Phrasebook

tl In the hotel – Complaints   »   kn ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ದೂರುಗಳು

28 [dalawampu’t walo]

In the hotel – Complaints

In the hotel – Complaints

೨೮ [ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

28 [Ippatteṇṭu]

ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ದೂರುಗಳು

[hōṭel nalli- dūrugaḷu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Hindi gumagana ang shower. ಶವರ--ಕ-------ುತ-ತಿಲ--. ಶವರ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಶ-ರ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ- ---------------------- ಶವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
ś--a---e--sa ----tt-l-a. śavar kelasa māḍuttilla. ś-v-r k-l-s- m-ḍ-t-i-l-. ------------------------ śavar kelasa māḍuttilla.
Walang maligamgam na tubig. ಬ--ಿ -ೀ-ು-ಬರುತ-ತಿಲ್-. ಬ-ಸ- ನ-ರ- ಬರ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಬ-ಸ- ನ-ರ- ಬ-ು-್-ಿ-್-. --------------------- ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
B--i ---u b-r-ttil-a. Bisi nīru baruttilla. B-s- n-r- b-r-t-i-l-. --------------------- Bisi nīru baruttilla.
Maaari po bang ipaayos ninyo ito? ಅ-ನ--ು-ಸ-ಿಪಡಿಸ---ೊಡುವಿರ-? ಅದನ-ನ- ಸರ-ಪಡ-ಸ- ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ಅ-ನ-ನ- ಸ-ಿ-ಡ-ಸ- ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ------------------------- ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡುವಿರಾ? 0
Adan---sar-p--i-- ko-uv--ā? Adannu saripaḍisi koḍuvirā? A-a-n- s-r-p-ḍ-s- k-ḍ-v-r-? --------------------------- Adannu saripaḍisi koḍuvirā?
Walang telepono sa kwarto. ಕ-ಠಡಿಯಲ್-ಿ--ೆ-ಿಫ-ನ- ಇಲ--. ಕ-ಠಡ-ಯಲ-ಲ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಇಲ-ಲ. ಕ-ಠ-ಿ-ಲ-ಲ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಇ-್-. ------------------------- ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. 0
Koṭh------li-ṭ-li------ll-. Koṭhaḍiyalli ṭeliphōn illa. K-ṭ-a-i-a-l- ṭ-l-p-ō- i-l-. --------------------------- Koṭhaḍiyalli ṭeliphōn illa.
Walang telebisyon sa kwarto. ಕ-ಣ-ಯಲ-ಲಿ ---ಿವ--ನ್ --್ಲ. ಕ-ಣ-ಯಲ-ಲ- ಟ-ಲ-ವ-ಷನ- ಇಲ-ಲ. ಕ-ಣ-ಯ-್-ಿ ಟ-ಲ-ವ-ಷ-್ ಇ-್-. ------------------------- ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. 0
K--eyal-- ṭ-l-v---- ---a. Kōṇeyalli ṭeliviṣan illa. K-ṇ-y-l-i ṭ-l-v-ṣ-n i-l-. ------------------------- Kōṇeyalli ṭeliviṣan illa.
Walang balkonahe ang kwarto. ಕೊಠಡ----ಮೇಲ-ಪ್ಪ-ಿಗೆ--ಲ್-. ಕ-ಠಡ-ಗ- ಮ-ಲ-ಪ-ಪರ-ಗ- ಇಲ-ಲ. ಕ-ಠ-ಿ-ೆ ಮ-ಲ-ಪ-ಪ-ಿ-ೆ ಇ-್-. ------------------------- ಕೊಠಡಿಗೆ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 0
K---a-i-e-mē---pa--g--i-la. Koṭhaḍige mēlupparige illa. K-ṭ-a-i-e m-l-p-a-i-e i-l-. --------------------------- Koṭhaḍige mēlupparige illa.
Masyadong maingay sa kwarto. ಈ--ೋ---ಲ್ಲಿ -ಬ-- ---್ತಿ ಈ ಕ-ಣ-ಯಲ-ಲ- ಶಬ-ದ ಜ-ಸ-ತ- ಈ ಕ-ಣ-ಯ-್-ಿ ಶ-್- ಜ-ಸ-ತ- ----------------------- ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ 0
Ī---ṇ-ya-li śabd- --sti Ī kōṇeyalli śabda jāsti Ī k-ṇ-y-l-i ś-b-a j-s-i ----------------------- Ī kōṇeyalli śabda jāsti
Napakaliit ng kwarto. ಈ -ೋ-ೆ ತ-ಂಬ -----------. ಈ ಕ-ಣ- ತ--ಬ ಚ-ಕ-ಕದ-ಗ-ದ-. ಈ ಕ-ಣ- ತ-ಂ- ಚ-ಕ-ಕ-ಾ-ಿ-ೆ- ------------------------ ಈ ಕೋಣೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. 0
ī --ṇ------a-c-k---āg-d-. ī kōṇe tumba cikkadāgide. ī k-ṇ- t-m-a c-k-a-ā-i-e- ------------------------- ī kōṇe tumba cikkadāgide.
Masyadong madilim sa kwarto. ಈ ಕ----ಕತ್ತ---ಿದ-. ಈ ಕ-ಣ- ಕತ-ತಲ-ಗ-ದ-. ಈ ಕ-ಣ- ಕ-್-ಲ-ಗ-ದ-. ------------------ ಈ ಕೋಣೆ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ. 0
Ī-k------t--l-g-d-. Ī kōṇe kattalāgide. Ī k-ṇ- k-t-a-ā-i-e- ------------------- Ī kōṇe kattalāgide.
Ang pampainit ay hindi gumagana. (ಕೋಣ-ಯ) -ೀ-ರ್ ಕ--ಸ---ಡು-್ತ-ಲ್-. (ಕ-ಣ-ಯ) ಹ-ಟರ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. (-ೋ-ೆ-) ಹ-ಟ-್ ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ- ------------------------------- (ಕೋಣೆಯ) ಹೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
(-ōṇ-y-)--īṭa- -e--s- mā----ill-. (Kōṇeya) hīṭar kelasa māḍuttilla. (-ō-e-a- h-ṭ-r k-l-s- m-ḍ-t-i-l-. --------------------------------- (Kōṇeya) hīṭar kelasa māḍuttilla.
Hindi gumagana ang aircon. ಹ-ಾ-ನಿ-ಂತ್-ಕ-ಕೆ---ಮ--ು-್ತಿಲ--. ಹವ- ನ-ಯ-ತ-ರಕ ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಹ-ಾ ನ-ಯ-ತ-ರ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ- ------------------------------ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
H--ā n---ntra-- kel--a mā--t----a. Havā niyantraka kelasa māḍuttilla. H-v- n-y-n-r-k- k-l-s- m-ḍ-t-i-l-. ---------------------------------- Havā niyantraka kelasa māḍuttilla.
Hindi gumagana ang telebisyon. ಟೆ--ವ-ಷನ್-ಕೆಟ--ಿದೆ. ಟ-ಲ-ವ-ಷನ- ಕ-ಟ-ಟ-ದ-. ಟ-ಲ-ವ-ಷ-್ ಕ-ಟ-ಟ-ದ-. ------------------- ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. 0
Ṭ----i-----eṭṭ-de. Ṭeliviṣan keṭṭide. Ṭ-l-v-ṣ-n k-ṭ-i-e- ------------------ Ṭeliviṣan keṭṭide.
Hindi ko ito gusto. ಅದು--ನ-- --್---ಗ---ದಿಲ್-. ಅದ- ನನಗ- ಇಷ-ಟವ-ಗ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಅ-ು ನ-ಗ- ಇ-್-ವ-ಗ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- ------------------------- ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 0
Adu-nana-e-i--------u--l--. Adu nanage iṣṭavāguvudilla. A-u n-n-g- i-ṭ-v-g-v-d-l-a- --------------------------- Adu nanage iṣṭavāguvudilla.
Masyadong mahal iyon para sa akin. ಅ-ು ---ಾ--. ಅದ- ದ-ಬ-ರ-. ಅ-ು ದ-ಬ-ರ-. ----------- ಅದು ದುಬಾರಿ. 0
Adu d---ri. Adu dubāri. A-u d-b-r-. ----------- Adu dubāri.
Mayroon ba kayong mas mura? ನಿಮ್--್ಲಿ--ಾ--ದ-ದ-ು-ಕ--ಮ----ಲೆ----ಇದೆ--? ನ-ಮ-ಮಲ-ಲ- ಯ-ವ-ದ-ದರ- ಕಡ-ಮ- ಬ-ಲ-ಯದ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ-್-ಿ ಯ-ವ-ದ-ದ-ು ಕ-ಿ-ೆ ಬ-ಲ-ಯ-ು ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------------------------- ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದು ಇದೆಯೆ? 0
N--'m-ll--yāv--ā-aru-ka--m-----eya-u-id---? Nim'malli yāvudādaru kaḍime beleyadu ideye? N-m-m-l-i y-v-d-d-r- k-ḍ-m- b-l-y-d- i-e-e- ------------------------------------------- Nim'malli yāvudādaru kaḍime beleyadu ideye?
Mayroon bang hostel sa malapit? ಇ-್ಲ--ಹ---ಿರದ-್-- -ಾವ-ದ-ದರು --ವ-/ಯ-ವ--ಯ- --ತಿ----ಇದ-ಯೆ? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಯ-ವ-ದ-ದರ- ಯ-ವಕ/ಯ-ವತ-ಯರ ವಸತ-ಗ-ಹ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಯ-ವ-ದ-ದ-ು ಯ-ವ-/-ು-ತ-ಯ- ವ-ತ-ಗ-ಹ ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರ ವಸತಿಗೃಹ ಇದೆಯೆ? 0
Il-----tt--a-al-i-yāvu---a-- -u--k-/--v-t----- vas---g--ha-i-eye? Illi hattiradalli yāvudādaru yuvaka/yuvatiyara vasatigr-ha ideye? I-l- h-t-i-a-a-l- y-v-d-d-r- y-v-k-/-u-a-i-a-a v-s-t-g-̥-a i-e-e- ----------------------------------------------------------------- Illi hattiradalli yāvudādaru yuvaka/yuvatiyara vasatigr̥ha ideye?
Mayroon bang bahay-panuluyan na malapit dito? ಇ---- --್--ರ-ಲ-ಲ- ಯ-ವುದ-ದರು-ಅತಿ---ೃಹ-----ೆ? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಯ-ವ-ದ-ದರ- ಅತ-ಥ-ಗ-ಹ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಯ-ವ-ದ-ದ-ು ಅ-ಿ-ಿ-ೃ- ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಅತಿಥಿಗೃಹ ಇದೆಯೆ? 0
Ill- ----i-adal------u-ād--u -----igr̥---i--y-? Illi hattiradalli yāvudādaru atithigr-ha ideye? I-l- h-t-i-a-a-l- y-v-d-d-r- a-i-h-g-̥-a i-e-e- ----------------------------------------------- Illi hattiradalli yāvudādaru atithigr̥ha ideye?
Mayroon bang kainan na malapit dito? ಇ-್---ಹತ್-ಿ-ದಲ್ಲಿ ಯಾವ-ದಾ-ರು-ಫ-ಾಹ-ರ--ಂದ-----ೆಯೆ? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಯ-ವ-ದ-ದರ- ಫಲ-ಹ-ರ ಮ-ದ-ರ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಯ-ವ-ದ-ದ-ು ಫ-ಾ-ಾ- ಮ-ದ-ರ ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರ ಇದೆಯೆ? 0
Ill---a-t-ra---li --------r--p----hā-a---n-ir--i--y-? Illi hattiradalli yāvudādaru phalāhāra mandira ideye? I-l- h-t-i-a-a-l- y-v-d-d-r- p-a-ā-ā-a m-n-i-a i-e-e- ----------------------------------------------------- Illi hattiradalli yāvudādaru phalāhāra mandira ideye?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -