Phrasebook

tl Appointment   »   kn ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ

24 [dalawampu’t apat]

Appointment

Appointment

೨೪ [ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

24 [Ippatnālku]

ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ

[kāryaniścaya.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Hindi ka ba umabot sa bus? ನ-ನಗ- -ಸ್---್ಪಿ ಹ---ತೆ? ನ-ನಗ- ಬಸ- ತಪ-ಪ- ಹ-ಯ-ತ-? ನ-ನ-ೆ ಬ-್ ತ-್-ಿ ಹ-ಯ-ತ-? ----------------------- ನಿನಗೆ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತೆ? 0
Ni---e bas tapp- hōyit-? Ninage bas tappi hōyite? N-n-g- b-s t-p-i h-y-t-? ------------------------ Ninage bas tappi hōyite?
Naghihintay ako sa iyo ng kalahating oras. ನ--ು-ನಿ--ಾಗಿ ಅರ--ಗಂ----ಾ--ದ್ದೆ. ನ-ನ- ನ-ನಗ-ಗ- ಅರ-ಧಗ-ಟ- ಕ-ದ-ದ-ದ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ಾ-ಿ ಅ-್-ಗ-ಟ- ಕ-ದ-ದ-ದ-. ------------------------------- ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಕಾದಿದ್ದೆ. 0
N--u ni--g-gi-a-dhag--ṭe -ā-i---. Nānu ninagāgi ardhagaṇṭe kādidde. N-n- n-n-g-g- a-d-a-a-ṭ- k-d-d-e- --------------------------------- Nānu ninagāgi ardhagaṇṭe kādidde.
Wala ka bang dalang cell phone? ನ-----ಬಳಿ-ಮ--ೈಲ್ ಫೋನ--ಇಲ್ಲವ-? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಮ-ಬ-ಲ- ಫ-ನ- ಇಲ-ಲವ-? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಮ-ಬ-ಲ- ಫ-ನ- ಇ-್-ವ-? ----------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲವೆ? 0
Ninn- ba-- m----l--hōn ---a-e? Ninna baḷi mobail phōn illave? N-n-a b-ḷ- m-b-i- p-ō- i-l-v-? ------------------------------ Ninna baḷi mobail phōn illave?
Sa susunod ay matutong sumunod sa oras! ಮ-ಂದಿನ ಸ----ಿಯಾದ -ಮಯಕ-ಕ---ಾ! ಮ--ದ-ನ ಸಲ ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬ-! ಮ-ಂ-ಿ- ಸ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-! ---------------------------- ಮುಂದಿನ ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾ! 0
M--d--a-s--a--a--y-----a-aya-ke -ā! Mundina sala sariyāda samayakke bā! M-n-i-a s-l- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-! ----------------------------------- Mundina sala sariyāda samayakke bā!
Sa susunod ay sumakay ka na ng taxi! ಮ-ಂದ-----ರಿ ಟ-ಯ---ಸಿ-ಲ್-----! ಮ--ದ-ನ ಬ-ರ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯಲ-ಲ- ಬ-! ಮ-ಂ-ಿ- ಬ-ರ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ಿ ಬ-! ----------------------------- ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾ! 0
Mun--------i--y-k---al---bā! Mundina bāri ṭyāksiyalli bā! M-n-i-a b-r- ṭ-ā-s-y-l-i b-! ---------------------------- Mundina bāri ṭyāksiyalli bā!
Sa susunod ay magdala ka ng payong! ಮ-ಂ--ನ--- ಒ-ದು--ತ್ರ-ಯನ-ನ--ತೆ-ೆದುಕ---ು-ಬಾ! ಮ--ದ-ನ ಸಲ ಒ-ದ- ಛತ-ರ-ಯನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ- ಬ-! ಮ-ಂ-ಿ- ಸ- ಒ-ದ- ಛ-್-ಿ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಬ-! ----------------------------------------- ಮುಂದಿನ ಸಲ ಒಂದು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ! 0
M---in- -------d- c---r----nu-t--eduk-ṇ-----! Mundina sala ondu chatriyannu tegedukoṇḍu bā! M-n-i-a s-l- o-d- c-a-r-y-n-u t-g-d-k-ṇ-u b-! --------------------------------------------- Mundina sala ondu chatriyannu tegedukoṇḍu bā!
Wala akong pasok bukas. ನ----ನನಗೆ-ರ-ೆ-ಇದೆ. ನ-ಳ- ನನಗ- ರಜ- ಇದ-. ನ-ಳ- ನ-ಗ- ರ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------ ನಾಳೆ ನನಗೆ ರಜೆ ಇದೆ. 0
Nāḷ------g- ra-e-i-e. Nāḷe nanage raje ide. N-ḷ- n-n-g- r-j- i-e- --------------------- Nāḷe nanage raje ide.
Magkikita ba tayo bukas? ನಾ---ನ-ವು-ಭ-ಟಿ ಮ---ಣ--? ನ-ಳ- ನ-ವ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣವ-? ನ-ಳ- ನ-ವ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣ-ೆ- ----------------------- ನಾಳೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣವೆ? 0
N-ḷe---vu --ēṭ- m---ṇ-v-? Nāḷe nāvu bhēṭi māḍōṇave? N-ḷ- n-v- b-ē-i m-ḍ-ṇ-v-? ------------------------- Nāḷe nāvu bhēṭi māḍōṇave?
Pasensya na, hindi ako pupwede bukas. ಕ--ಮಿ-ಿ- ನ--ೆ--ನ-- ----ು-ಿಲ--. ಕ-ಷಮ-ಸ-, ನ-ಳ- ನನಗ- ಆಗ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಕ-ಷ-ಿ-ಿ- ನ-ಳ- ನ-ಗ- ಆ-ು-ು-ಿ-್-. ------------------------------ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 0
K-amisi- nāḷe n--ag- ā-u--dil--. Kṣamisi, nāḷe nanage āguvudilla. K-a-i-i- n-ḷ- n-n-g- ā-u-u-i-l-. -------------------------------- Kṣamisi, nāḷe nanage āguvudilla.
May mga plano ka ba ngayong katapusan ng linggo? ವ---ಂ-್ಯ--ಕೆ -ೀ-- ಏನ-ದರ---ಾ-್ಯ-್ರ--ನ್ನು--ಾಕಿಕ----ದ-ದ-ಯ? ವ-ರ--ತ-ಯಕ-ಕ- ನ-ನ- ಏನ-ದರ- ಕ-ರ-ಯಕ-ರಮವನ-ನ- ಹ-ಕ-ಕ--ಡ-ದ-ದ-ಯ? ವ-ರ-ಂ-್-ಕ-ಕ- ನ-ನ- ಏ-ಾ-ರ- ಕ-ರ-ಯ-್-ಮ-ನ-ನ- ಹ-ಕ-ಕ-ಂ-ಿ-್-ೀ-? ------------------------------------------------------- ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನಾದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? 0
V-rā-----ke -ī---ēnā---u-k----kr----a-nu--ā--k--ḍ--d---? Vārāntyakke nīnu ēnādaru kāryakramavannu hākikoṇḍiddīya? V-r-n-y-k-e n-n- ē-ā-a-u k-r-a-r-m-v-n-u h-k-k-ṇ-i-d-y-? -------------------------------------------------------- Vārāntyakke nīnu ēnādaru kāryakramavannu hākikoṇḍiddīya?
O may kikitain ka na ba? ಅ-ವ- ನಿ--ೆ ಯಾರ-್-ಾದರು----ಿ--ಾ-ು- -ಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯ? ಅಥವ- ನ-ನಗ- ಯ-ರನ-ನ-ದರ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ವ ಕ-ರ-ಯಕ-ರಮ ಇದ-ಯ? ಅ-ವ- ನ-ನ-ೆ ಯ-ರ-್-ಾ-ರ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ವ ಕ-ರ-ಯ-್-ಮ ಇ-ೆ-? ------------------------------------------------ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯ? 0
A-ha-ā n--ag---ā-a-nād--u-b-ēṭ--m-ḍ--a -ā-yakrama-ide--? Athavā ninage yārannādaru bhēṭi māḍuva kāryakrama ideya? A-h-v- n-n-g- y-r-n-ā-a-u b-ē-i m-ḍ-v- k-r-a-r-m- i-e-a- -------------------------------------------------------- Athavā ninage yārannādaru bhēṭi māḍuva kāryakrama ideya?
Iminumungkahi kong magkita kami / tayo sa katapusan ng linggo. ನಾ-ು ಮುಂದಿನ--ಾರ---್--ಭೇಟ- --ಡ-- -----ನ--ನ ಸ---. ನ-ವ- ಮ--ದ-ನ ವ-ರ--ತ-ಯ ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣ ಎ-ದ- ನನ-ನ ಸಲಹ-. ನ-ವ- ಮ-ಂ-ಿ- ವ-ರ-ಂ-್- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣ ಎ-ದ- ನ-್- ಸ-ಹ-. ----------------------------------------------- ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. 0
Nāv--m--di-- vā-ā---- --ē-- -āḍōṇ--endu -a--- -a--he. Nāvu mundina vārāntya bhēṭi māḍōṇa endu nanna salahe. N-v- m-n-i-a v-r-n-y- b-ē-i m-ḍ-ṇ- e-d- n-n-a s-l-h-. ----------------------------------------------------- Nāvu mundina vārāntya bhēṭi māḍōṇa endu nanna salahe.
Nais mo bang magpiknik tayo? ನಾ---ಪ--್ನಿಕ- ಗ---ೋ-ೋ-ವ-? ನ-ವ- ಪ-ಕ-ನ-ಕ- ಗ- ಹ-ಗ-ಣವ-? ನ-ವ- ಪ-ಕ-ನ-ಕ- ಗ- ಹ-ಗ-ಣ-ೆ- ------------------------- ನಾವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣವೆ? 0
N--- pik-i- -e-hō-ō----? Nāvu piknik ge hōgōṇave? N-v- p-k-i- g- h-g-ṇ-v-? ------------------------ Nāvu piknik ge hōgōṇave?
Nais mo bang pumunta tayo sa tabing dagat? ನಾ-ು-ಸಮುದ್- -ೀರ---ೆ --ಗೋಣವೆ? ನ-ವ- ಸಮ-ದ-ರ ತ-ರಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ಣವ-? ನ-ವ- ಸ-ು-್- ತ-ರ-್-ೆ ಹ-ಗ-ಣ-ೆ- ---------------------------- ನಾವು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೆ? 0
N-vu-s-m-dr- ----kk- --gō-ave? Nāvu samudra tīrakke hōgōṇave? N-v- s-m-d-a t-r-k-e h-g-ṇ-v-? ------------------------------ Nāvu samudra tīrakke hōgōṇave?
Nais mo bang pumunta tayo sa kabundukan? ನ-ವು-ಗುಡ-- ಬ-ಟ್-ಗಳ--- ಹೋ--ಣ--? ನ-ವ- ಗ-ಡ-ಡ ಬ-ಟ-ಟಗಳ-ಗ- ಹ-ಗ-ಣವ-? ನ-ವ- ಗ-ಡ-ಡ ಬ-ಟ-ಟ-ಳ-ಗ- ಹ-ಗ-ಣ-ೆ- ------------------------------ ನಾವು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣವೆ? 0
N-vu--u-ḍa b-ṭṭ---ḷ-ge----ōṇ--e? Nāvu guḍḍa beṭṭagaḷige hōgōṇave? N-v- g-ḍ-a b-ṭ-a-a-i-e h-g-ṇ-v-? -------------------------------- Nāvu guḍḍa beṭṭagaḷige hōgōṇave?
Susunduin kita mula sa opisina. ನ-ನ---ಿನ----ನು --ೇರ---ಂ--ಕ--ದ--ೊಂ-ು --ಗುತ್--ನ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ನನ-ನ- ಕಛ-ರ-ಯ--ದ ಕರ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ನ-್-ು ಕ-ೇ-ಿ-ಿ-ದ ಕ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ----------------------------------------------- ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
N--- n-n-a--u kachē--y-n-a--a--d-koṇḍu-h-g--t--e. Nānu ninnannu kachēriyinda karedukoṇḍu hōguttēne. N-n- n-n-a-n- k-c-ē-i-i-d- k-r-d-k-ṇ-u h-g-t-ē-e- ------------------------------------------------- Nānu ninnannu kachēriyinda karedukoṇḍu hōguttēne.
Susunduin kita sa bahay. ನಾನ--ನಿನ್--್ನು ಮ-ೆ-ಿಂದ---ೆದ-ಕ--ಡ- ಹೋ--ತ--ೇ--. ನ-ನ- ನ-ನ-ನನ-ನ- ಮನ-ಯ--ದ ಕರ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ನ-್-ು ಮ-ೆ-ಿ-ದ ಕ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------------------------- ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-u n-n-a--- m-ney-----kar--uk---u ---ut--ne. Nānu ninnannu maneyinda karedukoṇḍu hōguttēne. N-n- n-n-a-n- m-n-y-n-a k-r-d-k-ṇ-u h-g-t-ē-e- ---------------------------------------------- Nānu ninnannu maneyinda karedukoṇḍu hōguttēne.
Susunduin kita sa hintuan ng bus. ನಾ---ನ----ನ್-- -----ಿಲ್ದಾಣದ----ಕರ-ದ-ಕ-ಂ-----ಗ----ೇನ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ನನ-ನ- ಬಸ- ನ-ಲ-ದ-ಣದ--ದ ಕರ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-ನ-ನ-್-ು ಬ-್ ನ-ಲ-ದ-ಣ-ಿ-ದ ಕ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ----------------------------------------------------- ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-- ni-n-n-- b-- -ild--a------kar-du---ḍu -----tēn-. Nānu ninnannu bas nildāṇadinda karedukoṇḍu hōguttēne. N-n- n-n-a-n- b-s n-l-ā-a-i-d- k-r-d-k-ṇ-u h-g-t-ē-e- ----------------------------------------------------- Nānu ninnannu bas nildāṇadinda karedukoṇḍu hōguttēne.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -