Phrasebook

tl People   »   kn ಜನಗಳು / ಜನರು

1 [isa]

People

People

೧ [ಒಂದು]

1 [Ondu]

ಜನಗಳು / ಜನರು

[janagaḷu/janaru]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
ako ನ--ು ನ-ನ- ನ-ನ- ---- ನಾನು 0
nānu nānu n-n- ---- nānu
ako at ikaw ನ-ನು--ತ್ತ--ನ-ನು ನ-ನ- ಮತ-ತ- ನ-ನ- ನ-ನ- ಮ-್-ು ನ-ನ- --------------- ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು 0
n-n--mat----ī-u nānu mattu nīnu n-n- m-t-u n-n- --------------- nānu mattu nīnu
kaming dalawa / tayong dalawa ನಾ-ಿಬ-ಬರು ನ-ವ-ಬ-ಬರ- ನ-ವ-ಬ-ಬ-ು --------- ನಾವಿಬ್ಬರು 0
n--ib-a-u nāvibbaru n-v-b-a-u --------- nāvibbaru
siya ಅ-ನು ಅವನ- ಅ-ನ- ---- ಅವನು 0
avanu avanu a-a-u ----- avanu
sila ಅವನು-ಮ-್------ು ಅವನ- ಮತ-ತ- ಅವಳ- ಅ-ನ- ಮ-್-ು ಅ-ಳ- --------------- ಅವನು ಮತ್ತು ಅವಳು 0
av-n- matt- ---ḷu avanu mattu avaḷu a-a-u m-t-u a-a-u ----------------- avanu mattu avaḷu
silang dalawa ಅವ-ಿಬ-ಬ-ು ಅವರ-ಬ-ಬರ- ಅ-ರ-ಬ-ಬ-ು --------- ಅವರಿಬ್ಬರು 0
av--i---ru avaribbaru a-a-i-b-r- ---------- avaribbaru
ang lalaki ಗ-ಡ ಗ-ಡ ಗ-ಡ --- ಗಂಡ 0
ga-ḍa gaṇḍa g-ṇ-a ----- gaṇḍa
ang babae ಹೆ--ತಿ ಹ--ಡತ- ಹ-ಂ-ತ- ------ ಹೆಂಡತಿ 0
h--ḍati heṇḍati h-ṇ-a-i ------- heṇḍati
ang bata ಮಗು ಮಗ- ಮ-ು --- ಮಗು 0
m-gu magu m-g- ---- magu
ang pamilya ಒಂದ---ು---ಬ ಒ-ದ- ಕ-ಟ--ಬ ಒ-ದ- ಕ-ಟ-ಂ- ----------- ಒಂದು ಕುಟುಂಬ 0
o--u ---umba ondu kuṭumba o-d- k-ṭ-m-a ------------ ondu kuṭumba
ang aking pamilya ನನ-ನ ಕುಟುಂಬ ನನ-ನ ಕ-ಟ--ಬ ನ-್- ಕ-ಟ-ಂ- ----------- ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ 0
n------uṭ-m-a nanna kuṭumba n-n-a k-ṭ-m-a ------------- nanna kuṭumba
Ang aking pamilya ay nandito. ನ-್ನ ಕು-ುಂ- -ಲ್ಲಿ----. ನನ-ನ ಕ-ಟ--ಬ ಇಲ-ಲ- ಇದ-. ನ-್- ಕ-ಟ-ಂ- ಇ-್-ಿ ಇ-ೆ- ---------------------- ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. 0
n--n--ku--mb- i-l- i--. nanna kuṭumba illi ide. n-n-a k-ṭ-m-a i-l- i-e- ----------------------- nanna kuṭumba illi ide.
Nandito ako. ನಾನ--ಇಲ-ಲ--ಇದ್ದೇನ-. ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಇದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಇ-್-ೇ-ೆ- ------------------- ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. 0
Nā-u--------d-n-. Nānu illi iddēne. N-n- i-l- i-d-n-. ----------------- Nānu illi iddēne.
Nandito ka. ನೀ-ು---್ಲಿದ್ದ-ಯ. ನ-ನ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ಯ. ನ-ನ- ಇ-್-ಿ-್-ೀ-. ---------------- ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯ. 0
Nī-u --lidd--a. Nīnu illiddīya. N-n- i-l-d-ī-a- --------------- Nīnu illiddīya.
Nandito siya at nandito siya. ಅವ---ಇ--ಲ--್ದ--ೆ-ಮತ್ತು ಅವ-ು -----ದ್-ಾಳೆ. ಅವನ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ನ- ಮತ-ತ- ಅವಳ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ಳ-. ಅ-ನ- ಇ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ ಮ-್-ು ಅ-ಳ- ಇ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- ---------------------------------------- ಅವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. 0
Av--u ill-d-----ma----a-aḷu-il-id-ā-e. Avanu illiddāne mattu avaḷu illiddāḷe. A-a-u i-l-d-ā-e m-t-u a-a-u i-l-d-ā-e- -------------------------------------- Avanu illiddāne mattu avaḷu illiddāḷe.
Nandito kami. ನಾ-- -ಲ್ಲಿ-್ದೇವ-. ನ-ವ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ವ-. ನ-ವ- ಇ-್-ಿ-್-ೇ-ೆ- ----------------- ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 0
N-vu-ill--dēv-. Nāvu illiddēve. N-v- i-l-d-ē-e- --------------- Nāvu illiddēve.
Nandito kayo. ನೀ-- -ಲ್--ದ-ದ---. ನ-ವ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ರ-. ನ-ವ- ಇ-್-ಿ-್-ೀ-ಿ- ----------------- ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. 0
N--u-i---ddī-i. Nīvu illiddīri. N-v- i-l-d-ī-i- --------------- Nīvu illiddīri.
Silang lahat ay nandito. / Kayong lahat ay nandito. ಅ-ರ-ಗ-ೆ---ರ- ಇಲ್ಲ-ದ-ದಾ-ೆ ಅವರ-ಗಳ-ಲ-ಲರ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ರ- ಅ-ರ-ಗ-ೆ-್-ರ- ಇ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ ------------------------ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 0
A-a-ug-ḷ-----u-ill-dd--e Avarugaḷellaru illiddāre A-a-u-a-e-l-r- i-l-d-ā-e ------------------------ Avarugaḷellaru illiddāre

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -