Phrasebook

tl Getting to know others   »   kn ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು

3 tatlo]

Getting to know others

Getting to know others

೩ [ಮೂರು]

3 [Mūru]

ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು

[paricayisi koḷḷuvudu.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Kumusta! ನ--್---. ನಮಸ-ಕ-ರ. ನ-ಸ-ಕ-ರ- -------- ನಮಸ್ಕಾರ. 0
Nam--k--a. Namaskāra. N-m-s-ā-a- ---------- Namaskāra.
Magandang araw! ನಮಸ್-ಾ-. ನಮಸ-ಕ-ರ. ನ-ಸ-ಕ-ರ- -------- ನಮಸ್ಕಾರ. 0
N-----ā--. Namaskāra. N-m-s-ā-a- ---------- Namaskāra.
Kumusta ka? ಹ-ಗಿದ--ೀ-ಿ? ಹ-ಗ-ದ-ದ-ರ-? ಹ-ಗ-ದ-ದ-ರ-? ----------- ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? 0
H--iddī-i? Hēgiddīri? H-g-d-ī-i- ---------- Hēgiddīri?
Galing po kayo sa Europa? ಯು-ೋಪ್-ನ-ಂ- ಬಂ-ಿರುವಿರ-? ಯ-ರ-ಪ- ನ--ದ ಬ-ದ-ರ-ವ-ರ-? ಯ-ರ-ಪ- ನ-ಂ- ಬ-ದ-ರ-ವ-ರ-? ----------------------- ಯುರೋಪ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಿರಾ? 0
Yu--p ---d---a-d--u--rā? Yurōp ninda bandiruvirā? Y-r-p n-n-a b-n-i-u-i-ā- ------------------------ Yurōp ninda bandiruvirā?
Galing po kayo sa Amerika? ಅ-ೇರಿಕ-ಿಂದ-ಬಂದ----ಿರಾ? ಅಮ-ರ-ಕದ--ದ ಬ-ದ-ರ-ವ-ರ-? ಅ-ೇ-ಿ-ದ-ಂ- ಬ-ದ-ರ-ವ-ರ-? ---------------------- ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವಿರಾ? 0
Amērik-di-da---n------r-? Amērikadinda bandiruvirā? A-ē-i-a-i-d- b-n-i-u-i-ā- ------------------------- Amērikadinda bandiruvirā?
Galing po kayo sa Asya? ಏಶ-ಯ--ಂದ ಬಂದ---ವ---? ಏಶ-ಯದ--ದ ಬ-ದ-ರ-ವ-ರ-? ಏ-ೀ-ದ-ಂ- ಬ-ದ-ರ-ವ-ರ-? -------------------- ಏಶೀಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಿರಾ? 0
Ē-īyad--d- -a-d-r-vi--? Ēśīyadinda bandiruvirā? Ē-ī-a-i-d- b-n-i-u-i-ā- ----------------------- Ēśīyadinda bandiruvirā?
Aling hotel po ang tinutuluyan ninyo? ಯ-ವ-ಹೋಟ-ಲ--ನಲ-ಲಿ --್-ೀ--? ಯ-ವ ಹ-ಟ-ಲ- ನಲ-ಲ- ಇದ-ದ-ರ-? ಯ-ವ ಹ-ಟ-ಲ- ನ-್-ಿ ಇ-್-ೀ-ಿ- ------------------------- ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ? 0
Y-va-h-ṭ-l-nalli--ddīri? Yāva hōṭel nalli iddīri? Y-v- h-ṭ-l n-l-i i-d-r-? ------------------------ Yāva hōṭel nalli iddīri?
Gaano na po kayo katagal dito? ಯ---ಗಿನಿಂ- -ಲ್ಲ--ೀ--? ಯ-ವ-ಗ-ನ--ದ ಇಲ-ಲ-ದ-ರ-? ಯ-ವ-ಗ-ನ-ಂ- ಇ-್-ಿ-ೀ-ಿ- --------------------- ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೀರಿ? 0
Yāv-g-n--d--il----r-? Yāvāgininda illidīri? Y-v-g-n-n-a i-l-d-r-? --------------------- Yāvāgininda illidīri?
Gaano po kayo katagal mananatili? ಏ-್-ು--ಮಯ -ಲ್-- ಇರ---ತೀ-ಿ? ಏಷ-ಟ- ಸಮಯ ಇಲ-ಲ- ಇರ-ತ-ತ-ರ-? ಏ-್-ು ಸ-ಯ ಇ-್-ಿ ಇ-ು-್-ೀ-ಿ- -------------------------- ಏಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ? 0
Ēṣ-u -a---a-i-l-----tt---? Ēṣṭu samaya illi iruttīri? Ē-ṭ- s-m-y- i-l- i-u-t-r-? -------------------------- Ēṣṭu samaya illi iruttīri?
Nagustuhan po ba ninyo dito? ನಿ--ೆ ಈ----ದೇಶ -ಷ್----ಿತ-? ನ-ಮಗ- ಈ ಪ-ರದ-ಶ ಇಷ-ಟವ-ಯ-ತ-? ನ-ಮ-ೆ ಈ ಪ-ರ-ೇ- ಇ-್-ವ-ಯ-ತ-? -------------------------- ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ? 0
Ni--ge---p---ē-a iṣ--vāyi--? Nimage ī pradēśa iṣṭavāyite? N-m-g- ī p-a-ē-a i-ṭ-v-y-t-? ---------------------------- Nimage ī pradēśa iṣṭavāyite?
Nandito po ba kayo para magbakasyon? ನ-ವು--ಲ್ಲ--ರ--ಕ---ಲು------್ದ-ರ-? ನ-ವ- ಇಲ-ಲ- ರಜ ಕಳ-ಯಲ- ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಇ-್-ಿ ರ- ಕ-ೆ-ಲ- ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? -------------------------------- ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಜ ಕಳೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? 0
Nīvu-i-----a-a---ḷey-lu-band--d-rā? Nīvu illi raja kaḷeyalu bandiddīrā? N-v- i-l- r-j- k-ḷ-y-l- b-n-i-d-r-? ----------------------------------- Nīvu illi raja kaḷeyalu bandiddīrā?
Bisitahin po ninyo ako minsan! ನ------ು--ಮ-ಮ- --ಟಿ -ಾ--. ನನ-ನನ-ನ- ಒಮ-ಮ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-. ನ-್-ನ-ನ- ಒ-್-ೆ ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-. ------------------------- ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. 0
N-nn-nn- -m'---bh--i----i. Nannannu om'me bhēṭi māḍi. N-n-a-n- o-'-e b-ē-i m-ḍ-. -------------------------- Nannannu om'me bhēṭi māḍi.
Narito ang lugar na aking tinutuluyan. ಇ-- -ನ-ನ --ಳ-ಸ. ಇದ- ನನ-ನ ವ-ಳ-ಸ. ಇ-ು ನ-್- ವ-ಳ-ಸ- --------------- ಇದು ನನ್ನ ವಿಳಾಸ. 0
I-- ---na--i---a. Idu nanna viḷāsa. I-u n-n-a v-ḷ-s-. ----------------- Idu nanna viḷāsa.
Magkikita ba tayo bukas? ನಾಳ----ವ---ೇ-ಿ-ಮ-ಡೋಣವೆ? ನ-ಳ- ನ-ವ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣವ-? ನ-ಳ- ನ-ವ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣ-ೆ- ----------------------- ನಾಳೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣವೆ? 0
Nā---nāvu-----i----ōṇ---? Nāḷe nāvu bhēṭi māḍōṇave? N-ḷ- n-v- b-ē-i m-ḍ-ṇ-v-? ------------------------- Nāḷe nāvu bhēṭi māḍōṇave?
Pasensya na, ako ay may mga plano na. ಕ--ಮಿಸ-- -ನಗೆ-ಬೇ-ೆ -ೆಲ- ಇ--. ಕ-ಷಮ-ಸ-, ನನಗ- ಬ-ರ- ಕ-ಲಸ ಇದ-. ಕ-ಷ-ಿ-ಿ- ನ-ಗ- ಬ-ರ- ಕ-ಲ- ಇ-ೆ- ---------------------------- ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. 0
Kṣa--si,------- -ēr- k-l--- i--. Kṣamisi, nanage bēre kelasa ide. K-a-i-i- n-n-g- b-r- k-l-s- i-e- -------------------------------- Kṣamisi, nanage bēre kelasa ide.
Paalam! ಹೋಗ- -ರು-್ತೇನೆ. ಹ-ಗ- ಬರ-ತ-ತ-ನ-. ಹ-ಗ- ಬ-ು-್-ೇ-ೆ- --------------- ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. 0
Hōg- -aru-----. Hōgi baruttēne. H-g- b-r-t-ē-e- --------------- Hōgi baruttēne.
Paalam! ಮ--ತ- ---ುವ. ಮತ-ತ- ಕ-ಣ-ವ. ಮ-್-ೆ ಕ-ಣ-ವ- ------------ ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವ. 0
M---e ---u-a. Matte kāṇuva. M-t-e k-ṇ-v-. ------------- Matte kāṇuva.
Hanggang sa muli! ಇಷ--ರ--ಲ- ಭ-ಟಿ ---ೋಣ. ಇಷ-ಟರಲ-ಲ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣ. ಇ-್-ರ-್-ೇ ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ಣ- --------------------- ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. 0
Iṣṭara-----hēṭ---āḍ--a. Iṣṭarallē bhēṭi māḍōṇa. I-ṭ-r-l-ē b-ē-i m-ḍ-ṇ-. ----------------------- Iṣṭarallē bhēṭi māḍōṇa.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -