Phrasebook

tl to be allowed to   »   kn (ಏನನ್ನಾದರು ಮಾಡ) ಬಹುದು

73 [pitumpu’t tatlo]

to be allowed to

to be allowed to

೭೩ [ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

73 [Eppattamūru]

(ಏನನ್ನಾದರು ಮಾಡ) ಬಹುದು

[(ēnannādaru māḍa) bahudu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Pinapayagan ka na bang magmaneho ng kotse? ನ--ು ---- ಕ----ನು ಓ---ಬಹ---? ನ-ನ- ಆಗಲ- ಕ-ರನ-ನ- ಓಡ-ಸಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಆ-ಲ- ಕ-ರ-್-ು ಓ-ಿ-ಬ-ು-ೆ- ---------------------------- ನೀನು ಆಗಲೆ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದೆ? 0
n--- ---le -āra-----ḍisa---u-e? nīnu āgale kārannu ōḍisabahude? n-n- ā-a-e k-r-n-u ō-i-a-a-u-e- ------------------------------- nīnu āgale kārannu ōḍisabahude?
Pinapayagan ka na bang uminom ng alak? ನೀ---ಆಗಲೆ -ದ್---ು-ಿ--ಹುದೆ? ನ-ನ- ಆಗಲ- ಮದ-ಯ ಕ-ಡ-ಯಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಆ-ಲ- ಮ-್- ಕ-ಡ-ಯ-ಹ-ದ-? -------------------------- ನೀನು ಆಗಲೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಬಹುದೆ? 0
Nīnu-āga-e -ad-- k-ḍ--ab--u-e? Nīnu āgale madya kuḍiyabahude? N-n- ā-a-e m-d-a k-ḍ-y-b-h-d-? ------------------------------ Nīnu āgale madya kuḍiyabahude?
Pinapayagan ka na bang mangibang bansa na mag-isa? ನೀ-ು-ಒ-್ಬ-- - ಳ--ವ-ದೇ-ಪ--ವ-ಸ ---ಲು----- ಅ--ಮತ- ಇದೆಯೇ? ನ-ನ- ಒಬ-ಬನ- / ಳ- ವ-ದ-ಶಪ-ರವ-ಸ ಮ-ಡಲ- ಆಗಲ- ಅನ-ಮತ- ಇದ-ಯ-? ನ-ನ- ಒ-್-ನ- / ಳ- ವ-ದ-ಶ-್-ವ-ಸ ಮ-ಡ-ು ಆ-ಲ- ಅ-ು-ತ- ಇ-ೆ-ೇ- ----------------------------------------------------- ನೀನು ಒಬ್ಬನೆ / ಳೆ ವಿದೇಶಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಆಗಲೇ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ? 0
Nī-u-o-b---- ḷe-------pra-āsa -ā-alu ā--l- -n-m-ti id-yē? Nīnu obbane/ ḷe vidēśapravāsa māḍalu āgalē anumati ideyē? N-n- o-b-n-/ ḷ- v-d-ś-p-a-ā-a m-ḍ-l- ā-a-ē a-u-a-i i-e-ē- --------------------------------------------------------- Nīnu obbane/ ḷe vidēśapravāsa māḍalu āgalē anumati ideyē?
pinapayagan ಬ-ುದು ಬಹ-ದ- ಬ-ು-ು ----- ಬಹುದು 0
Ba--du Bahudu B-h-d- ------ Bahudu
Pinapayagan ba kaming manigarilyo dito? ನಾ-ು ಇ---ಿ ---ಪಾ--ಮ-ಡ---ದೆ? ನ-ವ- ಇಲ-ಲ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ಇ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? --------------------------- ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
nā-u-il-i-dh-m---n------ba-u-e? nāvu illi dhūmapāna māḍabahude? n-v- i-l- d-ū-a-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------- nāvu illi dhūmapāna māḍabahude?
Pwede bang manigarilyo dito? ಇಲ್----ೂ---ನ-ಮ-----ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ---------------------- ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
I-li-d-ū--pān- -ā-aba-ude? Illi dhūmapāna māḍabahude? I-l- d-ū-a-ā-a m-ḍ-b-h-d-? -------------------------- Illi dhūmapāna māḍabahude?
Pwede bang magbayad gamit ang credit card? ಕ--ೆಡಿ---ಕಾ-್-್ -ೂ----ಣ ಸ-ದ---ಮಾಡ---ದ-? ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ- ಮ-ಲಕ ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ- ಮ-ಲ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
K-eḍ------ḍ --l----h-ṇ---andā-- m--a--hu-e? Kreḍiṭ kārḍ mūlaka haṇa sandāya māḍabahude? K-e-i- k-r- m-l-k- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------------------- Kreḍiṭ kārḍ mūlaka haṇa sandāya māḍabahude?
Pwede bang magbayad gamit ang tseke? ಚ--್ ಮ--ಕ ಹ--ಸ-ದಾಯ--ಾಡ-ಹುದೆ? ಚ-ಕ- ಮ-ಲಕ ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಚ-ಕ- ಮ-ಲ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ---------------------------- ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
Ce- mū--k--ha---sa-d--a -āḍab--ud-? Cek mūlaka haṇa sandāya māḍabahude? C-k m-l-k- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ----------------------------------- Cek mūlaka haṇa sandāya māḍabahude?
Pwede lamang magbayad ng cash? ಬರಿ ---ು ಮ-ಲ--ಹ---ಂದಾಯ ಮಾಡಬ-ು-ೆ? ಬರ- ನಗದ- ಮ-ಲಕ ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಬ-ಿ ನ-ದ- ಮ-ಲ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? -------------------------------- ಬರಿ ನಗದು ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
B--- -a-a-- --l-k- h-ṇ- -a-d-ya-mā----hu--? Bari nagadu mūlaka haṇa sandāya māḍabahude? B-r- n-g-d- m-l-k- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------------------- Bari nagadu mūlaka haṇa sandāya māḍabahude?
Pwede ba akong tumawag? ನಾ-------ೆ ಫ--್--ಾಡಬಹ---? ನ-ನ- ಒಮ-ಮ- ಫ-ನ- ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಒ-್-ೆ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ------------------------- ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
N-n---m'me---ōn māḍ---hu-e? Nānu om'me phōn māḍabahude? N-n- o-'-e p-ō- m-ḍ-b-h-d-? --------------------------- Nānu om'me phōn māḍabahude?
May itatanong lang sana ako? / Puwedeng mag-tanong? ನಾನು -ಂ-ು-ಪ-ರಶ್ನ- ಕ-ಳಬಹುದೆ? ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ರಶ-ನ- ಕ-ಳಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ರ-್-ೆ ಕ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದೆ? 0
Nān- on-u pr-śne-kēḷ--a-ude? Nānu ondu praśne kēḷabahude? N-n- o-d- p-a-n- k-ḷ-b-h-d-? ---------------------------- Nānu ondu praśne kēḷabahude?
May sasabihin lang sana ako? ನ-ನು-----ನಾ--ು ---ಬ--ದ-? ನ-ನ- ಏನನ-ನ-ದರ- ಹ-ಳಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಏ-ನ-ನ-ದ-ು ಹ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರು ಹೇಳಬಹುದೆ? 0
Nānu ē-ann-d--- -ē-aba---e? Nānu ēnannādaru hēḷabahude? N-n- ē-a-n-d-r- h-ḷ-b-h-d-? --------------------------- Nānu ēnannādaru hēḷabahude?
Bawal siyang matulog sa parke. ಅ-ನ----್ಯ---ನದಲ್ಲಿ -ಿ---ೆ-ಮ-ಡು----ಲ--. ಅವನ- ಉದ-ಯ-ನವನದಲ-ಲ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ಉ-್-ಾ-ವ-ದ-್-ಿ ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ- -------------------------------------- ಅವನು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 0
A-a-u ud-ā--vanad-l-- ni--- -ā-uva---ll-. Avanu udyānavanadalli nidre māḍuvantilla. A-a-u u-y-n-v-n-d-l-i n-d-e m-ḍ-v-n-i-l-. ----------------------------------------- Avanu udyānavanadalli nidre māḍuvantilla.
Bawal siyang matulog sa sasakyan. ಅ--ು ಕಾರ-ನ-ಳ----ಿ-್ರ--ಮಾಡುವಂ-ಿ--ಲ. ಅವನ- ಕ-ರ-ನ-ಳಗ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ಕ-ರ-ನ-ಳ-ೆ ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ- ---------------------------------- ಅವನು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 0
A-a-- kār-noḷage n-d---m--uva-t----. Avanu kārinoḷage nidre māḍuvantilla. A-a-u k-r-n-ḷ-g- n-d-e m-ḍ-v-n-i-l-. ------------------------------------ Avanu kārinoḷage nidre māḍuvantilla.
Bawal siyang matulog sa istasyon ng tren. ಅವ-ು -----ಿ-್ದ-ಣ-ಲ್-- --ದ್ರೆ----ು--ತ---ಲ. ಅವನ- ರ-ಲ-ನ-ಲ-ದ-ಣದಲ-ಲ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ರ-ಲ-ನ-ಲ-ದ-ಣ-ಲ-ಲ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ- ----------------------------------------- ಅವನು ರೈಲುನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 0
A---- ra---n--dā-a---l- -i--e m-ḍ-van---la. Avanu railunildāṇadalli nidre māḍuvantilla. A-a-u r-i-u-i-d-ṇ-d-l-i n-d-e m-ḍ-v-n-i-l-. ------------------------------------------- Avanu railunildāṇadalli nidre māḍuvantilla.
Maaari ba kaming umupo? ನಾ---ಇಲ್ಲ---ು-ಿತ-ಕೊ--ಳಬ-ು--? ನ-ವ- ಇಲ-ಲ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ಇ-್-ಿ ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ---------------------------- ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
N-v---lli-ku---ukoḷḷ---h-d-? Nāvu illi kuḷitukoḷḷabahude? N-v- i-l- k-ḷ-t-k-ḷ-a-a-u-e- ---------------------------- Nāvu illi kuḷitukoḷḷabahude?
Maaari ba naming mahingi ang menu? ನಾ---ತಿಂಡ-ಗ--ಪಟ--ಿಯನ--ು ಪಡೆ----ದ-? ನ-ವ- ತ--ಡ-ಗಳ ಪಟ-ಟ-ಯನ-ನ- ಪಡ-ಯಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ತ-ಂ-ಿ-ಳ ಪ-್-ಿ-ನ-ನ- ಪ-ೆ-ಬ-ು-ೆ- ---------------------------------- ನಾವು ತಿಂಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆ? 0
N-v---iṇḍ--aḷa p---iya-nu---ḍ-y-b--u-e? Nāvu tiṇḍigaḷa paṭṭiyannu paḍeyabahude? N-v- t-ṇ-i-a-a p-ṭ-i-a-n- p-ḍ-y-b-h-d-? --------------------------------------- Nāvu tiṇḍigaḷa paṭṭiyannu paḍeyabahude?
Maaari ba tayong magbayad nang magkahiwalay? ನಾ-ು-ಬೇರೆ--ೇರ-ಯಾ-- ಹ- ಸ-ದಾ--------ದ-? ನ-ವ- ಬ-ರ- ಬ-ರ-ಯ-ಗ- ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ಬ-ರ- ಬ-ರ-ಯ-ಗ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ------------------------------------- ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
N--u--ēr---ē------ h-ṇa s-nd--a mā-aba--d-? Nāvu bēre bēreyāgi haṇa sandāya māḍabahude? N-v- b-r- b-r-y-g- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------------------- Nāvu bēre bēreyāgi haṇa sandāya māḍabahude?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -