Phrasebook

tl Past tense 3   »   kn ಭೂತಕಾಲ – ೩

83 [walumpu’t tatlo]

Past tense 3

Past tense 3

೮೩ [ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

83 [Embattamūru]

ಭೂತಕಾಲ – ೩

[bhūtakāla – 3.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
pagtawag ಟೆ-ಿ-ೋ---ಮ-------. ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-. ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-. ------------------ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡುವುದು. 0
Ṭel--h-n--āḍuv-d-. Ṭeliphōn māḍuvudu. Ṭ-l-p-ō- m-ḍ-v-d-. ------------------ Ṭeliphōn māḍuvudu.
Tumawag na ako. ನಾನು-ಫೋ----ಾ-ಿದೆ. ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ದ-. ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ದ-. ----------------- ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. 0
N-----hōn --ḍid-. Nānu phōn māḍide. N-n- p-ō- m-ḍ-d-. ----------------- Nānu phōn māḍide.
Nasa telepono ako sa buong oras. ನ-ನ--ಪೂ----ಸ-ಯ ಫ-ನ್ --್ಲ- ಮ-ತ-ಾ-ುತ-ತಿ-್ದ-. ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಸಮಯ ಫ-ನ- ನಲ-ಲ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಸ-ಯ ಫ-ನ- ನ-್-ಿ ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ಿ-್-ೆ- ------------------------------------------ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಸಮಯ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 0
N--- p-----amay- -hō------i -ā-an----tidde. Nānu pūrtisamaya phōn nalli mātanāḍuttidde. N-n- p-r-i-a-a-a p-ō- n-l-i m-t-n-ḍ-t-i-d-. ------------------------------------------- Nānu pūrtisamaya phōn nalli mātanāḍuttidde.
magtanong ಪ್ರ-್-ಿಸ-ವ-ದ-. ಪ-ರಶ-ನ-ಸ-ವ-ದ-. ಪ-ರ-್-ಿ-ು-ು-ು- -------------- ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು. 0
P-a-----vud-. Praśnisuvudu. P-a-n-s-v-d-. ------------- Praśnisuvudu.
Nagtanong ako. ನ-ನ-------ನೆ-ಕೇಳ-ದೆ. ನ-ನ- ಪ-ರಶ-ನ- ಕ-ಳ-ದ-. ನ-ನ- ಪ-ರ-್-ೆ ಕ-ಳ-ದ-. -------------------- ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. 0
N----pr--ne-kēḷi-e. Nānu praśne kēḷide. N-n- p-a-n- k-ḷ-d-. ------------------- Nānu praśne kēḷide.
Lagi kong nagtatanong. ನಾನು-ಯ-ವ-ಗಲ- --ರಶ-ನ- -ೇಳ-ತ್ತ-ದ್ದ-. ನ-ನ- ಯ-ವ-ಗಲ- ಪ-ರಶ-ನ- ಕ-ಳ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ನ-ನ- ಯ-ವ-ಗ-ು ಪ-ರ-್-ೆ ಕ-ಳ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ---------------------------------- ನಾನು ಯಾವಾಗಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. 0
Nān- y--āgalu--ra---------t-d-e. Nānu yāvāgalu praśne kēḷuttidde. N-n- y-v-g-l- p-a-n- k-ḷ-t-i-d-. -------------------------------- Nānu yāvāgalu praśne kēḷuttidde.
magkwento ng ಹ----ು-ು ಹ-ಳ-ವ-ದ- ಹ-ಳ-ವ-ದ- -------- ಹೇಳುವುದು 0
Hē--v--u Hēḷuvudu H-ḷ-v-d- -------- Hēḷuvudu
Nagkwento ako. ನಾನು --ಳ---. ನ-ನ- ಹ-ಳ-ದ-. ನ-ನ- ಹ-ಳ-ದ-. ------------ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 0
nā-u-hēḷide. nānu hēḷide. n-n- h-ḷ-d-. ------------ nānu hēḷide.
Nagkwento na ako ng buo. ನಾ-- ಸಂಪ------ಥ--ಹ----ೆ. ನ-ನ- ಸ-ಪ-ರ-ಣ ಕಥ- ಹ-ಳ-ದ-. ನ-ನ- ಸ-ಪ-ರ-ಣ ಕ-ೆ ಹ-ಳ-ದ-. ------------------------ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. 0
N-nu -am-ūr-a --th- h-ḷ---. Nānu sampūrṇa kathe hēḷide. N-n- s-m-ū-ṇ- k-t-e h-ḷ-d-. --------------------------- Nānu sampūrṇa kathe hēḷide.
mag-aral ಕ-ಿಯ-ವುದು ಕಲ-ಯ-ವ-ದ- ಕ-ಿ-ು-ು-ು --------- ಕಲಿಯುವುದು 0
Ka-i-u-u-u Kaliyuvudu K-l-y-v-d- ---------- Kaliyuvudu
Nag-aral ako. ನ-ನ- ಕ----. ನ-ನ- ಕಲ-ತ-. ನ-ನ- ಕ-ಿ-ೆ- ----------- ನಾನು ಕಲಿತೆ. 0
nā----ali-e. nānu kalite. n-n- k-l-t-. ------------ nānu kalite.
Nag-aral ako buong gabi. ನಾ-- ಇಡೀ ಸ-ಯ---ಲ--ಲ---. ನ-ನ- ಇಡ- ಸ-ಯ-ಕ-ಲ ಕಲ-ತ-. ನ-ನ- ಇ-ೀ ಸ-ಯ-ಕ-ಲ ಕ-ಿ-ೆ- ----------------------- ನಾನು ಇಡೀ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಲಿತೆ. 0
N------- -----k-l---a-ite. Nānu iḍī sāyaṅkāla kalite. N-n- i-ī s-y-ṅ-ā-a k-l-t-. -------------------------- Nānu iḍī sāyaṅkāla kalite.
trabaho ಕ-ಲಸ -ಾ---ುದು. ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ವ-ದ-. ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-. -------------- ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. 0
K--a-a-mā-uvud-. Kelasa māḍuvudu. K-l-s- m-ḍ-v-d-. ---------------- Kelasa māḍuvudu.
Ako ay nagtrabaho. ನ--- -ೆಲಸ-ಮ-ಡ---. ನ-ನ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ದ-. ನ-ನ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ದ-. ----------------- ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 0
N-nu -e-asa --ḍi-e. Nānu kelasa māḍide. N-n- k-l-s- m-ḍ-d-. ------------------- Nānu kelasa māḍide.
Nagtrabaho ako buong araw. ನ--ು-ಇಡ- -ಿ-ಸ -ೆಲಸ----ಿದೆ. ನ-ನ- ಇಡ- ದ-ವಸ ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ದ-. ನ-ನ- ಇ-ೀ ದ-ವ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ದ-. -------------------------- ನಾನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 0
Nā-- -ḍ- ---as--kela-a-māḍi-e. Nānu iḍī divasa kelasa māḍide. N-n- i-ī d-v-s- k-l-s- m-ḍ-d-. ------------------------------ Nānu iḍī divasa kelasa māḍide.
kumain ತ-ನ್----ದ-. ತ-ನ-ನ-ವ-ದ-. ತ-ನ-ನ-ವ-ದ-. ----------- ತಿನ್ನುವುದು. 0
T-nn-v--u. Tinnuvudu. T-n-u-u-u- ---------- Tinnuvudu.
Kumain na ako. ನ--ು ತ---ೆ. ನ-ನ- ತ--ದ-. ನ-ನ- ತ-ಂ-ೆ- ----------- ನಾನು ತಿಂದೆ. 0
N--- t-n-e. Nānu tinde. N-n- t-n-e- ----------- Nānu tinde.
Kinain ko lahat ng pagkain. ನ--ು ಊಟ---ನು ಪೂ-್ತಿಯ-ಗಿ-ತ-ಂ--. ನ-ನ- ಊಟವನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ತ--ದ-. ನ-ನ- ಊ-ವ-್-ು ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ತ-ಂ-ೆ- ------------------------------ ನಾನು ಊಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದೆ. 0
N-n- ūṭav-n-u----ti-āg- ---d-. Nānu ūṭavannu pūrtiyāgi tinde. N-n- ū-a-a-n- p-r-i-ā-i t-n-e- ------------------------------ Nānu ūṭavannu pūrtiyāgi tinde.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -