Phrasebook

tl Questions – Past tense 2   »   kn ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೩

86 [walumpu’t anim]

Questions – Past tense 2

Questions – Past tense 2

೮೬ [ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

86 [Embatta āru]

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೩

[praśnegaḷu- bhūtakāla 3.]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Ano ang sinuot mong kurbata? ನೀ-- ಯ-- ಟ- ಧ------? ನೀನು ಯಾವ ಟೈ ಧರಿಸಿದೆ? 0
N--- y--- ṭ-- d--------? Nī-- y--- ṭ-- d--------? Nīnu yāva ṭai dhariside? N-n- y-v- ṭ-i d-a-i-i-e? -----------------------?
Anong kotse ang binili mo? ನೀ-- ಯ-- ಕ--- ಖ--------? ನೀನು ಯಾವ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ? 0
N--- y--- k-- k----------? Nī-- y--- k-- k----------? Nīnu yāva kār kharīdiside? N-n- y-v- k-r k-a-ī-i-i-e? -------------------------?
Saang pahayagan ka sumuskribe? ನೀ-- ಯ-- ಪ-------- ಚ----------? ನೀನು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರನಾದೆ? 0
N--- y--- p-------- c------------? Nī-- y--- p-------- c------------? Nīnu yāva patrikege candādāranāde? N-n- y-v- p-t-i-e-e c-n-ā-ā-a-ā-e? ---------------------------------?
Sino ang nakita mo? ನೀ-- ಯ------ ನ-------? ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ? 0
N--- y------ n-------? Nī-- y------ n-------? Nīvu yārannu nōḍidiri? N-v- y-r-n-u n-ḍ-d-r-? ---------------------?
Sino kinita mo? ನೀ-- ಯ------ ಭ--- ಮ-------? ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿರಿ? 0
N--- y------ b---- m-------? Nī-- y------ b---- m-------? Nīvu yārannu bhēṭi māḍidiri? N-v- y-r-n-u b-ē-i m-ḍ-d-r-? ---------------------------?
Sino ang nakilala mo? ನೀ-- ಯ------ ಗ-----------? ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಿರಿ? 0
N--- y------ g-----------? Nī-- y------ g-----------? Nīvu yārannu gurutisidiri? N-v- y-r-n-u g-r-t-s-d-r-? -------------------------?
Anong oras ka bumangon? ನೀ-- ಎ---- ಹ------- ಎ------? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಿರಿ? 0
N--- e--- h------ e-----? Nī-- e--- h------ e-----? Nīvu eṣṭu hottige eddiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e e-d-r-? ------------------------?
Kailan ka nagsimula? ನೀ-- ಎ---- ಹ------- ಪ-------------? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ? 0
N--- e--- h------ p--------------? Nī-- e--- h------ p--------------? Nīvu eṣṭu hottige prārambhisidiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e p-ā-a-b-i-i-i-i? ---------------------------------?
Kailan ka natapos? ನೀ-- ಎ---- ಹ------- ಮ---------? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ? 0
N--- e--- h------ m---------? Nī-- e--- h------ m---------? Nīvu eṣṭu hottige mugisidiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e m-g-s-d-r-? ----------------------------?
Bakit ka nagising? ನಿ--- ಏ-- ಎ----------? ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು? 0
N----- ē-- e-----------? Ni---- ē-- e-----------? Nimage ēke eccaravāyitu? N-m-g- ē-e e-c-r-v-y-t-? -----------------------?
Bakit ka naging guro? ನೀ-- ಏ-- ಅ------------? ನೀವು ಏಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿರಿ? 0
N--- ē-- a--------------? Nī-- ē-- a--------------? Nīvu ēke adhyāpakarādiri? N-v- ē-e a-h-ā-a-a-ā-i-i? ------------------------?
Bakit ka sumakay ng taxi? ನೀ-- ಟ------------ ಏ-- ತ------------? ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ? 0
N--- ṭ---------- ē-- t------------? Nī-- ṭ---------- ē-- t------------? Nīvu ṭyāksiyannu ēke tegedukoṇḍiri? N-v- ṭ-ā-s-y-n-u ē-e t-g-d-k-ṇ-i-i? ----------------------------------?
Saan ka nanggaling? ನೀ-- ಎ------ ಬ---------? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? 0
N--- e------ b---------? Nī-- e------ b---------? Nīvu ellinda bandiddīri? N-v- e-l-n-a b-n-i-d-r-? -----------------------?
Saan ka pumunta? ನೀ-- ಎ------ ಹ---------? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ? 0
N--- e----- h--------? Nī-- e----- h--------? Nīvu ellige hōgiddiri? N-v- e-l-g- h-g-d-i-i? ---------------------?
Saan ka nanggaling? ನೀ-- ಎ----------? ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ? 0
N--- e--------? Nī-- e--------? Nīvu elliddiri? N-v- e-l-d-i-i? --------------?
Sino ang tinulungan mo? ನೀ-- ಯ----- ಸ--- ಮ-----? ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ? 0
N--- y----- s----- m-----? Nī-- y----- s----- m-----? Nīnu yārige sahāya māḍide? N-n- y-r-g- s-h-y- m-ḍ-d-? -------------------------?
Sino ang sinulatan mo? ನೀ-- ಯ----- ಬ----? ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದೆ? 0
N--- y----- b-----? Nī-- y----- b-----? Nīnu yārige barede? N-n- y-r-g- b-r-d-? ------------------?
Sino ang sinagot mo? ನೀ-- ಯ----- ಉ---- ಕ-----? ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ? 0
N--- y----- u----- k----? Nī-- y----- u----- k----? Nīnu yārige uttara koṭṭe? N-n- y-r-g- u-t-r- k-ṭ-e? ------------------------?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -