Phrasebook

tl to want something   »   kn ಏನನ್ನಾದರು ಬಯಸುವುದು

71 [pitumpu’t isa]

to want something

to want something

೭೧ [ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

71 [Eppattondu]

ಏನನ್ನಾದರು ಬಯಸುವುದು

[ēnannādaru bayasuvudu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Anong gusto niyo? ನೀವ--ಏನನ-ನು --ಡಲ--ಬ--ು-್--ರಿ? ನ-ವ- ಏನನ-ನ- ಮ-ಡಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಏ-ನ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ----------------------------- ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? 0
nīvu--na-nu-māḍa-u--a-as-t-ī-i? nīvu ēnannu māḍalu bayasuttīri? n-v- ē-a-n- m-ḍ-l- b-y-s-t-ī-i- ------------------------------- nīvu ēnannu māḍalu bayasuttīri?
Nais nyo bang maglaro ng soccer? ನೀ---ಕಾ-್ಚೆ--ನ------ಲು-ಬಯಸ---ತ--ಾ? ನ-ವ- ಕ-ಲ-ಚ--ಡನ-ನ- ಆಡಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಕ-ಲ-ಚ-ಂ-ನ-ನ- ಆ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ---------------------------------- ನೀವು ಕಾಲ್ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? 0
N-vu k---e-ḍ--n--ā-a-u-b-yasut-ī-ā? Nīvu kālceṇḍannu āḍalu bayasuttīrā? N-v- k-l-e-ḍ-n-u ā-a-u b-y-s-t-ī-ā- ----------------------------------- Nīvu kālceṇḍannu āḍalu bayasuttīrā?
Nais nyo bang bisitahin ang mga kaibigan niyo? ನ--- ಸ-ನ--ಿತ-ನ್-- ಭೇ-ಿ-ಮ-ಡಲ--ಬ-ಸುತ---ರ-? ನ-ವ- ಸ-ನ-ಹ-ತರನ-ನ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಸ-ನ-ಹ-ತ-ನ-ನ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ---------------------------------------- ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? 0
Nī-- sn-h-tara--u--hē----ā-------y----t-r-? Nīvu snēhitarannu bhēṭi māḍalu bayasuttīrā? N-v- s-ē-i-a-a-n- b-ē-i m-ḍ-l- b-y-s-t-ī-ā- ------------------------------------------- Nīvu snēhitarannu bhēṭi māḍalu bayasuttīrā?
gusto ಬಯಸ-ವು-ು/-ಇಷ--ಪಡುವ-ದು ಬಯಸ-ವ-ದ-/ ಇಷ-ಟಪಡ-ವ-ದ- ಬ-ಸ-ವ-ದ-/ ಇ-್-ಪ-ು-ು-ು --------------------- ಬಯಸುವುದು/ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು 0
Ba--s-v---- --ṭap-ḍuv-du Bayasuvudu/ iṣṭapaḍuvudu B-y-s-v-d-/ i-ṭ-p-ḍ-v-d- ------------------------ Bayasuvudu/ iṣṭapaḍuvudu
Ayokong huling dumating. ನ-----ಡವ--- ಬ--ವ-ದ--ಇಷ-ಟವಿ-್-. ನನಗ- ತಡವ-ಗ- ಬರ-ವ-ದ- ಇಷ-ಟವ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ತ-ವ-ಗ- ಬ-ು-ು-ು ಇ-್-ವ-ಲ-ಲ- ------------------------------ ನನಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 0
n-n-g---a--------aru--d- --ṭ-vi--a. nanage taḍavāgi baruvudu iṣṭavilla. n-n-g- t-ḍ-v-g- b-r-v-d- i-ṭ-v-l-a- ----------------------------------- nanage taḍavāgi baruvudu iṣṭavilla.
Ayokong pumunta ನ--ೆ ಅ-್ಲ-ಗ- ಹೋಗ-ವುದು----ಟವ-ಲ್ಲ. ನನಗ- ಅಲ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ವ-ದ- ಇಷ-ಟವ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಅ-್-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ವ-ದ- ಇ-್-ವ-ಲ-ಲ- -------------------------------- ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 0
N---g- --li-- --gu--d- iṣṭ----la. Nanage allige hōguvudu iṣṭavilla. N-n-g- a-l-g- h-g-v-d- i-ṭ-v-l-a- --------------------------------- Nanage allige hōguvudu iṣṭavilla.
Gusto ko nang umuwi. ನಾನ- -ನ--- --ಗ-ು---್-ಪ-ುತ್ತ-ನ-. ನ-ನ- ಮನ-ಗ- ಹ-ಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಮ-ೆ-ೆ ಹ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------------- ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N-----------hō---u-i--a-aḍ-----e. Nānu manege hōgalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- m-n-g- h-g-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- --------------------------------- Nānu manege hōgalu iṣṭapaḍuttēne.
Gusto kong manatili sa bahay. ನ--ು---ೆಯಲ-ಲಿ--ರ-- ಇ--ಟ--ುತ--ೇನೆ. ನ-ನ- ಮನ-ಯಲ-ಲ- ಇರಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಮ-ೆ-ಲ-ಲ- ಇ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- --------------------------------- ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N-n- ma-e-a-li -r-l- -----aḍu---ne. Nānu maneyalli iralu iṣṭapaḍuttēne. N-n- m-n-y-l-i i-a-u i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- ----------------------------------- Nānu maneyalli iralu iṣṭapaḍuttēne.
Gusto kong mapag-isa. ನಾನ---ಬ್ಬ-- ---ು-ಇಷ್-----್ತೇನೆ. ನ-ನ- ಒಬ-ಬನ- ಇರಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-್-ನ- ಇ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------------- ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nānu ---a-- i-a-u-iṣ-----u-----. Nānu obbanē iralu iṣṭapaḍuttēne. N-n- o-b-n- i-a-u i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- -------------------------------- Nānu obbanē iralu iṣṭapaḍuttēne.
Gusto mo ditong manatili? ನೀನ--ಇಲ--ಿ--ರ---ಬಯ---್ತ-ಯಾ? ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಇರಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಇ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ಯ-? --------------------------- ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? 0
N-n--il-i-------bay--ut-ī-ā? Nīnu illi iralu bayasuttīyā? N-n- i-l- i-a-u b-y-s-t-ī-ā- ---------------------------- Nīnu illi iralu bayasuttīyā?
Gusto mo ditong kumain? ನ-ನ---ಲ-ಲ--ಊಟ-----ು--ಯ-ು---ೀಯ-? ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಊಟ ಮ-ಡಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಊ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ಯ-? ------------------------------- ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? 0
Nī---------ṭa-mā-a-- ---------y-? Nīnu illi ūṭa māḍalu bayasuttīyā? N-n- i-l- ū-a m-ḍ-l- b-y-s-t-ī-ā- --------------------------------- Nīnu illi ūṭa māḍalu bayasuttīyā?
Gusto mo ditong matulog? ನೀ-- --್ಲಿ ---ಲು-ಬ-ಸ--್---ಾ? ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಮಲಗಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಮ-ಗ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ಯ-? ---------------------------- ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? 0
N-nu -lli -alag--- --y--uttīyā? Nīnu illi malagalu bayasuttīyā? N-n- i-l- m-l-g-l- b-y-s-t-ī-ā- ------------------------------- Nīnu illi malagalu bayasuttīyā?
Nais mo bang bukas umalis? ನೀ-ು -ಾಳೆ -ೆಳಿಗ-ಗ-----ಲಿಂದ ಹ------ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ನ-ವ- ನ-ಳ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಇಲ-ಲ--ದ ಹ-ರಡಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ನ-ಳ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಇ-್-ಿ-ದ ಹ-ರ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? --------------------------------------------- ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? 0
N----nā-e ---ig-e il-i-da ----ḍa-u-b-y---tt---? Nīvu nāḷe beḷigge illinda horaḍalu bayasuttīrā? N-v- n-ḷ- b-ḷ-g-e i-l-n-a h-r-ḍ-l- b-y-s-t-ī-ā- ----------------------------------------------- Nīvu nāḷe beḷigge illinda horaḍalu bayasuttīrā?
Nais mo bang manatili hanggang bukas? ನ-ವ- --ಳೆವರೆ----ಲ-ಲ--ಇರಲು ಬಯ--ತ್--ರ-? ನ-ವ- ನ-ಳ-ವರ-ಗ- ಇಲ-ಲ- ಇರಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ನ-ಳ-ವ-ೆ-ೆ ಇ-್-ಿ ಇ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ------------------------------------- ನೀವು ನಾಳೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? 0
Nīvu -āḷe---eg--illi -r--u b-ya-u-t-r-? Nīvu nāḷevarege illi iralu bayasuttīrā? N-v- n-ḷ-v-r-g- i-l- i-a-u b-y-s-t-ī-ā- --------------------------------------- Nīvu nāḷevarege illi iralu bayasuttīrā?
Nais mo bang bukas pa babayaran ang mga bayarin? ನೀವು --ವ-್ನು-ನಾ---ಬೆಳ-ಗ್-ೆ-ಪಾವತ----ಡುತ-ತೀರಾ? ನ-ವ- ಹಣವನ-ನ- ನ-ಳ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಪ-ವತ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಹ-ವ-್-ು ನ-ಳ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಪ-ವ-ಿ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? -------------------------------------------- ನೀವು ಹಣವನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
N----ha-avann- -----b-ḷ-g---p--ati-mā-u---r-? Nīvu haṇavannu nāḷe beḷigge pāvati māḍuttīrā? N-v- h-ṇ-v-n-u n-ḷ- b-ḷ-g-e p-v-t- m-ḍ-t-ī-ā- --------------------------------------------- Nīvu haṇavannu nāḷe beḷigge pāvati māḍuttīrā?
Gusto nyo bang pumunta sa disko? ನೀವು-ಡಿ--ಕೊ-ೆ --ಗ---ಇಷ--ಪಡುತ್ತ-ರ-? ನ-ವ- ಡ-ಸ-ಕ-ಗ- ಹ-ಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಡ-ಸ-ಕ-ಗ- ಹ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೀ-ಾ- ---------------------------------- ನೀವು ಡಿಸ್ಕೊಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? 0
N-vu-----o-- -ōg-l- i-----ḍ-t-ī-ā? Nīvu ḍiskoge hōgalu iṣṭapaḍuttīrā? N-v- ḍ-s-o-e h-g-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ī-ā- ---------------------------------- Nīvu ḍiskoge hōgalu iṣṭapaḍuttīrā?
Gusto nyo bang pumunta sa sinehan? ನೀವು -ಿತ--------್-ೆ--ೋಗಲ- ಇ-್ಟಪಡ---ತ---? ನ-ವ- ಚ-ತ-ರಮ-ದ-ರಕ-ಕ- ಹ-ಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಚ-ತ-ರ-ಂ-ಿ-ಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೀ-ಾ- ---------------------------------------- ನೀವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? 0
N-v----t---a-d-ra-ke hōg----i--a-aḍ--tīr-? Nīvu citramandirakke hōgalu iṣṭapaḍuttīrā? N-v- c-t-a-a-d-r-k-e h-g-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ī-ā- ------------------------------------------ Nīvu citramandirakke hōgalu iṣṭapaḍuttīrā?
Gusto nyo bang pumunta sa café? ನೀ-- ಫಲ-ಾರ -ಂದ-ರಕ------ಗಲ- ಇಷ----ುತ--ೀ--? ನ-ವ- ಫಲಹ-ರ ಮ-ದ-ರಕ-ಕ- ಹ-ಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಫ-ಹ-ರ ಮ-ದ-ರ-್-ೆ ಹ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೀ-ಾ- ----------------------------------------- ನೀವು ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? 0
Nīv--p---a---- -andi-akke hō-----iṣ-ap-ḍuttī--? Nīvu phalahāra mandirakke hōgalu iṣṭapaḍuttīrā? N-v- p-a-a-ā-a m-n-i-a-k- h-g-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ī-ā- ----------------------------------------------- Nīvu phalahāra mandirakke hōgalu iṣṭapaḍuttīrā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -