சொற்றொடர் புத்தகம்

ta கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2   »   hu Kérdezni – Múlt 2

86 [எண்பத்து ஆறு]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

86 [nyolcvanhat]

Kérdezni – Múlt 2

மொழிபெயர்ப்பை எப்படிப் பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்:   
தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
நீ எந்த கழுத்துப்பட்டி/ டை அணிந்து கொண்டாய்? M-l--- n---k-------i-el--d? Melyik nyakkendőt viselted? M-l-i- n-a-k-n-ő- v-s-l-e-? --------------------------- Melyik nyakkendőt viselted? 0
நீ எந்த மோட்டார் வண்டி வாங்கினாய்? Mel--k----ó- -------meg? Melyik autót vetted meg? M-l-i- a-t-t v-t-e- m-g- ------------------------ Melyik autót vetted meg? 0
நீ எந்த செய்தித்தாளுக்கு சந்தா கட்டினாய்? M-l--k-ú-s-gra f-zettél--lő? Melyik újságra fizettél elő? M-l-i- ú-s-g-a f-z-t-é- e-ő- ---------------------------- Melyik újságra fizettél elő? 0
நீங்கள் யாரை பார்த்தீர்கள்? Ki- lá-ott? Kit látott? K-t l-t-t-? ----------- Kit látott? 0
நீங்கள் யாரை சந்தித்தீர்கள்? K-vel-t-l-lko-o-t? Kivel találkozott? K-v-l t-l-l-o-o-t- ------------------ Kivel találkozott? 0
நீங்கள் யாரை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டீர்கள்? K-- ism-----eg? Kit ismert meg? K-t i-m-r- m-g- --------------- Kit ismert meg? 0
நீங்கள் எப்பொழுது எழுந்தீர்கள்? M---r----t fe-? Mikor kelt fel? M-k-r k-l- f-l- --------------- Mikor kelt fel? 0
நீங்கள் எப்பொழுது புறப்பட்டீர்கள்? M--o--ke-dett-ne--? Mikor kezdett neki? M-k-r k-z-e-t n-k-? ------------------- Mikor kezdett neki? 0
நீங்கள் எப்பொழுது முடித்தீர்கள்? Mi-or----yta ab--? Mikor hagyta abba? M-k-r h-g-t- a-b-? ------------------ Mikor hagyta abba? 0
நீங்கள் ஏன் விழித்துக் கொண்டீர்கள்? Miér- é-r-dt -e-? Miért ébredt fel? M-é-t é-r-d- f-l- ----------------- Miért ébredt fel? 0
நீங்கள் ஏன் ஆசிரியர் ஆனீர்கள்? Mié-t---------á-? Miért lett tanár? M-é-t l-t- t-n-r- ----------------- Miért lett tanár? 0
நீங்கள் ஏன் வாடகை வண்டி எடுத்துக் கொண்டீர்கள்? Miér- --v-tt-t----? Miért hívott taxit? M-é-t h-v-t- t-x-t- ------------------- Miért hívott taxit? 0
நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள்? H-nn---j--t? Honnan jött? H-n-a- j-t-? ------------ Honnan jött? 0
நீங்கள் எங்கு போனீர்கள்? Ho-- -en-? Hova ment? H-v- m-n-? ---------- Hova ment? 0
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? Ho- vo--? Hol volt? H-l v-l-? --------- Hol volt? 0
நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்தீர்கள்? K-ne- -----ettél? Kinek segítettél? K-n-k s-g-t-t-é-? ----------------- Kinek segítettél? 0
நீங்கள் யாருக்கு எழுதினீர்கள்? K-ne--í-tál? Kinek írtál? K-n-k í-t-l- ------------ Kinek írtál? 0
நீங்கள் யாருக்கு பதில் அளித்தீர்கள்? K-n------as------? Kinek válaszoltál? K-n-k v-l-s-o-t-l- ------------------ Kinek válaszoltál? 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -