Phrasebook

tl In the swimming pool   »   kn ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ

50 [limampu]

In the swimming pool

In the swimming pool

೫೦ [ಐವತ್ತು]

50 [Aivattu]

ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ

[īju koḷadalli.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Mainit ngayon. ಇವತ--ು--ುಂ---ೆ---ಇದೆ. ಇವತ-ತ- ತ--ಬ ಸ-ಖ- ಇದ-. ಇ-ತ-ತ- ತ-ಂ- ಸ-ಖ- ಇ-ೆ- --------------------- ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸೆಖೆ ಇದೆ. 0
I-at----um-a---k-- --e. Ivattu tumba sekhe ide. I-a-t- t-m-a s-k-e i-e- ----------------------- Ivattu tumba sekhe ide.
Pupunta ba tayo sa swimming pool? ನ-ವು ಈ-ು-----್ಕ-----ೋ-ವ-? ನ-ವ- ಈಜ- ಕ-ಳಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ಣವ-? ನ-ವ- ಈ-ು ಕ-ಳ-್-ೆ ಹ-ಗ-ಣ-ೆ- ------------------------- ನಾವು ಈಜು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೆ? 0
Nāv- --u-k-ḷa--e-hō--ṇa--? Nāvu īju koḷakke hōgōṇave? N-v- ī-u k-ḷ-k-e h-g-ṇ-v-? -------------------------- Nāvu īju koḷakke hōgōṇave?
May gana ka bang lumangoy? ನಿನ-ೆ-ಈಜ-- ಹೋ-ು---ಕ--- ಇಷ್ಟವೇ? ನ-ನಗ- ಈಜಲ- ಹ-ಗ-ವ-ದಕ-ಕ- ಇಷ-ಟವ-? ನ-ನ-ೆ ಈ-ಲ- ಹ-ಗ-ವ-ದ-್-ೆ ಇ-್-ವ-? ------------------------------ ನಿನಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವೇ? 0
N-nage--j----hō-uvu-a-ke -ṣ--v-? Ninage ījalu hōguvudakke iṣṭavē? N-n-g- ī-a-u h-g-v-d-k-e i-ṭ-v-? -------------------------------- Ninage ījalu hōguvudakke iṣṭavē?
May tuwalya ka ba? ನಿನ್ನ ------ೆ-- ಇ-ೆ--? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಟವ-ಲ- ಇದ-ಯ-? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಟ-ೆ-್ ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಟವೆಲ್ ಇದೆಯೆ? 0
Ni-n- -aḷ- -av-- idey-? Ninna baḷi ṭavel ideye? N-n-a b-ḷ- ṭ-v-l i-e-e- ----------------------- Ninna baḷi ṭavel ideye?
Mayroon ka bang damit panligo? ನ-ನ್--ಬಳ--ಈ----ಡ್ಡಿ ಇದ-ಯೆ? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಈಜ- ಚಡ-ಡ- ಇದ-ಯ-? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಈ-ು ಚ-್-ಿ ಇ-ೆ-ೆ- -------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಈಜು ಚಡ್ಡಿ ಇದೆಯೆ? 0
Ni----b----ī----aḍḍ--i-ey-? Ninna baḷi īju caḍḍi ideye? N-n-a b-ḷ- ī-u c-ḍ-i i-e-e- --------------------------- Ninna baḷi īju caḍḍi ideye?
Mayroon ka bang damit panligo? ನ-ನ್ನ-ಬಳಿ -್-ಾನದ ಸೂಟು--ದ---? ನ-ನ-ನ ಬಳ- ಸ-ನ-ನದ ಸ-ಟ- ಇದ-ಯ-? ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ನ-ನ- ಸ-ಟ- ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ನಾನದ ಸೂಟು ಇದೆಯೆ? 0
N-nn- ---- --ā-ada--ū-u -deye? Ninna baḷi snānada sūṭu ideye? N-n-a b-ḷ- s-ā-a-a s-ṭ- i-e-e- ------------------------------ Ninna baḷi snānada sūṭu ideye?
Marunong ka bang lumangoy? ನಿ-ಗೆ-ಈಜಲು ಬರ--------? ನ-ನಗ- ಈಜಲ- ಬರ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ನ-ೆ ಈ-ಲ- ಬ-ು-್-ದ-ಯ-? ---------------------- ನಿನಗೆ ಈಜಲು ಬರುತ್ತದೆಯೆ? 0
N-nage--j-lu-bar-t-a-e--? Ninage ījalu baruttadeye? N-n-g- ī-a-u b-r-t-a-e-e- ------------------------- Ninage ījalu baruttadeye?
Marunong ka bang sumisid? ನ-------ಮುಕಲು -ಗುತ---ೆಯ-? ನ-ನಗ- ಧ-ಮ-ಕಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ನ-ೆ ಧ-ಮ-ಕ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ------------------------- ನಿನಗೆ ಧುಮುಕಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ninage-dhu-ukalu ā---t--ey-? Ninage dhumukalu āguttadeye? N-n-g- d-u-u-a-u ā-u-t-d-y-? ---------------------------- Ninage dhumukalu āguttadeye?
Makakatalon ka ba sa tubig? ನ--ಗ--ನ-ರ-ನ-ಳಗೆ ಹಾ--- -----ತ--ಯ-? ನ-ನಗ- ನ-ರ-ನ-ಳಗ- ಹ-ರಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ನ-ೆ ನ-ರ-ನ-ಳ-ೆ ಹ-ರ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? --------------------------------- ನಿನಗೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾರಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
N------nī-i--ḷ-ge ---a-u ā----ad--e? Ninage nīrinoḷage hāralu āguttadeye? N-n-g- n-r-n-ḷ-g- h-r-l- ā-u-t-d-y-? ------------------------------------ Ninage nīrinoḷage hāralu āguttadeye?
Saan ang banyo? ಇಲ್-ಿ--್ನ-ನದ-ಕ--- ಎ-್-ಿ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ಸ-ನ-ನದ ಕ-ಣ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಸ-ನ-ನ- ಕ-ಣ- ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Illi----n-da -ō-e -ll-d-? Illi snānada kōṇe ellide? I-l- s-ā-a-a k-ṇ- e-l-d-? ------------------------- Illi snānada kōṇe ellide?
Saan ang silid sukatan? ಇಲ-ಲ- ---ಟ- --ಲಾ-ಿ-ುವ ಕ--ೆ--ಲ-ಲ-ದ-? ಇಲ-ಲ- ಬಟ-ಟ- ಬದಲ-ಯ-ಸ-ವ ಕ-ಣ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಬ-್-ೆ ಬ-ಲ-ಯ-ಸ-ವ ಕ-ಣ- ಎ-್-ಿ-ೆ- ----------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-l- ---ṭ- bad--āy--uv- -ōṇe-----de? Illi baṭṭe badalāyisuva kōṇe ellide? I-l- b-ṭ-e b-d-l-y-s-v- k-ṇ- e-l-d-? ------------------------------------ Illi baṭṭe badalāyisuva kōṇe ellide?
Nasaan ang salaming panlangoy? / Nasaan ang goggles? ಇ-್-- ----ನ--ಡ- ಎ--ಲ---? ಇಲ-ಲ- ಈಜ-ಕನ-ನಡಕ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಈ-ು-ನ-ನ-ಕ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಈಜುಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-i -juk--naḍ-ka--lli--? Illi ījukannaḍaka ellide? I-l- ī-u-a-n-ḍ-k- e-l-d-? ------------------------- Illi ījukannaḍaka ellide?
Malalim ba ang tubig? ನ--------ಗ-ದ-ಯ-? ನ-ರ- ಆಳವ-ಗ-ದ-ಯ-? ನ-ರ- ಆ-ವ-ಗ-ದ-ಯ-? ---------------- ನೀರು ಆಳವಾಗಿದೆಯೆ? 0
N-r--------i----? Nīru āḷavāgideye? N-r- ā-a-ā-i-e-e- ----------------- Nīru āḷavāgideye?
Malinis ba ang tubig? ನ-ರು--್-ಚ-ಚವಾಗ-ದೆಯೆ? ನ-ರ- ಸ-ವಚ-ಚವ-ಗ-ದ-ಯ-? ನ-ರ- ಸ-ವ-್-ವ-ಗ-ದ-ಯ-? -------------------- ನೀರು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿದೆಯೆ? 0
Nī-u s-a--av-gideye? Nīru svaccavāgideye? N-r- s-a-c-v-g-d-y-? -------------------- Nīru svaccavāgideye?
Mainit ba ang tubig? ನೀ-ು-ಬ--್ಚ-ಿದ-ಯ-? ನ-ರ- ಬ-ಚ-ಚಗ-ದ-ಯ-? ನ-ರ- ಬ-ಚ-ಚ-ಿ-ೆ-ೆ- ----------------- ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಿದೆಯೆ? 0
Nī-u--e-ca--d--e? Nīru beccagideye? N-r- b-c-a-i-e-e- ----------------- Nīru beccagideye?
Giniginaw ako. ನ-ನು (-ಳಿ-ಿ-ದ)-ಸೆಟ--ುಕ-ಳ-ಳ--್---್ದೇನ-. ನ-ನ- (ಚಳ-ಯ--ದ) ಸ-ಟ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- (-ಳ-ಯ-ಂ-) ಸ-ಟ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. -------------------------------------- ನಾನು (ಚಳಿಯಿಂದ) ಸೆಟೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
Nā----c-----n-a) s--ed-ko--u-ti-d-ne. Nānu (caḷiyinda) seṭedukoḷḷuttiddēne. N-n- (-a-i-i-d-) s-ṭ-d-k-ḷ-u-t-d-ē-e- ------------------------------------- Nānu (caḷiyinda) seṭedukoḷḷuttiddēne.
Sobrang lamig ng tubig. ನೀ-- -----ುತ-----. ನ-ರ- ಕ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ದ-. ನ-ರ- ಕ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ದ-. ------------------ ನೀರು ಕೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 0
N-r- koreyu-tid-. Nīru koreyuttide. N-r- k-r-y-t-i-e- ----------------- Nīru koreyuttide.
Hahango na ako ngayon sa tubig. ನಾ-ು ಈಗ ನೀರಿ-ಿಂ---ೊ- ಹ--ು--ತ--ೆ. ನ-ನ- ಈಗ ನ-ರ-ನ--ದ ಹ-ರ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಈ- ನ-ರ-ನ-ಂ- ಹ-ರ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------- ನಾನು ಈಗ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
N--- īg---ī-i----- hora---gut----. Nānu īga nīrininda hora hōguttēne. N-n- ī-a n-r-n-n-a h-r- h-g-t-ē-e- ---------------------------------- Nānu īga nīrininda hora hōguttēne.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -