Разговорник

ru В ресторане 1   »   th ที่ร้านอาหาร 1

29 [двадцать девять]

В ресторане 1

В ресторане 1

29 [ยี่สิบเก้า]

yêe-sìp-gâo

ที่ร้านอาหาร 1

[têe-rán-a-hǎn]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Этот столик свободен? โ----ี้ว่----ม--ร-บ - ค-? โต-ะน--ว-างไหม คร-บ / คะ? โ-๊-น-้-่-ง-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- โต๊ะนี้ว่างไหม ครับ / คะ? 0
d-------e-wâ-g-m----k-a-p-k-́ dho--ne-e-wa-ng-ma-i-kra-p-ka- d-o---e-e-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------ dhó-née-wâng-mǎi-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы посмотреть меню, пожалуйста. ผม-- --ฉั- --า---้--ยกา--าหาร-คร-บ - -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-รายการอาหาร คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-า-ก-ร-า-า- ค-ั- / ค- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้รายการอาหาร ครับ / คะ 0
p-̌m-di---hǎ----------d--i---i-g---a-hǎ---r----k-́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-rai-gan-a-ha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-r-i-g-n-a-h-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-rai-gan-a-hǎn-kráp-ká
Что Вы можете посоветовать? ค--ม--ะ-รแนะน-ไหม -ร-บ-----? ค-ณม-อะไรแนะน-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ะ-ร-น-น-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณมีอะไรแนะนำไหม ครับ / คะ? 0
koon-m----̀-ra--nǽ-na--ma-i----́--k-́ koon-mee-a--rai-næ--nam-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---̀-r-i-n-́-n-m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-mee-à-rai-nǽ-nam-mǎi-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы пива. ผ--- ----น ข--บ---- -ร-บ /--ะ ผม / ด-ฉ-น ขอเบ-ยร- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-เ-ี-ร- ค-ั- / ค- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ขอเบียร์ ครับ / คะ 0
pǒ---ì-ch-̌-----w-----------k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-bia-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-b-a-k-a-p-k-́ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-bia-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы минеральной воды. ผม - ด-ฉ-- -----แร่-ค-ั--/--ะ ผม / ด-ฉ-น ขอน--แร- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-น-ำ-ร- ค-ั- / ค- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ขอน้ำแร่ ครับ / คะ 0
p-̌--di---hǎ-------n--m---̂-k-a-p--á po-m-di--cha-n-ka-w-na-m-ræ--kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-n-́---æ---r-́---a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-nám-ræ̂-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы апельсинового сока. ผ--/ ---ั- ข-น----ม --ับ /--ะ ผม / ด-ฉ-น ขอน--ส-ม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-น-ำ-้- ค-ั- / ค- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ขอน้ำส้ม ครับ / คะ 0
p-̌m-d---c-ǎn--a-w-n--m-s-̂--k--́---á po-m-di--cha-n-ka-w-na-m-so-m-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-n-́---o-m-k-a-p-k-́ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-nám-sôm-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы кофе. ผ- / -ิฉัน--อ-า-ฟ ค----/--ะ ผม / ด-ฉ-น ขอกาแฟ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ก-แ- ค-ั- / ค- --------------------------- ผม / ดิฉัน ขอกาแฟ ครับ / คะ 0
p-̌m-di---hǎ---a-w--a-----ra-p-k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-ga-fæ-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-g---æ-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-ga-fæ-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы кофе с молоком. ผม-/ ด-ฉัน----าแ--ส่-ม--ร---/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ขอกาแฟใส-นม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ก-แ-ใ-่-ม ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอกาแฟใส่นม ครับ / คะ 0
po--------hǎn-ka---ga-----ài-n-m-kr--p---́ po-m-di--cha-n-ka-w-ga-fæ-sa-i-nom-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-g---æ-s-̀---o---r-́---a- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-ga-fæ-sài-nom-kráp-ká
С сахаром, пожалуйста. กร-ณา-ส่น้-ตา--้ว- น----บ - น-คะ กร-ณาใส-น--ตาลด-วย นะคร-บ / นะคะ ก-ุ-า-ส-น-ำ-า-ด-ว- น-ค-ั- / น-ค- -------------------------------- กรุณาใส่น้ำตาลด้วย นะครับ / นะคะ 0
gro-o-na----i-n-́---h-n---̂-y-n-́-k---p-ná--á gro-o-na-sa-i-na-m-dhan-du-ay-na--kra-p-na--ka- g-o-o-n---a-i-n-́---h-n-d-̂-y-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ----------------------------------------------- gròo-na-sài-nám-dhan-dûay-ná-kráp-ná-ká
Я хотел бы / хотела бы чашку чая. ผ- ---ิ-ั--ข-ชา-คร-บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ขอชา คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ช- ค-ั- / ค- ------------------------- ผม / ดิฉัน ขอชา ครับ / คะ 0
p--------c--̌n--ǎw-ch----áp-k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-cha-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-k-a-p-k-́ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-cha-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы чашку чая с лимоном. ผม----ิ-ั- -----ส--ะน-ว ค--บ /--ะ ผม / ด-ฉ-น ขอชาใส-มะนาว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ช-ใ-่-ะ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอชาใส่มะนาว ครับ / คะ 0
po-m-d---c---n--a-w-----s----ma---ao-kr--p-k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-cha-sa-i-ma--nao-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-s-̀---a---a---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-cha-sài-má-nao-kráp-ká
Я хотел бы / хотела бы чашку чая с молоком. ผม-----ฉ-----ช--ส-น--ค-ั- /-คะ ผม / ด-ฉ-น ขอชาใส-นม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ช-ใ-่-ม ค-ั- / ค- ------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอชาใส่นม ครับ / คะ 0
pǒ--dì-chǎn---̌w--h--sa-i--o--k-a---ká po-m-di--cha-n-ka-w-cha-sa-i-nom-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-s-̀---o---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-kǎw-cha-sài-nom-kráp-ká
У Вас есть сигареты? คุ---บ-หรี-ไ-ม-ครับ - คะ? ค-ณม-บ-หร--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ุ-ร-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณมีบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
koon--ee-bòo-r--e--ǎ---ráp--á koon-mee-bo-o-re-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- koon-mee-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
У Вас есть пепельница? ค----ที---ี--บุ-ร--ไหม--ร-บ---ค-? ค-ณม-ท--เข--ยบ-หร--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-เ-ี-ย-ุ-ร-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
k-on-mee-tê--k-̀a--ò--rè--m-̌i-kr----k-́ koon-mee-te-e-ki-a-bo-o-re-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-k-̀---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-mee-têe-kìa-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
Можно прикурить? คุณม-ไฟไหม ค-ับ---คะ? ค-ณม-ไฟไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ฟ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- คุณมีไฟไหม ครับ / คะ? 0
k----me--fai-mǎ--kra-p-ká koon-mee-fai-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------- koon-mee-fai-mǎi-kráp-ká
У меня нет вилки. ผม-/-ด-ฉั- --ดส--ม -รั- /--ะ ผม / ด-ฉ-น ขาดส-อม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-้-ม ค-ั- / ค- ---------------------------- ผม / ดิฉัน ขาดส้อม ครับ / คะ 0
p-̌m-di--c--̌---a-t----w--k--́--k-́ po-m-di--cha-n-ka-t-sa-wm-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-t-s-̂-m-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kàt-sâwm-kráp-ká
У меня нет ножа. ผ----ดิ-ั- ---มีด ค----/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ขาดม-ด คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-ี- ค-ั- / ค- --------------------------- ผม / ดิฉัน ขาดมีด ครับ / คะ 0
p-̌---ì-c-ǎn--------̂et---áp-k-́ po-m-di--cha-n-ka-t-me-et-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-t-m-̂-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kàt-mêet-kráp-ká
У меня нет ложки. ผม --ดิฉ-น --ดช้-น --------ะ ผม / ด-ฉ-น ขาดช-อน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-้-น ค-ั- / ค- ---------------------------- ผม / ดิฉัน ขาดช้อน ครับ / คะ 0
p-----i--ch-̌--kàt-ch-́-n-k-a-p-k-́ po-m-di--cha-n-ka-t-cha-wn-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-t-c-a-w---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-kàt-cháwn-kráp-ká

Грамматика предотвращает ложь!

У каждого языка есть особенные знаки. У некоторых есть также свойства, которые являются единственными в своемроде во всём мире. К таким языкам относится язык трио. Трио - это южноамериканские язык индейцев. На нём говорят в Бразилии и Суринаме около 2000 человек. Особенность трио в грамматике. Потому что она заставляет говорящего всегда говорить правду. Это происходит благодаря т.н. фрустративному окончанию. Окончание прибавляется в трио к глаголу. Оно показывает, насколько предложение истинно. На простом примере можно посмотреть, как это происходит. Возьмём предложение: ребёнок пошёл в школу . В трио говорящий должен добавить к глаголу определённое окончание. Благодаря окончанию он может сообщить, видел ли он сам ребёнка. Но он может также сообщить, что он знает это от другого. Или с помощью окончания он говорит, что он знает о том, что это ложь. Говорящий таким образом должен во время разговора определиться. Это значит, он должен сообщить другим, насколько правдиво его высказывание. Так он ни о чём не может умолчать или что-то приукрасить. Если говорящий на трио не произносит окончания, то он считается лжецом. В Суринаме официальным языком является нидерландский. Переводы с нидерландского на трио зачастую проблематичны. Потому что большинство языков менее точные. Они делают возможным говорящему оставаться неопределённым. Поэтому переводчики не всегда обращают внимание на то, чтобы однозначнофиксировать мысль. Коммуникация с говорящими трио таким образом является сложной. Возможно, фрустратив был бы преимуществом и в других языках? Не только в языке политики…
Вы знали?
Македонский язык - это родной язык для около 2 миллионов человек. Это один из южнославянских языков. Ближе всего в родственном отношении этот язык к болгарскому. Носители обоих языков могут легко общаться друг с другом. В письменной форме эти языки различаются друг от друга сильнее. В Македонии всегда проживало много разных этнических групп. Это нашло отражение, конечно, в национальном языке. На него оказали влияние многие другие языки. Особенно соседняя Сербия долгое время накладывала отпечаток на македонский язык. Лексика содержит множество терминов из русского, турецкого и английского языков. Такого большого языкового разнообразия не существует во многих странах. Поэтому очень долго македонский язык не мог быть признан как самостоятельный язык. Также македонская литература из-за этой ситуации очень пострадала. Между тем, однако, македонский язык считается сформировавшимся литературным языком. И, следовательно, он является важной частью македонской идентичности.