Phrasebook

tl Past tense of modal verbs 1   »   kn ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

87 [walumpu’t pito]

Past tense of modal verbs 1

Past tense of modal verbs 1

೮೭ [ಎಂಬತ್ತೇಳು]

87 [Embattēḷu]

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

[sahāyaka kriyāpadagaḷa bhūtakāla 1.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Kailangan nating diligan ang mga bulaklak. ನಾ-ು -ಿಡ---ಗೆ-ನೀರ- --ಕ-ೇಕ---ತ್ತ-. ನ-ವ- ಗ-ಡಗಳ-ಗ- ನ-ರ- ಹ-ಕಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-. ನ-ವ- ಗ-ಡ-ಳ-ಗ- ನ-ರ- ಹ-ಕ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- --------------------------------- ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
N--u -iḍag---ge nī---hā--b---gi--u. Nāvu giḍagaḷige nīru hākabēkāgittu. N-v- g-ḍ-g-ḷ-g- n-r- h-k-b-k-g-t-u- ----------------------------------- Nāvu giḍagaḷige nīru hākabēkāgittu.
Kailangan nating linisin ang apartment. ನ--ು-ಮ-ೆ--್-- -ು--ಗೊ--ಸ---ಾಗ--್ತು. ನ-ವ- ಮನ-ಯನ-ನ- ಶ-ಚ-ಗ-ಳ-ಸಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-. ನ-ವ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಶ-ಚ-ಗ-ಳ-ಸ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ---------------------------------- ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nāvu-man-y-nnu--u-ig-ḷ--a-ē-ā-i---. Nāvu maneyannu śucigoḷisabēkāgittu. N-v- m-n-y-n-u ś-c-g-ḷ-s-b-k-g-t-u- ----------------------------------- Nāvu maneyannu śucigoḷisabēkāgittu.
Kailangan naming maghugas ng pinggan. ನ-ವ- --ತ್ರೆ----ನು --ಳೆ-ಬೇ---ಿತ---. ನ-ವ- ಪ-ತ-ರ-ಗಳನ-ನ- ತ-ಳ-ಯಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-. ನ-ವ- ಪ-ತ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ---------------------------------- ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nā-u --tr--a--n-u ---e--b-k--i--u. Nāvu pātregaḷannu toḷeyabēkāgittu. N-v- p-t-e-a-a-n- t-ḷ-y-b-k-g-t-u- ---------------------------------- Nāvu pātregaḷannu toḷeyabēkāgittu.
Kailangan nyo bang bayaran ang bayarin? ನೀ-- -ಿ-್ ಪಾ----ಬ-ಕ-ಗಿತ---? ನ-ವ- ಬ-ಲ- ಪ-ವತ-ಸಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? ನ-ವ- ಬ-ಲ- ಪ-ವ-ಿ-ಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? --------------------------- ನೀವು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nīvu-b-l p---ti---ē-āgit--? Nīvu bil pāvatisabēkāgitte? N-v- b-l p-v-t-s-b-k-g-t-e- --------------------------- Nīvu bil pāvatisabēkāgitte?
Kailangan nyo bang magbayad bago pumasok? ನೀ-ು ಪ-ರವ-ಶ-ಶ--್ಕ--್ನು-ಕೊ--ೇಕ-ಗ-ತ-ತ-? ನ-ವ- ಪ-ರವ-ಶ ಶ-ಲ-ಕವನ-ನ- ಕ-ಡಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? ನ-ವ- ಪ-ರ-ೇ- ಶ-ಲ-ಕ-ನ-ನ- ಕ-ಡ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ೆ- ------------------------------------- ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nī-u pr--ē-a--u--ava-n--ko-abē-āgi--e? Nīvu pravēśa śulkavannu koḍabēkāgitte? N-v- p-a-ē-a ś-l-a-a-n- k-ḍ-b-k-g-t-e- -------------------------------------- Nīvu pravēśa śulkavannu koḍabēkāgitte?
Kailangan nyo bang magbayad ng multa? ನ-ವು ದಂ--ನ್-- ---ಬೇಕ----್ತೆ? ನ-ವ- ದ-ಡವನ-ನ- ತ-ರಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? ನ-ವ- ದ-ಡ-ನ-ನ- ತ-ರ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ೆ- ---------------------------- ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
N-----aṇḍa---nu --r--ē----t-e? Nīvu daṇḍavannu terabēkāgitte? N-v- d-ṇ-a-a-n- t-r-b-k-g-t-e- ------------------------------ Nīvu daṇḍavannu terabēkāgitte?
Sino ang dapat nagpaalam? ಯಾರು-ವಿ--- ಹ-ಳ-ೇಕಾಗಿ-್ತು? ಯ-ರ- ವ-ದ-ಯ ಹ-ಳಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? ಯ-ರ- ವ-ದ-ಯ ಹ-ಳ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ------------------------- ಯಾರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yā-u-vi-ā-- -ē-abē-āg-t-u? Yāru vidāya hēḷabēkāgittu? Y-r- v-d-y- h-ḷ-b-k-g-t-u- -------------------------- Yāru vidāya hēḷabēkāgittu?
Sino ang dapat umuwi ng maaga? ಯ-ರ--ಮ-----ಬ-- ---ಬೇ-ಾಗಿತ-ತ-? ಯ-ರ- ಮನ-ಗ- ಬ-ಗ ಹ-ಗಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? ಯ-ರ- ಮ-ೆ-ೆ ಬ-ಗ ಹ-ಗ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ----------------------------- ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Y-ru-ma-e-----ga-h--a----g-t-u? Yāru manege bēga hōgabēkāgittu? Y-r- m-n-g- b-g- h-g-b-k-g-t-u- ------------------------------- Yāru manege bēga hōgabēkāgittu?
Sino ang dapat sumakay ng tren? ಯ-ರ---ೈಲಿ-ೆ-ಹ-ಗಬ--ಾಗಿತ-ತು? ಯ-ರ- ರ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? ಯ-ರ- ರ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- -------------------------- ಯಾರು ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Y--u r--lige h--a---ā----u? Yāru railige hōgabēkāgittu? Y-r- r-i-i-e h-g-b-k-g-t-u- --------------------------- Yāru railige hōgabēkāgittu?
Ayaw naming magtagal. ನಮಗ- --ಚ--ು-ಹೊ-್-- ಇ-----ಷ-ಟ--------. ನಮಗ- ಹ-ಚ-ಚ- ಹ-ತ-ತ- ಇರಲ- ಇಷ-ಟವ-ರಲ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಹ-ಚ-ಚ- ಹ-ತ-ತ- ಇ-ಲ- ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. ------------------------------------- ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N--age he--u -o-t- -ralu-iṣṭ----a-il--. Namage heccu hottu iralu iṣṭaviralilla. N-m-g- h-c-u h-t-u i-a-u i-ṭ-v-r-l-l-a- --------------------------------------- Namage heccu hottu iralu iṣṭaviralilla.
Ayaw naming uminom. ನ-ಗ- -ನನ--ೂ -ು-ಿ--ು---್--ಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗ- ಏನನ-ನ- ಕ-ಡ-ಯಲ- ಇಷ-ಟವ-ರಲ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಏ-ನ-ನ- ಕ-ಡ-ಯ-ು ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. --------------------------------- ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N------ē---n--k-ḍiy-lu-iṣ-av--a-il-a. Namage ēnannū kuḍiyalu iṣṭaviralilla. N-m-g- ē-a-n- k-ḍ-y-l- i-ṭ-v-r-l-l-a- ------------------------------------- Namage ēnannū kuḍiyalu iṣṭaviralilla.
Ayaw namin mang-istorbo. ನ-ಗೆ-ತೊ---ೆ---ಡ-- --್ಟವ-----್-. ನಮಗ- ತ--ದರ- ಕ-ಡಲ- ಇಷ-ಟವ-ರಲ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ತ-ಂ-ರ- ಕ-ಡ-ು ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. ------------------------------- ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
Na--ge-to-d--e -o-a-u--ṣ--vira-i-la. Namage tondare koḍalu iṣṭaviralilla. N-m-g- t-n-a-e k-ḍ-l- i-ṭ-v-r-l-l-a- ------------------------------------ Namage tondare koḍalu iṣṭaviralilla.
Gusto ko pa lang tumawag sa telepono. ನ-ನ---ೋ-್ --ಡಲು --ಸ-----. ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡಲ- ಬಯಸ-ದ-ದ-. ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ-. ------------------------- ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. 0
Nān- ---- māḍ--u ba-a---de. Nānu phōn māḍalu bayasidde. N-n- p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e- --------------------------- Nānu phōn māḍalu bayasidde.
Gusto kong tumawag ng taxi. ನ-------ಾಕ----ನ್ನ- -ರ--ಲು---ಸ--್ದೆ . ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯನ-ನ- ಕರ-ಯಲ- ಬಯಸ-ದ-ದ- . ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ು ಕ-ೆ-ಲ- ಬ-ಸ-ದ-ದ- . ------------------------------------ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ . 0
Nānu -y--s-y------a-e---u --yasi-de. Nānu ṭyāksiyannu kareyalu bayasidde. N-n- ṭ-ā-s-y-n-u k-r-y-l- b-y-s-d-e- ------------------------------------ Nānu ṭyāksiyannu kareyalu bayasidde.
Gusto ko nang umuwi sa totoo lang. ನ-ಜ-ಹೇಳ-ೇಕ--ದರ- --ನ---ನೆ---ಹ-ಗ---ೆ---ದ್--. ನ-ಜ ಹ-ಳಬ-ಕ--ದರ- ನ-ನ- ಮನ-ಗ- ಹ-ಗಬ-ಕ--ದ-ದ-ದ-. ನ-ಜ ಹ-ಳ-ೇ-ೆ-ದ-ೆ ನ-ನ- ಮ-ೆ-ೆ ಹ-ಗ-ೇ-ೆ-ದ-ದ-ದ-. ------------------------------------------ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. 0
Ni---h--a-ēk-n-are ---u -a--ge--ō--------i--e. Nija hēḷabēkendare nānu manege hōgabēkendidde. N-j- h-ḷ-b-k-n-a-e n-n- m-n-g- h-g-b-k-n-i-d-. ---------------------------------------------- Nija hēḷabēkendare nānu manege hōgabēkendidde.
Akala ko gusto mong tawagan ang asawa mo. ನ--ು-ನ-ನ-ನ ಹೆಂಡತಿ-- -ೋ-- -ಾಡಲ- ಬ---ದ----ಎಂದು ನಾ-- ಅಂ-ು-ೊಂಡ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ನ ಹ--ಡತ-ಗ- ಫ-ನ- ಮ-ಡಲ- ಬಯಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ--ಡ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ನ ಹ-ಂ-ತ-ಗ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ-ಂ-ೆ- ------------------------------------------------------------ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
Nī---ni--a ---ḍ-ti---phō- mā---- baya-idde-en-u--ā-u--nd--o---. Nīnu ninna heṇḍatige phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe. N-n- n-n-a h-ṇ-a-i-e p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e e-d- n-n- a-d-k-ṇ-e- --------------------------------------------------------------- Nīnu ninna heṇḍatige phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
Akala ko gusto mong tumawag sa impormasyon. ನೀನು --ಚಾ--ೆಗೆ-ಫೋ-್----ಲು-ಬಯ-ಿ--ದೆ -ಂ---ನಾನ- ಅ-ದ-ಕೊಂ-ೆ. ನ-ನ- ವ-ಚ-ರಣ-ಗ- ಫ-ನ- ಮ-ಡಲ- ಬಯಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ--ಡ-. ನ-ನ- ವ-ಚ-ರ-ೆ-ೆ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ-ಂ-ೆ- ------------------------------------------------------- ನೀನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
Nīnu -icāraṇe-e--h-----ḍ--------s---- --du-nānu andu-oṇḍ-. Nīnu vicāraṇege phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe. N-n- v-c-r-ṇ-g- p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e e-d- n-n- a-d-k-ṇ-e- ---------------------------------------------------------- Nīnu vicāraṇege phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
Akala ko gusto mong umorder ng pizza. ನ-ನ- ಒ--- ಪಿಜ್---ಾ-ಬ-ಕೆ--ು-ಕೇಳಲ-ದ--ಿ ಎಂದು ನ--ು--ಲೋ-----ೆ. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಜ-ದ-ಜ- ಬ-ಕ--ದ- ಕ-ಳಲ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಆಲ-ಚ-ಸ-ದ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಜ-ದ-ಜ- ಬ-ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಿ-್-ಿ ಎ-ದ- ನ-ನ- ಆ-ೋ-ಿ-ಿ-ೆ- --------------------------------------------------------- ನೀನು ಒಂದು ಪಿಜ್ದ್ಜಾ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. 0
Nī-- -n-u ----jā bēkendu-kē-a--dd--e--u-n--u-ālō--s---. Nīnu ondu pijdjā bēkendu kēḷaliddi endu nānu ālōciside. N-n- o-d- p-j-j- b-k-n-u k-ḷ-l-d-i e-d- n-n- ā-ō-i-i-e- ------------------------------------------------------- Nīnu ondu pijdjā bēkendu kēḷaliddi endu nānu ālōciside.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -