Slovníček fráz

sk Pýtať sa na cestu   »   te దోవలని అడగడం

40 [štyridsať]

Pýtať sa na cestu

Pýtať sa na cestu

40 [నలభై]

40 [Nalabhai]

దోవలని అడగడం

[Dōvalani aḍagaḍaṁ]

Vyberte, ako chcete vidieť preklad:   
slovenčina telugčina Prehrať Viac
Prepáčte! క---ించండ-! క-షమ--చ-డ-! క-ష-ి-చ-డ-! ----------- క్షమించండి! 0
Kṣ-min-ca---! Kṣamin-caṇḍi! K-a-i-̄-a-ḍ-! ------------- Kṣamin̄caṇḍi!
Môžete mi pomôcť? మ--- న-క- --ాయం-చే-గలరా? మ-ర- న-క- సహ-య- చ-యగలర-? మ-ర- న-క- స-ా-ం చ-య-ల-ా- ------------------------ మీరు నాకు సహాయం చేయగలరా? 0
Mīr--n-k-----āy-- --ya------? Mīru nāku sahāyaṁ cēyagalarā? M-r- n-k- s-h-y-ṁ c-y-g-l-r-? ----------------------------- Mīru nāku sahāyaṁ cēyagalarā?
Kde je tu nejaká dobrá reštaurácia? ఈ -ుట్----్-- --ై-- మ----రెస్టా--ం---ఉం-ా? ఈ చ-ట-ట-పక-కల ఏద-న- మ-చ- ర-స-ట-ర--ట- ఉ-ద-? ఈ చ-ట-ట-ప-్-ల ఏ-ై-ా మ-చ- ర-స-ట-ర-ం-్ ఉ-ద-? ------------------------------------------ ఈ చుట్టుపక్కల ఏదైనా మంచి రెస్టారెంట్ ఉందా? 0
Ī -uṭṭ-pak-a-a-ēd--nā------i---s--reṇ- u---? Ī cuṭṭupakkala ēdainā man-ci resṭāreṇṭ undā? Ī c-ṭ-u-a-k-l- ē-a-n- m-n-c- r-s-ā-e-ṭ u-d-? -------------------------------------------- Ī cuṭṭupakkala ēdainā man̄ci resṭāreṇṭ undā?
Choďte vľavo za roh. చ-వరిన -డ-వ-ప--- తి---డి చ-వర-న ఎడమవ-ప-క- త-రగ-డ- చ-వ-ి- ఎ-మ-ై-ు-ి త-ర-ం-ి ------------------------ చివరిన ఎడమవైపుకి తిరగండి 0
C-v-r-n- e-----aipuk- -i-agaṇḍi Civarina eḍamavaipuki tiragaṇḍi C-v-r-n- e-a-a-a-p-k- t-r-g-ṇ-i ------------------------------- Civarina eḍamavaipuki tiragaṇḍi
Choďte potom kúsok rovno. తర---త --ంత -ూ---న----ా--ె-్--డి తర-వ-త క--త ద-ర- న-ర-గ- వ-ళ-ళ-డ- త-ు-ా- క-ం- ద-ర- న-ర-గ- వ-ళ-ళ-డ- -------------------------------- తరువాత కొంత దూరం నేరుగా వెళ్ళండి 0
T-ruvā-a-k------ūra- nērug---e-ḷ---i Taruvāta konta dūraṁ nērugā veḷḷaṇḍi T-r-v-t- k-n-a d-r-ṁ n-r-g- v-ḷ-a-ḍ- ------------------------------------ Taruvāta konta dūraṁ nērugā veḷḷaṇḍi
Choďte potom sto metrov doprava. ఆ-ై-వంద-మీటర్ల---ుడి-వ-పుకి --ళ-ళండి ఆప- వ-ద మ-టర-ల- క-డ- వ-ప-క- వ-ళ-ళ-డ- ఆ-ై వ-ద మ-ట-్-ు క-డ- వ-ప-క- వ-ళ-ళ-డ- ------------------------------------ ఆపై వంద మీటర్లు కుడి వైపుకి వెళ్ళండి 0
Ā--- ---da-m-ṭa--- k-ḍi-va-puki ----aṇ-i Āpai vanda mīṭarlu kuḍi vaipuki veḷḷaṇḍi Ā-a- v-n-a m-ṭ-r-u k-ḍ- v-i-u-i v-ḷ-a-ḍ- ---------------------------------------- Āpai vanda mīṭarlu kuḍi vaipuki veḷḷaṇḍi
Môžete ísť aj autobusom. మ-ర- బ-్--ో -ూడ- వ-ళ--వచ్చు మ-ర- బస- ల- క-డ- వ-ళ-ళవచ-చ- మ-ర- బ-్ ల- క-డ- వ-ళ-ళ-చ-చ- --------------------------- మీరు బస్ లో కూడా వెళ్ళవచ్చు 0
Mīr- b-- l---ūḍ- --ḷḷ-----u Mīru bas lō kūḍā veḷḷavaccu M-r- b-s l- k-ḍ- v-ḷ-a-a-c- --------------------------- Mīru bas lō kūḍā veḷḷavaccu
Môžete ísť aj električkou. మీ----్ర--- -- కూ-ా--ె-్---్-ు మ-ర- ట-ర-మ- ల- క-డ- వ-ళ-ళవచ-చ- మ-ర- ట-ర-మ- ల- క-డ- వ-ళ-ళ-చ-చ- ------------------------------ మీరు ట్రామ్ లో కూడా వెళ్ళవచ్చు 0
M-r--ṭr-m lō -------ḷ---ac-u Mīru ṭrām lō kūḍā veḷḷavaccu M-r- ṭ-ā- l- k-ḍ- v-ḷ-a-a-c- ---------------------------- Mīru ṭrām lō kūḍā veḷḷavaccu
Môžete ísť jednoducho aj za mnou. మీ-- -- ---్ -ో-----ె-క -ూ-ా -ావచ్చు మ-ర- మ- క-ర- ల- న- వ-నక క-డ- ర-వచ-చ- మ-ర- మ- క-ర- ల- న- వ-న- క-డ- ర-వ-్-ు ------------------------------------ మీరు మీ కార్ లో నా వెనక కూడా రావచ్చు 0
Mī-- -- kār -ō n--v-nak---ū-ā r-vaccu Mīru mī kār lō nā venaka kūḍā rāvaccu M-r- m- k-r l- n- v-n-k- k-ḍ- r-v-c-u ------------------------------------- Mīru mī kār lō nā venaka kūḍā rāvaccu
Ako sa dostanem k futbalovému štadiónu? న--ు ఫుట్ బాల్-స్ట-డ-య- కి ఎ-ా-వెళ-ళ--ి? న-న- ఫ-ట- బ-ల- స-ట-డ-య- క- ఎల- వ-ళ-ళ-ల-? న-న- ఫ-ట- బ-ల- స-ట-డ-య- క- ఎ-ా వ-ళ-ళ-ల-? ---------------------------------------- నేను ఫుట్ బాల్ స్టేడియం కి ఎలా వెళ్ళాలి? 0
Nē----h-ṭ --- -ṭēḍ--aṁ -i--lā--e-ḷāli? Nēnu phuṭ bāl sṭēḍiyaṁ ki elā veḷḷāli? N-n- p-u- b-l s-ē-i-a- k- e-ā v-ḷ-ā-i- -------------------------------------- Nēnu phuṭ bāl sṭēḍiyaṁ ki elā veḷḷāli?
Prejdite cez most! వ-తె-న- దా-ి వెళ్-ం-ి! వ-త-నన- ద-ట- వ-ళ-ళ-డ-! వ-త-న-ి ద-ట- వ-ళ-ళ-డ-! ---------------------- వంతెనని దాటి వెళ్ళండి! 0
Va-t-na-- --ṭi-ve-ḷ-ṇ-i! Vantenani dāṭi veḷḷaṇḍi! V-n-e-a-i d-ṭ- v-ḷ-a-ḍ-! ------------------------ Vantenani dāṭi veḷḷaṇḍi!
Choďte cez tunel! ట-్నల్-లో--- -ె-్----! టన-నల- ల--చ- వ-ళ-ళ-డ-! ట-్-ల- ల-ం-ి వ-ళ-ళ-డ-! ---------------------- టన్నల్ లోంచి వెళ్ళండి! 0
Ṭ--na- l---ci ve-ḷaṇḍ-! Ṭannal lōn-ci veḷḷaṇḍi! Ṭ-n-a- l-n-c- v-ḷ-a-ḍ-! ----------------------- Ṭannal lōn̄ci veḷḷaṇḍi!
Choďte až k tretiemu semaforu. మూ-వ--్-ాఫిక్ సిగ్న---న--చే-ు-ు-ే-ర-ు-వెళ--ండి మ-డవ ట-ర-ఫ-క- స-గ-నల- న- చ-ర-క-న-వరక- వ-ళ-ళ-డ- మ-డ- ట-ర-ఫ-క- స-గ-న-్ న- చ-ర-క-న-వ-క- వ-ళ-ళ-డ- ---------------------------------------------- మూడవ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ని చేరుకునేవరకు వెళ్ళండి 0
M--a---ṭrāp--- --gn-- ---c---kun-varaku-veḷḷ--ḍi Mūḍava ṭrāphik signal ni cērukunēvaraku veḷḷaṇḍi M-ḍ-v- ṭ-ā-h-k s-g-a- n- c-r-k-n-v-r-k- v-ḷ-a-ḍ- ------------------------------------------------ Mūḍava ṭrāphik signal ni cērukunēvaraku veḷḷaṇḍi
Na prvej ulici potom odbočte doprava. అక--డ -ీ -ు----ైప-- --్- మొ-ట- వీధిలో కి---ర-ండి అక-కడ మ- క-డ- వ-ప-న ఉన-న మ-దట- వ-ధ-ల- క- త-రగ-డ- అ-్-డ మ- క-డ- వ-ప-న ఉ-్- మ-ద-ి వ-ధ-ల- క- త-ర-ం-ి ------------------------------------------------ అక్కడ మీ కుడి వైపున ఉన్న మొదటి వీధిలో కి తిరగండి 0
A--a-- mī-ku-i-v-ip--- u-na --daṭ--vīdh-lō -- -irag---i Akkaḍa mī kuḍi vaipuna unna modaṭi vīdhilō ki tiragaṇḍi A-k-ḍ- m- k-ḍ- v-i-u-a u-n- m-d-ṭ- v-d-i-ō k- t-r-g-ṇ-i ------------------------------------------------------- Akkaḍa mī kuḍi vaipuna unna modaṭi vīdhilō ki tiragaṇḍi
Choďte potom rovno cez ďalšiu križovatku. అప-పు---న-క్-్-్-చ-ర-్-- -ుం-ి-న--------ళ్---ి అప-ప-డ- న-క-స-ట- చ-రస-త- న--డ- న-ర-గ- వ-ళ-ళ-డ- అ-్-ు-ు న-క-స-ట- చ-ర-్-ా న-ం-ి న-ర-గ- వ-ళ-ళ-డ- ---------------------------------------------- అప్పుడు నెక్స్ట్ చౌరస్తా నుండి నేరుగా వెళ్ళండి 0
A-p--u neks------a-tā nuṇ-- n-rug- -e--a--i Appuḍu neksṭ caurastā nuṇḍi nērugā veḷḷaṇḍi A-p-ḍ- n-k-ṭ c-u-a-t- n-ṇ-i n-r-g- v-ḷ-a-ḍ- ------------------------------------------- Appuḍu neksṭ caurastā nuṇḍi nērugā veḷḷaṇḍi
Prepáčte, ako sa dostanem na letisko? క్షమ--చ-డి- -ి-----్ర------ ఎ-- వ-ళ్ళాల-? క-షమ--చ-డ-, వ-మ-న-శ-రయ-న-క- ఎల- వ-ళ-ళ-ల-? క-ష-ి-చ-డ-, వ-మ-న-శ-ర-ా-ి-ి ఎ-ా వ-ళ-ళ-ల-? ----------------------------------------- క్షమించండి, విమానాశ్రయానికి ఎలా వెళ్ళాలి? 0
Kṣ-m-----ṇ--, vimānā--a-ā-i---elā-v--ḷāl-? Kṣamin-caṇḍi, vimānāśrayāniki elā veḷḷāli? K-a-i-̄-a-ḍ-, v-m-n-ś-a-ā-i-i e-ā v-ḷ-ā-i- ------------------------------------------ Kṣamin̄caṇḍi, vimānāśrayāniki elā veḷḷāli?
Najlepšie bude, ak pôjdete metrom. మీ-- -బ్ వే-/ ----------ం-్--ుం-- వ-ళ్----ఉ----ం మ-ర- సబ- వ- / అ-డర- గ-ర--డ- న--డ- వ-ళ-ళడ- ఉత-తమ- మ-ర- స-్ వ- / అ-డ-్ గ-ర-ం-్ న-ం-ి వ-ళ-ళ-ం ఉ-్-మ- ------------------------------------------------ మీరు సబ్ వే / అండర్ గ్రౌండ్ నుండి వెళ్ళడం ఉత్తమం 0
Mī-----b -----ṇ-a---ra-ṇḍ------ --ḷḷa-aṁ uttam-ṁ Mīru sab vē/ aṇḍar grauṇḍ nuṇḍi veḷḷaḍaṁ uttamaṁ M-r- s-b v-/ a-ḍ-r g-a-ṇ- n-ṇ-i v-ḷ-a-a- u-t-m-ṁ ------------------------------------------------ Mīru sab vē/ aṇḍar grauṇḍ nuṇḍi veḷḷaḍaṁ uttamaṁ
Odvezte sa až na konečnú stanicu. ఆ--- -----్-వద-ద --ట-ి-ర-డి ఆఖర- స-ట-ప- వద-ద బయటక- ర-డ- ఆ-ర- స-ట-ప- వ-్- బ-ట-ి ర-డ- --------------------------- ఆఖరి స్టాప్ వద్ద బయటకి రండి 0
Ā---ri-------a-d----y-ṭ--- r-ṇḍi Ākhari sṭāp vadda bayaṭaki raṇḍi Ā-h-r- s-ā- v-d-a b-y-ṭ-k- r-ṇ-i -------------------------------- Ākhari sṭāp vadda bayaṭaki raṇḍi

Jazyk zvierat

Ak sa chceme vyjadriť, použijeme svoju reč. No i zvieratá majú svoj vlastný jazyk. A používajú ho rovnako ako ľudia. Znamená to, že spolu komunikujú za účelom výmeny informácií. V zásade má každý druh zvierat určitý jazyk. Dokonca aj termity sa medzi sebou dorozumievajú. Ak sú v nebezpečenstve, hádžu svojím telom o zem. Navzájom sa tak varujú. Iné zvieratá zase pískajú, keď sa blíži nepriateľ. Včely spolu komunikujú tancom. Ukazujú tak iným včelám, kde zoženú niečo k jedlu. Veľryby vydávajú zvuk, ktorý je počuť na 5 000 kilometrov. Týmto zvláštnym spevom spolu komunikujú. Aj slony vydávajú rôzne akustické signály. Človek ich ale nepočuje. Väčšina zvieracích jazykov je veľmi komplikovaná. Skladá sa z kombinácie rôznych znakov. Používajú sa teda akustické, chemické a optické signály. Okrem toho používajú zvieratá rôzne gestá. Jazyku domácich zvierat sa človek už naučil. Vie, čo poteší psa. Spozná tiež, keď chcú byť mačky samy. Psy a mačky hovoria ale každý iným jazykom. Veľa znakov dokonca vyjadruje pravý opak. Dlho sa verilo, že tieto dve zvieratá sa jednoducho nemajú radi. Ale oni si len zle rozumejú. To vedie k problémom medzi psami a mačkami. Aj zvieratá sa teda hádajú kvôli nedorozumeniam ...