Phrasebook

tl Mga aktibidad sa bakasyon   »   kn ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

48 [apatnapu’t walo]

Mga aktibidad sa bakasyon

Mga aktibidad sa bakasyon

೪೮ [ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48 [Nalavatteṇṭu]

ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

[rajādinagaḷa kāryakramagaḷu.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Malinis ba ang beach? ಸ-ುದ್ರ--ರ ---್-ವಾ--ದ--ೆ? ಸ_____ ಶು_______ ಸ-ು-್-ತ-ರ ಶ-ಭ-ರ-ಾ-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------------ ಸಮುದ್ರತೀರ ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆಯೆ? 0
Sam----tī-a ś-bhr---g-deye? S__________ ś______________ S-m-d-a-ī-a ś-b-r-v-g-d-y-? --------------------------- Samudratīra śubhravāgideye?
Maaari bang lumangoy doon? ಅ--ಲಿ--ಜಬ--ದ-? ಅ__ ಈ_____ ಅ-್-ಿ ಈ-ಬ-ು-ೆ- -------------- ಅಲ್ಲಿ ಈಜಬಹುದೆ? 0
A-li ī--b--ud-? A___ ī_________ A-l- ī-a-a-u-e- --------------- Alli ījabahude?
Hindi ba delikado maligo doon? ಅಲ್ಲ--ಈಜ--ುದು--ಪ-ಯಕ-ರಿ--ಲ-ಲವ-? ಅ__ ಈ___ ಅ____ ಅ____ ಅ-್-ಿ ಈ-ು-ು-ು ಅ-ಾ-ಕ-ರ- ಅ-್-ವ-? ------------------------------ ಅಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೆ? 0
Al-i--ju--------y---r- al-av-? A___ ī______ a________ a______ A-l- ī-u-u-u a-ā-a-ā-i a-l-v-? ------------------------------ Alli ījuvudu apāyakāri allave?
Maaari bang magrenta ng payong dito? ಇಲ--ಿ -್ಯಾ-ಾ--ಲ್-ಬಾಡ--ೆಗೆ ತ--ೆದುಕೊ-್--ಹುದೆ? ಇ__ ಪ್____ ಬಾ___ ತೆ_________ ಇ-್-ಿ ಪ-ಯ-ರ-ಸ-ಲ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
Il--------s---b---g-g- te-edu----a-a-ude? I___ p_______ b_______ t_________________ I-l- p-ā-ā-ō- b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ----------------------------------------- Illi pyārāsōl bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Maaari bang magrenta ng isang upuang pahingahan dito? ಇಲ----ಆ-ಾ-ಕ-----ಯ-್ನು-ಬ---ಗೆಗೆ ತೆ-ೆದುಕ-ಳ್ಳ--ು-ೆ? ಇ__ ಆ________ ಬಾ___ ತೆ_________ ಇ-್-ಿ ಆ-ಾ-ಕ-ರ-ಚ-ಯ-್-ು ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
I-li ārām-k-r-iy-nn- bā--ge-e -e-e--k-ḷ---a--de? I___ ā______________ b_______ t_________________ I-l- ā-ā-a-u-c-y-n-u b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------------------ Illi ārāmakurciyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Maaari bang magrenta ng isang bangka dito? ಇ---- ----ಯನ್ನ- ಬ---ಗೆಗ- ತೆ-ೆ---ೊಳ-ಳ----ೆ? ಇ__ ದೋ____ ಬಾ___ ತೆ_________ ಇ-್-ಿ ದ-ಣ-ಯ-್-ು ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
I----d---y------āḍ--eg---eg--uk----ba-ude? I___ d________ b_______ t_________________ I-l- d-ṇ-y-n-u b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------------ Illi dōṇiyannu bāḍigege tegedukoḷḷabahude?
Gusto kong mag-surf. ನನ------ಫ--ಮಾಡ-ವ -ಸೆ-ಇ-ೆ. ನ__ ಸ__ ಮಾ__ ಆ_ ಇ__ ನ-ಗ- ಸ-್-್ ಮ-ಡ-ವ ಆ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------- ನನಗೆ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. 0
Nan-g- -ar-h m--u-- ----ide. N_____ s____ m_____ ā__ i___ N-n-g- s-r-h m-ḍ-v- ā-e i-e- ---------------------------- Nanage sarph māḍuva āse ide.
Gusto kong sumisid. ನನ-- -ೀರಿ-ಲ-ಲ- --ಮ---ವ -----ದ-. ನ__ ನೀ____ ಧು___ ಆ_ ಇ__ ನ-ಗ- ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಕ-ವ ಆ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------------- ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವ ಆಸೆ ಇದೆ. 0
Na-a-e--ī-i--lli d-u-u--v-------de. N_____ n________ d________ ā__ i___ N-n-g- n-r-n-l-i d-u-u-u-a ā-e i-e- ----------------------------------- Nanage nīrinalli dhumukuva āse ide.
Gusto kong mag-ski sa tubig. ನನಗೆ---ರಿನ-----ಸ--- ಮ-ಡ-ವ--ಸೆ. ನ__ ನೀ____ ಸ್_ ಮಾ__ ಆ__ ನ-ಗ- ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ವ ಆ-ೆ- ------------------------------ ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. 0
Nan--- -īrin--l--s-ī --ḍu---ā-e. N_____ n________ s__ m_____ ā___ N-n-g- n-r-n-l-i s-ī m-ḍ-v- ā-e- -------------------------------- Nanage nīrinalli skī māḍuva āse.
Maaari bang magrenta ng surfboard? ಇಲ್---ಸರ್---ಬ--್---ಬಾ----ಗೆ-ದ---ಯ----ದ--ೆ? ಇ__ ಸ__ ಬೋ__ ಬಾ___ ದೊ_______ ಇ-್-ಿ ಸ-್-್ ಬ-ರ-ಡ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
I-li s-rp- ---ḍ-bā-----e--o-ey--t--e--? I___ s____ b___ b_______ d_____________ I-l- s-r-h b-r- b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Illi sarph bōrḍ bāḍigege doreyuttadeye?
Maaari bang magrenta ng kagamitan sa diving? ಇ---- -ೀರ-----ಿ -ುಮ------ೇ-ಾಗುವ-ಸ--ಗ್--ಗಳು ಬಾ-ಿ-ೆಗ- --ರೆಯುತ-ತವ-ಯೆ? ಇ__ ನೀ____ ಧು___ ಬೇ___ ಸಾ_____ ಬಾ___ ದೊ_______ ಇ-್-ಿ ನ-ರ-ನ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಕ-ು ಬ-ಕ-ಗ-ವ ಸ-ಮ-್-ಿ-ಳ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? 0
Il----īr-na-l- d-u-u--l---ēk-gu-a s----rigaḷ----ḍ-g----d-reyu---v---? I___ n________ d________ b_______ s__________ b_______ d_____________ I-l- n-r-n-l-i d-u-u-a-u b-k-g-v- s-m-g-i-a-u b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------------------------------------- Illi nīrinalli dhumukalu bēkāguva sāmagrigaḷu bāḍigege doreyuttaveye?
Maaari bang magrenta ng mga water ski? ಇ-್ಲಿ -ೀ-ಿನ ಸ-ಕೀ-್--ಾಡ-ಗ-ಗೆ ದೊ--ಯ-----ೆ--? ಇ__ ನೀ__ ಸ್__ ಬಾ___ ದೊ_______ ಇ-್-ಿ ನ-ರ-ನ ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಕೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? 0
I-l- nī---a s-----āḍ-g-ge -orey-tt-ve-e? I___ n_____ s___ b_______ d_____________ I-l- n-r-n- s-ī- b-ḍ-g-g- d-r-y-t-a-e-e- ---------------------------------------- Illi nīrina skīs bāḍigege doreyuttaveye?
Baguhan pa lamang ako. ನ-ನು-ಹ---. ನಾ_ ಹೊ___ ನ-ನ- ಹ-ಸ-. ---------- ನಾನು ಹೊಸಬ. 0
N--- -o-ab-. N___ h______ N-n- h-s-b-. ------------ Nānu hosaba.
Katamtaman lang ang galing ko. ನನಗೆ -ುಮಾರಾ-ಿ -ರುತ-ತ--. ನ__ ಸು___ ಬ_____ ನ-ಗ- ಸ-ಮ-ರ-ಗ- ಬ-ು-್-ದ-. ----------------------- ನನಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 0
N--a-- s-m-r--- --rutt---. N_____ s_______ b_________ N-n-g- s-m-r-g- b-r-t-a-e- -------------------------- Nanage sumārāgi baruttade.
Pamilyar na ako dito. ನಾ-- -ದ-ಲ-ಲ- ಚೆನ್ನ----ನ-ರಿ---ು. ನಾ_ ಇ____ ಚೆ___ ನು_____ ನ-ನ- ಇ-ರ-್-ಿ ಚ-ನ-ನ-ಗ- ನ-ರ-ತ-ನ-. ------------------------------- ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿತವನು. 0
Nā-u -da----i c---ā-- nurita-a-u. N___ i_______ c______ n__________ N-n- i-a-a-l- c-n-ā-i n-r-t-v-n-. --------------------------------- Nānu idaralli cennāgi nuritavanu.
Nasaan ang ski lift? ಇ-್ಲ- -್-ೀ ಲಿ--ಟ----್ಲ-ದ-? ಇ__ ಸ್_ ಲಿ__ ಎ____ ಇ-್-ಿ ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ- ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-i-sk--li-----ll---? I___ s__ l____ e______ I-l- s-ī l-p-ṭ e-l-d-? ---------------------- Illi skī liphṭ ellide?
Mayroon ba kayong mga ski? ನ-ನ-ನ ಬ---ಸ್ಕೀಸ-----ಯೆ? ನಿ__ ಬ_ ಸ್__ ಇ___ ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಕ-ಸ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀಸ್ ಇದೆಯೆ? 0
N-n-- -a---s--- i--y-? N____ b___ s___ i_____ N-n-a b-ḷ- s-ī- i-e-e- ---------------------- Ninna baḷi skīs ideye?
Mayroon ba kayong mga ski boots? ನಿ-್ನ ಬ-- -್-- ಪ-ದ-ಕ---ಗಳಿವ--ೆ? ನಿ__ ಬ_ ಸ್_ ಪಾ_________ ನ-ನ-ನ ಬ-ಿ ಸ-ಕ- ಪ-ದ-ಕ-ಷ-ಗ-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------------------- ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿವೆಯೆ? 0
Nin-- b----s---------k-----iv---? N____ b___ s__ p_________________ N-n-a b-ḷ- s-ī p-d-r-k-e-a-i-e-e- --------------------------------- Ninna baḷi skī pādarakṣegaḷiveye?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -