne, moja žena / moj muž je također ovdje. No- c-- a---- m-- m----- / m-- m-----. No, c’è anche mia moglie / mio marito. 0
А tamo su moje dvoje djece. E q----- s--- i m--- d-- f----. E quelli sono i miei due figli. 0

Romanski jezici

700 milijuna ljudi su izvorni govornici nekog od romanskog jezika. Time romanska skupina jezika spada u najvažnije jezike u svijetu. Romanski jezici spadaju u indoeuropsku porodicu jezika. Svi romanski jezici potječu od latinskog. To znači da su potomci jezika Rima. Osnova svih romanskih jezika bio je vulgarni latinski jezik. Pod tim se podrazumijeva govorni jezik kasnog antičkog doba. Vulgarni latinski jezik se raširio Europom romanskim osvajanjima. Iz njega su se zatim razvili romanski jezici i dijalekti. Sam latinski je naprotiv italski jezik. Ukupno postoji oko 15 romanskih jezika. Teško je odrediti točan broj. Često je nejasno da li se tu ubrajaju i zasebni jezici ili samo dijalekti. Neki romanski jezici su u međuvremenu izumrli. Međutim, na romanskoj osnovi su također nastali novi jezici. To su kreolski jezici. Danas je španjolski najveći romanski jezik u svijetu. On spada u svjetske jezik s više od 380 milijuna govornika. Znanstvenicima su romanski jezici jako zanimljivi. Budući da je povijest te jezične skupine dobro dokumentirana. Latinski ili romanski spisi postoje već 2.500 godina. Jezikoslovci pomoću njih ispituju nastanak pojedinih jezika. Na taj način mogu istražiti pravila po kojima se razvija jezik. Mnoga od ovih rezultata mogu se primijeniti na druge jezike. Gramatika romanskih jezika je slično građena. Međutim, najviše sličnosti je u vokabularu tih jezika. Ukoliko čovjek govori romanski jezik, lako će naučiti drugi. Hvala ti, latinski!
Da li ste znali?
Japanski jezik spada sigurno u najfascinantnije jezike. Naročito je pismo za puno ljudi interesantno. Sastoji se od kineskih znakova i dva slogovna pisma. Za japanski su takođe karakteristični mnogi dijalekti. Oni se djelimice znatno razlikuju između sebe. Može se desiti da se dva govornika iz različitih područja ne razumiju. Japanski posjeduje melodični akcent. Kada se neka riječ želi naglasiti, ne govori se, znači, glasnije. Mijenja se visina tonova. Oko 130 milijuna ljudi govori japanski. Većina njih, naravno, živi u Japanu. Međutim, i u Brazilu i Sjevernoj Americi ima velikih grupa govornika japanskog jezika. To su potomci japanskih iseljenika. Pravih govornika japanskog kao drugog jezika ima relativno malo. Ali upravo to bi nas trebalo motivirati da naučimo ovaj uzbudljivi jezik!