சொற்றொடர் புத்தகம்

ta இறந்த காலம் 4   »   hu Múlt 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

இறந்த காலம் 4

84 [nyolcvannégy]

Múlt 4

மொழிபெயர்ப்பை எப்படிப் பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்:   
தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
படித்தல் o--asni olvasni o-v-s-i ------- olvasni 0
நான் படித்தேன். Olvast-m. Olvastam. O-v-s-a-. --------- Olvastam. 0
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். E----é-z---g--yt-e---v-s--m. Ez egész regényt elolvastam. E- e-é-z r-g-n-t e-o-v-s-a-. ---------------------------- Ez egész regényt elolvastam. 0
புரிதல் m---r-e-i megérteni m-g-r-e-i --------- megérteni 0
எனக்குப் புரிந்தது. Me----e-tem. Megértettem. M-g-r-e-t-m- ------------ Megértettem. 0
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. A- e-ész -zö--get -egértett--. Az egész szöveget megértettem. A- e-é-z s-ö-e-e- m-g-r-e-t-m- ------------------------------ Az egész szöveget megértettem. 0
பதில் சொல்வது válas-o-ni válaszolni v-l-s-o-n- ---------- válaszolni 0
நான் பதில் சொன்னேன். V-----ol-am. Válaszoltam. V-l-s-o-t-m- ------------ Válaszoltam. 0
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். M-nde----rd--re-vá-a-z-ltam. Minden kérdésre válaszoltam. M-n-e- k-r-é-r- v-l-s-o-t-m- ---------------------------- Minden kérdésre válaszoltam. 0
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. Tu-o- (-zt--– É--tud-am e-t. Tudom (ezt) – Én tudtam ezt. T-d-m (-z-) – É- t-d-a- e-t- ---------------------------- Tudom (ezt) – Én tudtam ezt. 0
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். (-zt- ír-- – Én ír--- --t. (Ezt) írom – Én írtam ezt. (-z-) í-o- – É- í-t-m e-t- -------------------------- (Ezt) írom – Én írtam ezt. 0
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. Hall-- (ezt- --Én-h-ll-t----ez-. Hallom (ezt) – Én hallottam ezt. H-l-o- (-z-) – É- h-l-o-t-m e-t- -------------------------------- Hallom (ezt) – Én hallottam ezt. 0
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. H--------t- ---n ---t-- ---. Hozom (ezt) – Én hoztam ezt. H-z-m (-z-) – É- h-z-a- e-t- ---------------------------- Hozom (ezt) – Én hoztam ezt. 0
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். H--o- (e-t)-–--n---z-a--ezt. Hozom (ezt) – Én hoztam ezt. H-z-m (-z-) – É- h-z-a- e-t- ---------------------------- Hozom (ezt) – Én hoztam ezt. 0
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். É--m-g-esz-- -zt –--n ----ett---ez-. Én megveszem ezt – Én megvettem ezt. É- m-g-e-z-m e-t – É- m-g-e-t-m e-t- ------------------------------------ Én megveszem ezt – Én megvettem ezt. 0
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். É- e-v-ro- --- -----e--ár-am-e--. Én elvárom ezt – Én elvártam ezt. É- e-v-r-m e-t – É- e-v-r-a- e-t- --------------------------------- Én elvárom ezt – Én elvártam ezt. 0
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். É- -eg-agyar-z-- -zt –--n-meg--gya------ --t. Én megmagyarázom ezt – Én megmagyaráztam ezt. É- m-g-a-y-r-z-m e-t – É- m-g-a-y-r-z-a- e-t- --------------------------------------------- Én megmagyarázom ezt – Én megmagyaráztam ezt. 0
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். É--i-m---m------ -n-------e- e--. Én ismerem ezt – Én ismertem ezt. É- i-m-r-m e-t – É- i-m-r-e- e-t- --------------------------------- Én ismerem ezt – Én ismertem ezt. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -