Slovníček fráz

sk Minulý čas modálnych slovies 1   »   te భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 1

87 [osemdesiatsedem]

Minulý čas modálnych slovies 1

Minulý čas modálnych slovies 1

87 [ఎనభై ఏడు]

87 [Enabhai ēḍu]

భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 1

[Bhūta kālanlō sahāyaka kriyalu 1]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina telugčina Prehrať Viac
Museli sme polievať kvetiny. మ--ు -----కి న-ళ-ళు---య---సి-చ్-ి-ది మ-మ- చ-ట-లక- న-ళ-ళ- ప-య-ల-స-వచ-చ--ద- మ-మ- చ-ట-ల-ి న-ళ-ళ- ప-య-ల-స-వ-్-ి-ద- ------------------------------------ మేము చెట్లకి నీళ్ళు పోయాల్సివచ్చింది 0
M-mu c----k- nīḷ-u p-y-l-i--ccindi Mēmu ceṭlaki nīḷḷu pōyālsivaccindi M-m- c-ṭ-a-i n-ḷ-u p-y-l-i-a-c-n-i ---------------------------------- Mēmu ceṭlaki nīḷḷu pōyālsivaccindi
Museli sme upratať byt. మ-ము అప-ర్-్మ-ంట్----శ-భ్---చాల్-ి--చ్----ి మ-మ- అప-ర-ట-మ--ట- న- శ-భ-రపరచ-ల-స- వచ-చ--ద- మ-మ- అ-ా-్-్-ె-ట- న- శ-భ-ర-ర-ా-్-ి వ-్-ి-ద- ------------------------------------------- మేము అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రపరచాల్సి వచ్చింది 0
M-mu-a-ā--meṇṭ n---u-hrapar----s- --c-i-di Mēmu apārṭmeṇṭ ni śubhraparacālsi vaccindi M-m- a-ā-ṭ-e-ṭ n- ś-b-r-p-r-c-l-i v-c-i-d- ------------------------------------------ Mēmu apārṭmeṇṭ ni śubhraparacālsi vaccindi
Museli sme umyť riad. మ-ము----్--లన----మ--్సి--్చిం-ి మ-మ- గ-న-న-లన- త-మ-ల-స-వచ-చ--ద- మ-మ- గ-న-న-ల-ి త-మ-ల-స-వ-్-ి-ద- ------------------------------- మేము గిన్నెలని తోమాల్సివచ్చింది 0
M-mu g-nne-an- tōm-lsi----i--i Mēmu ginnelani tōmālsivaccindi M-m- g-n-e-a-i t-m-l-i-a-c-n-i ------------------------------ Mēmu ginnelani tōmālsivaccindi
Museli ste zaplatiť účet? మీక--బ-ల-లు---ల్ల-ంచ----- -చ్-ిం-ా? మ-క- బ-ల-ల- చ-ల-ల--చ వలస- వచ-చ--ద-? మ-క- బ-ల-ల- చ-ల-ల-ం- వ-స- వ-్-ి-ద-? ----------------------------------- మీకు బిల్లు చెల్లించ వలసి వచ్చిందా? 0
M-ku --l---c---i-̄c---al-si--a-c-n-ā? Mīku billu cellin-ca valasi vaccindā? M-k- b-l-u c-l-i-̄-a v-l-s- v-c-i-d-? ------------------------------------- Mīku billu cellin̄ca valasi vaccindā?
Museli ste zaplatiť vstup? మీ-ు ప్--ేశ-రు--ము చెల--ిం- వల-ి--చ---ం-ా? మ-క- ప-రవ-శ ర-స-మ- చ-ల-ల--చ వలస- వచ-చ--ద-? మ-క- ప-ర-ే- ర-స-మ- చ-ల-ల-ం- వ-స- వ-్-ి-ద-? ------------------------------------------ మీకు ప్రవేశ రుసుము చెల్లించ వలసి వచ్చిందా? 0
Mī-- --a-ēśa-ru-umu c--li-̄c--va--s---ac-indā? Mīku pravēśa rusumu cellin-ca valasi vaccindā? M-k- p-a-ē-a r-s-m- c-l-i-̄-a v-l-s- v-c-i-d-? ---------------------------------------------- Mīku pravēśa rusumu cellin̄ca valasi vaccindā?
Museli ste zaplatiť pokutu? మీ-- జర-మ-నా--ె-్లి-చ -లసి-వచ్చ-ందా? మ-క- జర-మ-న- చ-ల-ల--చ వలస- వచ-చ--ద-? మ-క- జ-ి-ా-ా చ-ల-ల-ం- వ-స- వ-్-ి-ద-? ------------------------------------ మీకు జరిమానా చెల్లించ వలసి వచ్చిందా? 0
Mīk- -a-i--nā c----n--a--a-a---v--c----? Mīku jarimānā cellin-ca valasi vaccindā? M-k- j-r-m-n- c-l-i-̄-a v-l-s- v-c-i-d-? ---------------------------------------- Mīku jarimānā cellin̄ca valasi vaccindā?
Kto sa musel rozlúčiť? ఎ--ి-- -ె-------ానని ---్---్-- ఉ---? ఎవర-క- వ-ళ-ళ-స-త-నన- చ-ప-ప-ల-స- ఉ-ద-? ఎ-ర-క- వ-ళ-ళ-స-త-న-ి చ-ప-ప-ల-స- ఉ-ద-? ------------------------------------- ఎవరికి వెళ్ళొస్తానని చెప్పాల్సి ఉంది? 0
Ev-r--i --ḷ-----nani----pāls- -nd-? Evariki veḷḷostānani ceppālsi undi? E-a-i-i v-ḷ-o-t-n-n- c-p-ā-s- u-d-? ----------------------------------- Evariki veḷḷostānani ceppālsi undi?
Kto musel ísť skoro domov? ఎవ------ం-ికి---ం--గా-----ళ--్సి ఉం-ి? ఎవర-క- ఇ-ట-క- త--దరగ- వ-ళ-ళ-ల-స- ఉ-ద-? ఎ-ర-క- ఇ-ట-క- త-ం-ర-ా వ-ళ-ళ-ల-స- ఉ-ద-? -------------------------------------- ఎవరికి ఇంటికి తొందరగా వెళ్ళాల్సి ఉంది? 0
Ev-ri-- iṇṭiki tondar--- ve-ḷālsi undi? Evariki iṇṭiki tondaragā veḷḷālsi undi? E-a-i-i i-ṭ-k- t-n-a-a-ā v-ḷ-ā-s- u-d-? --------------------------------------- Evariki iṇṭiki tondaragā veḷḷālsi undi?
Kto musel ísť vlakom? ఎవ--కి-ట-ర-న్-అం-ు--వ-ల-సి--ంద-? ఎవర-క- ట-ర-న- అ-ద-క-వ-ల-స- ఉ-ద-? ఎ-ర-క- ట-ర-న- అ-ద-క-వ-ల-స- ఉ-ద-? -------------------------------- ఎవరికి ట్రేన్ అందుకోవాల్సి ఉంది? 0
E--r--i --ē- -ndukōv-ls- ---i? Evariki ṭrēn andukōvālsi undi? E-a-i-i ṭ-ē- a-d-k-v-l-i u-d-? ------------------------------ Evariki ṭrēn andukōvālsi undi?
Nechceli sme dlho zostať. మాకు ఇంకా--క-కువ---పు ----ల-ి-అ-ి-ించ-ేదు మ-క- ఇ-క- ఎక-క-వ స-ప- ఉ-డ-లన- అన-ప--చల-ద- మ-క- ఇ-క- ఎ-్-ు- స-ప- ఉ-డ-ల-ి అ-ి-ి-చ-ే-ు ----------------------------------------- మాకు ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉండాలని అనిపించలేదు 0
Māk--iṅ-- -kk-v--sēp--uṇḍā--ni----p-------du Māku iṅkā ekkuva sēpu uṇḍālani anipin-calēdu M-k- i-k- e-k-v- s-p- u-ḍ-l-n- a-i-i-̄-a-ē-u -------------------------------------------- Māku iṅkā ekkuva sēpu uṇḍālani anipin̄calēdu
Nechceli sme nič piť. మాకు -ంకా-ఏ-ీ -ాగాల-ి-అ--ప-ంచ-ం---ు మ-క- ఇ-క- ఏమ- త-గ-లన- అన-ప--చడ-ల-ద- మ-క- ఇ-క- ఏ-ీ త-గ-ల-ి అ-ి-ి-చ-ం-ే-ు ----------------------------------- మాకు ఇంకా ఏమీ తాగాలని అనిపించడంలేదు 0
Māku-i-k- -m----gā--ni a-ipi--ca-an-ēdu Māku iṅkā ēmī tāgālani anipin-caḍanlēdu M-k- i-k- ē-ī t-g-l-n- a-i-i-̄-a-a-l-d- --------------------------------------- Māku iṅkā ēmī tāgālani anipin̄caḍanlēdu
Nechceli sme rušiť. మ-కు-మ-మ్-ల--ి-క---ెట--ాలన- -ని--ం-ల--ు మ-క- మ-మ-మల-న- కలతప-ట-ట-లన- అన-ప--చల-ద- మ-క- మ-మ-మ-్-ి క-త-ె-్-ా-న- అ-ి-ి-చ-ే-ు --------------------------------------- మాకు మిమ్మల్ని కలతపెట్టాలని అనిపించలేదు 0
M-ku ---'--l-i-k--at-peṭ--l--i--n---n-c-lēdu Māku mim'malni kalatapeṭṭālani anipin-calēdu M-k- m-m-m-l-i k-l-t-p-ṭ-ā-a-i a-i-i-̄-a-ē-u -------------------------------------------- Māku mim'malni kalatapeṭṭālani anipin̄calēdu
Chcel som práve telefonovať. నే-----్ప-డ- ఒక -ాల- ----క--ద-మ-ి--న-క-న్నా-ు న-న- ఇప-ప-డ- ఒక క-ల- చ-స-క--ద-మన- అన-క-న-న-న- న-న- ఇ-్-ు-ే ఒ- క-ల- చ-స-క-ం-ా-న- అ-ు-ు-్-ా-ు --------------------------------------------- నేను ఇప్పుడే ఒక కాల్ చేసుకుందామని అనుకున్నాను 0
N--u ip---ē---a--ā--cē-u---dām-ni-a-u-u--ānu Nēnu ippuḍē oka kāl cēsukundāmani anukunnānu N-n- i-p-ḍ- o-a k-l c-s-k-n-ā-a-i a-u-u-n-n- -------------------------------------------- Nēnu ippuḍē oka kāl cēsukundāmani anukunnānu
Chcel som objednať taxík. న-----ప-ప-డ- ఒక టా-్సీ-- -----్ద-మ---అన--ున-నా-ు న-న- ఇప-ప-డ- ఒక ట-క-స-న- ప-ల-ద-ద-మన- అన-క-న-న-న- న-న- ఇ-్-ు-ే ఒ- ట-క-స-న- ప-ల-ద-ద-మ-ి అ-ు-ు-్-ా-ు ------------------------------------------------ నేను ఇప్పుడే ఒక టాక్సీని పిలుద్దామని అనుకున్నాను 0
N-n- ip--ḍ- o-a ṭāks--- pi-u--ā-a-i-an--u-nānu Nēnu ippuḍē oka ṭāksīni piluddāmani anukunnānu N-n- i-p-ḍ- o-a ṭ-k-ī-i p-l-d-ā-a-i a-u-u-n-n- ---------------------------------------------- Nēnu ippuḍē oka ṭāksīni piluddāmani anukunnānu
Chcel som ísť totiž domov. న-జం చ-ప్ప-లం-- నా-- ఇ--ికి--ె-్ళ---ి ఉ-ది న-జ- చ-ప-ప-ల-ట- న-క- ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- న-జ- చ-ప-ప-ల-ట- న-క- ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------------------ నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
Nija- --ppāl-ṇ-- nā-- iṇ-i-i v-ḷḷ----- undi Nijaṁ ceppālaṇṭē nāku iṇṭiki veḷḷālani undi N-j-ṁ c-p-ā-a-ṭ- n-k- i-ṭ-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ------------------------------------------- Nijaṁ ceppālaṇṭē nāku iṇṭiki veḷḷālani undi
Myslel som, že chceš zavolať svojej žene. మీరు-మీ-భ---యకి-కా-్----ద-ిచా--ి--న-కు-టా మ-ర- మ- భ-ర-యక- క-ల- చ-యదల-చ-రన- అన-క--ట- మ-ర- మ- భ-ర-య-ి క-ల- చ-య-ల-చ-ర-ి అ-ు-ు-ట- ----------------------------------------- మీరు మీ భార్యకి కాల్ చేయదలిచారని అనుకుంటా 0
Mīr- m-----rya-- --- cēya-alic---n------u--ā Mīru mī bhāryaki kāl cēyadalicārani anukuṇṭā M-r- m- b-ā-y-k- k-l c-y-d-l-c-r-n- a-u-u-ṭ- -------------------------------------------- Mīru mī bhāryaki kāl cēyadalicārani anukuṇṭā
Myslel som, že chceš zavolať informácie. మీ----మాచ---క-ంద్ర--ి-ి-కాల- చే---ిచ-ర-ి---ు-ు--ా మ-ర- సమ-చ-ర క--ద-ర-న-క- క-ల- చ-యదల-చ-రన- అన-క--ట- మ-ర- స-ా-ా- క-ం-్-ా-ి-ి క-ల- చ-య-ల-చ-ర-ి అ-ు-ు-ట- ------------------------------------------------- మీరు సమాచార కేంద్రానికి కాల్ చేయదలిచారని అనుకుంటా 0
Mī-- -amācār- -ē---ā--ki k-l ----d-licār--i ---k--ṭā Mīru samācāra kēndrāniki kāl cēyadalicārani anukuṇṭā M-r- s-m-c-r- k-n-r-n-k- k-l c-y-d-l-c-r-n- a-u-u-ṭ- ---------------------------------------------------- Mīru samācāra kēndrāniki kāl cēyadalicārani anukuṇṭā
Myslel som, že chceš objednať pizzu. మీరు ఒక-ప----ా-న---ె-్ప-ం-దల-చ----అ----న-క-ం-ా మ-ర- ఒక ప-జ-జ- న- త-ప-ప--చదల-చ-ర- అన- అన-క--ట- మ-ర- ఒ- ప-జ-జ- న- త-ప-ప-ం-ద-ి-ా-ు అ-ి అ-ు-ు-ట- ---------------------------------------------- మీరు ఒక పిజ్జా ని తెప్పించదలిచారు అని అనుకుంటా 0
Mī-- ----pi-j- ni----p-n̄--d--i-āru-a----n--u-ṭā Mīru oka pijjā ni teppin-cadalicāru ani anukuṇṭā M-r- o-a p-j-ā n- t-p-i-̄-a-a-i-ā-u a-i a-u-u-ṭ- ------------------------------------------------ Mīru oka pijjā ni teppin̄cadalicāru ani anukuṇṭā

Veľké písmená, veľké pocity

V reklame sa používa veľa obrázkov. Obrázky u nás vzbudzujú osobitný záujem. Prezeráme si ich dlhšie a sústredenejšie ako písmená. Vďaka tomu si reklamy s obrázkami pamätáme lepšie. Obrázky tiež spôsobujú silné emocionálne reakcie. Obrázky sa v mozgu spracovávajú veľmi rýchlo. Mozog okamžite vie, čo je na obrázku k videniu. Písmená fungujú inak ako obrázky. Sú to abstraktné znaky. Náš mozog na ne teda reaguje pomalšie. Najprv musí porozumieť významu slova. Dá sa povedať, že znaky musia byť preložené v rečovej oblasti mozgu. Ale aj pomocou písmen sa dajú vzbudiť emócie. Text len musí byť dostatočne veľký. Štúdie ukazujú, že veľké písmená majú aj veľký účinok. Veľké písmená nie sú len ľahšie čitateľné ako malé písmená. Vyvolávajú tiež silnejšiu emocionálnu reakciu. Platí to pre kladné aj záporné pocity. Veľkosť bola pre ľudstvo vždy dôležitá. Človek musí v nebezpečenstve reagovať rýchlo. A keď je niečo veľké, je to väčšinou už veľmi blízko! Je preto pochopiteľné, že veľké obrázky podnecujú silné reakcie. Menej jasné ale je, prečo takto reagujeme na veľké písmená. Písmená nie sú v skutočnosti pre náš mozog signálom. Napriek tomu mozog vykazuje značnú aktivitu, keď vidí veľké písmená. Tento výsledok je pre vedcov veľmi zaujímavý. Ukazuje, akými dôležitými sa pre nás písmená stali. Náš mozog sa nejakým spôsobom naučil reagovať na písmo ...