ფრაზა წიგნი

ka კითხვა და წერა   »   lt Skaityti ir rašyti

6 [ექვსი]

კითხვა და წერა

კითხვა და წერა

6 [šeši]

Skaityti ir rašyti

შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ თითოეულ ცარიელზე ტექსტის სანახავად ან:   
ქართული ლიტვური თამაში მეტი
ვკითხულობ. Aš s------. Aš skaitau. 0
მე ასოს ვკითხულობ. (A-) s------ r----. (Aš) skaitau raidę. 0
მე სიტყვას ვკითხულობ. (A-) s------ ž---. (Aš) skaitau žodį. 0
მე წინადადებას ვკითხულობ. (A-) s------ s-----. (Aš) skaitau sakinį. 0
მე წერილს ვკითხულობ. (A-) s------ l-----. (Aš) skaitau laišką. 0
მე წიგნს ვკითხულობ. (A-) s------ k----. (Aš) skaitau knygą. 0
ვკითხულობ. Aš s------. Aš skaitau. 0
შენ კითხულობ. Tu s------. Tu skaitai. 0
ის კითხულობს. Ji- s-----. Jis skaito. 0
ვწერ. Aš r----. Aš rašau. 0
მე ასოს ვწერ. (A-) r---- r----. (Aš) rašau raidę. 0
მე სიტყვას ვწერ. (A-) r---- ž---. (Aš) rašau žodį. 0
მე წინადადებას ვწერ. (A-) r---- s-----. (Aš) rašau sakinį. 0
მე წერილს ვწერ. (A-) r---- l-----. (Aš) rašau laišką. 0
მე წიგნს ვწერ. (A-) r---- k----. (Aš) rašau knygą. 0
ვწერ. Aš r----. Aš rašau. 0
შენ წერ. Tu r----. Tu rašai. 0
ის წერს. Ji- r---. Jis rašo. 0

ინტერნაციონალიზმები

გლობალიზაციამ ენებიც მოიცვა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ‘ინტერნაციონალიზმების’ მომრავლება. ინტერნაციონალიზმები არის სიტყვები, რომლებიც მრავალ ენაში არსებობს. სიტყვებს შეიძლება ჰქონდეს იგივე ან მსგავსი მნიშვნელობები. გამოთქმა ხშირად ერთნაირია. სიტყვების მართლწერაც ხშირად ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. ინტერნაციონალიზმების გავრცელება ძალიან საინტერესოა. ისინი არავითარ ყურადღებას არ აქცევენ საზღვრებს. მათ შორის, გეოგრაფიულ საზღვრებს. განსაკუთრებით კი - ენობრივ საზღვრებს. არსებობს სიტყვები, რომლებიც ყველა კონტინენტზე გასაგებია. ამის საუკეთესო მაგალითის სიტყვა ‘ოტელი’. ის მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში არსებობს. ბევრი ინტერნაციონალიზმი მეცნიერებიდან მოდის. ტექნიკური ტერმინები ასევე სწრაფად ვრცელდება მთელ მსოფლიოში. ძველი ინტერნაციონალიზმები საერთო ფუძიდან მიიღება. ისინი განვითარდნენ ერთიდაიგივე სიტყვიდან. თუმცა, ჩვეულებრივ, ინტერნაციონალიზმების უმრავლესობა ნასესხებია. ე. ი. სიტყვები უბრალოდ უერთდებიან სხვა ენებს. კულტურული წრეები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ამ სიტყვების შეთვისებაში. ყველა ცივილიზაციას საკუთარი ტრადიციები აქვს. სწორედ ამიტომ, ყველა ახალი კონცეფცია ყველგან არ ხდება მოდური. კულტურული ნორმები წყვეტს, თუ რომელი იდეები იქნება ათვისებული. არსებობს ცნებები, რომლებიც მხოლოდ მსოფლიოს გარკვეულ ნაწილებში გვხვდება. სხვა ცნებები კი მთელ მსოფლიოში ძალიან სწრაფად ვრცელდება. მათ გავრცელებას თან სდევს მათი სახელების გავრცელება. სწორედ ამიტომ არის ინტერნაციონალიზმი ასეთი მძაფრი ინტერესის გამომწვევი! ენების აღმოჩენასთან ერთად ხდება კულტურის აღმოჩენა.