Slovníček fráz

sk V kuchyni   »   te వంటగదిలో

19 [devätnásť]

V kuchyni

V kuchyni

19 [పంతొమ్మిది]

19 [Pantom\'midi]

వంటగదిలో

[Vaṇṭagadilō]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina telugčina Prehrať Viac
Máš novú kuchyňu? మీ-- క---- వ----- ఉ---? మీకు కొత్త వంటగది ఉందా? 0
Mī-- k---- v-------- u---?Mīku kotta vaṇṭagadi undā?
Čo chceš dnes variť? ఈర--- మ--- ఏ-- వ-------- అ-------------? ఈరోజు మీరు ఏమి వండుదామని అనుకుంటున్నారు? 0
Īr--- m--- ē-- v---------- a------------?Īrōju mīru ēmi vaṇḍudāmani anukuṇṭunnāru?
Varíš na elektrike alebo na plyne? మీ-- ఎ---------- ల--- గ----- స----- ద------ వ-------? మీరు ఎలెక్ట్రిక్ లేదా గ్యాస్ స్టౌవ్ దేనిమీద వండుతారు? 0
Mī-- e------- l--- g--- s---- d------- v--------?Mīru elekṭrik lēdā gyās sṭauv dēnimīda vaṇḍutāru?
Mám nakrájať cibuľu? నే-- ఉ---------- త----? నేను ఉల్లిపాయలను తరగనా? 0
Nē-- u----------- t-------?Nēnu ullipāyalanu taraganā?
Mám ošúpať zemiaky? నే-- బ---------- త----------? నేను బంగాళాదుంపల తొక్కుతీయనా? 0
Nē-- b------------- t----------?Nēnu baṅgāḷādumpala tokkutīyanā?
Mám umyť šalát? నే-- త------- క----? నేను తోటకూరని కడగనా? 0
Nē-- t--------- k-------?Nēnu tōṭakūrani kaḍaganā?
Kde sú poháre? గ్------ ఎ---- ఉ------? గ్లాసులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Gl----- e----- u-----?Glāsulu ekkaḍa unnāyi?
Kde je riad? గి------ ఎ---- ఉ------? గిన్నెలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Gi----- e----- u-----?Ginnelu ekkaḍa unnāyi?
Kde je príbor? చం------------ ఎ---- ఉ------? చంచాలూ-కత్తులూ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Ca-------------- e----- u-----?Can̄cālū-kattulū ekkaḍa unnāyi?
Máš otvárač na konzervy? క్---- న- త----- ప----- ఎ---- ఉ---? క్యాన్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
Ky-- n- t----- p-------- e----- u---?Kyān ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Máš otvárač na fľaše? బా---- న- త----- ప----- ఎ---- ఉ---? బాటిల్ ని తెరిచే పరికరం ఎక్కడ ఉంది? 0
Bā--- n- t----- p-------- e----- u---?Bāṭil ni tericē parikaraṁ ekkaḍa undi?
Máš vývrtku? మీ---- క----- స----- ఉ---? మీవద్ద కార్క్ స్క్రూ ఉందా? 0
Mī----- k--- s--- u---?Mīvadda kārk skrū undā?
Varíš polievku v tomto hrnci? మీ-- స--- న- ఈ క----- వ-------? మీరు సూప్ ని ఈ కుండలో వండుతారా? 0
Mī-- s-- n- ī k------ v--------?Mīru sūp ni ī kuṇḍalō vaṇḍutārā?
Vyprážaš rybu na tejto panvici? మీ-- చ---- ఈ ప----- ల- వ----------? మీరు చేపని ఈ ప్యాన్ లో వేయించుతారా? 0
Mī-- c----- ī p--- l- v-----------?Mīru cēpani ī pyān lō vēyin̄cutārā?
Griluješ zeleninu na tomto grile? మీ-- ఈ క-------- ఈ గ----- ప- గ----- చ-----------? మీరు ఈ కూరగాయలను ఈ గ్రిల్ పై గ్రిల్ చేస్తున్నారా? 0
Mī-- ī k----------- ī g--- p-- g--- c---------?Mīru ī kūragāyalanu ī gril pai gril cēstunnārā?
Prestieram stôl. నే-- బ----- స-----------ు నేను బల్లని సర్దుతున్నాను 0
Nē-- b------ s----------uNēnu ballani sardutunnānu
Tu sú nože, vidličky a lyžičky. కత------ ఫ------- మ---- స------- ఇ---- ఉ-----ి కత్తులూ, ఫోర్కులూ మరియు స్పూన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
Ka------ p------- m----- s----- i----- u----iKattulū, phōrkulū mariyu spūnlu ikkaḍa unnāyi
Tu sú poháre, taniere a servítky. గ్------- ప------- మ---- న----------- ఇ---- ఉ-----ి గ్లాసులు, ప్లేటులు మరియు న్యాప్కిన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
Gl------ p------ m----- n--------- i----- u----iGlāsulu, plēṭulu mariyu n'yāpkinlu ikkaḍa unnāyi

Učenie a typy učenia

Ten, kto nerobí pri učení skoro žiadne pokroky, sa pravdepodobne neučí správne. Znamená to, že sa neučí tak, ako to zodpovedá jeho typu. Všeobecne rozlišujeme štyri typy učenia. Tieto typy učenia sú rozdelené podľa zmyslových orgánov. Existuje auditívny, vizuálny, komunikatívny a motorický typ učenia. Auditívny typ sa najlepšie naučí to, čo počuje. Pamätá si napríklad dobre melódie. Pri učení si predčíta a slovíčka sa učí nahlas. Tento typ často hovorí sám so sebou. Pomôcť pri učení mu môžu CD alebo prednášky na danú tému. Vizuálny typ sa najlepšie naučí to, čo vidí. Je pre neho dôležité čítanie informácií. Pri učení si robí veľa poznámok. Rád sa tiež učí z obrázkov, tabuliek, kartičiek. Tento typ veľa číta, často sníva a má farebné sny. Najlepšie sa mu učí v krásnom prostredí. Komunikatívny typ dáva prednosť rozhovorom a diskusiám. Potrebuje interakciu, teda dialóg s niekým. Pri vyučovaní kladie veľa otázok a učí sa rád v skupine. Motorický typ sa učí pri pohybe. Preferuje metódu učenia „robením“, chce si všetko vyskúšať. Pri učení je rád telesne aktívny alebo žuje žuvačku. Odmieta teórie, chce experimentovať. Dôležité je, že takmer všetci ľudia sú zmiešané typy. Neexistuje teda nikto, kto by predstavoval len jeden typ. Najlepšie sa nám preto učí, ak zapojíme všetky zmyslové orgány. Náš mozog je tak viacnásobne aktivovaný a dobre ukladá nové informácie. Počúvajte, čítajte a diskutujte o slovíčkach! A potom športujte!