Phrasebook

tl At the airport   »   kn ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

35 [tatlumpu’t limang]

At the airport

At the airport

೩೫ [ಮೂವತ್ತೈದು]

35 [Mūvattaidu]

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

[vimāna nildāṇadalli.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Gusto kong mag-book ng flight papuntang Athens. ನಾನು-ಆ-ೇ--ಸ್ -ೆ ----ನದಲ--- ಒಂ-ು-ಜಾಗ----ಿ--ಸ-ು --್--ಡ------ೆ ನ-ನ- ಆಥ-ನ-ಸ- ಗ- ವ-ಮ-ನದಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಕ-ದ-ರ-ಸಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ- ನ-ನ- ಆ-ೇ-್-್ ಗ- ವ-ಮ-ನ-ಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಕ-ದ-ರ-ಸ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ ----------------------------------------------------------- ನಾನು ಆಥೇನ್ಸ್ ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಕಾದಿರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ 0
N-n--āth--s------mānad--li ---u jā-a--ā--r-sa-u--ṣṭapaḍuttē-e Nānu āthēns ge vimānadalli ondu jāga kādirisalu iṣṭapaḍuttēne N-n- ā-h-n- g- v-m-n-d-l-i o-d- j-g- k-d-r-s-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e ------------------------------------------------------------- Nānu āthēns ge vimānadalli ondu jāga kādirisalu iṣṭapaḍuttēne
Direkta ba ang paglipad niyan? ಅ-್ಲಿ-- ನೇರ----ವ--ಾನ ಇದೆಯ-? ಅಲ-ಲ-ಗ- ನ-ರವ-ದ ವ-ಮ-ನ ಇದ-ಯ-? ಅ-್-ಿ-ೆ ನ-ರ-ಾ- ವ-ಮ-ನ ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------- ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ವಿಮಾನ ಇದೆಯೆ? 0
all--- --ra---- --mān- -d--e? allige nēravāda vimāna ideye? a-l-g- n-r-v-d- v-m-n- i-e-e- ----------------------------- allige nēravāda vimāna ideye?
Pakiusap, Isang upuan sa bintana, hindi naninigarilyo na lugar. ದ-ವಿಟ್-- ಕಿಟಕ-- ---ಕದ ಒ--- ಜ--,--ೂಮ-ಾನ ನಿ---ಿತ---ಗ. ದಯವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಟಕ-ಯ ಪಕ-ಕದ ಒ-ದ- ಜ-ಗ, ಧ-ಮಪ-ನ ನ-ಷ-ಧ-ತ ಜ-ಗ. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಟ-ಿ- ಪ-್-ದ ಒ-ದ- ಜ-ಗ- ಧ-ಮ-ಾ- ನ-ಷ-ಧ-ತ ಜ-ಗ- --------------------------------------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಾಗ, ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗ. 0
Da-aviṭṭ- k--a--y---a--a-a --d- ---a, -hūma-ān- -iṣē---ta--āga. Dayaviṭṭu kiṭakiya pakkada ondu jāga, dhūmapāna niṣēdhita jāga. D-y-v-ṭ-u k-ṭ-k-y- p-k-a-a o-d- j-g-, d-ū-a-ā-a n-ṣ-d-i-a j-g-. --------------------------------------------------------------- Dayaviṭṭu kiṭakiya pakkada ondu jāga, dhūmapāna niṣēdhita jāga.
Gusto kong kumpirmahin ang aking reserbasyon. ನ-ನ--ನನ್ನ-ಕಾ----ರಿಸು-ಿಕ---್-ು-ಕ--ಂ---ಡಲ- -ಷ--ಪಡ-ತ--ೇ-ೆ. ನ-ನ- ನನ-ನ ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯನ-ನ- ಕ-ಯ- ಮ-ಡಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯ-್-ು ಕ-ಯ- ಮ-ಡ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------------------------- ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N-n--n--n--k---i--s-v------n---ā--ṁ---ḍ--- i--a---u-tēne. Nānu nanna kāydirisuvikeyannu kāyaṁ māḍalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-y-i-i-u-i-e-a-n- k-y-ṁ m-ḍ-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- --------------------------------------------------------- Nānu nanna kāydirisuvikeyannu kāyaṁ māḍalu iṣṭapaḍuttēne.
Gusto kong kanselahin ang aking reserbasyon. ನ--ು--ನ್- ಕಾಯ-ದಿರಿಸ-ವ-ಕ-----ು ರ-್-ುಪ---ಲ----್--ಡ-ತ್ತ---. ನ-ನ- ನನ-ನ ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯನ-ನ- ರದ-ದ-ಪಡ-ಸಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯ-್-ು ರ-್-ು-ಡ-ಸ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- -------------------------------------------------------- ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nān- --n-a -ā-d----uv-k-ya-------d----is--- i--a-a-u--ēne. Nānu nanna kāydirisuvikeyannu raddupaḍisalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-y-i-i-u-i-e-a-n- r-d-u-a-i-a-u i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- ---------------------------------------------------------- Nānu nanna kāydirisuvikeyannu raddupaḍisalu iṣṭapaḍuttēne.
Gusto kong palitan ang aking reserbasyon. ನಾ---ನನ-ನ--ಾ---ಿ--ಸುವ-ಕೆಯ--ನ------ಯ---- -ಷ-ಟಪಡುತ್ತೇನ-. ನ-ನ- ನನ-ನ ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯನ-ನ- ಬದಲ-ಯ-ಸಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯ-್-ು ಬ-ಲ-ಯ-ಸ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------------------------ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nān- ---na kā-d-ris-vike---nu -a-al-yi-al- i-ṭa-a-u-t-ne. Nānu nanna kāydirisuvikeyannu badalāyisalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-y-i-i-u-i-e-a-n- b-d-l-y-s-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- --------------------------------------------------------- Nānu nanna kāydirisuvikeyannu badalāyisalu iṣṭapaḍuttēne.
Kailan ang susunod na paglipad papunta sa Roma? ರೋಂ ಗ--ಮ--ದಿನ-ವಿಮಾ- ಎಷ-ಟು ಹ-ತ್ತ-ಗೆ-ಇದ-? ರ-- ಗ- ಮ--ದ-ನ ವ-ಮ-ನ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಇದ-? ರ-ಂ ಗ- ಮ-ಂ-ಿ- ವ-ಮ-ನ ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಇ-ೆ- --------------------------------------- ರೋಂ ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆ? 0
Rō- ---------a-v--ān---ṣṭ---o------i-e? Rōṁ ge mundina vimāna eṣṭu hottige ide? R-ṁ g- m-n-i-a v-m-n- e-ṭ- h-t-i-e i-e- --------------------------------------- Rōṁ ge mundina vimāna eṣṭu hottige ide?
Mayroon pa bang dalawang upuan na makukuha? ಇ-್ನ----ಡ--ಜ--ಗ-ು--ಾಲ--ಇವ--ೆ? ಇನ-ನ- ಎರಡ- ಜ-ಗಗಳ- ಖ-ಲ- ಇವ-ಯ-? ಇ-್-ೂ ಎ-ಡ- ಜ-ಗ-ಳ- ಖ-ಲ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------------- ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜಾಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆಯೆ? 0
Innū e-a-- --ga-a-- k-ā-i--vey-? Innū eraḍu jāgagaḷu khāli iveye? I-n- e-a-u j-g-g-ḷ- k-ā-i i-e-e- -------------------------------- Innū eraḍu jāgagaḷu khāli iveye?
Hindi, mayroon na lamang kaming isang natitirang upuan. ಇ-್-,--ಮ್ಮ--ಲಿ--ೇ----ಂದು --- -ಾ--ರ--ಾಲಿ-ಇದ-. ಇಲ-ಲ, ನಮ-ಮಲ-ಲ- ಕ-ವಲ ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಮ-ತ-ರ ಖ-ಲ- ಇದ-. ಇ-್-, ನ-್-ಲ-ಲ- ಕ-ವ- ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಮ-ತ-ರ ಖ-ಲ- ಇ-ೆ- -------------------------------------------- ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇದೆ. 0
Il-a- n---malli-k--ala-o-du---g- -------hā-i--d-. Illa, nam'malli kēvala ondu jāga mātra khāli ide. I-l-, n-m-m-l-i k-v-l- o-d- j-g- m-t-a k-ā-i i-e- ------------------------------------------------- Illa, nam'malli kēvala ondu jāga mātra khāli ide.
Kailan tayo makakarating? ನಾವು ಎ---ು ಹ------ೆ --ದ----ು-್---ೆ? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬ-ದ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ವ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬ-ದ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ವ-? ----------------------------------- ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ? 0
N--u-e--u-h-----e--a--i-iy----ve? Nāvu eṣṭu hottige bandiḷiyuttēve? N-v- e-ṭ- h-t-i-e b-n-i-i-u-t-v-? --------------------------------- Nāvu eṣṭu hottige bandiḷiyuttēve?
Kailan tayo makakarating doon? ನ-ವು-ಯ--ಾ----್-ಿರ-ತ್ತೇವೆ? ನ-ವ- ಯ-ವ-ಗ ಅಲ-ಲ-ರ-ತ-ತ-ವ-? ನ-ವ- ಯ-ವ-ಗ ಅ-್-ಿ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------- ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ? 0
Nā---y-vāga-a-li-utt-v-? Nāvu yāvāga alliruttēve? N-v- y-v-g- a-l-r-t-ē-e- ------------------------ Nāvu yāvāga alliruttēve?
Kailan bibyahe ang isang bus sa sentro ng lungsod? ಎಷ್ಟ--ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ-್ಸ--ನಗ-ಕ-ಂದ್----------ುತ-ತದ-? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬಸ-ಸ- ನಗರಕ--ದ-ರಕ-ಕ- ಹ-ರಡ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬ-್-ು ನ-ರ-ೇ-ದ-ರ-್-ೆ ಹ-ರ-ು-್-ದ-? ---------------------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ಸು ನಗರಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ? 0
E-ṭ- h-tt--- -as--u nag-----n--akke ho-aḍuttade? Eṣṭu hottige bas'su nagarakēndrakke horaḍuttade? E-ṭ- h-t-i-e b-s-s- n-g-r-k-n-r-k-e h-r-ḍ-t-a-e- ------------------------------------------------ Eṣṭu hottige bas'su nagarakēndrakke horaḍuttade?
Iyan ba ang maleta mo? ಇ----ಿಮ್-----್ಟಿಗ--ೆ? ಇದ- ನ-ಮ-ಮ ಪ-ಟ-ಟ-ಗ-ಯ-? ಇ-ು ನ-ಮ-ಮ ಪ-ಟ-ಟ-ಗ-ಯ-? --------------------- ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೆ? 0
Id--n--'---p-ṭ--ge-e? Idu nim'ma peṭṭigeye? I-u n-m-m- p-ṭ-i-e-e- --------------------- Idu nim'ma peṭṭigeye?
Iyan ba ang bag mo? ಇದ--ನ--್--ಚ--ವ-? ಇದ- ನ-ಮ-ಮ ಚ-ಲವ-? ಇ-ು ನ-ಮ-ಮ ಚ-ಲ-ೆ- ---------------- ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚೀಲವೆ? 0
I-----m-m--cī-a--? Idu nim'ma cīlave? I-u n-m-m- c-l-v-? ------------------ Idu nim'ma cīlave?
Iyan ba ang bagahe mo? ಇದು -ಿ--- -್ರಯಾಣ- ಸಾಮಾನ-- --ಂಜಾ-ು--ೆ? ಇದ- ನ-ಮ-ಮ ಪ-ರಯ-ಣದ ಸ-ಮ-ನ-, ಸರ-ಜ-ಮ-ಗಳ-? ಇ-ು ನ-ಮ-ಮ ಪ-ರ-ಾ-ದ ಸ-ಮ-ನ-, ಸ-ಂ-ಾ-ು-ಳ-? ------------------------------------- ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಮಾನು, ಸರಂಜಾಮುಗಳೆ? 0
Idu n-m'------y-ṇada--ā--n-,-sa-a--j---g-ḷe? Idu nim'ma prayāṇada sāmānu, saran-jāmugaḷe? I-u n-m-m- p-a-ā-a-a s-m-n-, s-r-n-j-m-g-ḷ-? -------------------------------------------- Idu nim'ma prayāṇada sāmānu, saran̄jāmugaḷe?
Gaano karaming mga bagahe ang maaari kong dalhin? ನ-ನು-ಎ---ು-ಸಾಮ--ು, ----ಾಮ-ಗಳ-್ನ--ಜೊ-ೆ-- ತ-----ಕ------ೋಗ--ು--? ನ-ನ- ಎಷ-ಟ- ಸ-ಮ-ನ-, ಸರ-ಜ-ಮ-ಗಳನ-ನ- ಜ-ತ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಎ-್-ು ಸ-ಮ-ನ-, ಸ-ಂ-ಾ-ು-ಳ-್-ು ಜ-ತ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಹ-ಗ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------------------------- ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು, ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು? 0
N--u-eṣṭ---āmā--, sa--n--ām-g-ḷan--------e te---u-oṇ---h-g--ahud-? Nānu eṣṭu sāmānu, saran-jāmugaḷannu jotege tegedukoṇḍu hōgabahudu? N-n- e-ṭ- s-m-n-, s-r-n-j-m-g-ḷ-n-u j-t-g- t-g-d-k-ṇ-u h-g-b-h-d-? ------------------------------------------------------------------ Nānu eṣṭu sāmānu, saran̄jāmugaḷannu jotege tegedukoṇḍu hōgabahudu?
Dalawampung kilo. ೨೦ -ಿ-ಗ----. ೨೦ ಕ-.ಗ-ರ--. ೨- ಕ-.-್-ಾ-. ------------ ೨೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. 0
20-Ki-Gr--. 20 Ki.Grāṁ. 2- K-.-r-ṁ- ----------- 20 Ki.Grāṁ.
Ano, dalawampung kilo lamang? ಏ-ು, -ೇವ- -೦ ಕಿ.ಗ--ಾ--ಳ-? ಏನ-, ಕ-ವಲ ೨೦ ಕ-.ಗ-ರ--ಗಳ-? ಏ-ು- ಕ-ವ- ೨- ಕ-.-್-ಾ-ಗ-ೆ- ------------------------- ಏನು, ಕೇವಲ ೨೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳೆ? 0
Ēn-- --v--a -----.-rā--aḷ-? Ēnu, kēvala 20 ki.Grāṅgaḷe? Ē-u- k-v-l- 2- k-.-r-ṅ-a-e- --------------------------- Ēnu, kēvala 20 ki.Grāṅgaḷe?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -