Slovníček fráz

sk Dvojité spojky   »   te జంట సంయోజకాలు

98 [deväťdesiatosem]

Dvojité spojky

Dvojité spojky

98 [తొంభై ఎనిమిది]

98 [Tombhai enimidi]

జంట సంయోజకాలు

[Jaṇṭa sanyōjakālu]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina telugčina Prehrať Viac
Cesta bola síce pekná, ale príliš namáhavá. ప--య-ణ--చాల- --గుంద- --నీ ---------గా-ఉంది ప-రయ-ణ- చ-ల- బ-గ--ద- క-న- చ-ల- అలసటగ- ఉ-ద- ప-ర-ా-ం చ-ల- బ-గ-ం-ి క-న- చ-ల- అ-స-గ- ఉ-ద- ------------------------------------------ ప్రయాణం చాలా బాగుంది కానీ చాలా అలసటగా ఉంది 0
P---ā-aṁ--āl- -ā-u-di --n----l-----s-ṭagā--n-i Prayāṇaṁ cālā bāgundi kānī cālā alasaṭagā undi P-a-ā-a- c-l- b-g-n-i k-n- c-l- a-a-a-a-ā u-d- ---------------------------------------------- Prayāṇaṁ cālā bāgundi kānī cālā alasaṭagā undi
Vlak bol síce presný, ale príliš plný. ట----్ --య-నిక----్చిం-ి--ా-ీ ---ా --ర-త-గా --ండి ఉ--ి. ట-ర-న- సమయ-న-క- వచ-చ--ద- క-న- చ-ల- ప-ర-త-గ- న--డ- ఉ-ద-. ట-ర-న- స-య-న-క- వ-్-ి-ద- క-న- చ-ల- ప-ర-త-గ- న-ం-ి ఉ-ద-. ------------------------------------------------------- ట్రైన్ సమయానికి వచ్చింది కానీ చాలా పూర్తిగా నిండి ఉంది. 0
Ṭra-------yānik- vac--nd----n- -ā-ā pū-t-gā n-ṇ-i undi. Ṭrain samayāniki vaccindi kānī cālā pūrtigā niṇḍi undi. Ṭ-a-n s-m-y-n-k- v-c-i-d- k-n- c-l- p-r-i-ā n-ṇ-i u-d-. ------------------------------------------------------- Ṭrain samayāniki vaccindi kānī cālā pūrtigā niṇḍi undi.
Hotel bol pohodlný, ale pridrahý. హో-ల్ చా-ా-సౌ-ర--వ----- --ది-క-న--చా-- ఖ-ీ--న-ి. హ-టల- చ-ల- స-కర-యవ-త-గ- ఉ-ద- క-న- చ-ల- ఖర-ద-నద-. హ-ట-్ చ-ల- స-క-్-వ-త-గ- ఉ-ద- క-న- చ-ల- ఖ-ీ-ై-ద-. ------------------------------------------------ హోటల్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంది కానీ చాలా ఖరీదైనది. 0
H--al-cā-- -a-k-rya--n-a-g--u-d--kā-ī c----k-a--dain-d-. Hōṭal cālā saukaryavantaṅgā undi kānī cālā kharīdainadi. H-ṭ-l c-l- s-u-a-y-v-n-a-g- u-d- k-n- c-l- k-a-ī-a-n-d-. -------------------------------------------------------- Hōṭal cālā saukaryavantaṅgā undi kānī cālā kharīdainadi.
Buď pôjde autobusom, alebo vlakom. ఆయ---స-----ేద---్ర--------క-క-త-రు ఆయన బస-స- ల-ద- ట-ర-న- న- ఎక-క-త-ర- ఆ-న బ-్-ు ల-ద- ట-ర-న- న- ఎ-్-ు-ా-ు ---------------------------------- ఆయన బస్సు లేదా ట్రైన్ ని ఎక్కుతారు 0
Āy--- ba---u---d---r-i--n- ekkut--u Āyana bas'su lēdā ṭrain ni ekkutāru Ā-a-a b-s-s- l-d- ṭ-a-n n- e-k-t-r- ----------------------------------- Āyana bas'su lēdā ṭrain ni ekkutāru
Buď príde dnes večer, alebo zajtra ráno. ఆయన ఈ---య--్ర- లేద- ర--- ఉద-ం -ావచ---. ఆయన ఈ స-య-త-ర- ల-ద- ర-ప- ఉదయ- ర-వచ-చ-. ఆ-న ఈ స-య-త-ర- ల-ద- ర-ప- ఉ-య- ర-వ-్-ు- -------------------------------------- ఆయన ఈ సాయంత్రం లేదా రేపు ఉదయం రావచ్చు. 0
Ā-a-- ī--ā------ṁ-lē----ēpu---aya--rā--ccu. Āyana ī sāyantraṁ lēdā rēpu udayaṁ rāvaccu. Ā-a-a ī s-y-n-r-ṁ l-d- r-p- u-a-a- r-v-c-u- ------------------------------------------- Āyana ī sāyantraṁ lēdā rēpu udayaṁ rāvaccu.
Buď bude bývať u nás, alebo v hoteli. ఆ-న--ా-ో లే-ా --ట----- న-వసిస-త---. ఆయన మ-త- ల-ద- హ-టల- ల- న-వస-స-త-డ-. ఆ-న మ-త- ల-ద- హ-ట-్ ల- న-వ-ి-్-ా-ు- ----------------------------------- ఆయన మాతో లేదా హోటల్ లో నివసిస్తాడు. 0
Ā--na-mā------ā----al-lō-ni-asistāḍu. Āyana mātō lēdā hōṭal lō nivasistāḍu. Ā-a-a m-t- l-d- h-ṭ-l l- n-v-s-s-ā-u- ------------------------------------- Āyana mātō lēdā hōṭal lō nivasistāḍu.
Hovorí nielen po španielsky, ale aj po anglicky. ఆమె--్-ా---- త- --ా-ఇంగ్ల-ష- కూ-ా--ాట్---ుత--ది ఆమ- స-ప-న-ష- త- సహ- ఇ-గ-ల-ష- క-డ- మ-ట-ల-డ-త--ద- ఆ-ె స-ప-న-ష- త- స-ా ఇ-గ-ల-ష- క-డ- మ-ట-ల-డ-త-ం-ి ----------------------------------------------- ఆమె స్పానిష్ తో సహా ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడుతుంది 0
Āme-sp-----tō-s--ā -ṅ---ṣ -ū----ā-lā-u----i Āme spāniṣ tō sahā iṅglīṣ kūḍā māṭlāḍutundi Ā-e s-ā-i- t- s-h- i-g-ī- k-ḍ- m-ṭ-ā-u-u-d- ------------------------------------------- Āme spāniṣ tō sahā iṅglīṣ kūḍā māṭlāḍutundi
Bývala nielen v Madride, ale aj v Londýne. ఆ-----డ్-ిడ---ో-సహ- --డ-- -ో -ూడ--ని----చిం-ి. ఆమ- మ-డ-ర-డ- త- సహ- ల-డన- ల- క-డ- న-వస--చ--ద-. ఆ-ె మ-డ-ర-డ- త- స-ా ల-డ-్ ల- క-డ- న-వ-ి-చ-ం-ి- ---------------------------------------------- ఆమె మాడ్రిడ్ తో సహా లండన్ లో కూడా నివసించింది. 0
Āme -āḍri- tō-s-h- l-ṇḍan----kūḍā -iva-in̄cin--. Āme māḍriḍ tō sahā laṇḍan lō kūḍā nivasin-cindi. Ā-e m-ḍ-i- t- s-h- l-ṇ-a- l- k-ḍ- n-v-s-n-c-n-i- ------------------------------------------------ Āme māḍriḍ tō sahā laṇḍan lō kūḍā nivasin̄cindi.
Nepozná len Španielsko, ale aj Anglicko. ఆమ--- -్-ె---్ తో--హా -ంగ-ల-ం-్-కూడా-త-----. ఆమ-క- స-ప-య-న- త- సహ- ఇ-గ-ల--డ- క-డ- త-ల-స-. ఆ-ె-ి స-ప-య-న- త- స-ా ఇ-గ-ల-ం-్ క-డ- త-ల-స-. -------------------------------------------- ఆమెకి స్పెయిన్ తో సహా ఇంగ్లాండ్ కూడా తెలుసు. 0
Ām--- speyin--- sa-ā -ṅ-lāṇḍ -ūḍ- telu--. Āmeki speyin tō sahā iṅglāṇḍ kūḍā telusu. Ā-e-i s-e-i- t- s-h- i-g-ā-ḍ k-ḍ- t-l-s-. ----------------------------------------- Āmeki speyin tō sahā iṅglāṇḍ kūḍā telusu.
Je nielen hlúpy, ale aj lenivý. ఆయ--మ--------క-క-బద్---్---ు ---ా ఆయన మ-ర-ఖ-డ- క-క బద-ధకస-త-డ- క-డ- ఆ-న మ-ర-ఖ-డ- క-క బ-్-క-్-ు-ు క-డ- --------------------------------- ఆయన మూర్ఖుడే కాక బద్ధకస్తుడు కూడా 0
Āya-a--ū--h-ḍē -----ba---h-k-st-ḍ--k-ḍā Āyana mūrkhuḍē kāka bad'dhakastuḍu kūḍā Ā-a-a m-r-h-ḍ- k-k- b-d-d-a-a-t-ḍ- k-ḍ- --------------------------------------- Āyana mūrkhuḍē kāka bad'dhakastuḍu kūḍā
Je nielen pekná, ale aj inteligentná. ఆ-- -----నదే -ాక--ె-ివ--ది కూడా ఆమ- అ-డమ-నద- క-క త-ల-వ-నద- క-డ- ఆ-ె అ-డ-ై-ద- క-క త-ల-వ-న-ి క-డ- ------------------------------- ఆమె అండమైనదే కాక తెలివైనది కూడా 0
Āme --ḍa--in-d--k--- -el--ai-adi ---ā Āme aṇḍamainadē kāka telivainadi kūḍā Ā-e a-ḍ-m-i-a-ē k-k- t-l-v-i-a-i k-ḍ- ------------------------------------- Āme aṇḍamainadē kāka telivainadi kūḍā
Nehovorí len po nemecky, ale aj po francúzsky. ఆమ- ---మనే కా---్-ెంచ- -ూడ--మ-ట--ా--లదు ఆమ- జర-మన- క-క ఫ-ర--చ- క-డ- మ-ట-ల-డగలద- ఆ-ె జ-్-న- క-క ఫ-ర-ం-్ క-డ- మ-ట-ల-డ-ల-ు --------------------------------------- ఆమె జర్మనే కాక ఫ్రెంచ్ కూడా మాట్లాడగలదు 0
Ā-e---r--n- kā-a--h---̄- ---ā mā--āḍa--la-u Āme jarmanē kāka phren-c kūḍā māṭlāḍagaladu Ā-e j-r-a-ē k-k- p-r-n-c k-ḍ- m-ṭ-ā-a-a-a-u ------------------------------------------- Āme jarmanē kāka phren̄c kūḍā māṭlāḍagaladu
Neviem hrať ani na klavíri, ani na gitare. నేను---యాన- -ా-ీ, గ-ట-ర- --నీ--ా-ిం--ేను న-న- ప-య-న- క-న-, గ-ట-ర- క-న- వ-య--చల-న- న-న- ప-య-న- క-న-, గ-ట-ర- క-న- వ-య-ం-ల-న- ---------------------------------------- నేను పియానో కానీ, గిటార్ కానీ వాయించలేను 0
N-nu -----ō--ān-----ṭār-k--- --yi-̄--lēnu Nēnu piyānō kānī, giṭār kānī vāyin-calēnu N-n- p-y-n- k-n-, g-ṭ-r k-n- v-y-n-c-l-n- ----------------------------------------- Nēnu piyānō kānī, giṭār kānī vāyin̄calēnu
Neviem tancovať ani valčík, ani sambu. న-----ాల్ట--్-క---,-సా-బా --న- చ-య-ే-ు. న-న- వ-ల-ట-జ- క-న-, స--బ- క-న- చ-యల-న-. న-న- వ-ల-ట-జ- క-న-, స-ం-ా క-న- చ-య-ే-ు- --------------------------------------- నేను వాల్ట్జ్ కానీ, సాంబా కానీ చేయలేను. 0
Nēnu-v--ṭ--kā----sāmbā-kā-------l-n-. Nēnu vālṭj kānī, sāmbā kānī cēyalēnu. N-n- v-l-j k-n-, s-m-ā k-n- c-y-l-n-. ------------------------------------- Nēnu vālṭj kānī, sāmbā kānī cēyalēnu.
Nemám rád ani operu, ani balet. న-క- -పే-ా కాన---బా------- -చ---ు. న-క- ఒప-ర- క-న-, బ-ల- క-న- నచ-చద-. న-క- ఒ-ే-ా క-న-, బ-ల- క-న- న-్-ద-. ---------------------------------- నాకు ఒపేరా కానీ, బాలే కానీ నచ్చదు. 0
N-k---pē---kā-ī--bāl--kān- ------u. Nāku opērā kānī, bālē kānī naccadu. N-k- o-ē-ā k-n-, b-l- k-n- n-c-a-u- ----------------------------------- Nāku opērā kānī, bālē kānī naccadu.
Čím rýchlejšie budeš pracovať, tým skôr budeš hotový. మ--ు -ం---్-ర-ా-ప-------ే, అం----వ-గ- ----ని ప------అవ-త-ంద-. మ-ర- ఎ-త త-వరగ- పన-చ-స-త-, అ-త త-వరగ- మ- పన- ప-ర-త- అవ-త--ద-. మ-ర- ఎ-త త-వ-గ- ప-ి-ే-్-ే- అ-త త-వ-గ- మ- ప-ి ప-ర-త- అ-ు-ు-ద-. ------------------------------------------------------------- మీరు ఎంత త్వరగా పనిచేస్తే, అంత త్వరగా మీ పని పూర్తి అవుతుంది. 0
M--- ent--t--r--ā-pa--c--t-----t---va-a---m----ni ---ti a-utu-d-. Mīru enta tvaragā panicēstē, anta tvaragā mī pani pūrti avutundi. M-r- e-t- t-a-a-ā p-n-c-s-ē- a-t- t-a-a-ā m- p-n- p-r-i a-u-u-d-. ----------------------------------------------------------------- Mīru enta tvaragā panicēstē, anta tvaragā mī pani pūrti avutundi.
Čím skôr prídeš, tým skôr môžeš ísť. మ-ర---ం- త్-రగా రా---గితే- ----త్-ర-ా తిరి-----ళ-ళ---చ-. మ-ర- ఎ-త త-వరగ- ర-గల-గ-త-, అ-త త-వరగ- త-ర-గ- వ-ళ-ళవచ-చ-. మ-ర- ఎ-త త-వ-గ- ర-గ-ి-ి-ే- అ-త త-వ-గ- త-ర-గ- వ-ళ-ళ-చ-చ-. -------------------------------------------------------- మీరు ఎంత త్వరగా రాగలిగితే, అంత త్వరగా తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. 0
M--- -nt- -v-r--- r--aligi--- a-ta--v-r--- ---igi -eḷ---a---. Mīru enta tvaragā rāgaligitē, anta tvaragā tirigi veḷḷavaccu. M-r- e-t- t-a-a-ā r-g-l-g-t-, a-t- t-a-a-ā t-r-g- v-ḷ-a-a-c-. ------------------------------------------------------------- Mīru enta tvaragā rāgaligitē, anta tvaragā tirigi veḷḷavaccu.
Čím je človek starší, tým je pohodlnejší. వయ-- --ర--ు-ున్---ొద-----ఉల--ా-వ--ంగ--తయారవు--ర-. వయస- ప-ర-గ-త-న-న క-ద-ద-, ఉల-ల-సవ-త-గ- తయ-రవ-త-ర-. వ-స- ప-ర-గ-త-న-న క-ద-ద-, ఉ-్-ా-వ-త-గ- త-ా-వ-త-ర-. ------------------------------------------------- వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఉల్లాసవంతంగా తయారవుతారు. 0
V----u-pe-u--t--na-kod-ī,-u-lā-av-n-a-g- t-----vut-r-. Vayasu perugutunna koddī, ullāsavantaṅgā tayāravutāru. V-y-s- p-r-g-t-n-a k-d-ī- u-l-s-v-n-a-g- t-y-r-v-t-r-. ------------------------------------------------------ Vayasu perugutunna koddī, ullāsavantaṅgā tayāravutāru.

Učenie jazykov na internete

Čoraz viac ľudí sa učí cudzie jazyky. A čoraz viac ľudí k tomu používa internet! Učenie online je iné ako klasický jazykový kurz. A má mnoho výhod! Užívatelia sa sami rozhodnú, kedy sa chcú učiť. Môžu si tiež zvoliť, čo sa chcú učiť. A sami si určia, koľko sa toho chcú za deň naučiť. Užívateľ by sa pri online učení mal učiť intuitívne. To znamená, že by sa mal nový jazyk učiť veľmi prirodzene. Tak, ako sa učil jazyky ako dieťa alebo na dovolenke. Preto sa používatelia učia pomocou simulovaných situácií. Zažívajú rôzne veci na rôznych miestach. Musia byť pritom sami aktívni. U niektorých programov potrebujete slúchadlá a mikrofón. S ich pomocou potom môžete hovoriť s rodenými hovorcami. Je tiež možné nechať si analyzovať výslovnosť. Môžete sa teda stále zlepšovať. Môžete si písať s ďalšími užívateľmi na sieťach. Internet tiež umožňuje učenie na cestách. S digitálnou technológiou si so sebou môžete vziať jazyk kamkoľvek. Online kurzy nie sú o nič horšie ako tie klasické. Keď sú programy dobre vymyslené, môžu byť veľmi efektívne. Je však dôležité, aby online kurz nebol príliš pestrý. Príliš veľa animácií Vás môže od vyučovacej látky odlákať. Mozog musí spracovať každý jednotlivý podnet. Pamäť sa tak môže rýchlo zahltiť. Preto je niekedy lepšie učiť sa potichu s knihou. Kto skĺbi nové metódy so starými, dosiahne iste čoskoro pokrok ...