தமிழ் » ஹங்கேரிய   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [egy]

+ Személyek

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [egy]

Személyek

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்magyar
நான் én +
நானும் நீயும் én é- te +
நாம் இருவரும் mi k----n +
   
அவன் ő (f---- / f--) +
அவனும் அவளும் ő (f---- / f--) é- ő (n- / l---) +
அவர்கள் இருவரும் ők k----n +
   
மனிதன் a f---i +
பெண் a n- / a- a------ / a f-----g +
குழந்தை a g-----k +
   
ஓரு குடும்பம் eg- c----d +
என் குடும்பம் az é- c------m +
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. A c------- i-- v--. +
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Én i-- v-----. +
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Te i-- v---. +
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். Ő (a f---- / f--) i-- v-- é- ő (a n- / l---) i-- v--. +
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். Mi i-- v------. +
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Ti i-- v------. +
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். Ők m---------- i-- v-----. +