Phrasebook

tl Learning foreign languages   »   kn ಪರಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು

23 [dalawampu’t tatlo]

Learning foreign languages

Learning foreign languages

೨೩. [ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23. [Ippattamūru]

ಪರಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು

[parabhāṣegaḷannu kaliyuvudu.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Saan ka natuto ng Espanyol? ನೀ-- ಎ-್ಲಿ ಸ್-ಾನಿ-್--ಲ-ತ-ರಿ? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ- ಸ-ಪ-ನ-ಷ- ಕಲ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ ಸ-ಪ-ನ-ಷ- ಕ-ಿ-ಿ-ಿ- ---------------------------- ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಕಲಿತಿರಿ? 0
N--u e-l--spāniṣ-kal--i-i? Nīvu elli spāniṣ kalitiri? N-v- e-l- s-ā-i- k-l-t-r-? -------------------------- Nīvu elli spāniṣ kalitiri?
Marunong ka rin ba ng Portuges? ನ--- ಪೋರ್ಚಗೀಸ್-ಭ--ೆ--ಾ-ನ-ಡ-ತ್ತೀರ-? ನ-ವ- ಪ-ರ-ಚಗ-ಸ- ಭ-ಷ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಪ-ರ-ಚ-ೀ-್ ಭ-ಷ- ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ೀ-ಾ- ---------------------------------- ನೀವು ಪೋರ್ಚಗೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
N-v----rc---- bhā---m-ta-ā--tt-rā? Nīvu pōrcagīs bhāṣe mātanāḍuttīrā? N-v- p-r-a-ī- b-ā-e m-t-n-ḍ-t-ī-ā- ---------------------------------- Nīvu pōrcagīs bhāṣe mātanāḍuttīrā?
Oo, at nakakapagsalita rin ako ng onting Italyano. ಹೌದ---ಸ್--್- -ಟ್-ಾಲ--ನ್-----ಾತನ--ಬಲ್-ೆ. ಹ-ದ-, ಸ-ವಲ-ಪ ಇಟ-ಯ-ಲ-ಯನ- ಸಹ ಮ-ತನ-ಡಬಲ-ಲ-. ಹ-ದ-, ಸ-ವ-್- ಇ-್-ಾ-ಿ-ನ- ಸ- ಮ-ತ-ಾ-ಬ-್-ೆ- --------------------------------------- ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಯಾಲಿಯನ್ ಸಹ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ. 0
H-u-----val-a --y------ -aha -āt-nā-aballe. Haudu, svalpa iṭyāliyan saha mātanāḍaballe. H-u-u- s-a-p- i-y-l-y-n s-h- m-t-n-ḍ-b-l-e- ------------------------------------------- Haudu, svalpa iṭyāliyan saha mātanāḍaballe.
Sa tingin ko, ang galing mo ng magsalita. ನನಗೆ---ವು ---ಬ-ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾ-----ತ್-ೀ-- -ನಿಸ-----ೆ. ನನಗ- ನ-ವ- ತ--ಬ ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ರ- ಎನ-ಸ-ತ-ತದ-. ನ-ಗ- ನ-ವ- ತ-ಂ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ೀ-ಿ ಎ-ಿ-ು-್-ದ-. ------------------------------------------------- ನನಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 0
N-n----n-vu t-m-- cen--g--mā---āḍ-ttīr---n-s--t---. Nanage nīvu tumba cennāgi mātanāḍuttīri enisuttade. N-n-g- n-v- t-m-a c-n-ā-i m-t-n-ḍ-t-ī-i e-i-u-t-d-. --------------------------------------------------- Nanage nīvu tumba cennāgi mātanāḍuttīri enisuttade.
Ang mga wika ay halos magkatulad. ಈ-ಭ-ಷೆ-ಳ--್-ಾ--ಹ-ತೇಕ ಒಂ-- ತರಹ ಇವ-. ಈ ಭ-ಷ-ಗಳ-ಲ-ಲ- ಬಹ-ತ-ಕ ಒ-ದ- ತರಹ ಇವ-. ಈ ಭ-ಷ-ಗ-ೆ-್-ಾ ಬ-ು-ೇ- ಒ-ದ- ತ-ಹ ಇ-ೆ- ---------------------------------- ಈ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ತರಹ ಇವೆ. 0
Ī----ṣ--aḷ--l- bahu-ē-a on----a-a-- ive. Ī bhāṣegaḷellā bahutēka ondē taraha ive. Ī b-ā-e-a-e-l- b-h-t-k- o-d- t-r-h- i-e- ---------------------------------------- Ī bhāṣegaḷellā bahutēka ondē taraha ive.
Naiintindihan ko silang mabuti. ನಾನು ----ಳ---ೆಲ್-----ನ್--ಗಿ ಅರ್--ಾಡಿ-ೊಳ್ಳಬ---ೆ. ನ-ನ- ಅವ-ಗಳನ-ನ-ಲ-ಲ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಬಲ-ಲ-. ನ-ನ- ಅ-ು-ಳ-್-ೆ-್-ಾ ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಲ-ಲ-. ----------------------------------------------- ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. 0
N--- avuga-an----- c--n-g- -r-hamāḍik---a-a--e. Nānu avugaḷannellā cennāgi arthamāḍikoḷḷaballe. N-n- a-u-a-a-n-l-ā c-n-ā-i a-t-a-ā-i-o-ḷ-b-l-e- ----------------------------------------------- Nānu avugaḷannellā cennāgi arthamāḍikoḷḷaballe.
Ngunit ang pagsasalita at pagsusulat ay mahirap. ಆದ-ೆ ಮ-----ುವುದ---ತ-ತು ಬರೆಯುವ-ದು---್ಟ. ಆದರ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ-ದ- ಮತ-ತ- ಬರ-ಯ-ವ-ದ- ಕಷ-ಟ. ಆ-ರ- ಮ-ತ-ಾ-ು-ು-ು ಮ-್-ು ಬ-ೆ-ು-ು-ು ಕ-್-. -------------------------------------- ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. 0
Ā-a-e--ātanā---u-u-ma-tu bareyuvu-u ---ṭa. Ādare mātanāḍuvudu mattu bareyuvudu kaṣṭa. Ā-a-e m-t-n-ḍ-v-d- m-t-u b-r-y-v-d- k-ṣ-a- ------------------------------------------ Ādare mātanāḍuvudu mattu bareyuvudu kaṣṭa.
Marami pa rin akong pagkakamali. ನ--- -ನ-----ಹ--ು-ಬಾ--ಪ--ು---್-----ಡ-ತ---ನ-. ನ-ನ- ಇನ-ನ- ಸಹ ತ--ಬ- ತಪ-ಪ-ಗಳನ-ನ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಇ-್-ೂ ಸ- ತ-ಂ-ಾ ತ-್-ು-ಳ-್-ು ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------- ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-- i-nū-sah---um-ā--a--u--ḷ--n- m--uttēn-. Nānu innū saha tumbā tappugaḷannu māḍuttēne. N-n- i-n- s-h- t-m-ā t-p-u-a-a-n- m-ḍ-t-ē-e- -------------------------------------------- Nānu innū saha tumbā tappugaḷannu māḍuttēne.
Kung maari ay itama mo ako. ದಯವಿಟ್ಟ- -ನ-ನ -ಪ್ಪ-ಗ---ನು ---ಾ--ೂ -ರ------. ದಯವ-ಟ-ಟ- ನನ-ನ ತಪ-ಪ-ಗಳನ-ನ- ಯ-ವ-ಗಲ- ಸರ-ಪಡ-ಸ-. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ನ-್- ತ-್-ು-ಳ-್-ು ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಸ-ಿ-ಡ-ಸ-. ------------------------------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ. 0
D-yav-ṭ-- nan-a--ap-ug-ḷ-nn- y-v-g-l--sa--paḍ---. Dayaviṭṭu nanna tappugaḷannu yāvāgalū saripaḍisi. D-y-v-ṭ-u n-n-a t-p-u-a-a-n- y-v-g-l- s-r-p-ḍ-s-. ------------------------------------------------- Dayaviṭṭu nanna tappugaḷannu yāvāgalū saripaḍisi.
Ang galing ng pagbigkas mo. ನ-ಮ---ಉಚ್ಚಾರ----ಾ--್ಟ---ೆನ್-ಾಗಿದ-. ನ-ಮ-ಮ ಉಚ-ಚ-ರಣ- ಸ-ಕಷ-ಟ- ಚ-ನ-ನ-ಗ-ದ-. ನ-ಮ-ಮ ಉ-್-ಾ-ಣ- ಸ-ಕ-್-ು ಚ-ನ-ನ-ಗ-ದ-. ---------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 0
N-m'm- u----a-- --k-ṣṭu--e-nāgi--. Nim'ma uccāraṇe sākaṣṭu cennāgide. N-m-m- u-c-r-ṇ- s-k-ṣ-u c-n-ā-i-e- ---------------------------------- Nim'ma uccāraṇe sākaṣṭu cennāgide.
Mayroon kang bahagyang punto. ನಿ-್ಮ ---ಿ- ಧಾ-ಿ-ಲ-ಲಿ-ಸ-ವ-್ಪ-ವ್-ತ್-ಾ---ದೆ. ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ನ ಧ-ಟ-ಯಲ-ಲ- ಸ-ವಲ-ಪ ವ-ಯತ-ಯ-ಸ ಇದ-. ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ನ ಧ-ಟ-ಯ-್-ಿ ಸ-ವ-್- ವ-ಯ-್-ಾ- ಇ-ೆ- ------------------------------------------ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 0
N-m'-a-māt-na-d-āṭ--al-i-s-a-p--vyat---a i--. Nim'ma mātina dhāṭiyalli svalpa vyatyāsa ide. N-m-m- m-t-n- d-ā-i-a-l- s-a-p- v-a-y-s- i-e- --------------------------------------------- Nim'ma mātina dhāṭiyalli svalpa vyatyāsa ide.
Maaaring masabi kung saan ka nanggaling. ನೀ-ು -ಲ-ಲಿಂ---ಂ-ಿದ--ೀ---ಎ--ು-ು----ಿ-ೆ ಗೂತ್ತ--ುತ್ತ-ೆ. ನ-ವ- ಎಲ-ಲ--ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ- ಎ-ಬ-ದ- ಜನರ-ಗ- ಗ-ತ-ತ-ಗ-ತ-ತದ-. ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ- ಎ-ಬ-ದ- ಜ-ರ-ಗ- ಗ-ತ-ತ-ಗ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------------------------- ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೂತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 0
Nīvu-ell------a-di-dī-i-e-budu----ar-g--gūt-ā-u-t--e. Nīvu ellinda bandiddīri embudu janarige gūttāguttade. N-v- e-l-n-a b-n-i-d-r- e-b-d- j-n-r-g- g-t-ā-u-t-d-. ----------------------------------------------------- Nīvu ellinda bandiddīri embudu janarige gūttāguttade.
Ano ang iyong katutubong wika? ನಿ-್ಮ ಮಾ---ಾಷ--ಯ-ವುದ-? ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ಭ-ಷ- ಯ-ವ-ದ-? ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ಭ-ಷ- ಯ-ವ-ದ-? ---------------------- ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು? 0
Nim'-- mā--̥-h----y-vu-u? Nim'ma mātr-bhāṣe yāvudu? N-m-m- m-t-̥-h-ṣ- y-v-d-? ------------------------- Nim'ma mātr̥bhāṣe yāvudu?
Kumukuha ka ba ng kursong wika? ನ--ು ---ಾ ತರಗ-ಿ----ೆ----ುತ್--ರ-? ನ-ವ- ಭ-ಷ- ತರಗತ-ಗಳ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಭ-ಷ- ತ-ಗ-ಿ-ಳ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? -------------------------------- ನೀವು ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? 0
Nīv- ---ṣā-t--a------ḷ--e -ō---tīrā? Nīvu bhāṣā taragatigaḷige hōguttīrā? N-v- b-ā-ā t-r-g-t-g-ḷ-g- h-g-t-ī-ā- ------------------------------------ Nīvu bhāṣā taragatigaḷige hōguttīrā?
Aling aklat ang ginagamit mo? ನ-ವ- ಯ---ಪಠ-ಯ--ಸ----ನ್------ೋಗಿಸುತ----ಿ? ನ-ವ- ಯ-ವ ಪಠ-ಯಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಉಪಯ-ಗ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ವ ಪ-್-ಪ-ಸ-ತ-ವ-್-ು ಉ-ಯ-ಗ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ---------------------------------------- ನೀವು ಯಾವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಿ? 0
Nī---y-v---a----p-st-k---n-u up-y--is-t---i? Nīvu yāva paṭhyapustakavannu upayōgisuttīri? N-v- y-v- p-ṭ-y-p-s-a-a-a-n- u-a-ō-i-u-t-r-? -------------------------------------------- Nīvu yāva paṭhyapustakavannu upayōgisuttīri?
Hindi ko maalala sa ngayon, kung ano ang tawag. ಪಠ್-ಪ----ಕ--ಹ-ಸರು ---ೆ--ದ್ಯದಲ್ಲ- ನೆ-ಪ-ನಲ-ಲ--ಇ-್ಲ. ಪಠ-ಯಪ-ಸ-ತಕದ ಹ-ಸರ- ನನಗ- ಸದ-ಯದಲ-ಲ- ನ-ನಪ-ನಲ-ಲ- ಇಲ-ಲ. ಪ-್-ಪ-ಸ-ತ-ದ ಹ-ಸ-ು ನ-ಗ- ಸ-್-ದ-್-ಿ ನ-ನ-ಿ-ಲ-ಲ- ಇ-್-. ------------------------------------------------- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 0
P--h----s---ada hesaru n----e sadya----- n-n-pin-ll--i-la. Paṭhyapustakada hesaru nanage sadyadalli nenapinalli illa. P-ṭ-y-p-s-a-a-a h-s-r- n-n-g- s-d-a-a-l- n-n-p-n-l-i i-l-. ---------------------------------------------------------- Paṭhyapustakada hesaru nanage sadyadalli nenapinalli illa.
Hindi ko maalala ang pamagat. ಪ------್ತಕ--ಹೆಸರು --ಗೆ --ಞ----್ಕೆ-ಬ-ುತ--ಿಲ್-. ಪಠ-ಯಪ-ಸ-ತಕದ ಹ-ಸರ- ನನಗ- ಜ-ಞ-ಪಕಕ-ಕ- ಬರ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಪ-್-ಪ-ಸ-ತ-ದ ಹ-ಸ-ು ನ-ಗ- ಜ-ಞ-ಪ-ಕ-ಕ- ಬ-ು-್-ಿ-್-. --------------------------------------------- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
P---y-----a-----hes-ru--anage --āp-k-k-e-b--ut--lla. Paṭhyapustakada hesaru nanage jñāpakakke baruttilla. P-ṭ-y-p-s-a-a-a h-s-r- n-n-g- j-ā-a-a-k- b-r-t-i-l-. ---------------------------------------------------- Paṭhyapustakada hesaru nanage jñāpakakke baruttilla.
Nakalimutan ko na yan. ನ-ನ--ಅ-ನ್ನು ಮರ--- -ಿಟ್-------ೆ. ನ-ನ- ಅದನ-ನ- ಮರ-ತ- ಬ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಮ-ೆ-ು ಬ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 0
N--u ---nn- ma---- --ṭṭi-d-n-. Nānu adannu maretu biṭṭiddēne. N-n- a-a-n- m-r-t- b-ṭ-i-d-n-. ------------------------------ Nānu adannu maretu biṭṭiddēne.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -