Phrasebook

tl asking for something   »   kn ಏನನ್ನಾದರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು

74 [pitumpu’t apat]

asking for something

asking for something

೭೪ [ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74 [Eppattanālku]

ಏನನ್ನಾದರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು

[ēnannādaru kēḷikoḷḷuvudu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Maaari mo bang gupitin ang aking buhok? ನಿಮಗ- ನನ-ನ--ೂ--ನ-ನ--ಕತ-ತ-ಿಸಲ- ಆ-ು--ತ-ೆ--? ನ-ಮಗ- ನನ-ನ ಕ-ದಲನ-ನ- ಕತ-ತರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ನ-್- ಕ-ದ-ನ-ನ- ಕ-್-ರ-ಸ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ----------------------------------------- ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
ni--g- -ann---ū---annu--at---isalu -g-tt-de-e? nimage nanna kūdalannu kattarisalu āguttadeye? n-m-g- n-n-a k-d-l-n-u k-t-a-i-a-u ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- nimage nanna kūdalannu kattarisalu āguttadeye?
Huwag masyadong maiksi, salamat. ಆದರೆ --ಂ--ಚಿಕ---ಾಗ--ಬ-ಡ. ಆದರ- ತ--ಬ ಚ-ಕ-ಕದ-ಗ- ಬ-ಡ. ಆ-ರ- ತ-ಂ- ಚ-ಕ-ಕ-ಾ-ಿ ಬ-ಡ- ------------------------ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಡ. 0
Ād--- ---ba---k-adā-i ---a. Ādare tumba cikkadāgi bēḍa. Ā-a-e t-m-a c-k-a-ā-i b-ḍ-. --------------------------- Ādare tumba cikkadāgi bēḍa.
Medyo mas maiksi, pakiusap. / Paki-iksian pa ng onti, salamat. ದ--ಿ-್ಟ--ಇನ--ೂ -್-ಲ್ಪ---ಕ-ಕ---ಿರಲಿ. ದಯವ-ಟ-ಟ- ಇನ-ನ- ಸ-ವಲ-ಪ ಚ-ಕ-ಕದ-ಗ-ರಲ-. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ಇ-್-ೂ ಸ-ವ-್- ಚ-ಕ-ಕ-ಾ-ಿ-ಲ-. ----------------------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ. 0
Day--i-ṭu --n- -val-a -ik-a--g-ra-i. Dayaviṭṭu innū svalpa cikkadāgirali. D-y-v-ṭ-u i-n- s-a-p- c-k-a-ā-i-a-i- ------------------------------------ Dayaviṭṭu innū svalpa cikkadāgirali.
Maaari mo bang i-imprenta ang mga larawan? ನಿಮ---ಚಿ----ಳನ್-ು ಸ--------ು-ಆಗ--್-ದೆ-ೆ? ನ-ಮಗ- ಚ-ತ-ರಗಳನ-ನ- ಸ-ಸ-ಕರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಚ-ತ-ರ-ಳ-್-ು ಸ-ಸ-ಕ-ಿ-ಲ- ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ---------------------------------------- ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
N---ge-ci-r---ḷan-u---nska-i---u--gu---d-y-? Nimage citragaḷannu sanskarisalu āguttadeye? N-m-g- c-t-a-a-a-n- s-n-k-r-s-l- ā-u-t-d-y-? -------------------------------------------- Nimage citragaḷannu sanskarisalu āguttadeye?
Nasa CD ang mga larawan. ಚ--್-ಗಳು--- ------- ಇವೆ. ಚ-ತ-ರಗಳ- ಸ- ಡ-ಯಲ-ಲ- ಇವ-. ಚ-ತ-ರ-ಳ- ಸ- ಡ-ಯ-್-ಿ ಇ-ೆ- ------------------------ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. 0
Citr--aḷu -- ---all- -v-. Citragaḷu si ḍiyalli ive. C-t-a-a-u s- ḍ-y-l-i i-e- ------------------------- Citragaḷu si ḍiyalli ive.
Ang mga larawan ay nasa kamera. ಚಿತ್-ಗ------ಾ-ರ---ಲಿ-ಇವ-. ಚ-ತ-ರಗಳ- ಕ-ಯ-ಮರದಲ-ಲ- ಇವ-. ಚ-ತ-ರ-ಳ- ಕ-ಯ-ಮ-ದ-್-ಿ ಇ-ೆ- ------------------------- ಚಿತ್ರಗಳು ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಇವೆ. 0
Ci-ragaḷu--y--a----ll- ---. Citragaḷu kyāmaradalli ive. C-t-a-a-u k-ā-a-a-a-l- i-e- --------------------------- Citragaḷu kyāmaradalli ive.
Maaari mo bang ayusin ang relo? ನಿಮ-ೆ-ಗ----ರವ-್-ು--ಿ--ರ- -ಾ-----ಗ-ತ--ದ---? ನ-ಮಗ- ಗಡ-ಯ-ರವನ-ನ- ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಗ-ಿ-ಾ-ವ-್-ು ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ------------------------------------------ ನಿಮಗೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Nim--- -aḍiy--a-an-- r-p-----āḍ--u -gu-t--eye? Nimage gaḍiyāravannu ripēri māḍalu āguttadeye? N-m-g- g-ḍ-y-r-v-n-u r-p-r- m-ḍ-l- ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- Nimage gaḍiyāravannu ripēri māḍalu āguttadeye?
Nabasag ang baso. ಗಾಜು-ಒ-ೆ-ು-ಹೋಗಿದ-. ಗ-ಜ- ಒಡ-ದ- ಹ-ಗ-ದ-. ಗ-ಜ- ಒ-ೆ-ು ಹ-ಗ-ದ-. ------------------ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. 0
Gāju o-edu--ō----. Gāju oḍedu hōgide. G-j- o-e-u h-g-d-. ------------------ Gāju oḍedu hōgide.
Ang baterya ay walang laman. ಬ-ಯ--ರಿ ಖಾಲಿಯ----ೆ. ಬ-ಯ-ಟರ- ಖ-ಲ-ಯ-ಗ-ದ-. ಬ-ಯ-ಟ-ಿ ಖ-ಲ-ಯ-ಗ-ದ-. ------------------- ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 0
B--ṭa-i kh--iyāg--e. Byāṭari khāliyāgide. B-ā-a-i k-ā-i-ā-i-e- -------------------- Byāṭari khāliyāgide.
Maaari mo bang plantsahin ang polo? ನ--ಗೆ ಅ---ಯ-್ನ--ಇ---್-ಿ ಮಾಡಲ---ಗು----ೆಯ-? ನ-ಮಗ- ಅ-ಗ-ಯನ-ನ- ಇಸ-ತ-ರ- ಮ-ಡಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಅ-ಗ-ಯ-್-ು ಇ-್-್-ಿ ಮ-ಡ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ----------------------------------------- ನಿಮಗೆ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
N--a-- a--iyannu is--i m----- āg-ttad-ye? Nimage aṅgiyannu istri māḍalu āguttadeye? N-m-g- a-g-y-n-u i-t-i m-ḍ-l- ā-u-t-d-y-? ----------------------------------------- Nimage aṅgiyannu istri māḍalu āguttadeye?
Maaari mo bang labhan ang pantalon? ನಿಮ-ೆ---ಾ--ಯ---ು---ೆ--ು-ಆ-ು-್ತದ-ಯ-? ನ-ಮಗ- ಷರ-ಯ-ಯನ-ನ- ಒಗ-ಯಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಷ-ಾ-ಿ-ನ-ನ- ಒ-ೆ-ಲ- ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ----------------------------------- ನಿಮಗೆ ಷರಾಯಿಯನ್ನು ಒಗೆಯಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
N---g- ṣ-rā-i-an---og--alu-āgutta-e--? Nimage ṣarāyiyannu ogeyalu āguttadeye? N-m-g- ṣ-r-y-y-n-u o-e-a-u ā-u-t-d-y-? -------------------------------------- Nimage ṣarāyiyannu ogeyalu āguttadeye?
Maaari mo bang ayusin ang sapatos? ನ-ಮ-ೆ-ಪಾದ----ೆಗ-ನ--ು ರ-ಪೇ-- --ಡಲ--ಆ-ು---ದೆ--? ನ-ಮಗ- ಪ-ದರಕ-ಷ-ಗಳನ-ನ- ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಪ-ದ-ಕ-ಷ-ಗ-ನ-ನ- ರ-ಪ-ರ- ಮ-ಡ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? --------------------------------------------- ನಿಮಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ni--ge -ā-a-a-ṣ--aḷ-n---r-pē-i-māḍ--u --u--ade--? Nimage pādarakṣegaḷannu ripēri māḍalu āguttadeye? N-m-g- p-d-r-k-e-a-a-n- r-p-r- m-ḍ-l- ā-u-t-d-y-? ------------------------------------------------- Nimage pādarakṣegaḷannu ripēri māḍalu āguttadeye?
Mayroon ka bang panindi? ನ--್- -ಳ---ೆಂ-----------ೆ--? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಬ--ಕ-ಪ-ಟ-ಟಣ ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಬ-ಂ-ಿ-ೊ-್-ಣ ಇ-ೆ-ೇ- ---------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಇದೆಯೇ? 0
Nim'm- b-ḷi-beṅ---o-ṭaṇa ideyē? Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa ideyē? N-m-m- b-ḷ- b-ṅ-i-o-ṭ-ṇ- i-e-ē- ------------------------------- Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa ideyē?
Mayroon ka bang posporo o lighter? ನಿಮ-- ಬಳ--ಬೆಂ--ಪೊ--ಟಣ ಅ-ವ- ಲ-ಟರ--ಇದೆಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಬ--ಕ-ಪ-ಟ-ಟಣ ಅಥವ- ಲ-ಟರ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಬ-ಂ-ಿ-ೊ-್-ಣ ಅ-ವ- ಲ-ಟ-್ ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಲೈಟರ್ ಇದೆಯೆ? 0
Ni--ma----i -e-k-p-ṭ-aṇ- -th--- -aiṭa- -dey-? Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa athavā laiṭar ideye? N-m-m- b-ḷ- b-ṅ-i-o-ṭ-ṇ- a-h-v- l-i-a- i-e-e- --------------------------------------------- Nim'ma baḷi beṅkipoṭṭaṇa athavā laiṭar ideye?
Mayroon ka bang ashtray? ನ--್- ----ಆ-್ -್-- --ೆ-ೆ? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಆಷ- ಟ-ರ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಆ-್ ಟ-ರ- ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಷ್ ಟ್ರೇ ಇದೆಯೆ? 0
N----- ba-i āṣ---- ---ye? Nim'ma baḷi āṣ ṭrē ideye? N-m-m- b-ḷ- ā- ṭ-ē i-e-e- ------------------------- Nim'ma baḷi āṣ ṭrē ideye?
Naninigarilyo ka ba ng tabako? ನೀ---ಚು-್-ಾ--ೇ----ತೀ--? ನ-ವ- ಚ-ಟ-ಟ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಚ-ಟ-ಟ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ----------------------- ನೀವು ಚುಟ್ಟಾ ಸೇದುತ್ತೀರಾ? 0
Nī---cuṭṭā -ē--t---ā? Nīvu cuṭṭā sēduttīrā? N-v- c-ṭ-ā s-d-t-ī-ā- --------------------- Nīvu cuṭṭā sēduttīrā?
Naninigarilyo ka ba ng sigarilyo? ನ--ು---ಗ-ೇಟ--ಸೇದ--್ತೀ-ಾ? ನ-ವ- ಸ-ಗರ-ಟ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಸ-ಗ-ೇ-್ ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ------------------------ ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತೀರಾ? 0
Nīvu--i-arē- sē-u---rā? Nīvu sigarēṭ sēduttīrā? N-v- s-g-r-ṭ s-d-t-ī-ā- ----------------------- Nīvu sigarēṭ sēduttīrā?
Naninigarilyo ka ba ng kuwako? ನ-ವ----ಪ- ಸೇದ-ತ್ತೀ-ಾ? ನ-ವ- ಪ-ಪ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಪ-ಪ- ಸ-ದ-ತ-ತ-ರ-? --------------------- ನೀವು ಪೈಪ್ ಸೇದುತ್ತೀರಾ? 0
Nī----------------ā? Nīvu paip sēduttīrā? N-v- p-i- s-d-t-ī-ā- -------------------- Nīvu paip sēduttīrā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -