Разговорник

ru Подготовка к поездке   »   th การเตรียมตัวเดินทาง

47 [сорок семь]

Подготовка к поездке

Подготовка к поездке

47 [สี่สิบเจ็ด]

sèe-sìp-jèt

การเตรียมตัวเดินทาง

[gan-dhriam-dhua-der̶n-tang]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Ты должен упаковать наш чемодан! ค-ณ-ต้-ง--ดก--เ-๋า---เ-า--้-! ค-ณ ต-องจ-ดกระเป-าของเราแล-ว! ค-ณ ต-อ-จ-ด-ร-เ-๋-ข-ง-ร-แ-้-! ----------------------------- คุณ ต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว! 0
ko-n-d--̂w-----̀--g--------o-kǎ-----ao-lǽo koon-dha-wng-ja-t-gra--bha-o-ka-wng-rao-læ-o k-o---h-̂-n---a-t-g-a---h-̌---a-w-g-r-o-l-́- -------------------------------------------- koon-dhâwng-jàt-grà-bhǎo-kǎwng-rao-lǽo
Ничего не забудь! อย่-ล--อะไ-นะ! อย-าล-มอะไรนะ! อ-่-ล-ม-ะ-ร-ะ- -------------- อย่าลืมอะไรนะ! 0
a---a-----m-à------á a--ya--leum-a--rai-na- a---a---e-m-a---a---a- ---------------------- à-yâ-leum-à-rai-ná
Тебе нужен большой чемодан! ค-- ต้------ระเ-๋----หญ-! ค-ณ ต-องใช-กระเป-าใบใหญ-! ค-ณ ต-อ-ใ-้-ร-เ-๋-ใ-ใ-ญ-! ------------------------- คุณ ต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่! 0
ko-n---a-wng----́--g-a--b-a-o-----y--i koon-dha-wng-cha-i-gra--bha-o-bai-ya-i k-o---h-̂-n---h-́---r-̀-b-a-o-b-i-y-̀- -------------------------------------- koon-dhâwng-chái-grà-bhǎo-bai-yài
Не забудь заграничный паспорт. อย่-ล-ม--ั---อเด-น-า-นะ! อย-าล-มหน-งส-อเด-นทางนะ! อ-่-ล-ม-น-ง-ื-เ-ิ-ท-ง-ะ- ------------------------ อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ! 0
a---â-leu--na-n--s-̌u-d--̶n--an--n-́ a--ya--leum-na-ng-se-u-der-n-tang-na- a---a---e-m-n-̌-g-s-̌---e-̶---a-g-n-́ ------------------------------------- à-yâ-leum-nǎng-sěu-der̶n-tang-ná
Не забудь билет на самолёт. อ-่--ื-ต-๋--คร---งบ---ะ! อย-าล-มต--วเคร--องบ-นนะ! อ-่-ล-ม-ั-ว-ค-ื-อ-บ-น-ะ- ------------------------ อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ! 0
à-----l----d-u-a-k-e--ang-----ná a--ya--leum-dhu-a-kre-uang-bin-na- a---a---e-m-d-u-a-k-e-u-n---i---a- ---------------------------------- à-yâ-leum-dhǔa-krêuang-bin-ná
Не забудь дорожные чеки. อย----ม-ช--เ--น-----! อย-าล-มเช-คเด-นทางนะ! อ-่-ล-ม-ช-ค-ด-น-า-น-! --------------------- อย่าลืมเช็คเดินทางนะ! 0
à-y-̂-l--m--h-́k-der̶n-tang-n-́ a--ya--leum-che-k-der-n-tang-na- a---a---e-m-c-e-k-d-r-n-t-n---a- -------------------------------- à-yâ-leum-chék-der̶n-tang-ná
Возьми с собой крем от солнца. เอา--ีมกั---ด-ปด้-ย-ะ เอาคร-มก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ร-ม-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ 0
ao-kre---g-n---̀--bha--d-̂ay-n-́ ao-kreem-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---r-e---a---æ-t-b-a---u-a---a- -------------------------------- ao-kreem-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Возьми с собой солнечные очки. เ---ว่-กัน-----ด้วยนะ เอาแว-นก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ว-น-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาแว่นกันแดดไปด้วยนะ 0
ao-w-̂---an--æ---b----dûa----́ ao-wæ-n-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---æ-n-g-n-d-̀---h-i-d-̂-y-n-́ ------------------------------- ao-wæ̂n-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Возьми с собой шляпу от солнца. เ--ห-ว----แ-ด-ป--ว--ะ เอาหมวกก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ม-ก-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ 0
ao-m---k--a--dæ-t-b--i-d-̂----á ao-mu-ak-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---u-a---a---æ-t-b-a---u-a---a- -------------------------------- ao-mùak-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Не возьмешь ли ты c собой карту? ค-----เ--แผ-ท--ถ-น--ด้วย-หม? ค-ณ จะเอาแผนท--ถนนไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-ผ-ท-่-น-ไ-ด-ว-ไ-ม- ---------------------------- คุณ จะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม? 0
k-on-----a--pæ-------t-n----h------ay-mǎi koon-ja--ao-pæ-n-te-et-non-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-p-̌---e-e---o---h-i-d-̂-y-m-̌- ------------------------------------------ koon-jà-ao-pæ̌n-têet-non-bhai-dûay-mǎi
Не возьмешь ли ты с собой путеводитель? ค-ณ จ----คู-มื-ก--เ-ิ---งไ-ด---ไ--? ค-ณ จะเอาค--ม-อการเด-นทางไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-ู-ม-อ-า-เ-ิ-ท-ง-ป-้-ย-ห-? ----------------------------------- คุณ จะเอาคู่มือการเดินทางไปด้วยไหม? 0
koo--ja--ao-ko-------g-----r---tan----ai--u----m-̌i koon-ja--ao-ko-o-meu-gan-der-n-tang-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-k-̂---e---a---e-̶---a-g-b-a---u-a---a-i --------------------------------------------------- koon-jà-ao-kôo-meu-gan-der̶n-tang-bhai-dûay-mǎi
Не возьмешь ли ты с собой зонт? ค---จะเอาร-ม--ด--ย-หม? ค-ณ จะเอาร-มไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-่-ไ-ด-ว-ไ-ม- ---------------------- คุณ จะเอาร่มไปด้วยไหม? 0
k-o--j-̀--o-ro-m-bhai--ûay--ǎi koon-ja--ao-ro-m-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-r-̂---h-i-d-̂-y-m-̌- -------------------------------- koon-jà-ao-rôm-bhai-dûay-mǎi
Не забудь брюки, рубашки, носки. อย--ล-มก-งเก- ---้-แ-ะถุงเท้า-ะ อย-าล-มกางเกง เส--อและถ-งเท-านะ อ-่-ล-ม-า-เ-ง เ-ื-อ-ล-ถ-ง-ท-า-ะ ------------------------------- อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ 0
a---a---e-m-ga------n--s-̂-a-l-́-t-̌o-g-ta---n-́ a--ya--leum-gang-gayng-se-ua-læ--to-ong-ta-o-na- a---a---e-m-g-n---a-n---e-u---æ---o-o-g-t-́---a- ------------------------------------------------ à-yâ-leum-gang-gayng-sêua-lǽ-tǒong-táo-ná
Не забудь галстуки, ремни, блейзеры. อ--า----น-ไ- -ข็มข-ดแล- --ื้อน--นะ อย-าล-มเนคไท เข-มข-ดและ เส--อนอกนะ อ-่-ล-ม-น-ไ- เ-็-ข-ด-ล- เ-ื-อ-อ-น- ---------------------------------- อย่าลืมเนคไท เข็มขัดและ เสื้อนอกนะ 0
à--a---eum---̂yk-t-i-kěm-kàt-l----êu-n-o-----́ a--ya--leum-na-yk-tai-ke-m-ka-t-læ--se-uan-o-k-na- a---a---e-m-n-̂-k-t-i-k-̌---a-t-l-́-s-̂-a---̀---a- -------------------------------------------------- à-yâ-leum-nâyk-tai-kěm-kàt-lǽ-sêuan-òk-ná
Не забудь пижамы, ночные рубашки и футболки. อ-่า--มชุดนอน เ--้--ส-นอน--------ยื-นะ อย-าล-มช-ดนอน เส--อใส-นอนและเส--อย-ดนะ อ-่-ล-ม-ุ-น-น เ-ื-อ-ส-น-น-ล-เ-ื-อ-ื-น- -------------------------------------- อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ 0
à--a-------c--́o---a----e-ua-sa---nawn-læ--s--u--yê-t-n-́ a--ya--leum-cho-ot-nawn-se-ua-sa-i-nawn-læ--se-ua-ye-ut-na- a---a---e-m-c-o-o---a-n-s-̂-a-s-̀---a-n-l-́-s-̂-a-y-̂-t-n-́ ----------------------------------------------------------- à-yâ-leum-chóot-nawn-sêua-sài-nawn-lǽ-sêua-yêut-ná
Тебе нужны ботинки, сандалии и сапоги. คุ-----ง-ช้--งเท-า-รอ-----แต-และร-งเ---บู-ต ค-ณ ต-องใช-รองเท-า รองเท-าแตะและรองเท-าบ--ต ค-ณ ต-อ-ใ-้-อ-เ-้- ร-ง-ท-า-ต-แ-ะ-อ-เ-้-บ-๊- ------------------------------------------- คุณ ต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะและรองเท้าบู๊ต 0
koon---a-wn----a-i--a------́--r-w----á-----̀--ǽ-raw------o----ot koon-dha-wng-cha-i-rawng-ta-o-rawng-ta-o-dhæ--læ--rawng-ta-o-bo-ot k-o---h-̂-n---h-́---a-n---a-o-r-w-g-t-́---h-̀-l-́-r-w-g-t-́---o-o- ------------------------------------------------------------------ koon-dhâwng-chái-rawng-táo-rawng-táo-dhæ̀-lǽ-rawng-táo-bóot
Тебе нужны носовые платки, мыло и маникюрные ножницы. คุ- ต---ใ-้ผ-าเ-็ดหน-า-ส-ู่และก-รไกร-ั-เล-บ ค-ณ ต-องใช-ผ-าเช-ดหน-า สบ--และกรรไกรต-ดเล-บ ค-ณ ต-อ-ใ-้-้-เ-็-ห-้- ส-ู-แ-ะ-ร-ไ-ร-ั-เ-็- ------------------------------------------- คุณ ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ 0
k----d-a-w-g-ch-́i-p-̂-c--́------s----o-o-l---g----r----hà-----p koon-dha-wng-cha-i-pa--che-t-na--sa--bo-o-læ--gan-grai-dha-t-le-p k-o---h-̂-n---h-́---a---h-́---a---a---o-o-l-́-g-n-g-a---h-̀---e-p ----------------------------------------------------------------- koon-dhâwng-chái-pâ-chét-nâ-sà-bòo-lǽ-gan-grai-dhàt-lép
Тебе нужна расчёска, зубная щётка и зубная паста. ค-ณ ต-อง-----ี-แ--ง-----แ-ะ--สีฟ-น ค-ณ ต-องใช-หว- แปรงส-ฟ-นและยาส-ฟ-น ค-ณ ต-อ-ใ-้-ว- แ-ร-ส-ฟ-น-ล-ย-ส-ฟ-น ---------------------------------- คุณ ต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน 0
k--n----̂-n---hái--ěe-bh-æn--se-----n---́-y---ěe-fan koon-dha-wng-cha-i-we-e-bhræng-se-e-fan-læ--ya-se-e-fan k-o---h-̂-n---h-́---e-e-b-r-n---e-e-f-n-l-́-y---e-e-f-n ------------------------------------------------------- koon-dhâwng-chái-wěe-bhræng-sěe-fan-lǽ-ya-sěe-fan

Будущее языков

Более чем 1, 3 миллиарда человек говорят на китайском языке. Таким образом, на китайском языке говорят больше всего людей в мире. Так останется и в последующие годы. Будущее многих других языков выглядит не на столько радужно. Потому что многие местные языки вымрут. В настоящее время говорят примерно на 6000 различных языков. Однако эксперты считают, что на их большей частью нависла угроза. Это значит, около 90% все языков исчезнут. Большинство из них вымрут ещё в этом столетии. Это означает, что каждый день вымирает по одному языку. Также в будущем значение отдельных языков изменится. Английский язык еще на втором месте. Но количество native speaker не остается постоянным. За это отвечает демографическое развитие. Через несколько десятилетий будут доминировать другие языки. 2 и 3 место скоро будут занимать хинди/урду и арабский. Английский язык будет лишь на 4 месте. Немецкий язык исчезнет из Top Ten . Малайский язык будет относится к самым важным языкам. В то время когда будут вымирать многие языки, возникнут новые. Это будут гибридные языки. На этих языковых смешанных формах будут говорить, прежде всего, в городах. Также будут развиваться совершенно новые варианты языков. То есть в будущем будут существовать различные формы английского языка. Количество билингвальных людей во всём мире значительно увеличится. Как мы будем говорить в будущем, неясно. Но также через 100 лет будут существовать различные языки. Словом, обучение так быстро не закончится…
Вы знали?
Чешский язык является родным языком приблизительно для 12 миллионов человек. Он относится к западнославянским языкам. Чешский и словацкий очень похожи. Это связано с общей историей двух народов. Тем не менее, эти языки отличаются в некоторых отношениях. Молодые чехи и словаки иногда испытывают трудности в понимании друг друга. Однако есть также говорящие, которые используют смешанный язык. Разговорный чешский значительно отличается от письменного. Можно сказать, что литературный чешский существует, в основном, в письменном виде. Разговорный язык используется только на официальных мероприятиях или в СМИ. Это строгое разделение является важной особенностью чешского языка. Грамматика чешского языка не совсем простая. Например, в языке есть семь падежей и четыре рода. Тем не менее, изучение доставляет большое удовольствие. При этом открываешь для себя много нового.