Phrasebook

tl giving reasons   »   kn ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೧

75 [pitumpu’t lima]

giving reasons

giving reasons

೭೫ [ಎಪ್ಪತೈದು]

75 [Eppataidu]

ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೧

[kāraṇa nīḍuvudu 1.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pupunta? ನೀ----ಕ--ಬರುವ-----ಲ? ನ-ವ- ಏಕ- ಬರ-ವ-ದ-ಲ-ಲ? ನ-ವ- ಏ-ೆ ಬ-ು-ು-ಿ-್-? -------------------- ನೀವು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? 0
N-vu -ke--a-uvudi---? Nīvu ēke baruvudilla? N-v- ē-e b-r-v-d-l-a- --------------------- Nīvu ēke baruvudilla?
Masama ang panahon. ಹ-ಾಮ-ನ---ಂಬಾ ಕ--್-ದಾ-ಿ--. ಹವ-ಮ-ನ ತ--ಬ- ಕ-ಟ-ಟದ-ಗ-ದ-. ಹ-ಾ-ಾ- ತ-ಂ-ಾ ಕ-ಟ-ಟ-ಾ-ಿ-ೆ- ------------------------- ಹವಾಮಾನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. 0
H---māna tum-- ke--a--gi--. Havāmāna tumbā keṭṭadāgide. H-v-m-n- t-m-ā k-ṭ-a-ā-i-e- --------------------------- Havāmāna tumbā keṭṭadāgide.
Hindi ako pupunta dahil masama ang panahon. ಹವ-ಮಾ--ತುಂ-ಾ ಕ---ಟದಾ-ಿರು-ು--ಿಂ----ನ- ಬ--ವ-ದಿ---. ಹವ-ಮ-ನ ತ--ಬ- ಕ-ಟ-ಟದ-ಗ-ರ-ವ-ದರ--ದ ನ-ನ- ಬರ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಹ-ಾ-ಾ- ತ-ಂ-ಾ ಕ-ಟ-ಟ-ಾ-ಿ-ು-ು-ರ-ಂ- ನ-ನ- ಬ-ು-ು-ಿ-್-. ------------------------------------------------ ಹವಾಮಾನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 0
H--ā---- tu-bā -e-ṭad--iruvu-a-i--a -ā-u baru------a. Havāmāna tumbā keṭṭadāgiruvudarinda nānu baruvudilla. H-v-m-n- t-m-ā k-ṭ-a-ā-i-u-u-a-i-d- n-n- b-r-v-d-l-a- ----------------------------------------------------- Havāmāna tumbā keṭṭadāgiruvudarinda nānu baruvudilla.
Bakit hindi siya pupunta? ಅ-ನು ಏಕ---ರ---ದ-ಲ-ಲ? ಅವನ- ಏಕ- ಬರ-ವ-ದ-ಲ-ಲ? ಅ-ನ- ಏ-ೆ ಬ-ು-ು-ಿ-್-? -------------------- ಅವನು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? 0
A---- -ke -aru--d----? Avanu ēke baruvudilla? A-a-u ē-e b-r-v-d-l-a- ---------------------- Avanu ēke baruvudilla?
Hindi siya imbitado. ಅವನ-ಗ- ಆಹ---ನ ಇ--ಲ. ಅವನ-ಗ- ಆಹ-ವ-ನ ಇಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ಆ-್-ಾ- ಇ-್-. ------------------- ಅವನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ. 0
Ava-ig--āh-ā-a--ll-. Avanige āhvāna illa. A-a-i-e ā-v-n- i-l-. -------------------- Avanige āhvāna illa.
Hindi siya pupunta dahil hindi siya inimbitahan. ಅ---ಗ- -ಹ್-ಾನ ಇಲ-ಲದ---ವು---ಂ- --ನು ಬ---್-----. ಅವನ-ಗ- ಆಹ-ವ-ನ ಇಲ-ಲದ-ರ-ವ-ದರ--ದ ಅವನ- ಬರ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ಆ-್-ಾ- ಇ-್-ದ-ರ-ವ-ದ-ಿ-ದ ಅ-ನ- ಬ-ು-್-ಿ-್-. ---------------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
A--ni-- āh---a -l-a---uv--a-in-----a-u-ba-u-till-. Avanige āhvāna illadiruvudarinda avanu baruttilla. A-a-i-e ā-v-n- i-l-d-r-v-d-r-n-a a-a-u b-r-t-i-l-. -------------------------------------------------- Avanige āhvāna illadiruvudarinda avanu baruttilla.
Bakit hindi ka pupunta? ನ------ೆ ಬರ-ವ-ದಿ---? ನ-ನ- ಏಕ- ಬರ-ವ-ದ-ಲ-ಲ? ನ-ನ- ಏ-ೆ ಬ-ು-ು-ಿ-್-? -------------------- ನೀನು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? 0
N-n--ē-e--a-uvu---l-? Nīnu ēke baruvudilla? N-n- ē-e b-r-v-d-l-a- --------------------- Nīnu ēke baruvudilla?
Wala akong oras. ನ-ಗೆ -ಮಯ-ಿಲ್ಲ. ನನಗ- ಸಮಯವ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಸ-ಯ-ಿ-್-. -------------- ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. 0
N-na-----m-ya-il--. Nanage samayavilla. N-n-g- s-m-y-v-l-a- ------------------- Nanage samayavilla.
Hindi ako pupunta dahil wala akong oras. ನ--- ಸಮಯ -ಲ್-ದಿರುವು--ಿಂದ---ನು----ತ---ಲ--. ನನಗ- ಸಮಯ ಇಲ-ಲದ-ರ-ವ-ದರ--ದ ನ-ನ- ಬರ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಸ-ಯ ಇ-್-ದ-ರ-ವ-ದ-ಿ-ದ ನ-ನ- ಬ-ು-್-ಿ-್-. ----------------------------------------- ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
N--age-sa-ay- il-a--ru-udari-d- -ānu-----t-illa. Nanage samaya illadiruvudarinda nānu baruttilla. N-n-g- s-m-y- i-l-d-r-v-d-r-n-a n-n- b-r-t-i-l-. ------------------------------------------------ Nanage samaya illadiruvudarinda nānu baruttilla.
Bakit hindi ka magtatagal? ನ--ು -ಕೆ ಉ-ಿದು-----ುತ್ತ--್-? ನ-ನ- ಏಕ- ಉಳ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ಲ-ಲ? ನ-ನ- ಏ-ೆ ಉ-ಿ-ು-ೊ-್-ು-್-ಿ-್-? ---------------------------- ನೀನು ಏಕೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ? 0
N-nu-ēke ---d-k--ḷ-tt-l-a? Nīnu ēke uḷidukoḷḷuttilla? N-n- ē-e u-i-u-o-ḷ-t-i-l-? -------------------------- Nīnu ēke uḷidukoḷḷuttilla?
Kailangan kong magtrabaho. ನ--- ----- ಕೆಲಸ------ಕು. ನ-ನ- ಇನ-ನ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡಬ-ಕ-. ನ-ನ- ಇ-್-ೂ ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ೇ-ು- ------------------------ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 0
N----i-nū--e-asa māḍa-ēku. Nānu innū kelasa māḍabēku. N-n- i-n- k-l-s- m-ḍ-b-k-. -------------------------- Nānu innū kelasa māḍabēku.
Hindi ako magtatagal dahil kailangan ko pang magtrabaho. ನ-ನು --್-- ಕೆ------ಬೇ---------ರ-ಂದ -ಾನು-ಉಳಿದು----ಳ-ತ್ತ--್-. ನ-ನ- ಇನ-ನ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡಬ-ಕ-ಗ-ರ-ವ-ದರ--ದ ನ-ನ- ಉಳ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ನ-ನ- ಇ-್-ೂ ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ೇ-ಾ-ಿ-ು-ು-ರ-ಂ- ನ-ನ- ಉ-ಿ-ು-ೊ-್-ು-್-ಿ-್-. ----------------------------------------------------------- ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
N-nu-i--ū --l--a---ḍabē-ā--ru-ud--i--a-n-nu -ḷ----oḷḷu--il-a. Nānu innū kelasa māḍabēkāgiruvudarinda nānu uḷidukoḷḷuttilla. N-n- i-n- k-l-s- m-ḍ-b-k-g-r-v-d-r-n-a n-n- u-i-u-o-ḷ-t-i-l-. ------------------------------------------------------------- Nānu innū kelasa māḍabēkāgiruvudarinda nānu uḷidukoḷḷuttilla.
Bakit aalis ka na? ನ--ು ಈ--- --ೆ------ರ-? ನ-ವ- ಈಗಲ- ಏಕ- ಹ-ರಟ-ರ-? ನ-ವ- ಈ-ಲ- ಏ-ೆ ಹ-ರ-ಿ-ಿ- ---------------------- ನೀವು ಈಗಲೇ ಏಕೆ ಹೊರಟಿರಿ? 0
N--u īgal--ē---h----i--? Nīvu īgalē ēke horaṭiri? N-v- ī-a-ē ē-e h-r-ṭ-r-? ------------------------ Nīvu īgalē ēke horaṭiri?
Pagod na ako. ನ--ು -ಣ--ಿ-್-ೇ--. ನ-ನ- ದಣ-ದ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ದ-ಿ-ಿ-್-ೇ-ೆ- ----------------- ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ. 0
Nānu -a-id-d--n-. Nānu daṇididdēne. N-n- d-ṇ-d-d-ē-e- ----------------- Nānu daṇididdēne.
Aalis na ako dahil pagod na ako. ನ--- ದ-----ು-ುದರಿ-ದ ಹ-ರ-ಿದ--ೇನ-. ನ-ನ- ದಣ-ದ-ರ-ವ-ದರ--ದ ಹ-ರಟ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ದ-ಿ-ಿ-ು-ು-ರ-ಂ- ಹ-ರ-ಿ-್-ೇ-ೆ- -------------------------------- ನಾನು ದಣಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. 0
N-nu-da--dir-v-d-ri-da h--a---dēne. Nānu daṇidiruvudarinda horaṭiddēne. N-n- d-ṇ-d-r-v-d-r-n-a h-r-ṭ-d-ē-e- ----------------------------------- Nānu daṇidiruvudarinda horaṭiddēne.
Bakit aalis ka na? ನ-ವು--ಗ-ೇ---ೆ --ರಟಿರ-? ನ-ವ- ಈಗಲ- ಏಕ- ಹ-ರಟ-ರ-? ನ-ವ- ಈ-ಲ- ಏ-ೆ ಹ-ರ-ಿ-ಿ- ---------------------- ನೀವು ಈಗಲೇ ಏಕೆ ಹೊರಟಿರಿ? 0
Nīv- -gal- -k----ra-i--? Nīvu īgalē ēke horaṭiri? N-v- ī-a-ē ē-e h-r-ṭ-r-? ------------------------ Nīvu īgalē ēke horaṭiri?
dahil gabi na. ತು-ಬ- -ೊತ್-ಾ--ದ-. ತ--ಬ- ಹ-ತ-ತ-ಗ-ದ-. ತ-ಂ-ಾ ಹ-ತ-ತ-ಗ-ದ-. ----------------- ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. 0
T-m-- ---tāg-d-. Tumbā hottāgide. T-m-ā h-t-ā-i-e- ---------------- Tumbā hottāgide.
Aalis na ako dahil gabi na. ತು--- ಹೊತ----ಿರುವ---ಿಂ-,----ು-ಹೊರ-ಿದ-ದ-ನೆ. ತ--ಬ- ಹ-ತ-ತ-ಗ-ರ-ವ-ದರ--ದ, ನ-ನ- ಹ-ರಟ-ದ-ದ-ನ-. ತ-ಂ-ಾ ಹ-ತ-ತ-ಗ-ರ-ವ-ದ-ಿ-ದ- ನ-ನ- ಹ-ರ-ಿ-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------------ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. 0
Tumbā--ott-g---vu---i--a- ---- --r--idd-n-. Tumbā hottāgiruvudarinda, nānu horaṭiddēne. T-m-ā h-t-ā-i-u-u-a-i-d-, n-n- h-r-ṭ-d-ē-e- ------------------------------------------- Tumbā hottāgiruvudarinda, nānu horaṭiddēne.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -