சொற்றொடர் புத்தகம்

ta ஏவல் வினைச் சொல் 2   »   hu Felszólító mód 2

90 [தொண்ணூறு]

ஏவல் வினைச் சொல் 2

ஏவல் வினைச் சொல் 2

90 [kilencven]

Felszólító mód 2

மொழிபெயர்ப்பை எப்படிப் பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்:   
தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
ஷவரம் செய்! Borotv-l---- me-! Borotválkozz meg! B-r-t-á-k-z- m-g- ----------------- Borotválkozz meg! 0
ஸ்னானம் செய்! M-sa--d- --g! Mosakodj meg! M-s-k-d- m-g- ------------- Mosakodj meg! 0
தலை வாரிக்கொள்! F-s---ö-j -e-! Fésülködj meg! F-s-l-ö-j m-g- -------------- Fésülködj meg! 0
கூப்பிடு! Hív--f-l- -ív-on--e-! Hívj fel! Hívjon fel! H-v- f-l- H-v-o- f-l- --------------------- Hívj fel! Hívjon fel! 0
ஆரம்பி! Kezd --- --zd-e--l! Kezd el! Kezdje el! K-z- e-! K-z-j- e-! ------------------- Kezd el! Kezdje el! 0
நில்! H-g-d-a---! H--yja -b-a! Hagyd abba! Hagyja abba! H-g-d a-b-! H-g-j- a-b-! ------------------------ Hagyd abba! Hagyja abba! 0
அதை விட்டு விடு! H---d-a--!-H----- ---! Hagyd azt! Hagyja azt! H-g-d a-t- H-g-j- a-t- ---------------------- Hagyd azt! Hagyja azt! 0
அதை சொல்லி விடு! Mo--d a--! M--d-a a--! Mondd azt! Mondja azt! M-n-d a-t- M-n-j- a-t- ---------------------- Mondd azt! Mondja azt! 0
அதை வாங்கி விடு! Ve-d-m-- ---!-V--y- -----z-! Vedd meg ezt! Vegye meg ezt! V-d- m-g e-t- V-g-e m-g e-t- ---------------------------- Vedd meg ezt! Vegye meg ezt! 0
நேர்மையற்றவனாக இருக்காதே! S--- ne---g----cs--l-n! Soha ne légy becstelen! S-h- n- l-g- b-c-t-l-n- ----------------------- Soha ne légy becstelen! 0
தொல்லை கொடுப்பவனாக இருக்காதே! Soh- n--l-gy-sz--te--n! Soha ne légy szemtelen! S-h- n- l-g- s-e-t-l-n- ----------------------- Soha ne légy szemtelen! 0
மரியாதை அற்றவனாக இருக்காதே! S-h--ne légy--d--r--t-a-! Soha ne légy udvariatlan! S-h- n- l-g- u-v-r-a-l-n- ------------------------- Soha ne légy udvariatlan! 0
எப்பொழுதும் நேர்மையாக இரு! L-gy --n-ig bec--let-s! Légy mindig becsületes! L-g- m-n-i- b-c-ü-e-e-! ----------------------- Légy mindig becsületes! 0
எப்பொழுதும் நல்லவனாக இரு! L--- -in--g-ked-e-! Légy mindig kedves! L-g- m-n-i- k-d-e-! ------------------- Légy mindig kedves! 0
எப்பொழுதும் மரியாதைகொடுப்பவனாக இரு! L--- --ndi- u----ias! Légy mindig udvarias! L-g- m-n-i- u-v-r-a-! --------------------- Légy mindig udvarias! 0
சௌக்கியமாக வீடு போய்ச் சேர வாழ்த்துக்கள்! J- --at ha---e--! Jó utat hazafelé! J- u-a- h-z-f-l-! ----------------- Jó utat hazafelé! 0
உங்களை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்! J-l vi--á-zon--a----! Jól vigyázzon magára! J-l v-g-á-z-n m-g-r-! --------------------- Jól vigyázzon magára! 0
கண்டிப்பாக மறுபடியும் வரவும்! H--ar--an i-mét--á---a---n--eg! Hamarosan ismét látogasson meg! H-m-r-s-n i-m-t l-t-g-s-o- m-g- ------------------------------- Hamarosan ismét látogasson meg! 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -