Phrasebook

tl Mga damdamin   »   kn ಭಾವನೆಗಳು

56 [limampu’t anim]

Mga damdamin

Mga damdamin

೫೬ [ಐವತ್ತಾರು]

56 [Aivattāru]

ಭಾವನೆಗಳು

[bhāvanegaḷu.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
para makaramdam ng ಆ-- -ರುವ-ದ-. ಆ_ ಇ____ ಆ-ೆ ಇ-ು-ು-ು- ------------ ಆಸೆ ಇರುವುದು. 0
Ās- i-u-udu. Ā__ i_______ Ā-e i-u-u-u- ------------ Āse iruvudu.
Nararamdaman namin ito. / Ginaganahan kami. / Interesado kami. ನ--ೆ-ಆ---ಇ-ೆ. ನ__ ಆ_ ಇ__ ನ-ಗ- ಆ-ೆ ಇ-ೆ- ------------- ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. 0
Na---- -s--i--. N_____ ā__ i___ N-m-g- ā-e i-e- --------------- Namage āse ide.
Ayaw namin. ನಮಗ- ಆಸೆ -ಲ್ಲ. ನ__ ಆ_ ಇ___ ನ-ಗ- ಆ-ೆ ಇ-್-. -------------- ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. 0
Nam--e --e --la. N_____ ā__ i____ N-m-g- ā-e i-l-. ---------------- Namage āse illa.
matakot ಭಯ-ಹೆದ--ಕೆ ಇರ--ುದ-. ಭ______ ಇ____ ಭ-/-ೆ-ರ-ಕ- ಇ-ು-ು-ು- ------------------- ಭಯ/ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದು. 0
B----/h-d------i-uvu-u. B_____________ i_______ B-a-a-h-d-r-k- i-u-u-u- ----------------------- Bhaya/hedarike iruvudu.
Natatakot ako. ನನಗೆ-ಭ-/-ೆ----- -ದೆ ನ__ ಭ______ ಇ_ ನ-ಗ- ಭ-/-ೆ-ರ-ಕ- ಇ-ೆ ------------------- ನನಗೆ ಭಯ/ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ 0
N-nag- bha-a----ar-ke -de N_____ b_____________ i__ N-n-g- b-a-a-h-d-r-k- i-e ------------------------- Nanage bhaya/hedarike ide
Hindi ako natatakot. ನನಗ- ಭಯ/-ೆದ-ಿ-ೆ-ಇಲ್ಲ. ನ__ ಭ______ ಇ___ ನ-ಗ- ಭ-/-ೆ-ರ-ಕ- ಇ-್-. --------------------- ನನಗೆ ಭಯ/ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. 0
n------b------e---i-- i-la. n_____ b_____________ i____ n-n-g- b-a-a-h-d-r-k- i-l-. --------------------------- nanage bhaya/hedarike illa.
magkaroon ng oras ಸ-ಯ--ರ-ವುದು. ಸ__ ಇ____ ಸ-ಯ ಇ-ು-ು-ು- ------------ ಸಮಯ ಇರುವುದು. 0
S-m--a ----udu. S_____ i_______ S-m-y- i-u-u-u- --------------- Samaya iruvudu.
May oras siya. ಅವ---ೆ-ಸ-ಯವಿ-ೆ ಅ___ ಸ____ ಅ-ನ-ಗ- ಸ-ಯ-ಿ-ೆ -------------- ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿದೆ 0
A-a-ige -am-ya--de A______ s_________ A-a-i-e s-m-y-v-d- ------------------ Avanige samayavide
Wala siyang oras. ಅ-ನ--ೆ--ಮ----್-. ಅ___ ಸ______ ಅ-ನ-ಗ- ಸ-ಯ-ಿ-್-. ---------------- ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. 0
a-a-i-e---m---vil--. a______ s___________ a-a-i-e s-m-y-v-l-a- -------------------- avanige samayavilla.
naiinip ಬ-ಸ- ಆಗ-ವ-ದ-. ಬೇ__ ಆ____ ಬ-ಸ- ಆ-ು-ು-ು- ------------- ಬೇಸರ ಆಗುವುದು. 0
Bē--r----u-udu. B_____ ā_______ B-s-r- ā-u-u-u- --------------- Bēsara āguvudu.
Naiinip siya. ಅವ--ಗೆ-ಬ--ರ-----ೆ ಅ___ ಬೇ_____ ಅ-ಳ-ಗ- ಬ-ಸ-ವ-ಗ-ದ- ----------------- ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ 0
Av----- b-s---vāgi-e A______ b___________ A-a-i-e b-s-r-v-g-d- -------------------- Avaḷige bēsaravāgide
Hindi siya naiinip. ಅವ-ಿ-ೆ -ೇ--ವ--ಿಲ--. ಅ___ ಬೇ_______ ಅ-ಳ-ಗ- ಬ-ಸ-ವ-ಗ-ಲ-ಲ- ------------------- ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿಲ್ಲ. 0
ava-ige -----a-----la. a______ b_____________ a-a-i-e b-s-r-v-g-l-a- ---------------------- avaḷige bēsaravāgilla.
nagugutom ಹ--ವ- --ುವ-ದ-. ಹ__ ಆ____ ಹ-ಿ-ು ಆ-ು-ು-ು- -------------- ಹಸಿವು ಆಗುವುದು. 0
H--ivu --uvu-u. H_____ ā_______ H-s-v- ā-u-u-u- --------------- Hasivu āguvudu.
Nagugutom ba kayo? ನ---ೆ--ಸಿ-ಾಗ-ದೆ--? ನಿ__ ಹ______ ನ-ಮ-ೆ ಹ-ಿ-ಾ-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೆ? 0
Nimage h---vāgid-ye? N_____ h____________ N-m-g- h-s-v-g-d-y-? -------------------- Nimage hasivāgideye?
Hindi ba kayo nagugutom? ನಿ-ಗ- ಹಸ--ಾಗಿಲ್--ೆ? ನಿ__ ಹ_______ ನ-ಮ-ೆ ಹ-ಿ-ಾ-ಿ-್-ವ-? ------------------- ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲವೆ? 0
N---ge-h-s---gi-l-ve? N_____ h_____________ N-m-g- h-s-v-g-l-a-e- --------------------- Nimage hasivāgillave?
nauuhaw ಬ--ಾರಿಕೆ ಆಗ--ುದು. ಬಾ___ ಆ____ ಬ-ಯ-ರ-ಕ- ಆ-ು-ು-ು- ----------------- ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದು. 0
Bā---ike -g-v---. B_______ ā_______ B-y-r-k- ā-u-u-u- ----------------- Bāyārike āguvudu.
Nauuhaw sila. ಅ-ರಿ--------ಿ---ಆಗ-ದ-. ಅ___ ಬಾ___ ಆ___ ಅ-ರ-ಗ- ಬ-ಯ-ರ-ಕ- ಆ-ಿ-ೆ- ---------------------- ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 0
A--r-ge -ā--rik- -gid-. A______ b_______ ā_____ A-a-i-e b-y-r-k- ā-i-e- ----------------------- Avarige bāyārike āgide.
Hindi sila nauuhaw. ಅವ---ೆ ಬ---ರಿಕೆ ಆಗಿ---. ಅ___ ಬಾ___ ಆ____ ಅ-ರ-ಗ- ಬ-ಯ-ರ-ಕ- ಆ-ಿ-್-. ----------------------- ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 0
Av--i-- ----rik- ā-illa. A______ b_______ ā______ A-a-i-e b-y-r-k- ā-i-l-. ------------------------ Avarige bāyārike āgilla.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -